Bir aile sofrası geleneği: Etli biber dolması

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ana Yemekler » Bir aile sofrası geleneği: Etli biber dolması

yedinci-gun-iftar-etli-biber-dolmasi

Malzemeler
10 adet orta boy renkli dolmal?k biber
250 gram orta ya?l? dana k?yma
1/2 çay barda?? pirinç
1 adet orta boy kuru so?an
1 adet büyük boy domates
1 tatl? ka???? nane
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Sosu için:
1 yemek ka???? tereya??
1 yemek ka???? zeytinya??
1 yemek ka???? domates salças?
2 su barda?? s?cak su
1/4 çay ka???? tuz

Püf Noktas?
Rendelenmi? domatesin kendi suyu yeterli olaca?? için dolma harc?na ekstra su eklemeyin.

Pi?irme Önerisi

Arzu etti?iniz renklerde ve diri olan dolmal?k biberleri kullanarak etli biber dolmalar? haz?rlayabilirsiniz.K?ymal? iç harca arzuya göre sumak, ince k?y?lm?? maydanoz, nar ek?isi ya da biber salças? ekleyebilirsiniz.
Zeytinya??n? k?zd?rd?ktan sonra domates salças?n? kavurup s?cak su ekleyerek de dolmalar?n sosunu haz?rlayabilirsiniz.Dolma biberlerin kapak k?s?mlar?nda küçük parçalar halinde kesilmi? domatesler kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Etli biber dolmalar?n?n iç harc?n? haz?rlamak için; kabu?unu soydu?unuz orta boy kuru so?an ve büyük boy domatesi rendenin ince taraf?yla rendeleyin.

Bol suda y?kay?p fazla suyunu süzdürdü?ünüz pirinçleri kar??t?rma kab?na al?n. Orta ya?l? dana k?yma, rendelenmi? domates, rendelenmi? kuru so?an, nane, tuz ve karabiberle kar??t?rarak harmanlad?ktan sonra k?sa süre bekletin.

Renkli dolmal?k biberlerin sap k?s?mlar?n?, dolmalar? pi?irme esnas?nda kapak olarak kullanmak üzere yuvarlak ?eklinde kesin.

Orta k?s?mlar?nda yer alan çekirdekli k?s?mlar?, keskin bir b?ça??n uç k?sm?yla dikkatli bir ?ekilde keserek ç?kart?n.

?ç k?s?mlar?n? da bol suda y?kay?p kurulad???n?z dolmal?k biberleri, arzuya göre hafif bir ?ekilde tuzlad?ktan sonra haz?rlad???n?z k?ymal? iç harçla doldurun. Üst k?s?mlar?nda 1’er cm. kadar pay b?rakmay? unutmay?n.

Haz?rlad???n?z biber dolmalar?n? bir tencereye dik ve biti?ik vaziyette dizin. Sap k?s?mlar?n? kapak olacak ?ekilde bast?rmadan dolmalar?n üzerine kapat?n.

Domates salças?n?; zeytinya??, tuz ve s?cak suyla kar??t?rarak ayr? bir kapta k?vam?n? açt?ktan sonra dolmalar?n üzerine çok az gelecek ?ekilde tencereye aktar?n.

Lezzet vermesi için küçük parçalar halinde kesti?iniz tereya??n?, küçük parçalar halinde dolmalar?n üzerine ve salçal? sosa kat?n.

Dolmalar?; kapa??n? kapatt???n?z tencerede, k?s?k ate?te yakla??k 30 dakika kadar pi?irdikten sonra s?cak s?cak salçal? suyuyla birlikte sevdiklerinizle payla??n.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir