En Narin Zeytinyağlı: Kabak Çiçeği Dolması

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ana Yemekler » En Narin Zeytinyağlı: Kabak Çiçeği Dolması

kabak-cicegi-dolmasi-tarifi

Kabak çiçe?i dolmas? tarifi, Ege ve Akdeniz’in pek çok kö?esinde sabah?n erken saatlerinde güne? yükselmeden toplanan kabak çiçeklerinin lezzet hikayesidir. Yöreye göre de?i?se de Temmuz ay?nda toplanmaya ba?lanan çiçeklerin tam olarak aç?k olduklar?, ?s? etkisiyle y?pranmad?klar? sabah saatlerinde toplanmas? önemlidir. Çiçeklerin meyvesiz olmas? gerekir.

Hafif dikenli ve ye?il taç yapraklar? incitmeden al?n?r. ?ç k?s?mlar? ay?klan?r, narin hareketlerle y?kan?p fazla suyu süzülür. Önceden haz?rlanan hafif diri k?vaml? zeytinya?l? dolma harc? ile doldurulan çiçekler özenle kapat?l?p k?s?k ate?te pi?irilir. Taze s?k?lm?? limon suyu ya da sar?msakl? yo?urt e?li?inde hapur hupur, üçer be?er afiyetle yenilir.

Not: Kabak çiçeklerini zaman?nda ü?enmeden toplay?p derin dondurucuda bin bir özenle saklayanlara geliyor bu tarif. Akdeniz gibi s?cak bölgelerde ya?ayanlar gözlerinizi dört aç?n, köy pazarlar?nda hala kabak çiçeklerine rastlayabilirsiniz.

Malzemeler
30 adet kabak çiçe?i
2 adet orta boy kuru so?an
1 çay barda?? zeytinya??
1 adet orta boy domates
1,5 su barda?? pirinç
1/2 su barda?? s?cak su
1/4 demet dereotu
1 tatl? ka???? kuru nane
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? tane karabiber

Püf Noktas?
Kabak çiçeklerini y?rt?lmamas? için haz?rlad???n?z iç harçla çok fazla doldurmay?n.Kabak çiçeklerinin körpe olanlar?n? mümkünse dal?ndan kopar?p erken saatlerde kapanmadan toplay?n.Haz?rlad???n?z zeytinya?l? dolma içini çok fazla pi?irmeyin.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre bol baharatl?, dolmal?k f?st?kl? zeytinya?l? dolma harc?yla da kabak çiçe?i dolmalar? haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kuru so?anlar? küçük küpler halinde do?ray?n. Ortadan ikiye kesip uç k?s?mlar?n? ald???n?z domatesleri rendenin ince k?sm?yla rendeleyin. Dereotu yapraklar?n? incecik k?y?n.

Tek tek toplad???n?z ya da semt pazarlar?ndan sat?n ald???n?z kabak çiçeklerinin uç k?s?mlar?nda bulunan ye?il k?s?mlar? tek tek ç?kart?n.

Çiçeklerin içinde bulunan sar? k?s?mlar? dikkatli bir ?ekilde al?n. Yapraklara zarar vermemeye dikkat edin.

Zeytinya??n?n yar?s?n? geni? bir tencerede ?s?t?n. Kuru so?anlar? dirilikleri gidene kadar kavurun. Pirinçleri y?kay?p fazla sular?n? süzdükten sonra tencereye al?n, ?effaf bir görünüm kazanana kadar so?anlarla birlikte kavurmaya devam edin.

Rendelenmi? domatesi kat?p kar??t?r?n. Taze çekilmi? tane karabiber, tuz, kuru nane ve s?cak su ilavesiyle k?s?k ate?te suyunu çekene kadar pi?irin. Demlenmesi ve so?umas? için k?sa süre dinlendirip k?y?lm?? dereotuyla harmanlay?n.

Haz?rlad???n?z dolma harc?ndan azar azar al?p çiçeklerin iç k?s?mlar?n? doldurun. Çiçekleri, üst k?s?mlar?ndan içe do?ru katlay?p katlama yeri altta kalacak ?ekilde tencereye yerle?tirin.

Kalan zeytinya??n? üzerlerine gezdirip dolmalar?n yar?s?na gelecek kadar ?l?k su ekleyin. A??rl?k yapmas? için; bir kapak kapat?p k?s?k ate?te, kapa?? kapal? tencerede, kontrollü bir ?ekilde pi?meye b?rak?n.

Arzuya göre limon dilimleri e?li?inde ?l?k ya da so?uk olarak sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir