Baharat Torbası Nedir, Nasıl Yapılır?

Home » Dünya Mutfağı » Baharat Torbası Nedir, Nasıl Yapılır?

baharat-torbasi-696x464

Baharat torbas?, daha çok et sular?nda, çorbalar, tencere ve baz? f?r?n yemeklerinde tatland?rmak ya da kimi yemeklerdeki a??r et kokusunu bast?rmak için haz?rlanm?? bir koku demeti ya da aroma paketidir. Tarife göre, pi?irmenin belli bir an?nda yeme?e ilave edilir ve i?lem bitince kaptan al?narak at?l?r.

Klasik bir baharat torbas? taze ya da kuru bir defne yapra??, kökleriyle birlikte birkaç dal maydanoz ve taze kekik dallar?ndan olu?ur. Ancak torba içinde bunlara ek olarak, diledi?iniz ot ve baharlar? da dü?ünebilirsiniz. Örne?in, p?rasan?n beyaz k?sm?, kereviz dallar?, hatta limon ve portakal kabuklar? bile bir baharat torbas?nda yer alabilir.

Baharat torbas?nda çe?itli otlar iri bir p?rasan?n içine yerle?tirilebilir. Buna kar??l?k, istenirse, ayn? otlar kereviz dallar?yla sar?larak da kullan?labilir. Baharat torbas?n?n en çok tercih edilen haz?rlanma yönteminde, otlar bir araya getirilip, dü?meyecek biçimde, uzun bir iple s?k?ca ba?lan?r. Dü?üm at?ld?ktan sonra ip kesilmeyip, torban?n kondu?u kaptan d??ar? ta?acak biçimde sark?t?l?r. Böylece kolayca kaptan al?n?p at?labilir.

Örnek bir baharat torbas? tarifi:

baharat-torbasi-tarifi-240x360

1 çay ka???? kekik
1 çay ka???? fesle?en
1 di? sar?msak
1 adet defne yapra??
5 adet tane karabiber
6 adet maydanoz sap?
Haz?rlan???
Baharatlar, 10×10 cm. boyutunda kesilmi? tülbent içine konulur. Tülbent 4 kö?esinden bir araya getirilip ve torba durumunda, bo?umundan temiz bir iple s?k?ca ba?lan?r. Haz?rlad???m?z bu baharat torbas?, pi?irilen yemek tenceresi içine konulur. Yemek pi?tikten sonra baharat torbas? hafif s?k?larak, bir daha kullan?lmayaca?? için at?l?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir