ARCHANGELOS MIKHAEL KİLİSESİ

Home » Gezilecek Yerler » ARCHANGELOS MIKHAEL KİLİSESİ

Girne’de eski liman bölgesinde yer alan bu yap?, Archangelos Mihail Kilisesi olup, 11 Haziran 1990 tarihinde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi taraf?ndan elden geçirilmi? ve ikon müzesi olarak ziyarete aç?lm??t?r. Archangelos Mihail Kilisesi 1860 y?l?nda in?a edilmi? olup, do?u-bat? yönünde uzanan tek mekanl? bir kilisedir.

Müzede, kiliseye ait ikonlara ilaveten, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi korumas? alt?nda bulunan ba?ka ikon gruplar?ndan örnekler de sergilenmektedir.
?konlar üzerinde, Ortodoks Hristiyanlar taraf?ndan çok benimsenen Hz. ?sa ve mehtelif azizlerin resimleri tasvir edilmektedir. ?konlar?n ço?u 19.y.y. sonras?na aittir. Bu dönemde ikon ressamlar? Hollanda ve Almanya’dan özel ikon boyalar? ithal etmeye ba?lam??t?r. 19. y.y. sonlar?ndan günümüze kadar kullan?lm?? olan bu boyalar, düz ve parlak görünümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir