Diyet içecekler göbek yağlanmasını artırıyor

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Diyet içecekler göbek yağlanmasını artırıyor

KOLA , MESRUBAT

Amerika’da yap?lan bir ara?t?rma, 65 ya? ve üzeri insanlar?n daha s?k obezite olmas?n?n diyet içecek al?m?yla do?ru orant?l? oldu?unu tespit etti. Ara?t?rma, diyet içecek kullananlar?n, kullanmayanlara göre 3 kat daha fazla bel geni?li?ine sahip oldu?unu gösterdi.

Amerikan Geriatri Derne?i Dergisi’nde yay?nlanan ara?t?rma, obeziteye yakalanma oran? yüksek olan ya?l?lar üzerinde gerçekle?tirildi. Günümüzde bireyler diyet yapmak için do?al ?eker yerine bilinçsiz ?ekilde tatland?r?c?lara (aspartam, sakarin, sükraloz gibi) yönlendiriliyorlar. Ancak Amerika’daki bir ara?t?rma yapay tatland?r?c?lar?n tam tersi sonuçlar do?urdu?unu ortaya koydu. Diyet içeceklerdeki tatland?r?c?lar?n obeziteyi daha da art?rd??? tespit edildi.

Bel geni?li?i 3 kat fazla
65 ya? ve üzeri 749 birey üzerinde yap?lan 9,4 y?l takip çal??mada günlük olarak diyet içecek tüketenlerde gözlem süresince bel çevresinde 8.03 cm’lik bir art?? oldu?u belirlenirken; bu art???n hiç içmeyenlerde 2,03 cm, ara s?ra içenlerde ise 4,65 cm oldu?u görüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir