Arapların ‘fast food’u: Falafel

Home » Dünya Mutfağı » Arapların ‘fast food’u: Falafel

Falafel-360x3271

Ortado?u’nun vazgeçilmez lezzetlerinden falafel, özellikle Arap ülkelerinde ’fast food’ yeme?i olarak büyük ilgi görüyor. Baklan?n, çe?itli ot ve baharatlarla birlikte ezilmesinin ard?ndan farkl? ?ekillerde, köfte boyutlar?nda ya?da k?zart?larak haz?rlanan falafel, özellikle M?s?r, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin’de insanlar?n hemen hemen her gün yedikleri yemekler aras?nda yer al?yor.

Ortado?u’da farkl? isimlerle an?lan falafel, bir vejetaryen yiyece?i olarak da kabul ediliyor.

Beyrut’un ünlü a?ç?lar?ndan Ebu Nebil, lezzetli bir falafel yap?m?nda nohut ve baklan?n yan?nda 15 çe?it baharat kullan?ld???na dikkati çekiyor.
Ebu Nebil, falafel sandviçinin, domates, maydanoz, tur?u ve tahin sosu kat?larak yenildi?ini söyledi.

Hemen hemen her yerde falafel lokantalar?n?n bulundu?u Lübnan’da, Sayda kentinin en ünlü falafelcisi Ebu Rami de bu yeme?in toplumunun her kesiminin damak zevkine hitap etti?ini vurgulad?.

Arap dünyas?n?n gözdesi olarak kabul edilen falafelin fiyat?n?n da uygun oldu?unu dile getiren Rami, yar?m ekmek aras? fiyat? 2 dolar olan bu yeme?in her keseye hitap etti?ini belirtti.

Rami, “Falafel, yaln?zca bir Arap yiyece?i de?ildir. Mü?terilerim aras?nda çok say?da yabanc? Bat?l? diplomat da bulunuyor” diye konu?tu.

Anayurdunun neresi oldu?u konusunda net bilgi bulunmayan falafel yeme?inin, tarihte Filistin’de bilinen bir yemek türü oldu?u, M?s?r’da da K?ptilerin oruçlu olduklar? günlerde hayvansal g?da tüketiminin yasak olmas?ndan dolay? yedikleri bir yiyecek olarak bilindi?i belirtiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir