Çıtır Çıtır: Bülbül Yuvası

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Çıtır Çıtır: Bülbül Yuvası

bulbul-yuvasi-515

?erbetli tatl?lar?n klasikle?mi? tatlar?ndan ve en bilinenlerinden biridir bülbül yuvas?. Orta k?sm? bo?luk, kenar k?s?mlar? büzgülü olan ç?t?r hamur tatl?s? ad?n? ?eklinden al?r. Ceviz içi ya da toz Antep f?st???yla süslenir. Tarifinin belli püf noktalar? vard?r.

Oklavay? o kadar rahat kullan?r?m ki bülbül yuvalar? dile gelir diyorsan?z sizi mutfa?a alal?m.

Malzemeler
2 adet yumurta
1/4 çay ka???? tuz
4 yemek ka???? süt
3 tatl? ka???? yo?urt
3 yemek ka???? ayçiçek ya??
1/2 su barda?? su
2 yemek ka???? elma sirkesi,
5 su barda?? un
1 yemek ka???? m?s?r ni?astas?
?erbeti için:
3,5 su barda?? toz ?eker
3,5 su barda?? su
Üzeri için:1/2 su barda?? ayçiçek ya??
3 yemek ka???? tereya??
1 su barda?? toz antep f?st??? (boz f?st?k)

Püf Noktas?
Yumurta ve sütü oda s?cakl???nda beklettikten sonra kullan?n.Kulak memesi yumu?akl???nda, uzun süre yo?rulmu? ve ele yap??mayan bir hamur haz?rlamal?s?n?z. Gerekirse 1/2 su barda?? kadar un ekleyebilirsiniz. Hamur bezelerini bir gece önceden haz?rlar (en az?ndan 4-5 saat dinlendirir) ve nemli bir bez alt?nda oda ?s?s?nda bekletirseniz kolayl?kla açabilirsiniz, tatl?n?z daha ç?t?r ve lezzetli olur.

Nas?l Yap?l?r?
Yumurtalar? kar??t?rma kab?na al?n. Tuz ekleyip elinizle hafifçe kar??t?r?n.

S?ras?yla; süt, yo?urt, ayçiçek ya??, su ve elma sirkesini ekledikten sonra tüm malzemeyi kar??t?r?n.

Unu azar azar ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar yo?urmaya ba?lay?n. Hamurun daha gevrek olmas? ve kolay aç?lmas? için bu a?amada m?s?r ni?astas? ekleyin. Hamuru düz bir zeminde bast?rarak yo?urmaya devam edin.

Büyük boy bir ceviz büyüklü?ünde 12 e?it parçaya ay?rd???n?z hamur bezelerini hafifçe unlad?ktan sonra bir tepsiye yerle?tirin. Üzerlerine temiz bir bez kapat?p oda s?cakl???nda en az 3-4 saat kadar bekletin.

Dinlenmi? hamur bezelerini açmaya ba?lamadan önce tatl?n?n ?erbeti için su ve toz ?ekeri bir tencereye al?n. Kar??t?rd???n?z ?erbet kar???m?n? k?s?k ate?te kaynamaya b?rak?n. K?vam ald?ktan sonra so?umas? için bir kenarda bekletin.

Dinlenen hamur bezelerinden bir tanesini al?n. Hafifçe unlanm?? mutfak tezgah? üzerinde oklava yard?m?yla incecik yufka ?eklinde aç?n.

Dört e?it parçaya böldü?ünüz yufkay? geni? k?sm?ndan ba?layarak oklavaya sar?n. ?ki kenar?ndan büzüp oklavan?n ortas?na do?ru toplad???n?z yufkay? oklava içinden çekin.

Bast?rmadan f?r?n tepsisine ald???n?z hamurlar? kendi etraf?nda döndürerek tatl?ya as?l ?eklini verin. Her bir hamur bezesine ayn? i?lemi uygulay?n.

Tereya?? ve ayçiçek ya??n? k?s?k ate?te erittikten sonra süzdürün. F?r?n tepsisine dizdi?iniz tatl?lar?n üzerine gezdirin. Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 20-25 dakika tatl?lar?n üzeri k?zarana kadar f?r?nlay?n.

?lk s?cakl??? ç?kan ve servis taba??na dizdi?iniz tatl?lar?n üzerine ?l?k ?erbeti gezdirin. Orta ve kenar k?s?mlar?n? toz Antep f?st???yla süsledikten sonra sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Tatl?y? toz Antep f?st??? yerine ceviz içiyle süsleyerek de servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir