BARBARLIK MÜZESİ

Home » Gezilecek Yerler » BARBARLIK MÜZESİ

Bu evde K?br?s Türk Kuvvetleri Alay Doktoru Binba?? Dr. Nihat ?lhan’?n e?i ve üç çocu?u, Binba??n?n alaydaki görevinde oldu?u bir s?rada korunmak için s???nd?klar? banyo odas?nda cani Rumlar taraf?ndan kahpece ve ac?mas?zca 1963 y?l? Noelinde ?ehit edilmi?tir. Bu bina daha sonra müzeye çevrilmi?tir. Bu müzedeki duvar panolar?nda sergilenen foto?raflar, 21 Aral?k 1963’te ba?layan Rum Katliam? sonucu ?ehit olan kad?n, genç, ihtiyar, masum karde?lerimizin; evleri ve köyleri yak?l?p y?k?lmak suretiyle göç etmeye zorlanan soyda?lar?m?z?n öyküsünü yans?tmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir