Toyga Çorbası

Malzemeler

 • 1 çay barda?? ha?lanm?? nohut,
 • 1 çay barda?? ha?lanm?? bu?day,
 • 1 çorba kasesi yo?urt,
 • 1 çorba ka???? tepeleme un,
 • Yeteri kadar  su. (?ste?e göre et suyu da kullan?labilir)

Toyga Çorbas? Yap?l???

Tencere içerisine ha?lanm?? nohut ve ha?lanm?? bu?day? koyup 15 dk. kaynat?l?r.

Terbiyesi ?çin:

Bir kase içerisine yo?urt , un,  bir miktar so?uk su konularak iyice ç?rp?l?r.
Bir miktar kaynam?? olan nohut ve bu?day?n suyundan ilave edilerek kar??t?r?l?r.
Haz?rlad???m?z terbiyeyi  yava? ve kar??t?rarak tencereye döküyoruz .(Terbiyenin kesilmemesi için)
Daha sonra tuzumuzu ilave ediyoruz.

Üzeri için:

Tavada tereya??n? eritiyoruz.(?ste?e göre s?v? ya? da kullan?labilir)
Üzerine kuru nane ilave ediyoruz.( k?s?k ate?te yaparsak naneler yanmam?? olur)
Bu harc? çorbam?za döküp yava?ça kar??t?r?yoruz.
Toyga Çorbas? servise haz?r.

Mantar Çorbası

Malzemeler :

 • 250-300 gr mantar,
 • 1 adet so?an,
 • 1 havuç rendesi,
 • Yar?m çay barda?? pirinç,
 • Tavuk suyu ya da 1 adet tavuk bulyon,
 • 1 su barda?? süt,
 • 2 yemek ka???? un,
 • 2 tane küp ?eker (veya 1 tatl? ka???? toz ?eker),
 • Tuz.

Mantar Çorbas? Nas?l Yap?l?r ?

Öncelikle mantarlar? y?kay?p çok küçük küpler halinde do?ruyoruz.
(mantarlar?n kararmalar? çok sorun de?il çünkü süt çorban?n rengini oldukça aç?yor.)
Sonra küçük küçük do?rad???m?z so?an? hafif pembele?ene kadar kavuruyoruz.
Üzerine mantarlar? ekleyip suyunu çekene kadar pi?iriyoruz.
Rendelenmi? havucu da ekleyerek bir miktar kavuruyoruz.
Tavuk suyunu ya da su ile birlikte tavuk bulyonu ekliyoruz (su ya da tavuk suyu miktar? için 6 su barda?? diyebilirim)
Y?kad???m?z pirinci de ekleyip kaynamaya b?rak?yoruz.
Bu arada süt ile unu ç?rp?p süzüyoruz.
Çorbam?z?n malzemeleri pi?meye dönünce süt ve un kar???m?n? yava?ça ve kar??t?rarak çorbaya ekliyoruz.
?eker ve tuzu da ekleyerek 15 dakika kadar daha pi?meye b?rak?yoruz.
(?ç malzemesi bol oldu?u için koyaca??n?z su ya da tavuk suyu miktar?n? artt?rabilirsiniz.
E?er k?vam? çok koyu olursa tavuk suyu ya da süt ile suland?rman?z? tavsiye ederim.
Çok sulu olursa da bir ka??k daha unu süt ile aç?p çorban?za ekleyebilirsiniz)
Çocuklar?n?z ve sizin için oldukça besleyici ve lezzetli bir çorba.

İşkembe Çorbası

Malzemeler:

 • 500 gr. i?kembe,
 • 1 bardak yo?urt,
 • 2 yemek ka???? un,
 • 1 çay barda?? sirke,
 • K?rm?z? pul biber,
 • 7-8 di? sar?msak,
 • Tuz.

 Yap?l???

Geni? bir tencere içerisine i?kembeler konularak, i?kembeler yumu?ay?ncaya kadar ha?lan?r.
??kembeyi ha?lad???m?z  su dökülür, kullan?lmaz.
Ha?lad???m?z i?kembeyi küçük küpler ?eklinde do?ruyoruz. (ha?lamadan i?kembeyi do?ramaya çal???rsak çok zorlan?r?z)

Sosu ?çin:

Bir kab?n içerisine 1 bardak yo?urdu, 2 yemek ka???? unu koyup iyice kar??t?r?yoruz.
Daha sonra kar???m?n içerisine so?uk su koyup k?vama getiriyoruz.
Ha?lad???m?z i?kembeyi ilave ediyoruz.
??kembe çorbam?z kaynay?ncaya kadar kar??t?r?yoruz. ( kar??t?rmazsak sos içerisindeki yo?urt kesebilir)
??kembe çorbam?z kaynad?ktan sonra içerisine rendeledi?imiz sar?msa??, sirkeyi, k?rm?z? bul biberini ve tuzunu ilave ediyoruz.(sirke sevmeyenler koymayabilir , sirkesiz de güzel oluyor. Sar?msa?? bol kullanabilirsiniz)
??kembe çorbam?z haz?r afiyet olsun.

İşkembe Çorbası

Malzemeler:

 • 500 gr. i?kembe,
 • 1 bardak yo?urt,
 • 2 yemek ka???? un,
 • 1 çay barda?? sirke,
 • K?rm?z? pul biber,
 • 7-8 di? sar?msak,
 • Tuz.

 Yap?l???

Geni? bir tencere içerisine i?kembeler konularak, i?kembeler yumu?ay?ncaya kadar ha?lan?r.
??kembeyi ha?lad???m?z  su dökülür, kullan?lmaz.
Ha?lad???m?z i?kembeyi küçük küpler ?eklinde do?ruyoruz. (ha?lamadan i?kembeyi do?ramaya çal???rsak çok zorlan?r?z)

Sosu ?çin:

Bir kab?n içerisine 1 bardak yo?urdu, 2 yemek ka???? unu koyup iyice kar??t?r?yoruz.
Daha sonra kar???m?n içerisine so?uk su koyup k?vama getiriyoruz.
Ha?lad???m?z i?kembeyi ilave ediyoruz.
??kembe çorbam?z kaynay?ncaya kadar kar??t?r?yoruz. ( kar??t?rmazsak sos içerisindeki yo?urt kesebilir)
??kembe çorbam?z kaynad?ktan sonra içerisine rendeledi?imiz sar?msa??, sirkeyi, k?rm?z? bul biberini ve tuzunu ilave ediyoruz.(sirke sevmeyenler koymayabilir , sirkesiz de güzel oluyor. Sar?msa?? bol kullanabilirsiniz)
??kembe çorbam?z haz?r afiyet olsun.

Kelle Paça Çorbası

Malzemeler :

 • 500 gr. kelle,
 • 500 gr. paça,
 • 1 çay barda?? sirke,
 • Yar?m limon,
 • K?rm?z? pul biber,
 • 1 kepçe un,
 • Tuz.

Yap?l???

Tencereye kelle paçay? koyup ha?l?yoruz.
Ha?lad???m?z kelle paçay? küçük küpler ?eklinde do?ruyoruz.

Kelle paçay? ha?lad???m?z suyu süzgeçten geçiriyoruz. (suyun so?umas? gerekiyor)
Süzgeçten geçirdi?imiz suyun içerisine do?rad???m?z kelle paçay? koyuyoruz.

Sosu için:
Bir kab?n içerisine 1 kepçe unumuzu koyuyoruz süzgeçten geçirdi?imiz sudan bir miktar döküp k?vama gelinceye kadar kar??t?r?yoruz.
Haz?rlad???m?z kar???m? kelle paçan?n içerine döküyoruz.
Kaynay?ncaya kadar kar??t?r?yoruz.
Daha sonra kelle paçam?z?n içerisine tuzumuzu, k?rm?z? bul biberimiz, 1 çay barda?? sirkemizi, yar?m limonumuzu koyuyoruz.(iste?e göre sirke ya da limon kullan?lmayabilir.  Sirkesiz ya da limonsuz da güzel oluyor)
Kelle Paça Çorbam?z servise haz?r.

Pırasa Çorbası

Malzemeler :

 • 1 çay barda?? pirinç,
 • 1 adet büyük boy p?rasa,
 • 3 çorba ka???? yo?urt,
 • 2 çorba ka???? un,
 • 2 çorba ka???? tereya??,
 • Su (iste?e göre tavuk suyu da kullanabilirsiniz),
 • K?rm?z? pul biber,
 • Tuz.

P?rasa Çorbas? Yap?l???

Pirinçleri y?k?yoruz.
Pirinçleri tencereye koyup üzerine 4 su barda?? su koyuyoruz.
Pirinçler pi?ene kadar kaynat?yoruz.
P?rasay? ince olarak do?ruyoruz.
Do?rad???m?z p?rasay? pirincin pi?mesine yak?n ilave ediyoruz.

Terbiyesi için:
Bir kab?n içerisine unu ve yo?urdu koyuyoruz.
içerisine 1 su barda??na yak?n su koyuyoruz.
Güzelce kar??t?r?yoruz.
Pirinç ve p?rasa pi?ti?inde içerisine terbiyeyi yava?  yava? ilave ediyoruz.
P?rasa çorbas?n? 5 dakika k?s?k ate?te kaynat?yoruz.

Üzeri için:
Bir tavada tereya??m?z? eritiyoruz. (k?s?k ate?te)
?çerisine k?rm?z? pul biberini ve naneyi koyup kar??t?r?yoruz.
Pirinçli p?rasal? çorbam?z?, çorba kasesine al?p üzerine tereya?l? kar???m?m?z? döküyoruz.
P?rasa çorbas? servise haz?r.

Dört Mevsim Çorbası

Malzemeler :

 • 100 gr. k?yma,
 • Yar?m so?an rendesi,
 • 1 çay barda?? bu?day (ha?lanm??),
 • 1 çay barda?? nohut (ha?lanm??),
 • 1 adet havuç (ha?lanm??),
 • 1 adet kabak (ha?lanm??),
 • 1 kase süzme yo?urt,
 • 1 çorba ka???? tepeleme un,
 • Karabiber,
 • Tuz,
 • Su.

 Yap?l??I

Bir kab?n içerisine k?ymay?, so?an?, bir miktar karabiberi, bir miktar tuzu koyup iyice yo?uruyoruz.
Olabildi?ince küçük parçalar al?p yuvarl?yoruz.
Yuvarlad???m?z köfteleri her taraf?n?n unlanmas?n? sa?l?yoruz.
Köfteleri koydu?umuz taba?? sa?a sola sall?yoruz.
Köfteleri az ya?da k?zart?yoruz.
Bir tencerenin içerisine ha?lad???m?z bu?day?, nohudu, ha?lanm?? ve küp ?eklinde do?ranm?? havucu ve kaba?? koyuyoruz.
Bir bardak su ile hepsini k?s?k ate?te kaynat?yoruz.
Kaynatt???m?z malzemelerin içerisine k?zartt???m?z köfteleri ilave ediyoruz.

Terbiyesi ?çin:
Bir kab?n içerisine süzme yo?urdu, unu koyup so?uk su ile ak?c? bir k?vama getiriyoruz.
Yapt???m?z terbiyeyi yava?  yava? tencerenin içerisine bo?alt?yoruz.
Tuzu ilave edip malzemeleri  5 dk daha kaynat?yoruz.
Dört Mevsim Çorbas? servise haz?r.

Karadeniz Usülü Çorba

Malzemeler :

 • 2 ba? pancar,
 • 1 adet so?an,
 • 1 su barda?? ha?lanm?? barbunya ya da beyaz fasulye,
 • 1 su barda?? ha?lanm?? m?s?r,
 • Yar?m çay barda?? ya?,
 • K?rm?z? pul biber (ac? sevenler için koza biber de kullanabiliriz),
 • Yar?m su barda?? f?r?nlanm?? un,
 • Yar?m su barda?? dar?( kebir) çekilmi?,
 • Tuz,
 • Yar?m çay barda?? salça,
 • Su.

 Yap?l???

Pancarlar? y?k?yoruz.
Y?kad???m?z pancarlar? ince ince do?ruyoruz.
So?anlar? ince ince do?ruyoruz.
Tencerenin içerisine so?anlar?m?z? koyal?m.
So?anlar?n üzerine yar?m çay barda?? s?v? ya?? ilave ediyoruz.
Daha sonra k?rm?z? pul biberi koyuyoruz.
So?anlar pembele?inceye kadar kavuruyoruz.
Üzerine do?rad???m?z pancarlar? ilave ediyoruz.
Pancarlar?n üzerine çekilmi? dar?y? koyuyoruz.
Tuzumuzu koyal?m.
Üzerine bir miktar su koyup iyice ha?lanmalar?n? bekleyelim.
Ha?lanm?? malzemelerimizin üzerine, ha?lanm?? fasulyeyi ve ha?lanm?? m?s?r? koyuyoruz.
Pancar çorbam?z?n suyunu koyarak k?vam?n? ayarl?yoruz.
15 dk pi?iriyoruz.
Son olarak f?r?nlanm?? unumuzu pancar çorbam?za kar??t?rarak ve unumuzu serperek ilave ediyoruz.
5 dk daha pi?iriyoruz.
Çorbam?z servise haz?r.

Mercimek Çorbası

Malzemeler:

 • 1 adet so?an,
 • 5 kahve fincan? k?rm?z? mercimek,
 • 1 silme çorba ka???? ya?,
 • Gerekti?i kadar et suyu ( s?cak su da kullan?labilir),
 • 1 tatl? ka???? tuz,
 • K?rm?z? Pul Biber,
 • Nane.

Yap?l???

Mercime?i y?k?yoruz.

So?an?m?z? ince ince do?ruyoruz.

Tencere içerisine so?an?m?z? koyup, s?v? ya??m?z? ilave edip,  pembele?inceye kadar kavuruyoruz.

Y?kad???m?z k?rm?z? mercime?i so?anlar?n üzerine ilave ediyoruz.

Tuz ve k?rm?z? pul biberi kat?p, gerekti?i kadar su ya da et suyunu ilave ediyoruz.(mercimek ?i?tikçe k?vam alaca??ndan suyu azar azar kontrollü olarak döküyoruz)

30-40 dk kadar pi?iriyoruz.

Pi?mi? olan k?rm?z? mercime?i  blenderden geçiriyoruz.

Üzerine nane serpiyoruz.

Mercimek çorbam?z servise haz?r.

Not: Mercimek çorbas? içerisine 1 adet küçük patates, havuç, brokoli koyabiliriz.

Yayla Çorbası

Malzemeler

 • 3 su barda?? yo?urt,
 • Yar?m su barda?? un,
 • 1 su barda?? ha?lanm?? pirinç,
 • Nane,
 • Tuz,
 • K?rm?z? pul biber,
 • Bir yemek ka???? tereya? ya da 1 yemek ka???? zeytinya??.

Yayla Çorbas? Yap?l???

Bir kab?n içerisine yo?urdumuzu ve unumuzu koyup kar??t?r?yoruz.

?çerisine gerekti?i kadar  so?uk su ilave edip, k?vama gelene kadar kar??t?rmaya devam ediyoruz.
Topaklanma olduysa blenderden geçirelim.
Tencere içerisine tereya??n?, naneyi, k?rm?z? pul biberi koyuyoruz.
K?s?k ate?te tereya?? eriyene kadar kar??t?r?yoruz.
?çerisine yapt???m?z kar???m? yava? yava? ve kar??t?rarak ilave ediyoruz.
Tuzumuzu koyuyoruz.
Ha?lanm?? pirincimizi de ilave edip çorbam?z kaynayana kadar kar??t?rmaya devam ediyoruz.
Çorbam?z kaynad?ktan sonra k?s?k ate?te 10 dk daha pi?iriyoruz.
Çorbam?z servise haz?r.
Not: ?ste?e göre s?cak ya da so?uk servis yap?labilir.