MERCURE ACCOR HOTEL & CASINO

Konum: ?ehir Merkezine Yak?n, Sahilde, Girne

Mercure Accor Hotel Casino & Wellness Resort Oda Bilgileri

Mercure Accor Hotel Casino, Aile Odas?, Kral Dairesi, Suit Oda

Ücretli Hizmetleri

Mercure Accor Hotel Casino, Kuru Temizleme, Masaj, Mini Bar’da Bulunan Içkiler, Sa?l?k Hizmetleri, Tüm Ithal Içecekler hizmetleri ücretli olarak sunulmaktad?r.

Ücretsiz Hizmetleri

Mercure Accor Hotel Casino, Hamam, Havuza Havlu Sistemi,Plaja Havlu Sistemi, Sauna , Kasa hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktad?r.

Aktiviteler

Mercure Accor Hotel Casino, 3 Aç?k Yüzme Havuzu ve Çocuk Bölümü, 1 Kapali Yüzme Havuzu Çocuk Havuzu, Türk Hamam?, Fin Hamam?, Sauna, Masaj, Jakuzzi, Fitness Merkezi, Sa?l?k Merkezi, Kuaför, Güzellik salonu, Mini Club, Casino, Thalasso Terapi, Aqua Terapi, Bahçe , Çocuklar için oyun alan?

Spor: 2 Ayd?nlatmal? Tenis Kortu,Bilardo

Servisler: Uyand?rma Servisi , ?? Merkezi , Internet , Market , Sa?l?k Odas? , Çocuk Bak?m? (Arand???nda), Kuru Temizleme , Çama??r ve Ütü Servisi , Jeneratör , Araçl?k Aç?k Otopark

CLUB LAPETHOS HOTEL

Club Lapethos Hotel Hakk?nda Genel Bilgi

94 odal? tesisin, aç?k – kapal? klimal? restoran?, tv salonu, 2 aç?k 1 kapal? yüzme havuzu, 4 adet bar? bulunmaktad?r.

Konum: Lapta mevkii, ?ehir merkezine 10 km, havaalan?na ise 45 km uzakl?kta bulunmaktad?r.

Club Lapethos Hotel Oda Bilgileri

Standart oda: 28 m2  Odalarda; minibar, zemin hal?/ seramik, tv, küvet/du?, fön, telefon, merkezi klima,(bungalow split klima) ve balkon mevcuttur.

Aile odas?: Connection odalardan olu?maktad?r ve iki oda aras?nda kap? bulunmaktad?r (Min : 2 büyük + 2 çocuk, Max: 4 büyük + 2 çocuk).

Ücretli Hizmetleri

Club Lapethos Hotel: Masaj, sauna, kuru temizleme, çocuk bak?c?s?, dart, internet,girne merkeze servisi, doktor, oda servisi.

Ücretsiz Hizmetleri

Resepsiyonda kasa,  plajda ?emsiye, minder, havlu, masa tenisi, fitness, tenis.

Aktiviteler

Club Lapethos Hotel: Casino, canl? müzik, gündüz ve gece animasyonlar?

GREEN HOLIDAY VILLAGE

Oda Kahvalt?

Konum: ?ehir Merkezi : 9 km. , Havaalan? : 30 km. Denize 500 Metre.

Green Holiday Village Oda Bilgileri

Green Holiday Village; Toplam oda say?s? 46,yatak kapasitesi 108.

Özellikleri;  Balkon,kablolu-uydu tv,saç kurutma makinas?,kasa,split klima.

Aktiviteler

Green Holiday Village;

Aç?k havuz, Golf, Binicilik

Spor: Sauna,aç?k yüzme havuzu,çocuk havuzu,golf,binicilik,hamam.

Servisler; 24 saat aç?k önbüro, internet, doktor, jenaratör, oda servisi, otopark, emanet kasa, çama??rhane, kuru temizleme, uyand?rma servisi, tv odas?.

SEMPATI HOTEL

Hotel Sempati hizmeti yüksek seviyede tutan ve konforlu bir aile tatili için mükemmel bir yerdir. Otelin iki taraf? da Akdeniz’in ve da?lar?n muhte?em manzaralar?na sahip, Girne ?ehrinden sadece20 dakika mesafede sakin bir bölgede yer almaktad?r. Deniz keyfini sevenler için 5 dakikal?k bir yürüyü? mesafesinde bir çak?l plaj? ve tatl? su havuzu var. Her odada ortam?n tad?n? ç?karabilece?iniz geni? bir balkonu var. Otel alan?nda restoran ve bar? var ayr?ca otel d???nda sadece 5 dakika yürüme mesafesinde birkaç restoran daha bulunur. Otelde bir dal?? merkezi mevcuttur. Sempati otel tüm isteyenlere uzman e?itimini tamamlad?ktan sonra uluslararas? PADI dal?? sertifikas?n almas?n? sa?lar. Otel Sempati dinlendirici ve unutulmaz bir tatil için en iyi yeridir.


Oda say?s?: 28 standart balkonlu ve deniz manzaral? oda, 4 Suite tipi oda, 7 havuz manzaral? bungalov.

Yemek: B / B – / H B

Otel odas?nda bulunan: deniz ya da da? manzaras?, klima, mini bar, uydu TV, saç kurutma makinesi, kasa, hal?, banyo veya du?, telefon, internet ba?lant?s?, dolap, küçük bir kahve masa ve sandalye, birle?ik odalar. Havuz havlular? tüm otel odalar?nda bulunmaktad?r. Aile odalar? için ?ki ki?ilik yatakl? ve iki tek yatakl? odalar?n ba?lant?l? f?rsat? mevcuttur.

Suite tipi odalar ek olarak bir oturma odas?, geni? çift ki?ilik yatak, deniz manzaral?, geni? dolap, hal? ile 2-3 balkonu var. Bu odalar?ndan müthi? gündo?umu ve günbat?m?n tablosunu izleyebilirsiniz.

Bungalovlar birinci katta yer al?p tüm odalarda havuz ve ya da? manzaras? ve çift ve tek ki?ilik yataklar? var.

Otel alan?nda bulunan: yüzme havuzu, bahçe, lobi, kütüphane, kapal? ve aç?k restoran, kafeterya, A la Carte restoran, spor bar, bilardo, futbol, darts, masa tenisi, kablosuz internet, 5 Y?ld?zl? Dal?? Merkezi, e?lence, K?br?s gecesi, ?skele içinde çak?l plaj. Otel bar?nda Sky Sports program?n? izleyebilirsiniz.

Ek ücretli hizmetleri: Kuru temizleme ve çama??rhane, su sporlar?, dal?? dersleri, oda servisi, taksi servisi, bebek bak?m?.

Otel yerle?mesi: Ercan havaalan? 50 dakika (57 km), Bellapais Manast?r? 20 dakika (13 km), Girne 25 dakika mesafededir.

TARİHİ GİRNE LİMANI

Kuzey K?br?s’?n turizm incisi olan Girne, otelleri, restoranlar?, e?lence mekânlar? ve tarihi yerleri ile ünlü bir kenttir. Girne Yat Liman?, Roma döneminde ticaret amaçl? yap?lm??t?r. Tabi daha sonraki ça?larda liman ve çevresi geli?meye devam etmi?. Hemen yan?nda, kenti Arap Ak?nlar?na kar?? koruman amac?yla Bizans Dönemine ait ünlü Girne Kalesi bulunmaktad?r.

At nal? ?eklinde olan liman? çevreleyen tarihi binalar?n ço?u Lüzinyanlar ve Venedikliler taraf?ndan yap?lm??. Zaman?nda gümrük ve depo olan ve günümüzde esas özelliklerini yine de koruyan bu binalarda, çe?itli restoran bar ve kafeler yer almaktad?r.

Kendine özel dinlendirici atmosferi, tarih ve e?lencenin iç içe oldu?u Tarihi Girne Liman?, bu ?ehre gelen herkesin mutlaka u?rad??? bir yerdir.

SOURP MAGAR MANASTIRI

M.S 1000 y?l?nda Koptik (M?s?r H?ristiyan?) manast?r olarak in?a edildi. Meryem’in manast?r? olarak da bilinmektedir. 15 yüzy?lda Ermenilerin kullan?m?na geçerek Kudüs’e giden Ermeni hac?lar?n durak yeri olmu?tur. 1974’e dek manast?r bu ?ekilde kullan?lm??t?r. Günümüzde görülebilen kal?nt?lar? 19 yüzy?la aittir ve baz? kaynaklara göre orijinal yap?n?n duvar temelleri üzerine kurulmu?tur.

ANTIPHONITIS MANASTIRI

Esentepe köyünün yakla??k 8 km güneyindeki bir vadide yer almaktad?r. Bahçeli veya Esentepe köylerinden ula??labilmektedir. Manast?r merkezinde, freskleri ile ünlü tarihi kilise yer almaktad?r. Ço?u y?pranan veya yerlerinden sökülen tarihi tarihi duvar freskleri ilgi çekicidir.

Meryem Ana’ya adanm?? olan kilise M.S. XII. yüzy?l?n sonlar?na do?ru in?a edilmi?, bat?s?ndaki nartez güneyindeki galeri ise Lüzinyan Dönemi’nde eklenmi?tir. Kilisenin yap?s?ndaki al???lm???n d???ndaki özelliklerden dolay? yerel ustalar ile yerel sanatç?lar taraf?ndan in?a edildi?i tahmin edilmektedir. Plan itibar?yla Bizans tarz?ndad?r. Kiliseyi örten kubbe sekiz sütun üzerinde oturmaktad?r. Sütunlardan dördü duvara ba?l?d?r. Kubbenin ortas?nda Pandakrator ?sa freski bulunmaktad?r.

Kilisenin duvarlar?ndaki freskler iki ayr? dönemlerde yap?lm??t?r. En eski olan ilk freskler M.S. XII. yüzy?la, en son yap?lan freskler ise M.S. XV. yüzy?la aittir. Çe?itli renkler kullanarak yap?lan freskleri ?ncil’deki dini konular ile kutsal ki?ileri kullan?larak zenginle?tirilmi?tir.

ARCHANGELOS MIKHAEL KİLİSESİ

Girne’de eski liman bölgesinde yer alan bu yap?, Archangelos Mihail Kilisesi olup, 11 Haziran 1990 tarihinde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi taraf?ndan elden geçirilmi? ve ikon müzesi olarak ziyarete aç?lm??t?r. Archangelos Mihail Kilisesi 1860 y?l?nda in?a edilmi? olup, do?u-bat? yönünde uzanan tek mekanl? bir kilisedir.

Müzede, kiliseye ait ikonlara ilaveten, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi korumas? alt?nda bulunan ba?ka ikon gruplar?ndan örnekler de sergilenmektedir.
?konlar üzerinde, Ortodoks Hristiyanlar taraf?ndan çok benimsenen Hz. ?sa ve mehtelif azizlerin resimleri tasvir edilmektedir. ?konlar?n ço?u 19.y.y. sonras?na aittir. Bu dönemde ikon ressamlar? Hollanda ve Almanya’dan özel ikon boyalar? ithal etmeye ba?lam??t?r. 19. y.y. sonlar?ndan günümüze kadar kullan?lm?? olan bu boyalar, düz ve parlak görünümlüdür.

BATIK GEMİ MÜZESİ

Girne Kalesinde sergilenen bat?k, günümüze kadar ele geçen gemi bat?klar? aras?nda en eskisi olarak bilinmektedir. Akdeniz’de ?skender’in ölümünden sonra kurulan Helenistik Krall?klara ait donanma gemilerinin dola?t??? dönemlere aittir. ?lk olarak 1965 y?l?nda bir sünger avc?s? taraf?ndan Girne k?y?lar?ndan 1.5 km aç?kta, suyun 3 metre derinli?inde farkedilmi?, Pennsylvania Üniversitesi taraf?ndan ç?kar?lan bu bat?k bugün müzede ziyarete aç?kt?r. Bu müze Girne Kalesi’nin do?usunda bulunan Lüzinyan devri muhaf?z odalar?n?n düzenlenmesi sonucu 3 Mart 1976 tarihinde ziyarete aç?ld?.
Akdeniz’de seyretmi? olan bu ya?l? tekne M.Ö. 300 y?llar?nda aç?k denizde tutuldu?u f?rt?na nedeniyle batm??t?r. Bat?kta ele geçen badem kal?nt?lar?na uygulanan karbon 14 testleri M.Ö. 288 tarihini vermi?tir. Geminin yap?ld??? keresteye uygulanan karbon 14 testleri ise geminin M.Ö. 389 y?l?nda yap?ld???n?, ba?ka bir deyi?le batt??? zaman 80’li ya?larda oldu?unu göstermektedir. Gemide bulunan e?yalar geminin bir ticaret gemisi oldu?u ve son seferinde dört ki?ilik bir mürettebat? oldu?unu göstermektedir.

BUFAVENTO KALESİ

Bufavento Kalesi, St. Hilarion ve Kantara Kaleleri ile birlikte aday? Arap ak?nc?lar?na kar?? savunmak için olu?turulan uyar? zincirinin bir parças?d?r. Kale çok rüzgarl? bir tepeye kuruldu?u için “rüzgardan korkmayan” anlam?na gelen “Bufavento” ad?n? alm??t?r. Kalenin tam yap?m tarihi bilinmemekle birlikte, Arslan Yürekli Richard K?br?s’? ele geçirdi?i zaman bahsi geçmektedir. Baz? söylentilere göre kendini K?br?s Kral? ilan eden ?sak Komnenus’un k?z? bu kaleden ç?kara Richard’a teslim olmu?tu. Bufavento’nun da adadaki di?er kaleler gibi bir zamanlar K?br?s’ta hüküm sürmü? bir kraliçeyle ilgili bir öyküsü vard?r. K?br?s Templar ?övalyelerinin egemenli?ine girdi?i zaman cüzzaml? bir Bizans prensesi ve ayn? hastal??a yakalanan köpe?i vard?. Prenses ile köpe?i Bufavento kalesine kapat?lm??lar idi. Bir süre prenses köpe?inin derisinin yava? yava? iyile?ti?ini fark etmi?. Bunun üzerine prenses köpe?inin her sabah kalenin a?a??lar?nda bir kaynakta y?kand???n? görüyor. Böylece prenseste her sabah bu kayna?a gidiyor ve y?kan?yor. Tamamen iyile?tikten sonra kayna??n bulundu?u yere bugün Ayios Ionnis Chrysostomos Manast?r? olarak bilinen tap?na??n ilkini yapt?rm??t?r.
Kale 1382-1398 y?llar? aras?nda hapishane olarak kullan?lm??t?. Bu dönemde kalenin ad? Aslan ?atosu idi. 1489 y?l?nda ada Venediklilerin eline geçince kale eski önemini yitirmi?ti. Venedikliler adan?n savunmas? için daha çok deniz kenar?ndaki kalelere önem vermi?lerdi.