Besinlerin Cilt Problemleri Üzerindeki Etkileri

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Besinlerin Cilt Problemleri Üzerindeki Etkileri

Besinlerin cilt üzerindeki etkilerini k?zlar hakk?nda ekibi olarak sizler için ara?t?rd?k ve hangi besinlerin hangi cilt problemlerine iyi geldiklerini ö?rendik.cildimize d??ar?dan yapt???m?z bak?mlar da tam olarak istedi?imiz sonucu alamad???m?z? gözlemledik ve hatta yöntemin i?e yaramad???n? dü?ünüp bir çok ki?i de bu yan?lg?ya dü?mü?tür .Asl?nda cildimiz bedenimizle uyum içerisindedir yani ne yersek cildimiz onu yans?t?r diyebiliriz veya vücudumuzdaki baz? problemler yüzümüze yans?yabilir.bu duruma örnek vericek olursak karaçi?erimizin küçük problemi yüzümüzede kocaman sivilce olarak yans?r.anlatt?klar?m?zdan anla??laca?? gibi yapt???m?z cilt maskelerinin yan?nda düzenli beslenerek vücudumuzu dinleyip neye ihtiyac? varsa onu vermemiz gerekir.Güzel cildin s?rlar?ndan biri de budur.k?sacas? bu yaz?m?zda yiyerek güzelle?menin mucizesini anlatmak istiyoruz . domates: bol miktarda içerdi?i likopenin cilde s?k?l?k ve canl?l?k kazand?r?r maydanoz ve ?s?rgan : antioksidan ve C vitamini sayesinde cildin genç kalmas?n?,s?k?la?mas?n? sa?lar ve ayn? zamanda maydanoz troid rahats?zl?klar?na iyi gelir.

kavun

Kavun: ?çersinde bulunan betakaroten , kollajen hasar?n? en aza indirerek k?r???kl?klara ve lekelere engel olur. ayn? zaman da cildin kurumas?n? da önler.

brokoli

Brokoli: Ciddi oranda A ve C vitamini içerir. Cilt kanseriyle sava?an moleküllere de sahiptir. Cildin elastikiyetini korur ve ayn? zamanda akne tedavisine yard?mc?d?r.Vitaminlerini korumak ad?na az pi?mi? olmas?na hatta mümkünse birazc?k çi? kalmas?na özen göstermenizi tavsiye ederiz.

zeytinya??.

 

Zeytin ya?? : kuru ciltlerin en iyi dostudur .Nemlendirici özelli?inden dolay? her gün kullan?ld???nda cildinizin nemini korur ve böylece genç kalmas?n? da sa?lam?? olursunuz su: Hepimizin bildi?i gibi su hayatt?r.cilt kurulu?una iyi geldi?i gibi içimizi temizlemeye ve beynimiz için önemlidir günde 8 bardak tüketmeliyiz.

havuç

 

Havuç: A vitamini öncüsü olan beta karoten deposudur. Havuç ve turuncu renkli sebzeler, güne?in zararl? ???nlar?na kar?? korumas? sa?lar. Ciltteki elastikiyeti korur .

ye?il yapraklar.

Ye?il yapraklar:Ciltteki koyu renkli halkalar ve sivilceler için; ?spanak, roka, karahindiba, marul ve maydanoz gibi özellikle koyu ye?il yaprakl? sebzeleri tercih edin. Salatalara keten tohumu eklemek, hem kab?zl?ktan hem de sivilceden kurtulman?za yard?mc? olucakt?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir