Sütlü Erişte

SÜTLÜ ER??TE

 

Malzemeler:
1 bardak sade un

¼ çay ka???? tuz

2 çorba ka????? zeytinya??

1 yumurta

Ald??? kadar ?l?k su

2 bardak süt

½ bardak ?eker veya a??z tad?na göre

1 çay ka???? gül suyu

Haz?rlan???:

Bir kapta unu,tuzu,ya?? ve yumurtay? kar??t?r?n.Azar azar ?l?k su ekleyin ve hamur kulak memesi k?vam?na gelinceye kadar iyice yo?urun.Hamurun üstünü temiz bir havluyla örtün ve 30 dakika dinlendirin.Hamuru yo?urup ince yufka aç?n.Yufka 2cm geni?li?inde ve 4cm uzunl?unda ?eritler kesin.Hafifçe silkeleyerek fazla unun üzerinden at?lmas?n? ve eri?tenin tanelenmesini sa?lay?n.Sütü kaynat?n ve içine eri?teleri ilave ederek 5 dakika daha kaynat?n.A??z tad?na göre ?eker ilave edin ve gül damlas? yapra?? veya gül suyu ekledikten k?sa bir süre sonra ocaktan alarak kaselere dökün.S?cak veya so?uk servis yap?n.

NOT:Arzu edilirse haz?r eri?te kullan?labilir.

 

Zerde

ZERDE

Malzemeler:
1 bardak pirinç(y?kanm??)
1 bardak ?eker
4 bardak su
¼ çay ka???? bahar(tarç?n) üzerine serpmek için
1-2 çay ka???? çiçek suyu

Haz?rlan???:
Pirinci,?ekeri ve suyu orta boy bir tencerede,orta ate?te,15 dakika kar??t?rarak pi?irin.?çine bahar ve çiek suyunu ekleyin.Pirinç yumu?ay?p,suyunun ço?unu çekene kadar kar??t?rarak pi?irmeye devam edin.Küçük kaselere bo?alt?n.Üzerine bahar serperek,s?cak veya so?uk servis yap?n.

Pekmezli Helva

PEKMEZL? HELVA

½ Bardak Ayçiçek Ya??

3 bardak sade un

½ bardak susam,arzu edilirse

1 bardak harnup pekmezi

½ bardak su

 

Haz?rlan???:

Bir tencereye ya?? ve unu koyarak,hafif ate?te,tahta ka??k yard?m?yla un k?zar?ncaya kadar kar??t?rarak kavurun.Susam? ve anasonu lave edin ve birkaç dakika daha kavurun.Ate?ten alarak pekmezi ve suyu ilave edin ve suyunu çekene kadar iyice kar??t?r?n.Hamur k?vam?na gelince yuvarlak tolar haline getirin.So?uk servis yap?n.

Portakal Peltesi

Portakal Peltesi

Malzemeler:
2 bardak portakal suyu
2 çorba ka???? m?s?r ni?astas?
2 çorba ka???? ?eker
¼ bardak ö?ütülmü? badem

Haz?rlan???:
Portakal suyunu,ni?astay? ve ?ekeri bir tencerede iyice kar??t?r?n.Orta ate?te muhallebi k?vam?na gelinceye kadar pi?irin.Servis tabaklar?na döküp,üzerine badem serpin ve so?uk olarak servis yap?n.

Narlı Muhallebi

NARLI MUHALLEB?

Malzemeler:
6 bardak süt
7 çorba ka???? ?eker
1 çay ka???? vanilya tozu
4 adet nar,ay?klanm?? ve taneleri ç?kart?lm??
7 çorba ka???? m?s?r ni?astas?
1 bardak su

Haz?rlan???:
Bir tencerede süt ve ?ekeri orta ate?te kaynat?n.Vanilya ve nar tanelerinin yar?s?n? ilave edin ve kaynatmaya devam edin.Ayr? bir bardakta ni?astay?,topaklanmas?n? engelleyerek su ile eritip,kaynayan sütün içine yava?ça ve kar??t?ra,kar??t?ra dökün.Muhallebi k?vam?na gelince ate?ten al?n ve küçük servis kaselerine bo?alt?n.So?uyunca üzerini geriye kalan nar taneleriyle süsleyip servis edin.

Paluze

PALUZE

Malzemeler:
4 bardak taze üzüm suyu(ba?ka taze meyvelerin suyuda kullan?lablir.)
4 çorba ka???? sade un
Ö?ütülmü? badem,süslemek için
Haz?rlan???:
Üzüm suyunu ve unu iyice kar??t?r?n ve orta boy bir tencereye al?n.Orta ate?te sürekli kar??t?rarak muhallebi k?vam?na gelineye kadar pi?irmeye devam edin.Ard?ndan servis kaselerine bo?alt?n ve bademle süsleyin.S?cak veya so?uk servis yap?n.

Lokma

LOKMA

Malzemeler
Ald??? kadar ?l?k su
1 çorba ka????kuru maya
1 çay kal??? ?eker
4 bardak sade un
1 çay ka???? tuz
1 çay ka???? ö?ütülmü? mezdeki
4 adet ö?ütülmü? karanfil
Arzuya göre;
1 çay ka???? çörek otu veya
1 çay ka???? ö?ütümü? bahar(tarç?n)
3 Bardak s?v? ya?(k?zartmak için)
?erbeti çin;
4 bardakk su
2 bardak ?eker
½ limon
Haz?rlan???:
?erbeti yapmak için suyu,?ekeri ve limon suyunu kar??t?rarak 5 dakika kaynat?n ve so?umaya b?rak?n.
Bir bardak ?l?k suya mayay? ve ?ekeri ekleyin ve mayay? kabar?p köpüree kadar bir süre bekletin.Derin bir kaba unu eleyin.Azar azar ?l?k su ekleyip çok gev?ek bir hamur elde edene kadar yo?urun.Arzuya göre karanfil,anason,çörek otu ve bahar ilave edip kar??t?r?n.Üzerini temiz bir havluyla örtün ve kabarmas? için bir saat bekletin.
Hamur kabar?nca,avuca s??acak büyüklükte parçalar kopar?n ve çay ka???? yard?m? ile(ka??k önce ya?a bat?r?l?r)küçük yuvarlak parçalar kopar?p k?zg?n ya?da k?zart?n.10-15 dakika hafif ate?te kavurun ve kavrulan lokmalar? bir kevgir ile al?n.Önceden haz?rlanm?? ?erbete kar??t?r?n ve servis taba??na al?n.Malzemeler bitene kadar bu i?leme devam edin.S?cak ve so?uk servis yap?n.

Saç Katmeri

SAÇ KATMER?

Malzemeler;(6 ki?ilik)
½ kilo kaymak ya??
1 bardak ?eker
100 gr bahar(tarç?n)
4 bardak sade un
½ çay ka???? tuz
Ald??? kadar ?l?k su

Haz?rlan???;
Bir kapta unu ve tuzu kar??t?r?n.Azar azar ?l?k su ekleyin ve hamur kulak memesi k?vam?na gelinceye kadar iyice yo?urun.Hamurun üstünü temiz bir havuyla örtün 30 dakika dinlendirin.
Hamurdan mandalina büyüklü?ünde parçalar al?n.Hamurlar? tek tek al?p oklava yard?m?yla daire ?eklinde,ince bezeler aç?n.Açm?? oldu?unuz bezeyi,hamur kesme aleti ile dört e?it parçaya bölün ve her parçan?n üzerine kaymak ya?? sürün.Üzerlerine ?eker ve bahar serpin.Aras?ndaki malzemelerin dökülmemesi çn,knarlar?n? içeri do?ru dürün ve ortas?ndan ikiye katlay?p iyice bast?r?n.Arzu edilirse üzerine ?eker serpin ve s?cak servis edin.

Ramazan Pastası

RAMAZAN PASTASI

Malzemeler;
4 adet yumurta
1 bardak ?eker
¾ bardak ayçiçek ya??
¼ bardak çiçek suyu
1 çay ka???? bahar(tarç?n)
2 bardak irmik ceviz veya badem
hindistan cevizi tozu(süslemek için)
1 bardak kabaran un
1 çay ka???? kabartma tozu
1 bardak ö?ü
?erbeti ?çin;
4 bardak su
2 bardak ?eker
1 çorba ka???? limon suyu
Haz?rlan???:
?erbeti yapmak için suyu,?ekeri ve limon suyunu kar??t?rarak 5 dakika kaynat?n ve so?umaya b?rak?n.f?r?n? 200 derece ?s?t?n.Derin bir kaba yumurtalar?,?ekeri,ya??,çiçek suyunu,bahar?,irmi?i,unu,kabartma tozunu,cevizi veya bademi al?n ve iyice kar??t?r?n.Bu kar???m?,32cm ya?lanm?? ve biraz un serpilmi? tepsiye dökün.200 derece ?s?t?lm?? f?r?nda,k?zar?ncaya kadar aç?k bir ?ekilde pi?irin.F?r?ndan ç?kart?n ve kepçeyle ?erbeti azar azar üzerine dökün.?erbeti çekince,arzu edilirse üzerine hindistan cevizi serpin.So?uk servis yap?n.

Tatlı Sucuk

TATLI SUCUK

Malzemeler;
Taze s?k?lm?? üzümün suyu
misir ni?astasi
Su
Çok az seker
Anason
Badem
Dizmek için i?ne ve iplik

Haz?rlan???:
Öncelikle bademler iplik yard?m?yla yasemin dizer gibi ipe dizilir.
Üzüm suyu, su, ni?asta ile ?eker ve dövülmüs anason bir tencerede muhallebi k?vam?na gelinceye kadar kar??t?r?l?r. Henüz s?cakken bademler bu kar???m?n içine bat?r?l?r ve bir ipe dizilir. ?pte kuruyunca tekrar üzüm muhallebisi yap?l?r ve bu i?lem bademlerin kal?nl??? yakla??k1-2 santim bir kal?nl??a (çevreye) eri?ilinceye kadar devam edilir. Bu i?lem bazen birkaç gün devam edebilir.
Bunun icin sucu?un yap?l??? genelde yaz aylar?nda olur ki d??ar?ya as?l?p kurutulabilsin.