halka-tatlisi-tarifi

Malzemeler
2 adet yumurta
1/2 yemek ka???? tereya??
2 su barda?? su
2 su barda?? un
1/4 çay ka???? tuz
1 yemek ka???? irmik
1 tatl? ka???? m?s?r ni?astas?

?erbeti için:
2 su barda?? toz ?eker
2 su barda?? su
1 tatl? ka???? taze s?k?lm?? limon suyu

K?zartmak için:
2,5 su barda?? ayçiçek ya??

Püf Noktas?
Hamuru, topaklanmamas? için bir ç?rpma teliyle kar??t?rarak haz?rlay?n.Tatl?lar? derin ve so?uk ya?da, k?s?k ate?te k?zartmal?s?n?z. Tatl?lar? k?zg?n ya?a att???n?z takdirde d?? k?s?mlar? k?zaracak, iç k?s?mlar? çi? kalacakt?r.?urup k?vam?n? alana kadar k?s?k ate?te kaynatt???n?z ?erbet ?l??a yak?n so?uk, tatl?lar s?cak olmal?.Haz?rlad???n?z tatl?lar?n büyüklü?üne göre ki?i ve adet say?s? de?i?ebilir.

Pi?irme Önerisi
Haz?rlad???n?z tatl?lar?, daha önce kullan?lmam?? temiz ve derin ya?da fritözde de pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
So?umas? için öncelikle tatl?n?n ?erbetini haz?rlay?n. Toz ?eker ve suyu bir tencereye aktar?n.

Toz ?eker eriyene kadar tahta bir ka??kla kar??t?rd???n?z ?erbet kar???m?n?, k?s?k ate?te ?urup k?vam?na gelene kadar kaynat?n. Kaynamakta olan ?erbete limon suyunu katt?ktan sonra ocaktan al?n. So?umas? için bir kenarda bekletin.

Tatl?n?n hamurunu haz?rlamak için; tereya??n? derin bir tencereye al?n. Tereya?? eridi?inde içme suyunu ekleyip bir ta??m kaynat?n.

Azar azar elenmi? un ve tuz katt???n?z pata?u hamurunu, bir ç?rpma teliyle kar??t?rarak toparlanana kadar ocakta pi?irin. K?vam alan tatl? hamurunu so?umas? için bir kenarda bekletin.

Hamur so?udu?unda yumurtalar? teker teker kat?p, pürüzsüz bir k?vam alana kadar mikserle kar??t?r?n.

Hamurun toparlanmas? ve k?zard???nda daha ç?t?r bir k?vam almas? için; son olarak irmik ve m?s?r ni?astas? ekledi?iniz hamuru, tahta bir ka??kla kar??t?r?n.

Tatl? hamurunuz haz?r. Krema s?kma po?etinin uç k?sm?na t?rt?kl? ?ekil veren aparat? tak?n. Haz?rlad???n?z halka tatl?s? hamurunun bir k?sm?n? krema s?kma po?etine doldurun.

Ayçiçek ya??n? derin bir tencereye al?n. Tatl?lar?, krema s?kma po?eti yard?m?yla halka ?eklinde haz?rlay?n ve ya? tenceresine b?rak?n.

Halka tatl?lar?, arkal? önlü ters çevirerek k?s?k ate?te renk alana kadar k?zart?n.

S?ca?? s?ca??na so?uk ?erbet tenceresine ald???n?z halka tatl?lar?, ?erbet kar???m?nda 3-4 dakika kadar beklettikten sonra servis taba??na al?n. ?erbetini içen tatl?lar?, ?l?k olarak sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir