BÜYÜK HAN

Home » Gezilecek Yerler » BÜYÜK HAN

1572 y?l?nda K?br?s’?n ilk Osmanl? Valisi olan Muzaffer Pa?a taraf?ndan in?a ettirilen iki katl? bir moteldir. Birbirine benzeyen 68 dikdörtgen ?eklinde odadan olu?mu?tur. Ortas?nda küçük bir cami vard?r. Bu yap? Anadolu’da bulunan Osmanl? devri çar?? içi i? merkezleri yap?s?ndad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir