Girne, Kuzey K?br?s’?n incisi ve göz bebe?idir. Kent ile çevresi, adan?n en gözde tatil beldesidir. Baz? söylentilere göre kent M.Ö. X. yüzy?lda Akalar taraf?ndan kuruldu. Kurucular? kente ülkelerindeki bir da??n ad? olan Kyrenia ad?n? verdiler. Ba?ka bir söylenti ise M.Ö. IX. yüzy?lda buraya yerle?enlerin ticaret kolonileri kuran Fenike’liler oldu?udur. Kentin ad? Roma kaynaklar?nda Corineum olarak geçmektedir. Kentin tarihi adan?n tarihi ile ayn? olup, Bizans döneminde birkaç kez Arap korsanlar? taraf?ndan ya?ma edildi. Kentin en ilginç tarihi eserlerinden bir tanesi Girne Kalesi’dir. Liman boyunca Türk mutfa??na ve ülkemize özgü yemekler yan?nda di?er yemekleri de sunan lokantalar, barlar ve aç?k hava kafeteryalar? vard?r. Girne’de görülebilecek yerler aras?nda Girne Kalesi, Beylerbeyi, St. Hilarion Kalesi, Hz. Ömer Türbesi, Bat?k Gemi Müzesi, Bufavento Kalesi, Bar?? ve Özgürlük Müzesi, Halk Sanatlar? Müzesi, çe?itli kilise ve manast?rlar bulunmaktad?r.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir