Antibiyotikleri boşver bu çorbalar yeter!

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Antibiyotikleri boşver bu çorbalar yeter!

Art?k kendi ?ifal? çorban?z? yapmak için annenizin tarifine ihtiyac?n?z yok.

K?? geliyor! Havalar so?urken kendimize daha iyi bakmak gerek. Yemek.com “Önümüzdeki 6 Ay Antibiyotik Niyetine ?çilecek 8 K?? Çorbas?” ba?l?kl? listesi ile bu k?? bünyelerimizi hastal?k geçirmez hale getirmeye kararl?!

Çorbalar?n?z? ?imdiye kadar hep annenizin elinden içmi? olabilirsiniz. Ku?konmaz sizin için çengel bulmacada cevaplanmas? gereken bir kelimeden ba?ka bir ?ey ifade etmeyebilir. Mercimek çorbas? ile ili?kiniz kebapç?daki bir i?tah aç?c?dan öteye geçmemi? olabilir. Art?k her ?ey de?i?ecek; Yemek.com’un ?ifal? çorba listesi ile sa?l?kl? ya?am vizyonunuz geni?leyecek. Üstelik Yemek.com yeni yetme mutfak ka?ifleri ile çorbalar?n tariflerini de payla??yor. Listede Türk mutfa??n?n klasikleri de var, eski M?s?r’?n gizemli lezzeti de. K?sacas? art?k annenizin tarifine ihtiyac?n?z yok, arad???n?z her ?ey, Yemek.com’da!

??te doktora gitmek yerine tavuk suyu çorbaya limon s?kmay? tercih edenlere hitap eden o listeden öneriler:

Eski M?s?r yan?l?yor olamaz: Ku?konmaz çorbas?

ku?konmaz - çorbas?

Ku?konmaz çorbas?n?n eski M?s?r’da tedavi amaçl? kullan?ld???n? biliyor muydunuz? Vitamin deposu ku?konmaz?, garnitür olarak kullanmak yerine çorba yap?m?nda kullan?yoruz. Yemek.com yazarlar?ndan Alp Tuncer, “Di?er sebzeler de gücenmesin” diyerek, çorbada renk ve tatlar?n? vermesi için patates, havuç gibi sebzelerin de kullan?labilece?ini söylüyor.

Ye?il reçete: Ye?il mercimek çorbas?

ye?il mercimek çorbas?

Ye?il mercimek çorbas? ye?il reçetenin yazabildi?i bütün ilaçlar? tek ba??na kar??lar, ayn? tedavileri de yapar. Hayat?m?z?n tad? tuzu, ana yemeklerin ba?lang?c?, yaz- k?? ?ifa kayna?? olan çorba tariflerini eri?te gibi seçenekler ile daha da bereketli hale getirmek mümkün. Yemek.com yazarlar?ndan Su Irmak bu çorbayla ilgili püf noktalar? k?sm?nda “Eri?te yerine tel ?ehriye hatta mant? bile kullanabilirsiniz” tavsiyesinde bulunuyor.

Kod ad? doktor: Tarhana çorbas?

tarhanaçorbs?

Tarhana çorbas?n? üniversiteye giri? s?nav?na sokun, en iyi t?p fakültesini kazan?r, 6 y?l okur, profesörlere de ilham verir, geri gelir. Bütün yemekler aras?nda tarhana çorbas? hiç ?üphesiz en çok Anadolu kokand?r, toprak kokand?r. Ek?ilisi içilir, kahvalt?da içilir, ak?am yeme?inde içilir, sahurda içilir. Tarhana çorbas? bir çorban?n alabilece?i en güzel hallerden, tariflerden biridir. Su Irmak, “Her birinin kendine has tarhana çorbas? tarifi olan büyüklerimize sayg?lar?n? sunarak” payla?t??? tarifte, tarhana çorbas?nda kendi haz?rlad???n?z et ya da tavuk suyunu kullanman?z? öneriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir