Fit olmak isteyen gelinlere özel 3 günlük diyet

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Fit olmak isteyen gelinlere özel 3 günlük diyet

OpenGraph_Brautmode-Welcher-Schnitt-passt-zu-Dir-2

Yaz?n gelmesiyle birlikte dü?ün sezonu da ba?lam?? oldu. Genç k?zlar?n uzun zamand?r bekledi?i ve y?llarca hayalini kurdu?u o e?siz günde fit bir görüntüye kavu?mak istemesi en do?al hakk?. Gelinlerin dü?ün günlerinde harika görünmesini sa?layacak diyeti Diyetisyen ve Beslenme Koçu Ay?e Tu?ba ?engel anlatt?.

??te gelinlik diyeti ve dikkat etmeniz gerekenler…

Gelinler ne kadar sa?l?kl? ve formda hissederse e?er dü?ün günü de o derece enerjik ve kusursuz olacakt?r.

Dü?ün haz?rl?klar? biraz zorlu ve ko?u?turmaca içinde geçse de; bu yo?unluk gelinlerin dü?ünden önce yapt??? fiziksel aktiviteyi art?rmas?na yard?mc? olur. Yo?un geçen bu günlerde kar??la??lan zorluklar küçük bir davran?? de?i?ikli?i ile avantaja çevrilebilir.

14670361680.04298800

Dü?ün öncesi uzak durman?z gereken besinler
1- Konserve türü ve fazla tuzlu ürünlerden uzak durmalar? ?art. Çok fazla bu tür besinler tüketirlerse e?er vücutta su tutumu fazla olur. Dolay?s?yla ödem olu?ur, ?i?kinlik hissi ki?iyi rahats?z eder.

2- Basit karbonhidrat tüketmekten kaç?nmal?lar çünkü kalitesiz karbonhidratlar ?eker dengesinin bozulmas?na sebep olur, ki?i halsizlik ve yorgunluk hisseder. Dü?ün öncesinde daha çok enerji veren ve uyan?k tutan tam tah?llar ve protein grubundan tüketmek daha do?rudur.

3- Gaz yap?c? kurubaklagiller, asitli içecekler, ya?l? yiyeceklerden mutlaka uzak durulmal?d?r.

4- Su tüketimi art?r?lmal?d?r. Dü?ün tela?? içerisinde hissedilen susuzluk ve açl?k kar??t?r?labilir. Yemek yerine mutlaka su tüketmeye yönelmek gerekir.

5- Dü?ün öncesi stres ve heyecan ile ki?ide kab?zl?k ve ödem olu?turabilir. Bitki çaylar? tüketerek stres azalt?labilir. Kab?zl?k ve ödem için kiraz sapl? çay ve kay?s? çaylar? tüketilebilir.

Son 3 gün yap?lacak gelin diyeti
Kalk?nca: 1 bardak su + 2 tane kuru kay?s?

SABAH (09:00) – 1 ha?lama yumurta veya 1 dilim peynir (az ya?l?), 6 tane zeytin, ?ekersiz aç?k çay, 1 ince dilim tam bu?day ekme?i

ARA (10:30) – 4-5 küçük dilim elma

Ö?LE (13:00 ) – 120 gram ya?s?z ha?lama veya ?zgara et ya da (kabak garni), salata (1 tatl? ka???? zeytinya?? ), 1 dilim tam bu?day ekme?i

ARA (15:30) – 1 dilim peynir, 2 tane grisini, salata

AK?AM (19:00) – 1 kase yo?urt, 10 yemek ka???? patl?can veya kabak yeme?i (patatessiz,susuz), salata

ARA (21:00) – 10 tane çilek veya 2 ince dilim ananas

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir