Bu Sefer Daha Çıtır: Patates Kızartması

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Bu Sefer Daha Çıtır: Patates Kızartması

patates-kizartmasi-tarifi

Malzemeler
4 adet orta boy k?zartmal?k patates
2 su barda?? ayçiçek ya??
1/2 çay ka???? tuz

Servisi için:
1/2 çay ka???? kuru baharat kar???m? (arzuya göre)

Püf Noktas?
Ayn? oranda ve e?it sürede k?zarmalar? için kesmi? oldu?unuz patateslerin ayn? kal?nl?k ve uzunlukta olmas?na dikkat edin.Patatesleri oda ?s?s?nda dinlendirdikten sonra üzerlerine hafifçe un eleyip yeniden k?zd?rd???n?z ya?da da k?zartabilirsiniz. Un da ç?t?rl?k verecektir.K?zartma ya??n?n tavaya ald???n?z patateslerle yakla??k olarak ayn? seviyede olmas? önemli bir ayr?nt?.Do?ranm?? patatesleri birkaç partide k?zart?n.

Nas?l Yap?l?r?
Üzerlerini f?rçalad???n?z k?zartmal?k patatesleri bol suda y?kad?ktan sonra kabuklar?n? incecik soyun.
Büyük dikdörtgenler halinde kesti?iniz patatesleri, uzunlamas?na do?ray?p parmak ?eklinde patatesler haz?rlay?n.
Patates dilimlerini ni?astalar?n? b?rakmas? için tuzlu ve so?uk (buzlu) suda bekletin.
K?zartma ya??n? derin bir tava ya da tencereye al?p yava? yava? k?zd?r?n.
Suyunu süzüp ka??t havlu yard?m?yla kurulad???n?z patatesleri k?s?k ate?te, derin ya?da 3-4 dakika kadar pi?irin. Aralarda kar??t?rmay?n ve k?zartmay?n. Pi?irin.
Ya??n? süzdürdü?ünüz patatesleri ka??t havlu serili servis taba??na al?n. Ya??n alt?n? kapat?n. Patatesleri so?umas? için bekletin. Arzuya göre bu esnada onlar? toz baharatlarla çe?nilendirin.
Ön pi?irme i?leminden geçen ve so?uyan patatesleri bu sefer gerçekten k?zd?rd???n?z s?v? ya?da alt?n sar?s? renk alana kadar k?zart?n. Tuz ilavesiyle son lezzetini katt?ktan sonra ç?t?r ç?t?r sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir