Calzone (İtalyan pidesi)

Calzone-696x346

Bir tür kapal? ?talyan pidesi-pizzas? olan calzone, mozzarella, ricotta, dil, ka?ar, parmesan gibi peynir çe?itleri ile haz?rlanan, iste?e göre salam, zeytin, fesle?en, biber gibi malzemelerin de kat?ld??? bir lezzettir. Yar?m ay ?eklindedir ve özellikle Güney ?talya‘da (Napoli, Calabria) oldukça sevilir.

Calzone-Tarifi-360x318
Malzemeler

Hamur için

2 su barda?? un,
3/4 bardak ?l?kça su,
1 çay ka???? tuz,
1 tatl? ka???? kuru maya,
Sos için

1 kutu (400 gram) do?ranm?? domates konservesi,
1 çorba ka???? tatl? k?rm?z?biber salças?,
3 çorba ka???? zeytinya??,
1 tatl? ka???? kekik,
Tuz ve karabiber,
Her pizza için 100 gram dil peyniri.
Yap?l???
Hamur malzemelerinin tümünü büyükçe bir cam kâsede ka??kla iyice kar??t?r?n. Hamuru ister unlanm?? bir yüzeyde ellerinizle yo?urun, isterseniz yo?urmadan kabarmaya b?rak?n. Üzerine streç film örtün. S?cak bir yerde yar?m ila bir saatte kabar?r. ?lk hacminin iki misli hacme ula??nca kabarm?? demektir.

Domates konservesini blender içine bo?alt?n, kekik, karabiber, tuz ve zeytinya??n? da ekleyip iyice ö?ütün. Bir tencereye aktar?n ve yüksek ate?te 5 dakika kaynat?p suyunu hafifçe uçurun. So?umaya b?rak?n. Domates sos bu tarif için fazla, gerisini cam kavanoza koyup buzdolab?nda saklay?n.

F?r?n? 300 dereceye ayarlay?n. F?r?n tepsisi büyülü?ünde bir ya?l? pi?irme kâ??d? kesin. Kabarm?? olan hamuru elinizle bast?rarak havas?n? bo?alt?n. Sonra bir parça kopar?p elinizle yuvarlayarak unlu bir zemine koyun. Merdaneyle hamuru döndüre döndüre biraz inceltin. Ya?l? ka??d? tezgaha serin, inceltti?iniz hamuru ka??d?n üstüne koyun ve hamurun üzerine un serperek, merdaneyle inceltmeye devam edin. ?ncelik 3 milimetre olacak ve hamur daire ?eklinde olacak.

Hamurun bir yar?s?na, ama kenarlardan iki?er santim uzakta kalacak ?ekilde, önce 4 ka??k domates sosu sürün. Sosun üzerine peynirleri serpin. ?lave ricotta tad? zenginle?tirir. Zeytin ve sucuk da ekleyebilirsiniz. Malzemelerin ortas?na bir çukur aç?p çukurun içine bir yumurta k?r?n. Yumurtan?n beyaz? d??ar? akmas?n.

Hamurun malzemesiz k?sm?n?, tam ortadan, malzemeli k?sm?n üstüne kapat?n. Parmaklar?n?z? unlay?p kenarlara bast?rarak yap??t?r?n. Ellerinizi unlay?n ve hamurun kenarlar?n? yukar? do?ru k?v?r?p tekrar bast?r?n.

Hamurun üzerine f?rçayla yumurta sar?s? veya yo?urt sürebilirsiniz. F?r?n 300 dereceye gelince f?r?ndaki s?cak tepsiyi al?n ve ya?l? ka??tla birlikte pizzay? tepsiye koyun. F?r?n?n taban k?sm?nda 7 dakika pi?irip ç?kar?n. S?cak servis edin. Afiyet olsun.

Panzerotti (İtalyan pişisi)

Panzerotti-696x522

Pi?i, yöresel Türk mutfa??nda farkl? isimlerde farkl? malzemelerle haz?rlanabilen bir lezzet. ?talyan mutfa??nda ise panzerotti ismini almakta. A??rl?kl? olarak ?talyan peynirleri ile yap?lan panzerottinin içinde salam, domates, fesle?en gibi malzemeler de s?kl?kla kullan?l?r.

Panzerotti-360x353
Malzemeler

250 gr. un
200 gr. tulum peyniri
100 gr. mozzarella veya tuzsuz dil peyniri
100 gr. salam
50 gr. ince rendelenmi? eski ka?ar
2 yumurta
Yar?m demet maydanoz
K?zartmak için s?v? ya?
Tuz, k?rm?z? biber
Yap?l???
Unu, bir tutam tuz ve su ile elastik, orta yumu?akl?kta ele yap??mayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ilave ederek yo?ural?m. Üzerine nemli bir bez örterek oda s?cakl???nda bir saat dinlendirelim.

Harc? haz?rlamak için, bir kapta önce yumurtalar ile tulum peynirini iyice kar??t?r?p sonra içine ka?ar rendesi, bir tutam tuz, do?ranm?? maydanoz ve toz k?rm?z? biber koyup kremsi bir hal alana kadar kar??t?ral?m. Bir taraftan da salam? ve dil peynirini (Bulursan?z mozzarella) orta büyüklükte do?rayal?m.

Beklemeye b?rakt???m?z hamuru 12 e?it parçaya bölelim ve her bir parçay? daire ?eklinde 1-1,5 mm kal?nl???nda merdane ile hafif unlayarak açal?m. Bu dairenin bir yar?s?na krema halindeki kar???m? s?vay?p üzerine de do?rad???m?z salam ve peyniri koyarak yar?m daire ?eklinde kapatal?m. Kapatt???m?z k?sm? bir ?ekillendirici veya çay taba?? kenar? ile düzelterek keselim. Sadece çatalla uç k?sm?na bast?rarak ?ekil de verebilirsiniz. Sadece önemli olan hamurlar? açt?ktan, hele de içlerini koyduktan sonra üstüste koymaman?z. Yoksa yap???r.

Haz?rlad???m?z yar?m daire ?eklindeki hamurlar? k?zg?n ya?da alt?n rengi alana kadar k?zart?yoruz. Peynir çe?itlerinde krem peynir türleri hariç istedi?iniz gibi de?i?iklik yapabilirsiniz.

İtalyan Usülü İç Bakla

Malzemeler

Bir buçuk kg taze iç bakla
Yar?m su barda?? zeytinya??
2 adet k?rm?z? so?an
4 di? sarm?sak
2 adet kabak
Yar?m su barda?? konserve m?s?r
2 adet domates
Tuz
Taze çekilmi? karabiber

?talyan Usülü ?ç Bakla Yap?l???

Baklay?  kaynar suda 2-3 dakika ha?lay?p süzün. So?uk sudan geçirip, d?? kabuklar?n? elinizle temizleyin. Zeytinya??n? derin bir tencerede k?zd?r?n. K?y?lm?? so?an ve sarm?sa?? ekleyip soteleyin. Küp do?ranm?? kabak ve m?s?r? ilave edip kar??t?r?n. Tencerenin kapa??n? kapat?p, 10 dakika dinlendirin. Üzerine küp do?ranm?? domates ve baklay? ekleyin. 5-10 dakika daha pi?irip, tuz ve karabiberini ayarlay?n. Ocaktan al?n ve tencerenin kapa??n? açmadan ?l?nmaya b?rak?n. Il?k olarak, k?zart?lm?? yufkalarla birlikte servis yap?n.

A?ç?n?n notu: Mevsime göre baklan?n tazesini bulamazsan?z yerine yar?m kg kuru iç bakla kullanabilirsiniz. Yeme?i kuru iç bakla ile yap?yorsan?z; iç baklay? sudan geçirip, temiz so?uk suda 1 gece dinlendirin. Daha sonra da??lmayacak kadar pi?irip yeme?i haz?rlayabilirsiniz.

 

Kıymalı Ispanaklı Lazanya

Malzemeler

4 su barda?? un
4 adet yumurta
1 çay ka???? tuz

K?ymal? harç için:

250 gram k?yma
l çorba ka???? s?v?ya?
1 adet so?an
Tuz, karabiber, pulbiber

Ispanakl? harç için:

500 gram ?spanak
Tuz, karabiber

Aras? için:
1 su barda?? süt
1 adet yumurta
1 çay barda?? s?v?ya?

Üzeri için:

Yumurta sar?s?

K?ymal? Ispanakl? Lazanya Yap?l???

Un, yumurta ve tuzu yo?urup, sert bir hamur elde edin. Hamuru 12 bezeye ay?r?p, 30 dakika dinlendirin. K?ymal? harç için, k?ymal? s?v?ya?da kavurun. K?y?lm?? so?an, pulbiber, karabiber ve tuz ilave edip soteleyin. Ocaktan al?p so?umaya b?rak?n.

Ispanakl? harç için, elinizle parçalad???n?z ?spana?? karabiber ve tuzla harmanlay?n Aras? için süt, yumurta ve s?v?ya?? ç?rp?n. Hamurlar merdane ile aç?p, hafif kurumas? için dinlendirin. Yufkalar? dikdörtgen ?eritler ?eklinde kesip, önce kaynar tuzlu suya, daha sonra so?uk suya bat?r?n.

Ya?lanm?? f?r?n tepsisine, 3 adet yufkay? (?eritler ?eklinde), aralar?na sütlü kar???mdan sürüp, ?spanakl? harc?n bir k?sm?n? serpi?tirerek üst üste yerle?tirin. Üzerine 3 adet yufkay?, aralar?na sütlü kar???mdan sürüp, k?ymal? harçtan yayarak koyun. Ayn? ?ekilde 3 adet yufkay?, aralar?na sütlü kar???mdan sürüp, kalan ?spanakl?harçtan yayarak yerlefltirin.

Son olarak, kalan 3 adet yufkay?, aralar? na kalan sütlü kar???mdan sürerek di?erlerinin üzerine yay?n. En üste yumurta sar?s?n? sürün. Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda, üzeri k?zarana dek pi?irin.

 

Deniz Mahsülleri Pane Ve Panzanella Salatası

Malzemeler

30 gram taze deniz tara??
30 gram büyük karides
30 gram taze midye
100 gram yengeç eti
40 gram beyaz un
1 adet yumurta
1 çay barda?? s?v?ya?
80 gram panzanella salatas?
1 adet k?v?rc?k yapra??
1 adet domates
1 çay ka???? taze adaçay?
1 çay ka???? s?zma zeytinya??

Panzanella salatas? için:

500 gram ekmek
3 adet salatal?k
10 gram k?y?lm?? sarm?sak
1 çay ka???? ince k?y?lm?? taze fesle?en, tuz, karabiber
1 çay ka???? k?y?lm?? taze kekik
1 tatl? ka???? zeytinya??
2 adet k?y?lm?? beyaz so?an

Deniz Mahsülleri Pane Ve Panzanella Salatas? Yap?l???

Kar???k  deniz ürünlerini küçük parçalar halinde do?ray?n. Un ve yumurtay? ilave edin. Cevizden daha büyük parçalara yuvarlak ?ekil vererek, k?zg?n s?v?ya?da k?zart?n. Ya??n? süzmek için ka??t havlu üzerinde bir süre bekletin. Panzanella salatas? için salatal?klar? kabuklar?n? soyduktan sonra küp ?eklinde do?ray?n. Ekmekleri suda ?slat?n. Elinizde s?karak, suyunu süzün. Bir kab?n içine aktar?n. Salatal?klar?, k?y?lm?? sarm?sa??, do?ranm?? taze fesle?eni, keki?i, incecik k?y?lm?? beyaz so?an? ekleyin. Zeytinya??n? ilave edin. Tuz ve karabiberle tatland?r?n. Servis taba??na panzanella salatas?n? yerle?tirin. Üzerine eti koyun. S?zma zeytinya?? gezdirin. K?v?rc?k yapra??, ince dilimlenmi? domates ve taze adaçay?yapraklar?yla süsleyerek, servis yap?n.

 

Keçi Peynirli ve Kabaklı Ravyoli

Malzemeler

70 gram keçi peyniri
60 gram ravyoli hamuru
1 adet kabak
100 gram ?arapl? kuzu eti
1 çay ka???? taze adaçay? yapra??

?arapl? kuzu eti için:
1 kg kuzu budu
2 çay ka???? tuz
Karabiber
?ki buçuk kahve fincan? beyaz ?arap
Zeytinya??
Yar?m su barda?? sebze suyu
2 gram do?ranm?? sarm?sak
3 gram taze biberiye

Ravyoli hamuru için:
2 su barda?? + 6 çorba ka???? un
2 adet yumurta
Zeytinya??, tuz

Keçi Peynirli ve Kabakl? Ravyoli Yap?l???

?arapl? kuzu eti için, kuzu budunu f?r?nda pi?irin. Pi?mesine yak?n tuz ve karabiberle tatland?r?n. Beyaz?arap ve zeytinya?? ilave edin. K?zard???nda pi?irme i?lemini tamamlay?n. Eti küçük küpler halinde kesin. Bir tavaya aktar?n. Sebze suyu ve k?y?lm?? sarm?sa?? ilave edin. Tuz, karabiber ve biberiyeyle tatland?r?n. K?s?k ate?te sebze suyu azalana dek pi?irin. Bu arada ravyoli hamuru için unu derin bir kaba al?n. Ortas?n? havuz ?eklinde aç?n. Yumurtalar? bu çukurun ortas?na k?r?n. Çok az zeytinya?? ve tuz ekleyip, yo?urun. Malzeme iyice özle?ti?inde ince yufkalar aç?n. Gazoz kapa?? büyüklü?ünde yuvarlaklar kesin. Yuvarlaklar?n içine keçi peyniri koyun. Önce bir kenar? di?erinin üzerine sonra da katl? olan taraf? di?er taraf?n üzerine gelecek ?ekilde katlay?n. Ravyoliyi kaynam?? suyun içine at?p, ha?lay?n. ?nce kesilmi? kabaklar? sote edin ve haz?r haline getirin. Kuzu etini servis taba??na al?n. Üzerine ravyolileri dökün. Sotelenmi? kabaklar? ilave edin. Taze adaçay? yapraklar?yla süsleyip, servis yap?n.

A?ç?n?n notu: Kuzu eti sosunda kullan?lan “sebze suyunu” istedi?iniz sebzeleri ha?layarak elde edebilirsiniz.

 

Vin Santa Likörlü Krema

Malzemeler

Yar?m kahve fincan? Vin Santo likörü
3 adet küçük kutu krema (200 ml’lik)
1 su barda??ndan iki parmak az ?eker
2 adet jelatin yapra??
Yar?m çay barda?? s?cak su
6-8 top dondurma

Vin Santa Likörlü Krema Yap?l???

Jelat?nler?n üzerine yar?m çay barda?? s?cak su ekleyip, yumu?ay?ncaya dek bekletin. Krema, ?eker ve Vin Santo likörünü ba?ka bir kapta k?s?k ate?te ?s?t?n. Bu kar???ma eritilmi? jelatini ilave edin. Bu kar???m? küçük kaselere aktar?p, so?utun. Servis yapmadan önce 2 saat buzdolab?nda bekletin. Üzerine dondurma koyarak, servis yap?n.

 

Kum Midyesi Ve Karidesli Staccetti

Malzemeler

2 su barda?? + 6 çorba ka???? un
2 adet yumurta
Zeytinya??, tuz
Yeterince s?cak su
1 çorba ka???? zeytinya??
1 di? sarm?sak
16 adet deniz tara??
8 adet jumbo karides
Yar?m su barda?? beyaz ?arap
200 gram domates
7-8 yaprak fesle?en

Kum Midyesi Ve Karidesli Staccetti Yap?l???

Straccett? haz?rlamak için unu derin bir kaba al?n. Ortas?n? havuz ?eklinde aç?n. Yumurtalar? bu çukurun ortas?na k?r?n. Çok az zeytinya?? ve tuz ekleyip, yo?urun. Malzeme iyice özle?ti?inde lazanya hamuru kal?nl???nda aç?n. Üçgen ?ekiller kesin. Bir tencerede yeterince su kaynat?n. Bir tutam tuz ekleyin. Haz?rlam?? oldu?unuz makarnay? 6 dakika ha?lay?n. Suyunu süzüp, bir kenarda bekletin. Ayr? bir tavaya 1 çorba ka???? zeytinya??n? al?p, k?y?lm?? sarm?sa?? soteleyin. Deniz taraklar? ve karidesleri ekleyin. 1 dakika daha soteleyin. Yar?m su barda?? beyaz ?arab? ekleyip, ?arap iyice buharla?ana dek pi?irin. Rendelenmi? taze domates ve makarnay? ekleyin. 2 dakika daha soteleyin. Yaprak fesle?enle süsleyip, servis yap?n.

A?ç?n?n notu: Straccetti, lazanya hamurunun üçgen kesilmesiyle, elde edilen bir makarna çe?ididir.

 

Fiorentina Usulü Sığır Eti

Malzemeler

900 gram T-bone s???r eti
Bir buçuk çay ka???? taze biberiye
Yar?m çay ka???? taze adaçay?
6-7 di? sarm?sak, tuz
1 tatl? ka???? s?zma zeytinya??
2 adet patates

Izgara radicchio için:

1 adet radicchio
1 tatl? ka???? zeytinya??, karabiber
1 tatl? ka???? k?rm?z? ?arap
Yar?m çay ka???? k?y?lm?? sarm?sak
Yar?m çay ka???? taze biberiye

Fiorentina Usulü S???r Eti Yap?l???

S???r etini tuz, biberiye, adaçay?, k?y?lm?? sarm?sak ve zeytinya?? ile harmanlay?n. Ba?ka bir kapta 4 parçaya bölünmü? radicchio’nun üzerine karabiber serpip, zeytinya?? gezdirin. Izgarada pi?irin. Marine eti de ?zgarada pi?irin. Patatesleri f?r?n tepsisine yerle?tirin. Izgarada pi?irdi?iniz radicchio’yu da ba?ka bir f?r?n tepsisine aktar?n. Radicchio’nun üzerine k?y?lm?? sarm?sak, taze biberiye ve k?rm?z? ?arab? ilave edin. Her iki tepsiyi orta ?s?l? f?r?na yerle?tirin. Radicchio’yu 10 dakika, patatesleri ise yumu?ayana dek pi?irin. Servis taba??na ?zgarada pi?irdi?iniz eti, radicchio’yu ve patatesleri koyarak, servis yap?n.

 

Ragu Soslu Piemonte Usulü Patates Lokması

Malzemeler

500 gram ha?lanm?? patates
2 su barda?? un
3 çorba ka???? rendelenmi? parmesan peyniri
2 adet yumurta
Tuz, karabiber

Ragu sosu için:
1 çorba ka???? zeytinya??
Yar?m kuru so?an
1 di? sarm?sak
100 gram k?yma
200 gram domates
Çe?itli baharatlar

Süslemek için:
1 çorba ka???? tereya??
Taze adaçay? yapra??

Ragu Soslu Piemonte Usulü Patates Lokmas? Yap?l???

Öncel?kle ragu sosu haz?rlay?n. Tavaya zeytinya??n? al?n. ?ncecik k?y?lm?? so?an? ve sarm?sa?? ekleyin. Hafifçe pembele?meye ba?lad???nda k?ymay? ekleyin. K?yma kavrulana dek i?leme devam edin. Rendelenmi? domatesleri ve çe?itli baharatlar? ilave edin. K?s?k ate?te, kar???m koyula?ana dek pi?irin. Ha?lanm?? patateslerin kabu?unu soyup, ezerek, püre haline getirin. Di?er malzemeleri ekleyip, iyice yo?urun. Parmak kal?nl???nda, yuvarlak, uzun ?eritler haz?rlay?n. Bu ?eritleri 3’er cm geni?li?inde kesin. Tencerede yeterince su kaynat?n. Patates lokmalar?n? ekleyin. 6 dakika ha?lay?n. Suyunu süzün. Servis taba??na aktar?n. Üzerine k?zd?r?lm?? tereya?? gezdirin. Ragu sosu üzerine yay?n. Taze adaçay?yapraklar?yla süsleyip, servis yap?n.