BEDESTEN(St. Nicholas Kilisesi)

Home » Gezilecek Yerler » BEDESTEN(St. Nicholas Kilisesi)

Selimiye Camisi’nin güneyinde yer alan Bedesten, XIV. Y.Y.’a tarihlenen Gotik mimari tarz?nda in?a edilmi? olan bir kilise yap?s?d?r. Yap?, Venedik hakimiyeti döneminde St. Nicholas Kilisesi ad? alt?nda Ortodokslar taraf?ndan metropolit binas?, Osmanl? hakimiyeti döneminde ise baz? de?i?iklikler yap?larak kapal? çar?? ve hububat deposu olarak kullan?lm??t?r. Bu dönemde (1573) yap?n?n ismi Bedesten olarak de?i?tirilmi?tir. Kuzey kap?s?, Gotik mimarinin ayakta duran en güzel örneklerinden birisidir. Kap?n?n üstünde, Orta Ça??n asil ailelerine ait armalar yer almaktad?r. Yan yana iki kiliseden meydana gelen yap? içerisindeki bir odada, Ömeriye Camisinden getirilen Orta Ça?a ait mezar ta?lar? ile Osmanl? devrine ait ah?ap bir tavan te?hir edilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir