Garnitürü Yanında: Sote Sebzeli Köfte

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ana Yemekler » Garnitürü Yanında: Sote Sebzeli Köfte

sote-sebzeli-kofte-tarifi

Malzemeler
Köftesi için:
800 gram dana dö? k?yma
200 gram orta ya?l? kuzu k?yma
1 adet büyük boy kuru so?an
2 di? sar?msak
10 gram karbonat
1/2 tatl? ka???? tuz

Sote sebze kar???m? için:
2 adet orta boy patates
1 adet orta boy patl?can
1 adet orta boy havuç
100 gram taze fasulye
4 yemek ka???? zeytinya??
1/2 tatl? ka???? domates salças?
1/2 çay ka???? tuz
1/2 tatl? ka???? pul biber

Püf Noktas?
K?ymay? karbonat ilavesiyle sak?z gibi bir k?vam alana kadar yakla??k 10-15 yo?urmak, ?ekil vermeden önce ya da sonra buzdolab?nda uzun saatler süresince bekletmek esast?r.

Pi?irme Önerisi
Köftenin adet say?s? büyüklüklerine göre de?i?iklik gösterebilir. Köfteleri yuvarlak olarak da haz?rlayabilirsiniz.Arzu etti?iniz sebzeleri kullanabilir, istedi?iniz baharatlarla çe?nilendirebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Dana dö? eti ve orta ya?l? kuzu etinden haz?rlanan kar???m k?ymay? kar??t?rma kab?na al?n. Kuru so?anlar? rendenin ince k?sm?yla rendeleyip suyunu s?karak süzdürün.
K?ymay?; rendelenmi? kuru so?an, karbonat ve tuz ilavesiyle 10-15 dakika kadar yo?urun. Haz?rlad???n?z köfte harc?n? kapa?? kapal? bir kapta, buzdolab?nda bekletin.
Sote sebze kar???m? için; kabuklar?n? alacal? ?ekilde soydu?unuz patl?can? küp ?eklinde do?ray?n. Ac?s?n?n ç?kmas? için tuzlu suda bekletin. Kabu?unu soydu?unuz patates ve havucu patl?canlarla uyumlu büyüklükte do?ray?n.
Uç k?s?mlar?n? al?p k?lç?klar?n? temizledi?iniz taze fasulyeleri iri parçalar halinde kesin. Küp patl?canlar hariç do?ram?? oldu?unuz di?er sebzeleri kaynar suda k?sa süre ha?lay?n. Tuzlu suda bekleyen patl?canlar?n suyunu süzüp durulad?ktan sonra üzerlerini ka??t havlu yard?m?yla kurulay?n.
Zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?p patl?canlar? kavurmaya ba?lay?n. Ha?lay?p suyunu süzdükten sonra üzerlerini kurulad???n?z di?er sebzeleri kat?p k?zartma i?lemini sürdürün.
K?zarmaya ba?layan sote sebzeleri domates salças? ve baharatlar ile tatland?r?n. Çok çok az miktarda s?cak su ekleyip k?s?k ate?te kaynamaya b?rak?n.
Haz?rlad???n?z köfte harc?n? dolaptan ç?kart?n. 10 dakika kadar oda ?s?s?nda bekletti?iniz köfte harc?n? son bir kez yo?urup ya?l? ka??t üzerine uzun ince bir dikdörtgen ?eklinde aç?n.
Keskin bir b?çak yard?m?yla uzun ince dikdörtgenler (parmak) ?eklinde kesin. Orta ate?te, k?zg?n bir tavada ters yüz ederek k?zart?n.
Sote sebze kar???m?n? servis tabaklar?na payla?t?r?n. ?ç k?s?mlar? da pi?en köfteleri üzerlerine yerle?tirip s?cak olarak servis edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir