Gaziantep’e Selamlar: Alinazik Kebabı

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ana Yemekler » Gaziantep’e Selamlar: Alinazik Kebabı

alinazik-tarifi

Tad? damakta kalan bir Alinazik yemek için ustas?n? bulmak ve yo?urtlu patl?can?na band?ra band?ra yemek farz olsa da malzemesinin dizi dizi oldu?una bakmay?n siz.

Kaliteli, dinlenmi? etiniz varsa (tercihe göre kuzu eti ya da k?yma kullan?labilir) emek verdikten ve a?amalar? tek tek uygulad?ktan sonra evde de Alinazik haz?rlayabilirsiniz.

Malzemeler
600 gram ku?ba?? dana eti
2 yemek ka???? ayçiçek ya??
1 yemek ka???? tereya??
1 adet orta boy kuru so?an
1 yemek ka???? domates salças?
1 su barda?? s?cak su
1 tatl? ka???? kekik
1/2 tatl? ka???? pul biber
1/2 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? karabiber

Yo?urtlu patl?can? için:
4 adet büyük boy patl?can
2 su barda?? süzme yo?urt
3 di? sar?msak
1 yemek ka???? zeytinya??
1/2 çay ka???? tuz

Servisi için:
1 adet orta boy domates
1 adet orta boy ye?il biber
2 yemek ka???? tereya??
1 çay ka???? k?rm?z? toz biber
1 adet t?rnak pide

Püf Noktas?
Patl?canlar?, ya?l? ka??t üzerinde ve f?r?n tepsisinde közleyecekseniz birkaç yerine mutlaka küçük delikler at?n.Közlenmi? patl?canlar?n kabuklar?n? kolay bir ?ekilde soymak için bir kese ka??d? içinde k?sa süre bekletin. Terleyen patl?canlar?n kabuklar? kolayca soyulacakt?r.

Pi?irme Önerisi
Ku?ba?? olarak sat?n ald???n?z etleri daha da küçülttükten sonra kullanabilirsiniz.Arzuya göre etleri pi?irme esnas?nda kuru so?an kullanmayabilirsiniz. Önemli olan etlerin a??zda da??lacak k?vam ve lezzette olmas?.

Nas?l Yap?l?r?
Kebab?n taban k?sm?n? olu?turacak olan sar?msakl? yo?urtlu patl?can? haz?rlamak için; patl?canlar? bol suda y?kad?ktan sonra kurulay?n. Bir ?i? ya da çatal yard?m?yla bir kaç yerinden delin.

Ocak üzerine yerle?tirece?iniz közmatikte, yüksek ate?te ya da önceden ?s?t?lm?? f?r?nda renkleri de?i?ip, yumu?ayana kadar aralarda ters çevirip patl?canlar? közleyin.

Eti haz?rlamak için; kuru so?an? küçük küpler halinde yemeklik do?ray?n. Ayçiçek ya??n? bir tencerede k?zd?r?n. So?anlar? hafif bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulan so?anlara y?kad?ktan sonra suyunu süzdürüp, kurulad???n?z dana etlerini ekleyin ve renk alana kadar yüksek ate?te kavurun. Kapa??n? kapatt?ktan sonra orta ate?te suyunu çekip, yumu?ayana kadar yakla??k 30 dakika pi?irin.

Suyunu çeken etlere tereya??, domates salças?, kekik, k?rm?z? pul biber, karabiber kat?n. S?cak su ve son olarak tuz katt?ktan sonra k?s?k ate?te 10 dakika daha pi?irin.

Közledi?iniz patl?canlar?n kabuklar?n? ?l?k duruma geldikten sonra dikkatli bir ?ekilde soyun. Küçük küpler halinde do?ray?n.

Sar?msaklar? rendeleyin. Do?rad???n?z közlenmi? patl?canlar? sulanmamas? için bekletmeden koyu süzme yo?urt ile kar??t?r?n. Tuz, zeytinya?? ve rendelenmi? sar?msaklar? ekleyin.

Servisi esnas?nda kullanmak üzere; t?rnak pideyi uzun ince ?eritler halinde kesin. Dört e?it parçaya böldü?ünüz domates ve ye?il biberi ya?da k?zart?n.

Gaziantep’i ya?atmak üzere mümkünse geni? bak?r bir servis taba?? al?n. Taban?n? sar?msakl? yo?urtlu patl?can ile kaplay?n. Üzerine yumu?ayana kadar pi?irdi?iniz etleri al?n. K?zarm?? biber ve domates dilimlerini, t?rnak pideyi yerle?tirin.

Tereya??n? küçük bir sos tenceresinde eritin. K?rm?z? toz biberi ekleyin ve k?zg?n tereya?? ile kar??t?rd?ktan sonra sak?nmadan Alinazik kebab?n?n üzerine gezdirin. S?cak olarak, bekletmeden sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir