Şamişi

?AM???

Malzemeler;
1-Paket haz?r yufka
3-su barda?? irmik
4-su barda?? su,veya süt
3-yemek kas??? ?eker
1-paket toz ?eker
1-paket mezdeki
1-/1/2,su barda?? s?v? ya
Haz?rlan???:
Orta boy bir tencereye ,irmik,?eker,ezilmi? mezdeki ve sütü koyup oca??n alt?n? aç?n.Bu kar???m? k?s?k ate?te bir ka??kla sürekli kar??t?rarak ,koyu muhallebi k?vam?na gelinceye kadar pi?irin ,daha sonra ocaktan al?p so?umas?n? bekleyin.Yufkalar? tezgah?n üzerine üst üste serin tam ortas?ndan ikiye böldükten sonra keskin b?çakla 4 parmak geni?li?inde uzun ?eritler olu?turacak ?ekilde kesin.?eritlerin ucuna önceden haz?rlad???n?z irmikli kar???mda birer tatl? ka???? kadar koyun yufkalar? da muska seklinde katlayarak sarin uçlar?n? suya bat?rarak kapat?n ve bir kenarda bekletin.Daha sonra s?v? ya?? orta bir boy tavaya koyup ?s?nmas?n? bekleyin .Haz?rlad???m?z börekleri k?zg?n  ya?da arkal? önlü k?zart?n ve ka??t havlu üzerine koyarak fazla ya?? emdirin .K?zartt???n?z börekler s?cakken üzerine bolca pudra ?ekeri serpin ve servis yap?n.

Ağız

A??z

?nek sütü d???nda, keçi veya koyun sütüyle yap?labilecek olan, çok kolay; ama bir o kadar da leziz ve besleyici bir tatl? olan a??z için en ideal ürün keçi sütüdür. A??z?n en önemli özelli?i ise, kullan?lacak olan sütün, yavru do?duktan hemen sonra gelen süt olmas?d?r. Bu sütün al?n?p tencereye konulduktan sonra orta ate?te topaklanmaya ba?layana dek aral?ks?z kar??t?r?lmas? gerekir. Topaklanma ba?lad?ktan sonra oda s?cakl???nda so?umaya b?rak?l?r. Hafif ?l?kken, toz ?eker eklenerek servis edilir.

Ekmek Kadayıfı

Ekmek Kaday?f?

Malzemeler:
1 paket ekmek kaday?f?
6 Su barda?? su
5 Su barda?? ?eker
Yar?m kilo nor
1 Çorba ka???? çiçek suyu
Badem ve/veya Ceviz
Haz?rlan???:
Büyük bir tencereye belirtilen miktarlarda su, ?eker ve çiçek suyu konduktan sonra iyice kar??t?r?larak ?erbet k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. ?ki katmandan olu?an ekmek kaday?f?n?n katmanlar? ayr?l?r ve kaynam?? olan bu kar???mla ?slat?l?r. Bunun üzerine ezilmi? badem veya ceviz içi, ezilmi? nor, biraz ?eker ve bahar konularak bu malzemelerin üzeri di?er parçayla kapat?l?r. Il?k ?erbet, haz?rlanm?? olan kaday?f?n üzerine azar azar dökülür. K?s?k ate?te pi?irilirken, üzerine ka??kla ?erbet gezdirilir. ?erbeti çekinceye kadar bu i?leme devam edilir. Sonra buzdolab?nda so?utulup servis yap?l?r.

Sulu Muhallebi

Sulu Muhallebi

Malzemeler;(4 ki?ilik)

4 çorba ka???? m?s?r ni?astas?

4 bardak su

Her servis için;

So?uk su

1 çay ka???? pudra ?ekeri

1-2 çorba ka???? gül suyu

Haz?rlan???:

Orta boy bir tencere içerisine suda ni?astay? eritin.Orta dereceli bir ocaya koyun ve devaml? kar??t?rarak pi?irin.Muhallebii k?vam?na gelip su kaynay?nca 1 dakka daha pi?irin.Islat?lm?? orta boy tabaklara dökün.Muhallebilerin üstlerinin kurumamas? ve çatlamamas? için üstlerine iki?er çorba ka???? su dökün.Tabaklar?n üzerlerini ?slat?lm?? tülbentle örtüp so?umaya b?rak?n.Her servis için,bir çorba taba??na,bir adet muhallebi al?n ve üzerine so?uk su,pudra ?ekeri ve gül suyu koyup servis yap?n.

Şamali

?amali

Malzemeler:(25 parça)
½ bardak bütün badem
Su
2 gr.ö?ütülmü? mezdeki
4 bardak irmik
2 bardak ?eker
2 bardak yo?urt
1 çay ka???? karbonat

?erebeti için;
3 ½ bardak su
3 bardak ?eker
2 Çorba ka???? çiçek suyu
Haz?rlan???:
Suyu ve ?ekeri orta boy bir tencerede kar??t?rarak kaynat?n.Kaynamaya ba?layan ?erbete,çiçek suyunu ilave edip 5 dakika kaynat?n.Haz?r olan ?erbeti so?umaya b?rak?n.
Bademlerin üstünü su ile örtün ve 10 dakika ha?lay?n.Ha?lanm?? bademlerin kabuklar?n? soyun ve bir kenarda bekletin.Mezdekiyi,irmi?i,?ekeri,yo?urdu ve karbonat? bir kapta kar??t?r?n.Kar???m? f?r?n tepsisine koyun ve üzerini düzeltin.Baklava ?eklinde keserek her parçan?n üzerine bir badem yerle?tirin.6-8 saat bekletin.200 derece önceden ?s?t?lm?? f?r?nda, 30 dakika veya üzeri k?zar?ncaya kadar aç?k bir ?ekilde pi?irin.F?r?ndan ç?kart?n ve kepçeyle ?erbeti azar azar üzerine dökün ve ?erbeti çekmesi için dinlenmeye b?rak?n.So?uk servis yap?n.

Tel Kadayıfı

TEL KADAYIFI

Malzemeler(12 ki?ilik)
500 gr. Çi? tel kaday?f?
1 bardak ö?ütülmü? badem,f?nd?k veya ceviz
4 çorba ka???? bahar(tarç?n)

?erbeti için;
7 Bardak su
6 Bardak ?eker
½ limon
1 çay ka???? gül veya çiçek suyu

Haz?rlan???:
Suyu ve ?ekeri orta boy bir tencerede kar??t?rarak kaynat?n.Kaynamaya ba?layan ?erbete,limon suyunu ve gül veya çiçek suyunu ilave edip 5 dakika kaynat?n.Haz?r olan ?erbeti so?umaya b?rak?n.
F?r?n 200 derece ?s?t?n.Tel kday?f? ikiye bölerek yar?s?n? ya?lanm?? biri f?r?n tepssisne,yap??an telleri ay?rarak yerle?tirin.Bademi,f?nd??? veya cevizi ve bahar? kaday?f?n üzerine serpin.Kalan kaday?f? da üzerine yerle?tirdikten sonra 200 derecede ?s?t?lm?? f?r?nda iyice pembele?inceye kadar k?zart?n.F?r?ndan ç?kart?n ve kepçeyle ?erbeti azar azar üzerine dökün.So?uk servis yap?n.

Saraylı Tatlısı

Sarayl? Tatl?s?

Malzemeler:
2 su barda?? susam
1 su barda?? leblebi
1 su barda?? ceviz
3 yemek ka???? yo?urt
1 adet yumurta
Zeytinya??
Ald??? kadar un
?erbeti için;
5 bardak ?eker
5 bardak su
3 damla limon

Haz?rlan???:
Hamuru için unun üzerine 1 adet yumurta k?r?l?r, 3 yemek ka???? yo?urt ve 1 tutam tuz eklenip azar azar su dökülerek toparlanana kadar yo?rulur. ?erbeti için 5 bardak ?eker 5 bardak suyla kaynat?l?r. 3 damla limon eklenip ocaktan al?n?r. ?çi için; susam pembele?ene kara kavrulup dövülür. Leblebi ve ceviz de dövülüp susamla kar??t?r?l?r. Hamurdan küçük bezeler al?n?r. Her beze aç?l?p enine 3 parmak geni?li?inde ?eritlere kesilir. Kesilen ?eritler iç harçla birlikte kalem gibi sar?l?r ve burulup 1 su barda?? s?v? ya?la ya?lanm?? tepsiye yerle?tirilir. Sarayl? tatl?s? odun ate?inde veya ocak üzerinde çevrilip ters yüz edilerek pi?irilir. Pi?en tatl?ya ?l?k ?erbet dökülür, üzerine susam serpilir.

Simit(İrmik) Helvası

Simit(?rmik)Helvas?

Malzemeler.
6- bardak irmik
75-gr sana yag
biraz badem
Serbeti icin
5-bardak seker
11-bardak su
biraz gulsuyu
Haz?rlan???:
Önce bademleri bir cezveye  su koyum biraz kaynat?n?z suyunu süzüp kabuklar?n? ç?kar?p ikiye bölünüz.

Bir büyük tencereye  sana ya??m?z? koyup eritelim içerisine bademlerimizi koyup pembele?inceye kadar bekleyelim irmi?imizi kat?p k?s?k ate?te devaml? kar??t?rarak k?zartal?m kokusu ç?k?nca biraz pembele?ince önceden yapt???m?z ?erbeti irmik kar???ml? tenceremize azar azar döküp kar??t?rarak muhallebi k?vam?na gelinceye kadar kar??t?ral?m helvam?z?n  k?vam? oluca bir payreks veya çelik bir tepsinin içerisine döküp güzelce yay?p üzerini düzeltelim.
so?uyunca servis yapip afiyetle yiyebilirsiniz

 

Samsı

Sams?

Malzemeler:
100 Gr Sana Hamuri?i
250 gr tatl? için: un
1 Su Barda?? ?ERBET ?Ç?N : SU
1 Adet yumurta
1 Çay Ka???? çiçek suyu
1 Su Barda?? ?eker
1 Çay Ka???? tarç?n

Haz?rlan???:
Su ve ?eker orta boy tencerede sürekli kar??t?r?larak kaynat?l?r. Kaynamaya ba?layan ?erbete çiçek suyu ilave edip 5 dakika kaynat?l?r. Unu, yumurtay? ve tuzu bir kaba koyup azar azar ?l?k su ekleyin ve hamur kulak memesi k?vam?na gelinceye kadar yo?urulur. Hamurun üzeri temiz bir havluyla örtülür ve 15 dk bekletilir. Hamurdan üç e?it parçalar kopar?l?p oklava yard?m?yla daire ?eklinde ince bezeler aç?l?r.aç?lan bezelerin üzerine biraz ya? sürülüp üstüne bahar vebadem serpilir.haz?rlan?lan bezeler 5-6 cm geni?li?inde üç kere katlan?p b?çakla keserek baklava ?ekli verilir. Orta boy tavaya kalan ya? koyulur ve k?zg?n ya?da her iki taraf hafif pembele?inceye kadar k?zart?l?r. Ka??t havlu üzerine koyularak fazla ya?? al?n?r. Önceden haz?rlanan ve so?utulmu? ?erbetin içine bir iki saniye koyup ç?kar?l?r.

Tahınlı

Tah?nl?

Malzemeler:
1 kg bugday unu
1 yk maya
biraz yag
1/2 bardak yo?urt
aldigi kadar ilik su
1/2 kavanoz tah?n
1 tatl? ka???? toz tarç?n
1 bardak ?eker
1/4 bardak su

Haz?rlan???:
Tahin, tarç?n, ?eker ve su bir kapta iyice kar??t?r?l?r. Un maya ya? yo?urt ve su ile klasik “kulak memesi” k?vam?nda hamur haz?rlan?r ve üzeri örtülür 1/2 saat dinlendirilir. Hamurdan 1/2 cm kalinliginda bezeler acilir ve bu bezelerin herbirine tahinli karisim yayilir. Bu karisimin üzerine istenirse daha seker serpistirilebilinir. Beze rulo seklinde yuvarlan?r ve 3 cm kal?nl???nda parçalara kesilir. Bu halkalar ya?l? f?r?n tepsisine dizilmeden önce üzeri bast?r?l?r ki pi?erken aç?lmas?n. Firinda üzerleri kizarincaya kadar pisirilir. Ben 200°C de 20 dk. biraktim. Il?kken yenirse daha lezzetli olur.

Not: Bu tatlinin bir özelligi de 5 gün boyunca tazeligini kaybetmemesidir.