Ağız

Home » Portfolio » Ağız

A??z

?nek sütü d???nda, keçi veya koyun sütüyle yap?labilecek olan, çok kolay; ama bir o kadar da leziz ve besleyici bir tatl? olan a??z için en ideal ürün keçi sütüdür. A??z?n en önemli özelli?i ise, kullan?lacak olan sütün, yavru do?duktan hemen sonra gelen süt olmas?d?r. Bu sütün al?n?p tencereye konulduktan sonra orta ate?te topaklanmaya ba?layana dek aral?ks?z kar??t?r?lmas? gerekir. Topaklanma ba?lad?ktan sonra oda s?cakl???nda so?umaya b?rak?l?r. Hafif ?l?kken, toz ?eker eklenerek servis edilir.