Ahududulu Sağlıklı Bar

ahududulu-saglikli-bar

Taban için;

100 gram kabuksuz çi? badem
40 gram kakao
30 gram toz hindistan cevizi
40 gram hindistan cevizi ya??
150 gram hurma
Ahududulu kat için;

300 gram donmu? ahududu
100 gram kaju
45 gram toz hindistan cevizi
80 gram akçaa?aç ?urubu
1 yemek ka???? çia tohumu
Üst kat için;

45 gram hindistan cevizi ya??
60 gram kakao
Ahududulu Sa?l?kl? Bar Nas?l Yap?l?r?

Ahududulu Sa?l?kl? Bar Tarifi için;
Taban için hurmalar?n çekirdeklerini ç?kar?n ve yumu?amas? için 5 dakika s?cak suda bekletin. Bademleri un ufak olana kadar rondodan geçirin. Geri kalan malzemeleri ekleyin ve hamurumsu bir k?vam elde edene kadar rondodan geçirin. Harc? streç filmle kaplanm?? 20*20 cm kare kek kal?b?n?n taban?na bast?rarak yay?n ve buzdolab?nda 1 saat bekletin.
Ahududulu kat için kajular? yumu?amas? için 10 dakika s?cak suda bekletin. Çia tohumu hariç geri kalan tüm malzemeleri rondodan geçirin. Çiay? da ekleyip spatula ile kar??t?rd?ktan sonra 5 dakika bekletin. Harc? ard?ndan kek kal?b?ndaki taban?n üzerine yay?n. Buzdolab?nda bekletin.
Hindistan cevizi ya??n? benmaride eritin. Tüm malzemeleri bir kasede kar??t?r?n ve ahududulu bar?n en üst kat?na sürün. Buzdolab?ndan 1 saat daha beklettikten sonra bar? servis edin.

Lorlu Cevizli Ot Salatası

lorlu-cevizli-ot-salatasi-611

Malzemeler

1 kase lor peyniri
½ demet maydonoz
½ demet dereotu
½ demet da? keki?i
½ demet reyhan
4 yemek ka???? ceviz
1 kal?n dilim ek?i mayal? ekmek
Sos için;

1 limonun suyu
1 yemek ka???? nar ek?isi
6 yemek ka???? zeyt?nya??
Tuz ve Karabiber
Lorlu Cevizli Ot Salatas? Nas?l Yap?l?r?

Lorlu Cevizli Ot Salatas? Tarifi için;
Bütün ye?illikler incecik do?ran?r, kar???ma ceviz ve lor peyniri eklenir. Ekmek büyük küpler halinde do?ran?r, sos malzemeleri bir kaseye eklenir ve kapa?? kapat?larak iyice sallan?r ve kar??t?r?l?r. Salatan?n üzerine gezdirilir ve servis edilir.

Hem de Az Kalorili: Haşlanmış Tavuklu Sandviç

haslanmis-tavuklu-sandvic

Ha?lanm?? tavuk haz?rlamak birden çok yeme?in ba?lang?c? olabilir. Mesela tavuk suyuna pilav, mis gibi ?ehriyeli tavuk suyu çorba… Siz de haz?rlad???n?z misler gibi ha?lanm?? tavuklar?n?z?n alt?n de?erindeki suyunu hemen de?erlendirebilir veya buz po?etine doldurup,buzdolab?nda dondurup bir sonraki yemekleriniz için kendinize bir güzellik yapabilirsiniz.

Tavuk suyu bu denli de?erliyken, o bütün aromas?n? verdi?i ha?lanm?? tavuklardan bahsetmiyoruz bile. Kepekli ekmek alternatifi ile keyifli bir ö?ün haline getirebilirsiniz.

Afiyetler olsun.

Malzemeler
4 parça tavuk gö?sü (ha?lanm??)
1 yemek ka???? mayonez (yerine süzme yo?urt koyabilirsiniz. )
1 çay ka???? tuz
1 çay ka???? karabiber
1/2 demet maydanoz
4 adet kepekli tost ekme?i
2 adet marul yapra??
1 adet domates

Püf Noktas?
Ha?lanm?? tavuklar? didikledikten sonra iyice suyunu süzmek, kar???m?n sulanmas?n? önler.

Pi?irme Önerisi
Tavu?u ha?larken içine defne yapra?? ve tane karabiber atarak aromay? güçlendirebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Tavuklar? ha?lay?n.

Ha?lanan tavuklar? didikleyin.

Bir kab?n içine ha?lanm?? ve didiklenmi? tavuk parçalar?n? ilave edin.

Mayonez veya süzme yo?urt ekleyin. Karabiber, tuz ve ince k?y?lm?? maydanozlar? da ilave edin.

Ka??k yard?m? ile iyice kar??t?r?n.

Tost ekmeklerini ?s?t?n. Marul ve domateslerle süsleyin en son ha?lanm?? tavuklar? ilave edin ve i?te bu kadar, afiyet olsun!

Servis Önerisi
Yan?na bir de çay demleyin ve i?te mis gibi bir ö?ün kar??n?zda.

YAZ AYLARINDA BESLENME

BESLENME-YAZ-AYLARI

Yaz aylar?n?n ba?lamas? ile artan hava s?cakl?klar? birtak?m sorunlar? da beraberinde getirmektedir. S?cakl?k ve nem art???na ba?l? olarak vücut ?s?s? artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sa?lamaya çal??maktad?r. Siz de metabolizman?z?n yaza en kolay ?ekilde adapte olmas?n? istiyorsan?z, beslenmenizle ilgili a?a??daki noktalara dikkat edin.

Ya?am?n her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sa?l???n korunmas? için esast?r. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çe?itli besinler en az 3 ana ve 3 ara ö?ünde yeterli miktarlarda al?nmal?d?r.

Kahvalt?, günün en önemli ö?ünüdür. Yaz aylar?nda yap?lacak kahvalt?da az ya?l? peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmal?; kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu ve bitki çaylar? tercih edilmelidir.

Yaz aylar?nda ya?l? besinlerin ve ya?da k?zartmalar?n tüketiminden kaç?n?lmal?; yemekleri pi?irirken k?zartma ve kavurma yerine ha?lama, ?zgara, kendi suyunda veya az suda pi?irme gibi sa?l?kl? pi?irme yöntemleri uygulanmal?d?r.

Yaz aylar?nda vücut direncini art?rmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alabilmesini sa?lamak için sebze ve meyve çe?itlerinden yararlan?lmas? önemlidir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir.

Kan ?ekerini h?zl? yükselten ve h?zl? dü?üren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf ?eker ve ?ekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir.

Enerjisi yüksek hamur tatl?lar? yerine sütlü tatl?lar, meyve tatl?lar? ya da dondurma gibi tatl?lar tercih edilmelidir.

Terleme ile artan s?v? ve mineral kayb?n?n önlenmesi için yeterli s?v? al?m? önemlidir. Ayr?ca, ya?am?n her döneminde yeterli s?v? al?m? vücutta olu?an toksinlerin at?lmas?nda, vücut fonksiyonlar?n?n düzenli çal??mas?nda, metabolizma dengesinin sa?lanmas?nda ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekle?mesinde son derece önemli rol oynamaktad?r. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli, s?v? al?m?n?n kar??lanmas?nda kahve, çay ve gazl? içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir.

Tatlı Serinlik: Jöleli Meyve Salatası

joleli-meyve-salatasi

Malzemeler
3 adet orta boy nektarin
2 adet orta boy kivi
4 adet orta boy kay?s?
1/2 su barda?? frambuaz
1/2 su barda?? yaban mersini
1/2 su barda?? ay?klanm?? vi?ne

Muz jölesi için:
1 paket muz aromal? toz jöle kar???m?
2,5 çay barda?? s?cak su

Püf Noktas?
Kararmamas? için meyveleri do?rad?ktan sonra salatay? h?zl? bir ?ekilde haz?rlay?n.Sert yap?da, zedesiz meyveler kullanmaya özen gösterin.

Pi?irme Önerisi
Jöle ve meyvelerin ?eker oran? yeterli olaca??ndan ?eker ilave etmeyin.Tarifi arzu etti?iniz mevsim meyveleriyle kolayl?kla haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini ç?kard???n?z kay?s?lar? iri parçalar halinde kesin. Kabuklar?n? soydu?unuz kivileri do?ray?n.

Arzuya göre kabuklar?n? soymad???n?z nektarinleri di?er meyvelerle uyumlu olacak ?ekilde kesin.

Tane formunda olan ay?klanm?? vi?ne, yaban mersini ve frambuaz? kat?p tüm meyveleri derin bir kasede kar??t?r?n. Silikon ya da cam kal?plara meyveleri e?it olarak payla?t?r?n.

Jel görüntüsünü alacak muz jölesini haz?rlamak için; muz aromal? toz jöle kar???m?n? çelik bir kar??t?rma kab?na bo?alt?n.

Öncelikle s?cak su kat?p toz kar???m? tamamen eriyene kadar bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?r?n.

Kar???m tamamen eridi?inde so?uk suyu kat?p kar??t?rma i?lemini sürdürün. Bir an önce tamamen so?uyup toparlanmaya ba?lamas? için kar??t?rma kab?n? buz dolu bir kase üzerine oturtun. Aralarda kar??t?rmay? sürdürün.

Porsiyonluk kal?plara ald???n?z kar???k meyveler üzerine haz?rlad???n?z jöle kar???m?n? döküp buzdolab?nda so?utun.

K?vam alan meyve salatalar?n? kal?plar?ndan ters çevirip ç?kartarak bekletmeden sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Jöleli meyve salatas?n? ç?rp?lm?? krema e?li?inde so?uk olarak servis edebilirsiniz.

Açlığı Bastırır: Ev Yapımı Granola Bar

granola-bar-tarifi-1

Malzemeler

2 su barda?? yulaf kepe?i
1 su barda?? kuru meyveli müsli
1/2 su barda?? keten tohumu
1/2 su barda?? susam
1 çay barda?? kavrulmu? badem
1 çay barda?? kuru üzüm
1 çay barda?? ceviz içi
1 çay barda?? f?nd?k
1 çay barda?? kurutulmu? yaban mersini
1/2 çay barda?? kabak çekirde?i içi
1/2 çay barda?? çi? kaju
1/2 çay barda?? rendelenmi? hindistan cevizi
10 adet kuru incir
10 adet kuru kay?s?
10 adet hurma
1 su barda?? üzüm pekmezi
1/2 çay barda?? bal
1 yemek ka???? esmer ?eker
1 çay ka???? tarç?n

Püf Noktas?
Is?ya dayan?kl? f?r?n kab?na ald???n?z bar kar???m?n?n üzerini, ?slat?lm?? bir spatula ya da elinizle s?k?ca bast?r?n.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre bal, pekmez, reçel, marmelat gibi s?v? malzemeler yerine tarife eritilmi? tereya?? ekleyebilirsiniz.Arzu etti?iniz tüm kuru ve taze meyveleri tarifte kullanabilirsiniz.Tohum ve kuru yemi?leri arzuya göre kavurduktan sonra da kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Çekirdeklerini ç?kard???n?z hurma, kuru kay?s?, incir ve kurutulmu? yaban mersinini özle?ip birbirine yap??mas? için; küçük parçalar halinde do?ramak yerine mutfak robotundan geçirin.

Çi? kaju, f?nd?k, ceviz ve badem içi ile kabak çekirde?i içinin yar?s?n? mutfak robotuna aktar?n ve küçük parçalar haline gelene kadar çal??t?r?n.

Üzüm pekmezi, bal, tarç?n ve esmer ?ekeri küçük bir kapta, k?s?k ate?te kaynat?n.

Mutfak robotundan geçirdi?iniz kar???m?; yulaf kepe?i, kuru meyveli müsli, keten tohumu, susam, kuru üzüm, kalan kabak çekirde?i içi ve rendelenmi? Hindistan cevizi ile harmanlay?n.

K?s?k ate?te kaynatt???n?z pekmezli kar???m? da harca ekleyip, tahta bir ka??k yard?m?yla kar??t?r?n.

Is?ya dayan?kl? f?r?n kab?na ya?l? ka??t serin. Haz?rlad???n?z granola bar kar???m?n? kaba aktar?n. Üzerini s?k?ca bast?rarak düzeltin.

Önceden ?s?t?lm?? 160 derece f?r?nda 20 dakika kadar pi?irin. F?r?ndan ç?kartt?ktan sonra arzu etti?iniz gibi dilimleyin.

Gün boyunca sizi kendinize getirecek, elinizden dü?ürmeyece?iniz at??t?rmal?k barlar?, bu ?ekilde 5 dakika kadar pi?irin.

So?uttuktan ve k?vam ald?ktan sonra ikram edin. Sevdiklerinizle birlikte taze taze payla?mak için a?z? kapal?, havas? al?nm?? bir kapta muhafaza edin.

Servis Önerisi
Granola bar?n kal?nl???n? ve sunum ?eklini (küp, dilim ya da stick) istedi?iniz gibi keserek ayarlayabilirsiniz.

Tuz Yerine Baharat

tuz-ve-baharat

Dünyada en s?k görülen ölüm nedenlerinin ba??nda kalp-damar hastal?klar? geliyor. Ancak bu durum ya?am tarz? de?i?ikli?iyle yüzde 70’lere varan oranda azalt?labiliyor. Bu önlemlerin ba??nda ise tuz tüketimi geliyor. Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut, yemeklerin tuz yerine baharatlarla lezzetlendirilmesinin önemine de?inerek, baz? baharatlar?n kalp sa?l???na önemli katk?lar sa?lad???n? belirtiyor.
Biberiye: Vücutta bulunan iltihabi reaksiyonlar?n etkisini azaltarak kalp-damar sa?l???na katk?da bulunuyor.
Safran: Antioksidan özelli?iyle damar yap?s?n? koruyor, kolesterolü dü?ürmeye destek oluyor.
Ki?ni?: Vücudun savunma mekanizmas?n? güçlendirip, haz?ms?zl??a iyi gelen ki?ni?, hipertansiyon kontrolüne katk?da bulunuyor.
Zencefil: Damar duvarlar? üzerinde olumlu etki yaparak tansiyonun kontrolünü de kolayla?t?r?yor.
Sumak: Kan ?ekeri seviyesinin dü?mesine yard?mc? oluyor.
Karabiber: Bu baharat ya? hücrelerinin y?k?m?n? art?rarak, kilo vermeyi kolayla?t?r?yor.
Zerde: Vücudun savunma mekanizmas?n? güçlendiren zerde damar duvarlar?n? koruyarak, yüksek tansiyon kontrolüne de yard?mc? oluyor.
*Dünya Sa?l?k Örgütü taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre, her y?l dünyada yakla??k 2,7 milyon ki?i yeterli miktarda sebze ve meyve yememeye ba?l? olarak hayat?n? kaybediyor.

*Do?an?n bize sundu?u nimetler vücudumuzun hem içten hem de d??tan güzelle?mesine yard?mc? oluyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzman? Op. Dr. ?lhan Serdaro?lu, güzel bir cilt için besinlerden faydalan?lmas? gerekti?ini belirterek, ?unlar? söylüyor: “K?rm?z? biber, içindeki karoten ile cilde giden kan miktar?n? art?r?yor ve k?r???kl?klar? yok ediyor. Omega-3 ya? asitlerinden zengin somon, saçl? derinin nemlenmesini sa?layarak k?r?lmalar? önlüyor. Tropikal bir meyve olan papaya hem cildi güne? ???nlar?n?n zararlar?ndan koruyor hem de anti-enflamatuvar özellikleriyle akne olu?umunu engelliyor.”

tuz-ve-baharat-1

*Karaci?er dostu enginar, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor mineralleri içeriyor. Karaci?eri koruyup, bu organ? ilgilendiren hastal?klar?n daha çabuk iyile?mesini sa?layan enginar ayr?ca böbrek ve ba??rsaklar?n düzenli çal??mas?na da yard?mc? oluyor. Sindirimi kolayla?t?r?p, idrar söktürücü özelli?i olan bu sebze, kandaki ?eker oran?n? ayarl?yor, kolesterolü dü?ürüyor. Bedensel ve zihinsel yorgunlu?u gidermeye yard?mc? olan enginar, hücrelerin y?pranmas?n? engelleyerek ya?lanman?n etkilerini azalt?yor. Ayr?ca ate? dü?ürücü ve i?tah aç?c? özellikleri de bulunuyor. Çi? enginar?n 100 gram? yaln?zca 47 kalori. Üç gram protein, 11 gram karbonhidrat ve 94 mg sodyum içeriyor. Öte yandan günlük C vitamini ihtiyac?n?n yüzde 20’sini, proteinin yüzde 7’sini, B6 vitamininin yüzde 6’s?n?, lif ihtiyac?n?n da yüzde 22’sini kar??l?yor.

Günde 500 Kalori Yakmanın Yolları

diyet-3

Hepimizin bildi?i gibi kilo vermenin yolu inatç? ya?lardan geçiyor. Onlardan kurtulmay? ba?aramad???m?z sürece kilo vermek de hayal oluyor… Bu durum sizi sürekli ve bilinçsizce diyet yapmaya zorlayarak sa?l???n?z? olumsuz yönde etkiliyor. Ancak herhangi bir diyet yapman?za gerek kalmadan da günde 500 kalori yakabilirsiniz. Uzun süredir vermeyi istedi?iniz fazla kilolardan yemek ve hareket al??kanl?klar?n?z? de?i?tirerek kurtulman?z mümkün. ??te daha sa?l?kl?, enerjik ve fit bir vücut için izlemeniz gereken 10 yol…

DAHA KÜÇÜK TABAKLAR
Kilonuzu bilerek, metabolizma yap?n?z? göz önünde bulundurarak neyi ne kadar yemeniz gerekti?inizi bilmeniz çok önemli. E?er ki her ö?ünde fazladan besin tüketiyor ve bu durumdan ?ikayetçi oluyorsan?z daha küçük tabaklardan yemenizi öneririz. Ne kadar büyük tabak kullan?rsan?z, taba?? a?z?na kadar doldurmak için elinizin ayar? da ?a?acakt?r. Siz siz olun, küçük tabaklar? tercih edin ve kalorilere meydan okuyun!

ÜÇ BÜYÜK TUZAK
Beslenmesine dikkat eden, kilo vermeye çal??an ki?ilerden ?u cümleyi sürekli duydu?unuzu varsay?yoruz: “?eker, un ve tuzdan uzak duruyorum!…’’ Halk aras?nda üç beyaz olarak da bilinen, metabolizmay? ve vücut sa?l???n? olumsuz yönde etkileyen ?eker, un ve tuzu hayat?n?zdan tamamen ç?kararak fazla kalorileri de bir kenara b?rakm?? olursunuz. Kalorilerden uzak durman?n yan? s?ra dengeli ve sa?l?kl? beslenme için uzak durulmas? gereken bu üç dü?man; kalp ve böbrek sa?l???n?z? tehlikeye att??? gibi, obezite, diyabet ve tansiyon gibi rahats?zl?klara davetiye ç?kar?yor. Un, tuz ve ?ekeri hayat?n?zdan bir anda ç?karam?yorsan?z, giderek azaltmay? deneyin. Bir süre sonra de?i?ime al??acak, yemek istemeyeceksiniz bile.

HAREKETE GEÇ?N
Sa?l?kl? bir yap?ya sahip olmak için beslenmeniz kadar ne kadar hareket etti?iniz de çok önemli. Ü?engeçli?inizi bir kenara b?rak?p, mümkün oldu?unca tüm i?lerinizi “tabana kuvvet” diyerek halletmeniz sizin yarar?n?za olacak. Herhangi önemli bir sakatl???n?z ya da rahats?zl???n?z olmad??? sürece asansör yerine merdiven kullan?n. Yak?n mesafelerde otomobil ya da toplu ta??ma tercih etmeyin ve yürüyün. Telefon görü?melerinizi oturarak de?il yürüyerek yap?n. Bunlar?n hiçbirini çok h?zl? tempolarda uygulamak zorunda de?ilsiniz. Sadece s?k s?k yürüyün ve bir yerde saatlerce oturmamaya çal???n. Gün içinde hareket ederek yakt???n?z 350 kaloriye ek olarak biraz daha fazla hareket ederek bu rakam? 500’e ç?karmak elinizde!

diyet-4

GAZLI ?ÇECEKLERE HAYIR
En sevdi?iniz yeme?i yerken yan?nda so?uk ve gazl? bir içece?in size nas?l bir keyif verdi?ini biliyoruz. Ama bu gazl? içecekler içeri?indeki ?eker, fosforik asit, aspartam ve kafein gibi bile?enlerle metabolizman?za zarar verdi?i gibi rafine ?eker sebebiyle kalori miktar?nda da art?? gösteriyor. Gazl? içecekleri zihninizden ç?kararak, varl???n? unutup sadece su tüketmenizde yarar var.

TATLI YER?NE MEYVE
Birço?umuz her ne kadar sa?l?kl? ve temiz beslenmeye çal??sak da tatl?ya olan tutkumuza bazen kar?? koyam?yoruz. Unutmamak gerekir ki asl?nda o çok masum ve sempatik gözüken tatl?lar?n içinde koca bir kalori dünyas? var. Un, ?eker, tatland?r?c?lar ve ?uruplar tatl?y? oldu?undan daha da kalorili hale getiriyor, böylece tüketti?iniz her “fit” olmayan tatl?da kilo al?yorsunuz. Tatl? krizinize kar?? gelmek için ba?ka alternatiflerinizin de oldu?unu hat?rlay?n. Mesela bir muz ya da bir elma, belki birkaç adet çilek… Meyvelerde bulunan ?eker ve kalorinin yedi?iniz tatl?lardakiyle ayn? olmad???n? belirtmek isteriz. Ama yine de her ?eyin fazlas? zarar mant???ndan yola ç?karak, meyve tüketimini de abart?ya kaçmadan yap?n.

KURUYEM?? YASA?I
Kuruyemi?ler, diyet listeleri uygulayanlar?n ya da sa?l?kl? ?ekilde enerji almak isteyenlerin en çok tüketti?i besinlerden. Her ne kadar iyi bir enerji kayna?? olsa da özellikle kavrulmu? yemi?lerden uzak durman?z gerekiyor. ??lenmemi? ve kavrulmam?? kuruyemi?leri tercih ederek kalori al?m?n? daha aza indirmeniz mümkün. Burada dikkat etmeniz gereken di?er bir nokta ise kuruyemi?i gece ve ara ö?ünlerin d???nda yememeniz. Gece ald???n?z her besin, size kalori ve ya? olarak geri döner.

M?DEN?Z? D?NLEY?N
Ne yaz?k ki bilinçsiz ve dengesiz beslenen her ki?i için yemek yemek demek, sofradan t?ka basa, a?r?lar içinde ayr?lmak demek. Ama unutmay?n ki böyle bir zorunlulu?unuz yok. Çünkü fazladan yedi?iniz her besin size ekstra ve almaman?z gereken kaloriler olarak geri döner. Üstelik fazladan kalori ald???n?z gibi midenize de zarar vermi? olacaks?n?z. Spazm, kas?lma ya da kar?n a?r?s?yla kar?? kar??ya kalabilirsiniz. Yemek yerken bir yandan da midenizi ve vücudunuzun verdi?i tepkilere dikkat çekin. Çok yedi?inizde mideniz size sinyalleri zaten verir. Ona kulak vermedi?inizde ise mide rahats?zl?klar? ortaya ç?kar.

TELEV?ZYONDAN UZAK DURUN
Tüm gün i? için ko?turup durdunuz, çok yoruldunuz ve eve gidip ayaklar?n?z? uzat?p televizyonun kar??s?nda yay?lman?n hayalini kuruyorsunuz… Asl?nda ne kadar yorgun olursan?z olun yapman?z gereken yar?m saatlik bir egzersiz ya da aç?k havada yürüyü? olsa da bazen evde oturmak isteyebilirsiniz. Ama kumandan?n yan?na ba?ka faktörler eklemeyin! Televizyon izlerken gördü?ünüz yiyecek reklamlar? i?tah?n?z? kabart?yor olabilir. ?radenize sahip ç?k?n ve en az?ndan elinizi patlam?? m?s?r, cips, çikolata gibi sa?l?ks?z besinlere götürmeyin. ?radenize kar?? gelebildi?iniz anda kalorileri ba??n?zdan savm?? olacaks?n?z, bunu yapabilirsiniz!

Y?Y?N VE KALKIN
Gelenek ve göreneklerimiz gere?i sofra muhabbetlerini çok seviyoruz, bu bir gerçek. Tabaktaki yemek yenilip bitirilse bile, ortadan ufak ufak bir ?eyler at??t?rmaya bay?l?yoruz. Sizce de bu al??kanl??? biraz de?i?tirmenin zaman? gelmedi mi? Sofrada oturdu?unuz sürece t?ka basa doymu? bile olsan?z masan?n bir ucundan bir ucuna at??t?rmaya devam edeceksiniz. Bu kadardan bir ?ey olmaz deyip yeme?e devam edeceksiniz ve ekstra kalorileri bünyenize dahil etmi? olacaks?n?z. Siz en iyisi küçük taba??n?zdaki yeme?inizi bitirin ve sofradan ayr?lmaya bak?n.

KAÇ KALOR??
Sürekli kalorinizi dü?ünün demiyoruz. Ama tüketti?iniz ö?ünde ne kadar kalori oldu?unu bilmenizde de yarar var. Böylece yeme?i fazla kaç?rd???n?z zamanlarda telafi edebilece?iniz bir ortam olu?abilir. Ö?le yeme?inde fazla miktarda yediyseniz, kalorisini hesaplayarak ak?am yeme?inde daha uygun bir ö?ün tüketebilirsiniz.

Spor Sonrasında Acıkınca

spor-ve-diyet-554x330

Baz?lar? sabah?n erken saatlerinde spor yapmaktan ho?lan?r, baz?lar? da uykusuna k?yamaz i? ç?k??? ak?am saatlerini tercih eder.

Her iki durumda da antrenman sonras? kar?nlar zil çalar. Bu durumda neler tüketebilece?inizi bilirseniz eliniz abur cubura gitmeden sa?l?kl? at??t?rmal?klar tükebilirsiniz.

1 dilim organik mozzarella peyniri (80 kalori) ve 1 adet orta boy portakal (68 kalori): 148 kalori

1 adet küçük muz (89 kalori) ve 8 adet çi? badem (55 kalori): 144 kalori

200 ml kakaolu süt (135 kalori) veya 200 ml muzlu süt (135 kalori): 135 kalori

20 bebek havuç (70 kalori) ve 2 yemek ka???? humus (70 kalori): 140 kalori

200 g kabuklu edamame: 150 kalori

1/2 paket m?s?r ve pirinç patla?? (70 kalori) ve 2 adet light karper peyniri (60 kalori): 140 kalori

12 adet yer f?st??? (67 kalori) ve 1 porsiyon, yakla??k 10 g yüzde 70 kakaolu bitter çikolata (56 kalori): 123 kalori

150 g yo?urt (110 kalori) ve 1 avuç nar (35 kalori): 145 kalori

Toksin ve ödem atmak için mucize diyet

timthumb

Bir hastal?ktan ziyade basit ve geçici bir belirti gibi görülen ödem, böbrek yetmezli?i, karaci?er bozuklu?u, kalp rahats?zl?klar?, damar t?kanmalar?, alerjik durumlar, hormonal ve psikolojik sebeplerden dolay? olu?abilir.

Ödem tedavisinden önce iyi bir muayene ve tetkik yap?lmas? gerekmektedir. Ödem ellerde ayaklarda ve göz kapaklar?nda ?i?meye neden olur. Bu durumda ki?i yüzük takamaz, ayakkab? giyemez hale gelir.

Ender Saraç ve Vücuttan Toksin ve Ödem Atmak ?çin 3 Günlük Mucize Diyet

Bir uzman taraf?ndan kontrol alt?nda tutulmak en önemlisidir. Bunun yan?s?ra yediklerinize dikkat etmeli, günde iki litre ?l?k su içmeli ve a??r? tuzlu yiyeceklerden uzak durmal?s?n?z. Tuzu tamamen hayat?n?zdan ç?karmak da vücutta ödem olu?turur. Düzenli egzersiz de ödem kontrolü aç?s?ndan önemlidir.

Gün içinde yeterli miktarda karbonhidrat ve protein al?nmas? gerekiyor. Tuz al?m?n?n azalt?lmas? ama tamamen kesilmemesi gerekiyor. Özellikle yüksek tuz içeren ?arküteri ürünleri, konserve yiyecekler ve tur?u tüketilmemesi de önemli noktalar aras?nda.

ÖDEME ?Y? GELENLER

Maydanoz, ödeme kar?? ?ifa kayna??d?r. Hem suyunun içilmesi hem de ot halinde yenmesi; böbreklerin, karaci?erin ve idrar yollar?n?n temizlenmesini sa?l?yor çünkü bu ye?il bitkinin idrar söktürücü etkisi bulunuyor.
Ayr?ca, kabuklu armut, kavun, elma, kiraz sap?, ?eftali, dereotu, turp ve patl?can vücuttaki fazla s?v?y? at?yor ve ödemi engelliyor.

ÖDEM VE ???K?NL?K AZALTICI ÇAY TAR?F?

Malzemeler: Bir tutam m?s?r püskülü, bir tutam kiraz sap?, 3-4 adet saplar?yla birlikte maydanoz, bir tutam hindiba

Doktorumuz Ender Saraç’tan 3 günde kolayl?kla forma girebilece?iniz, vücutta biriken ödem ve toksinleri atan mucize diyeti sizlerle payla??yoruz. Bu diyetle ilgili dikkat edilmesi gereken tek ?ey 3 günden fazla devam etmemektir.

1. GÜN

Sabahtan ö?leye kadar ?l?k ye?il elma kompostosu için! Tarifi a?a??da;

3 adet kabuklar?n? soydu?unuz ye?il elma
4 adet kabuk tarç?n
5 adet karanfil
15 adet kuru üzüm
Bütün malzemelerimizi kaynat?p ?l?tt?ktan sonra blenderdan geçiriyoruz ve ?l?k olarak tüketiyoruz.
Ö?leden ak?ama kadar lahana çorbas? içiyoruz. Tarifi a?a??da;

Küçük boy bütün beyaz lahana
4 di? sar?msam
1 ba? so?an
birkaç adet sivribiber
Bir tutam maydanoz
Birer çay ka???? kimyon, zerdeçal ve zencefil
3 tatl? ka???? zeytin ya??
Buna ek olarak gün içerisinde rezene veya ye?il çay gibi ?l?k s?v?lar tüketilmesi çok önemlidir!

2. GÜN

Gün boyu taze ve çi? g?dalar tüketilecek!

Sabah; 2 adet orta boy salatal?k ve 2 adet orta boy ye?il elma

Ö?le; Bol bol ye?il salata tüketin, 5-6 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt, her iki saatte 1 adet ye?il elma ve salatal?k tüketin.

Ak?am; Yar?m kilo az ha?lanm?? kabak ve yan?nda 3-4 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt

Yatarken; 1 adet orta büyüklükte ye?il elma

3. GÜN

Sabah; 2-3 tane ceviz için yan?nda 1 büyük su barda?? dolusu az ya?l? taze süt

Ara ö?ün; 1 adet orta büyüklükte ye?il elma

Ö?le; Yar?m kilo az ha?lanm?? kabak ve yan?nda 3-4 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt

Ara ö?ün; 2-3 birkit kutusu boyutunda taze lor veya di?er ya?s?z / az ya?l? peynir çe?itleri

Ak?am; So?anl? ve sar?msakl? taze fasülye ve yan?nda brokoli, ?sanak gibi koyu ye?il, taze sebze

Yatarken; Vücudumuzu zinde tutabilmek için 2 veya 3 adet kivi

ÖNEML? NOT: Diyet süresince ?l?k s?v?lar tüketmeye dikkat edin. Doktor Ender bey ye?il çay ve rezene çay?n? ?iddetle öneriyor.