AIYOS EPIKTITOS VRYSI(ÇATALKÖY)

Home » Gezilecek Yerler » AIYOS EPIKTITOS VRYSI(ÇATALKÖY)

Girne’nin do?usunda, Çatalköy’den Tatl?su yoluna do?ru ilerlerken, deniz k?y?s?nda adan?n turistik tesislerinden Acapulco Tatil Köyü içinde denize hakim bir tepede bulunan Neolitik döneme ait ilk yerle?im yerlerindendir.

Anadolu’da Kilikya bölgesinden göç eden ki?iler taraf?ndan M.Ö. 4000-3000 y?llar? aral???nda kurulmu?tur. Yap?lan kaz?lar ekonominin tar?mdan kazan?ld???n? göstermektedir. Evler aras?nda birbirine ba?lant?y? sa?layan dar dehlizler vard?r. Duvarlar?n iç yüzleri balç?kla kapl?, damlar kam?? kullan?larak yap?lm??, çamur ve balç?kla s?vanm??t?r. Kullan?lan kaplar topraktan el yap?m?d?r. M.Ö 3000 y?l?nda Vrysi halk?n?n olu?an bir depremden sonra buradan ayr?ld??? dü?ünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir