Çoban Salatası

Çoban Salatas?

Malzemeler (4 ki?ilik)
2 adet ye?il biber
1 adet orta boy so?an
1 adet büyük salatal?k
1 adet domates
1 adet orta boy patl?can
1 demet semizotu
1 adet havuç
1 çay ka???? kuru nane
A??z tad?na göre tuz

Üzeri ?çin:
½ limon veya ¼ bardak sirke
¼ bardak zeytinya??

Süslemek ?çin:
15 adet ye?il veya siyah zeytin

Haz?rlan???:
Bütün malzemeleri iyice y?kay?n. Biberleri, so?an?, salatal??? ve domatesi küçük parçalar halinde do?ray?n ve bir salata kasesine yerle?tirin. Patl?can? soyun ve küçük parçalar halinde do?ray?n, semizotu yapraklar?yla birlikte ilave edin. Havucu ay?klay?p, rendenin kal?n taraf?yla rendeleyin. Naneyi ve tuzu de ilave edin. Limon veya sirke ve zeytin ya??n? ilave edin. ?yice kar??t?r?n, zeytinler ile süsleyin ve servis yap?n.

Gömeç Ve Lapsana Salatası

Gömeç Ve Lapsana Salatas?

Malzemeler (4 ki?ilik)
2 demet gömeç
1 dal lapsana
7 bardak su
A??z tad?na göre tuz
½ bardak zeytinya??
1 adet limon
1 di? sar?msak, ince do?ranm??

Haz?rlan???:
Gömeç ve lapsanan?n sert yerlerini ve üst kabuklar?n? kesin. ?yice ay?klay?n ve y?kay?n. 5-6cm büyüklü?ünde parçalara kesin. Orta boy bir tencerede suyu kaynat?n?z. Gömeçleri ve lapsanay? ilave edin. 15 dakika veya yumu?ay?ncaya kadar kaynat?n. Suyunu süzün ve servis
taba??na al?n. Tuz, zeytinya??, limon suyu ve sar?msak ilave edin ve kar??t?r?n. So?uk servis yap?n.

Golyandro Ve Taze Soğan Salatası

Golyandro Ve Taze So?an Salatas?

Malzemeler (4 ki?ilik)
½ demet taze golyandro
5 adet taze so?an
3 adet domates
A??z tad?na göre tuz
4 çorba ka???? zeytinya??
½ limon

Haz?rlan???

Golyandro ve so?anlar? ay?klay?n ve iyice y?kay?n. Suyunu süzün. Bir salata kab? içerisine golyandro ve so?anlar? 1cm kal?nl???nda do?ray?n. Domatesleri do?ray?p kab?n içerisine ilave edin. Son olarak tuz, zeytinya?? ve limon suyunu ilave edip kar??t?r?n ve servis yap?n.

Kuru Börülce Salatası

Kuru Börülce Salatas?

Malzemeler (4 ki?ilik)
400gr kuru börülce
Su
A??z tad?na göre tuz
1-2 adet limon, arzuya göre
½ demet paz?, 5cm büyüklü?ünde do?ranm??; veya
½ kilo kabak, büyük parçalara do?ranm??
A??z tad?na göre zeytinya??

Haz?rlan???

Börülceyi bir gece önceden suda bekletin. Suyunu süzün ve orta boy bir tencerede börülcelerin üstünü örtecek kadar su koyup, orta ate?te ha?lamaya b?rak?n. 5 dakika kaynad?ktan sonra, suyu de?i?tirin ve ayn? miktarda su ilave edip yine ha?lamaya b?rak?n. Kaynarken olu?an köpü?ü ka??k yard?m?yla al?n. Tuz ve yar?m limonun suyunu ekleyin ve yumu?ay?ncaya kadar kaynat?n. Paz?y? veya kabaklar? da ayr? bir tencerede, üstünü örtecek kadar suyla yumu?ay?ncaya kadar ha?lay?n. Börülceyi ve sebzeleri ocaktan al?n ve sular?n? iyice süzüp bir servis kab?na al?n. Tuz, zeytinya?? ve limon suyu ilave edip kar??t?r?n. ?ste?e ba?l? s?cak veya so?uk servis yap?n.

Kereviz Salatası

Kereviz Salatas?

Malzemeler (4 ki?ilik)
1 ba? kereviz, dal dal y?kanm??
2 adet orta boy domates, y?kanm??
1 adet orta boy havuç, soyulmu? ve y?kanm??
A??z tad?na göre tuz
4 çorba ka???? zeytinya??
½ limon

Haz?rlan???:
Kereviz dallar?n? 1cm çap?nda do?ray?n. Domatesleri küp ?eklinde do?ray?n ve havucu rendeleyin. Kerevizi, domatesleri ve havucu salata taba??na al?n. Üzerine tuz, zeytinya?? ve limon suyu koyup, kar??t?r?n ve servis yap?n.

Kuru Fasulye Salatası

Kuru Fasulye Salatas? (Piyaz)

Malzemeler (4 ki?ilik)
250gr beyaz kuru fasulye
Su
A??z tad?na göre tuz
1 adet orta boy so?an, ince do?ranm??; veya
2 adet taze so?an, ince do?ranm??
½ demet maydanoz, ince do?ranm??
½ bardak zeytinya??
1 adet limon veya a??z tad?na göre sirke

Haz?rlan???:
Kuru fasulyeyi bir gece önceden suda bekletin. Suyunu süzün ve orta boy bir tencereye fasulyenin üstünü örtecek kadar taze su koyun, orta ate?te, üstü aral?k kaynat?n. 15 dakika kaynad?ktan sonra, suyu de?i?tirin ve ayn? miktarda su ilave edip yine kaynat?n. Yumu?ay?ncaya kadar pi?irin ve tuz ilave edin. Pi?en fasulyeyi süzüp, so?umaya b?rak?n. So?uyan fasulyeyi salata kab?na al?n, üzerine tuz, so?an, maydanoz, zeytinya??, limon veya sirke ekleyerek, kar??t?r?n ve servis yap?n.

Pancar Salatası

Pancar Salatas?

Malzemeler (6 ki?ilik)
4 adet orta boy taze pancar
Su
4 adet orta boy patates
8 di? sar?msak, ince do?ranm??
½ bardak zeytinya??
½ bardak sirke
A??z tad?na göre tuz
½ demet taze golyandro, ince do?ranm??

Haz?rlan???:
Pancarlar? tencereye koyup suyla örtün ve orta ate?te kaynamaya b?rak?n. Düdüklü tencere kullan?l?yorsa 20 dakika, normal tencerede ise 40 60 dakika pi?irin. Pi?ip pi?medi?ini anlamak için bir kürdan? pancara bat?r?n. Kolayca bat?yorsa pi?mi? demektir. Pancarlar? sudan al?p, so?umaya b?rak?n. Patatesleri ayr? bir tencerede, pi?ene kadar ha?lay?n, sudan al?n ve so?umaya b?rak?n. Pancarlar?n ve patateslerin kabuklar?n? soyun. Küçük parçalar halinde do?ray?n ve derin bir servis taba??na koyun. Sar?msaklan ilave edin. Ya??, sirkeyi, tuzu ve golyandronun yar?s?n? ekleyin. Salatay? kar??t?r?p, üzerini kapat?n ve en az 30 dakika bekletin. Servis yap?lmadan önce kalan golyandroyu üzerine serpip, servis edin.

Haşlanmış Enginar

Ha?lanm?? Enginar

Malzemeler(4 ki?ilik)
4 Adet Enginar
Zeytinya??
Limon
Tuz
Ha?lamak ?çin Su

Tarif
Enginarlar?n saplar? kesildikten sonra d?? kabuklar?nda bir iki s?ra ay?klan?r ve y?kan?r. Daha sonra enginarlar derin bir tencereye veya düdüklü tencereye al?n?r ve üzerlerini kapatacak kadar su konur, kararmamas? için bir adet limonun suyu s?k?l?r. E?er düdüklü tencerede ha?lanacaksa, düdük çald?ktan sonra ate? k?s?l?r ve 10 dakika ha?lan?p ate?ten al?n?r. Normal tencerede ha?lanacaksa çatal rahatça bat?p ç?kana kadar pi?ip pi?medi?i kontrol edilir. Pi?en enginarlar?n suyu süzülür ve bir servis taba??na al?n?r. Üzerine daha önceden haz?rlanm?? limon ve zeytinya?? sosu gezdirilir.

Tahin Salatası

Tahin Salatas?:
Çok güzel bir içki mezesidir. Türkiye’de Antalya yöresinde de farkl? bir isimle bilinmektedir. Tahin, sarm?sak, tuz, limon (ek?i) ile yap?lmaktad?r. Tahin salatas?na peksemet kat?lmak sureti ile tahin kokusunu almakta ve ad?na tahinli peksemet denilmektedir. Ayr?ca tahin salatas?na ha?lanm?? ve ufalanm?? bal?k da kar??t?r?larak yap?lmaktad?r.

Bakla Salatası

BAKLA  SALATASI

2 bardak ay?klanm?? kuru bakla

Su

6 di? sar?msak, ay?klanm??

½ demet paz?, 5cm büyüklü?ünde do?ranm??; veya

½ kilo kabak, büyük parçalara do?ranm??

A??z tad?na göre tuz ve zeytinya??

4 çorba ka???? sirke veya 1 adet limon

 

Haz?rlan???:

       Orta boy bir tencereye baklalar?n üstünü örtecek kadar su koyun ve orta ate?te ha?lamaya b?rak?n. 5 dakika kaynad?ktan sonra, suyu de?i?tirin ve ayn? miktarda su ilave edip yine ha?lamaya b?rak?n. Kaynarken olu?an köpü?ü ka??k yard?m?yla al?n. Kaynayan baklan?n içine sar?msaklar? ilave edin ve baklalar yumu?ay?ncaya kadar kaynat?n. Paz?y? veya kabaklar? ayr? bir tencerede, üstünü örtecek kadar su koyun ve yumu?ay?ncaya kadar ha?lay?n. Baklalar? ve sebzeleri ocaktan al?n ve sular?n? iyice süzüp bir servis kab?na al?n. Tuz, zeytinya??, sirke veya limon suyu ilave edip kar??t?r?n. ?ste?e ba?l? s?cak veya so?uk servis yap?n.