En Güzel Pilav

Home » Dünya Mutfağı » En Güzel Pilav

Pilav tutturmak zor ve ustal?k isteyen bir i?tir. Herkes güzel pilav yapamaz. Bir usta olsan?z bile bazen pilav istedi?iniz gibi olmayabilir. Bu yaz?m?zda sizlere pilav yapman?n önemli püf noktalar?n? vermek istedik.

Birbirinden farkl? bir çok pilav tarifi olmas?na ra?men asl?nda pilav yap?m? neredeyse hep ayn?d?r. Kurallar? pek de?i?mez. Güzel pilav yapmak için i?te ipuçlar?m?z.

Güzel Pilav Nas?l Yap?l?r. ??te Püf Noktalar?.

 

  1. Pirinci ?l?k tuzlu suda 30 dakika bekletelim.
  2. Pirinci bol su da y?kay?p ni?astas?n? ç?karmal?y?z. (suyun berrakla?mas? gerekir)
  3. Tencereye önce zeytin ya?? koyulmal? ve biraz k?zd?r?lmal?.
  4. Sonra pirinci ilave edip, tuzu serpmeliyiz ve pirinç tane tane olana kadar kavurmal?y?z.
  5. Kavurma i?leminin bitimine yak?n tere ya??n? ilave ediyoruz. (ya??n yanmamas? için).
  6. 2 su barda?? pirinç koyduysan?z iki su barda?? da s?cak su koyman?z gerekir.(e?er pirinç tuzlu suda beklemedi ise ölçü 2 su barda?? pirince 3 su barda?? s?cak su olmal?)
  7. Pirince s?cak suyu ilave edince 1-2 damla da limon suyu ilave edelim. (pirincin parlak olmas? için)
  8. Pirinci oca??n en küçük yerinde ve en dü?ük ?s?s?nda pi?irelim ve demlenmesi için en az 20 dakika beklenmeli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir