APHENDRIKA(URANIA)KENTİ

Home » Gezilecek Yerler » APHENDRIKA(URANIA)KENTİ

Antik Karpasia kentinin do?usunda geni? bir alana yay?lm?? olan çok büyük bir yerle?im birimiydi. Aphendrika ad?yla bilindi?i gibi, Urania ad?yla da bilinmektedir. M.Ö. III. Yüzy?lda K?br?s’?n en önemli 6 ?ehrinden biriydi. Salamis’i ele geçirmek için M.Ö. 306 y?l?nda Karpaz Yar?madas?’na ayak basan Demetrius Poliorcetes surlarla çevrili olan bu kenti ele geçirmek için ordusunu üzerine yürütmü?tür.

Buradaki kiliselerin güneyindeki Akropol Tepesi’nde surlarla çevrili bir iç kale, üç kilise, kentin bir mil kuzeyindeki Limionas koyunda antik kentin liman? ve liman?n bat?s?ndaki kayal?kta ise Klasik – Helenistik Dönem’e tarihlenen kentin mezarl?k alan? bulunmaktad?r.

Kentteki üç kilise harabeleri dikkati çekmektedir. Kuzey bat?daki St. George Kilisesi Bizans Dönemi’ne aittir. Güneydeki kilise Banayia Asomatos ad?yla bilinmekte olup M.S. XII. yüzy?lda Romanesk stilde in?a edilmi?tir. Kuzeydo?udaki kilise harabesi Banayia Chrysiotissa ad?yla bilinmekte olup M.S. XII. yüzy?lda Romanesk tarz?nda (kemerli yar?m daire ?eklinde) in?a edilmi?tir. ?n?a edildikten k?sa bir süre sonra korsanlar taraf?ndan y?k?ld???ndan M.S. XIV. Yüzy?lda yerine ?imdiki kilise in?a edilmi?tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir