kusbasili-pide-tarifi

Hafta sonunu güzelle?tirecek bir tarif. Bir gün önceden kald?ysa ?ip?ak ?s?t?l?p kahvalt?da bile yenir ama iyisi mi siz onu ö?len yeme?ine haz?rlay?n. Ku?ba??l? pide bol köpüklü ayrans?z olmaz. Onu da unutmay?n.

Afiyet olsun.

Malzemeler

Hamuru için:
2 su barda?? un
1/2 su barda?? ?l?k su
1 paket instant maya
1 çay ka???? tuz

?ç harc? için:
1 tatl? ka???? tereya??
200 gram ku?ba?? dana eti
2 adet orta boy ye?il biber
1 adet büyük boy domates
1/4 demet maydanoz (arzuya göre)
1/2 çay ka???? tuz

Hamurlar?n kenarlar?na sürmek için:
1 adet yumurta sar?s?
1 yemek ka???? zeytinya??

Üzeri için:
1 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri

Püf Noktas?
Küçük paketlerde sat?lan instant maya ile haz?rlad???n?z hamuru mayalanmas? için oda s?cakl???nda en az 30 dakika kadar bekletin. Kurumamas? için üzerini nemli bir bez ya da streç film ile kapat?n.

Nas?l Yap?l?r?
Tuz ile harmanlad???n?z unu mutfak tezgah? üzerine ald?ktan sonra orta k?sm?n? havuz gibi aç?n.

Unun orta k?sm?na ald???n?z instant mayay?, azar azar ekledi?iniz ?l?k su ile kar??t?rd?ktan sonra kenar k?s?mlarda kalan un ile mayay? kar??t?rmaya ba?lay?n.

K?vam alana kadar yo?urdu?unuz hamuru, unlanm?? mutfak tezgah? üzerinde avuç içinizle bast?rarak yo?urmaya ve mayay? aktif hale getirmeye devam edin.

Özle?en hamuru üzerini kapatt?ktan sonra oda s?cakl???nda, 30 dakika kadar bekletin.

Pidenin ku?ba??l? iç harc?n? haz?rlamak için; ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini ç?kard???n?z sivri biberleri yar?m ay ?eklinde do?ray?n.

Kabu?unu soydu?unuz domatesleri küp ?eklinde do?ray?p fazla suyunu süzdürün. Ku?ba?? dana etlerini küçük parçalar halinde do?ray?n. Maydanoz yapraklar?n? incecik k?y?n.

Tereya??n? küçük bir tavada eritin. Küçük parçalar halinde k?yd???n?z ku?ba?? dana etlerini, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Aralarda kar??t?rarak s?ras?yla; yar?m ay ?eklinde do?ranm?? sivri biber, do?ranm?? domates, k?y?lm?? maydanoz ve tuzu kat?n.

Suyunu çekene kadar orta ate?te kavurdu?unuz ku?ba?? etli iç harc? ocaktan al?n ve so?umas? için bir kenarda bekletin.

Mayalanan pide hamurunu iki e?it parçaya böldükten sonra her bir hamur bezesini unlanm?? mutfak tezgah? üzerinde, bir merdane yard?m?yla uzunlamas?na aç?n.

Yakla??k 30 cm. uzunlu?unda açt???n?z hamur parçalar?n?n orta k?sm?na iki e?it parçaya böldü?ünüz ku?ba??l? iç harc? yay?n.

Pideleri geni? bir spatula yard?m?yla üzerine ya?l? ka??t serdi?iniz f?r?n tepsisine al?n. Kabarma paylar?n? da dü?ünerek mümkün oldu?unca aral?kl? yerle?tirmeye çal???n.

Yumurta sar?s? ve zeytinya??n? küçük bir kapta kar??t?rd?ktan sonra bir f?rça yard?m?yla pidelerin üzerine sürün.

Üzerlerine rendelenmi? ka?ar peyniri serpti?iniz pideleri, önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda 10-12 dakika, üzerleri k?zarana kadar pi?irin. F?r?ndan ç?kan s?cak pideleri keskin bir b?çak yard?m?yla dilimledikten sonra sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Arzuya göre; f?r?ndan ç?kan s?cak pidelerin üzerine tereya?? sürebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir