Çatladıysa Tamamdır: Acıbadem Kurabiyesi

Home » Dünya Mutfağı » Çatladıysa Tamamdır: Acıbadem Kurabiyesi

acibadem-kurabiyesi-tarifi

Malzemeler
200 gram kavrulmam?? badem (ya da badem unu)
140 gram yumurta ak? (yakla??k 4 adet yumurta ak?)
325 gram toz ?eker
1/2 tatl? ka???? taze s?k?lm?? limon suyu

Üzerleri için:
8 adet çi? badem

Püf Noktas?
Gevreklik kazanmas? için tek ba??na k?s?k ate?te 5 dakika kadar kavurdu?unuz badem tozunu, so?uttuktan sonra kurabiye yap?m?nda kullanabilirsiniz.Kurabiyeleri k?rmadan, rahat bir ?ekilde ya?l? ka??tlar?ndan ay?rmak için; ?slak bir bezin yan? s?ra pi?irme ka??tlar?n? su dolu bir tepsi üzerinde k?sa süre gezdirebilirsiniz.Hamuru h?zl? bir ?ekilde so?utmak için mermer tezgah üzerine de alabilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Büyük olarak haz?rlayabilece?iniz ac?badem kurabiyelerini, haz?r olarak sat?lan silikon makaron silpatlar? üzerinde küçük boyutlarda da haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ac?badem kurabiyesi haz?rlamak için; kavrulmam?? bademleri bir mutfak robotunda çekerek toz haline getirin.

Yumurta ak?n? bir tencerede çatal yard?m?yla ç?rpt?ktan sonra toz badem ve toz ?ekeri kat?n.

Ac?badem kurabiyesi hamurunu olu?turacak kar???m?, k?s?k ate?te 10-12 dakika kadar sürekli kar??t?rarak pi?irin.

?eker eriyip s?v?la?maya ba?layan kurabiye kar???m? bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?rd???n?z için yeniden koyula?t???nda ocaktan al?n.

S?cak olan kar???m? geni? bir cam tepsiye aktar?p, aralarda kar??t?rarak so?utun.

Bir mala ya da spatula yard?m?yla kar??t?rd???n?z kurabiye hamuruna limon suyunu kat?p, hamurun kat?la?mas?n? sa?lay?n.

S?kma po?etine ald???n?z hamuru, taban?n? ya?l? ka??tla kaplad???n?z f?r?n tepsisine aral?kl? olarak büyük ya da arzuya göre küçük yuvarlaklar halinde s?k?n. Sivri kalan üzerlerini pi?erken yanmamas? için küçük dokunu?larla düzeltin.

Yeterli s?cakl??a ula?mas? için f?r?n? 140 derecede ?s?t?n. Yakla??k 10 cm. çap?nda 8 adet haz?rlad???n?z ac?badem kurabiyelerinin orta k?s?mlar?na kabuksuz çi? bademleri yerle?tirin.

Önceden ?s?t?lm?? f?r?nda, dü?ük derecede ve orta rafta 30 dakika kadar pi?irdi?iniz kurabiyeleri, çatlamaya ba?layan üzerlerinin renk almas? için 10 dakika kadar 150 derecede pi?irmeye devam edin.

F?r?ndan ç?kan ve ya?l? ka??t üzerinde bulunan kurabiyeleri, ?slak bir mutfak bezi üzerine ald?ktan sonra ya?l? ka??tlar?ndan ayr?lmalar?n? sa?lay?n.

Alt k?s?mlar? hafif bir ?ekilde nemlenen her iki kurabiyeyi, birbirine yap??t?r?p toplamda 4 adet kurabiye haz?rlay?n.

Tamamen toz bademle haz?rlanan ve mis gibi kokan kurabiyeleri, kapal? bir kapta uzun süre saklayabilir sevdiklerinizle payla?abilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir