Golyandro Ve Taze Soğan Salatası

Golyandro Ve Taze So?an Salatas?

Malzemeler (4 ki?ilik)
½ demet taze golyandro
5 adet taze so?an
3 adet domates
A??z tad?na göre tuz
4 çorba ka???? zeytinya??
½ limon

Haz?rlan???

Golyandro ve so?anlar? ay?klay?n ve iyice y?kay?n. Suyunu süzün. Bir salata kab? içerisine golyandro ve so?anlar? 1cm kal?nl???nda do?ray?n. Domatesleri do?ray?p kab?n içerisine ilave edin. Son olarak tuz, zeytinya?? ve limon suyunu ilave edip kar??t?r?n ve servis yap?n.

Kuru Börülce Salatası

Kuru Börülce Salatas?

Malzemeler (4 ki?ilik)
400gr kuru börülce
Su
A??z tad?na göre tuz
1-2 adet limon, arzuya göre
½ demet paz?, 5cm büyüklü?ünde do?ranm??; veya
½ kilo kabak, büyük parçalara do?ranm??
A??z tad?na göre zeytinya??

Haz?rlan???

Börülceyi bir gece önceden suda bekletin. Suyunu süzün ve orta boy bir tencerede börülcelerin üstünü örtecek kadar su koyup, orta ate?te ha?lamaya b?rak?n. 5 dakika kaynad?ktan sonra, suyu de?i?tirin ve ayn? miktarda su ilave edip yine ha?lamaya b?rak?n. Kaynarken olu?an köpü?ü ka??k yard?m?yla al?n. Tuz ve yar?m limonun suyunu ekleyin ve yumu?ay?ncaya kadar kaynat?n. Paz?y? veya kabaklar? da ayr? bir tencerede, üstünü örtecek kadar suyla yumu?ay?ncaya kadar ha?lay?n. Börülceyi ve sebzeleri ocaktan al?n ve sular?n? iyice süzüp bir servis kab?na al?n. Tuz, zeytinya?? ve limon suyu ilave edip kar??t?r?n. ?ste?e ba?l? s?cak veya so?uk servis yap?n.

Kuru Bakla

Kuru Bakla

Malzemeler(4 ki?ilik)
500g Kuru Bakla
1-2 Di? Sarm?sak
Zeytinya??
Sirke
Tuz

Haz?rlan???:
Kuru Bakla bol suda 10-15 Dakika ha?lan?r. Suyu süzüp üzerine do?ranm?? sarm?sak eklenir. Servis taba??nda zeytinya??, limon ve tuz ile harmanlan?r. ?ste?e göre ye?il semizotu veya taze golyandro eklenebilir.

Haşlanmış Taze Börülce

Ha?lanm?? Taze Börülce

Malzemeler(4 ki?ilik
1 Kilo Taze Börülce
1 orta Boy Bal Kaba??
1 – 2 Adet Limon
1/2 Su Barda?? Zeytinya??
Tuz

Haz?rlan???:
Ay?klanm?? ye?il börülceyi 5-10 dakika ha?lay?n?z. Kaba?? küçük dogray?p tencereye ekleyin ve 15 dakika daha ha?lay?n Oca?? söndürmeden suya yar?m limon suyu ekleyin. Suyunu süzün ve servis taba?a al?n. Üzerine 1 limon suyu, zeytinya?? ve tuz ilave edip harmanlay?n.

Taze Bakla

Taze Bakla

Malzemeler(4 ki?ilik)
1 Kilo Taze Bakla
3-4 Adet Enginar Göbe?i (Arzuya göre)
Taze Nane
Zeytinya??
Sarm?sak
Limon/Sirke
Tuz

Haz?rlan???:
Baklay? soyduktan sonra enginar göbekleri ile bol suda ha?lay?n. Pi?ti?i zaman, kararmas?n? engellemek için, 1 limon s?k?p suyuna ekleyin. Taze baklan?n ve enginar?n suyunu süzün ve servis taba??na al?n. Do?ranm?? taze sarm?sak ve nane ile kar??t?r?n. Zeytinya??, sirke ve tuz ile harmanlay?n.

Zeytinyağlı Semizotu

Zeytinya?l? Semizotu

Malzemeler(4 ki?ilik)
2 Demet Semizotu
1 Adet Orta Boy So?an
2 Di? Sarm?sak
1 Adet Domates
½ Kahve Fincan? Zeytinya??
Tuz
Karabiber

Haz?rlan???:
Semizotu y?kand?ktan sonra do?ran?r. Bir tavaya zeytin ya?? konduktan sonra semizotu ilave edilir. Semizotuna, so?an, do?ranm?? sarm?sak ve do?ranm?? domates ilave edilir. Semizotu iyice solup suyunu b?rakmaya ba?lad??? zaman tuz ve karabiber ilave edilir ve k?s?k ate?te pi?meye b?rak?l?r. Servis taba??na al?nan semizotu s?cak veya so?uk servis edilebilir.

Haşlanmış Enginar

Ha?lanm?? Enginar

Malzemeler(4 ki?ilik)
4 Adet Enginar
Zeytinya??
Limon
Tuz
Ha?lamak ?çin Su

Tarif
Enginarlar?n saplar? kesildikten sonra d?? kabuklar?nda bir iki s?ra ay?klan?r ve y?kan?r. Daha sonra enginarlar derin bir tencereye veya düdüklü tencereye al?n?r ve üzerlerini kapatacak kadar su konur, kararmamas? için bir adet limonun suyu s?k?l?r. E?er düdüklü tencerede ha?lanacaksa, düdük çald?ktan sonra ate? k?s?l?r ve 10 dakika ha?lan?p ate?ten al?n?r. Normal tencerede ha?lanacaksa çatal rahatça bat?p ç?kana kadar pi?ip pi?medi?i kontrol edilir. Pi?en enginarlar?n suyu süzülür ve bir servis taba??na al?n?r. Üzerine daha önceden haz?rlanm?? limon ve zeytinya?? sosu gezdirilir.

Kereviz Turşusu

Kereviz Tur?usu

Kerevizi/kereviz K?br?s’ta k?? mevsiminde yeti?en bir sebzedir.Yaprak k?s?mlar? yenir. Mart ay?n?n ikinci yar?s?nda tohuma kalkar. Nisan ay?ndan sonra da kartla??r ve yenmez. Mart sonunda yani kartla?madan kesilen kerevizler iyice y?kan?r. Yakla??k be? cm. boyunda parçalar halinde kesilir. Kaynayan suya at?l?p iki dakika bekletilir. Sonra ç?kar?l?r ve süzülmeye b?rak?l?r. Tur?unun konaca?? kavanozlar haz?rlan?r. Kereviz parçalar? kavanozlara düzenli olarak yerle?tirilir. Üstüne sirke dökülür. Kerevizleri örtecek seviyeye gelince üzerine bir yemek kas??? da tuz ilave edilerek kavanozun a?z? s?k?ca kapan?r. ?ki hatta onbe? gün sonra tur?u yenme?e haz?rd?r. ?htiyaç duyuldu?u zaman ç?kar?l?r ve üzerine karaya? dökülerek yenir.

Tahin Salatası

Tahin Salatas?:
Çok güzel bir içki mezesidir. Türkiye’de Antalya yöresinde de farkl? bir isimle bilinmektedir. Tahin, sarm?sak, tuz, limon (ek?i) ile yap?lmaktad?r. Tahin salatas?na peksemet kat?lmak sureti ile tahin kokusunu almakta ve ad?na tahinli peksemet denilmektedir. Ayr?ca tahin salatas?na ha?lanm?? ve ufalanm?? bal?k da kar??t?r?larak yap?lmaktad?r.

Saura Mezesi

Saura Mezesi:

Küçük barbun bal?klardan yap?l?r. Özellikle Limasol bölgesine ait bir mezedir. Bal?klar temizlendikten sonra una bulanarak çok az ya?da k?zart?l?r ve kafes biçiminde a?a??dan yukar?ya do?ru dizilir. K?zd?r?lm?? ya? içerisine bal???n belendi?i undan bir ka??k al?n?p ya?a konur. Bu kar???ma lazmarin otu, sirke ve ezilmi? sarm?sak da ilave edilerek kar??t?r?l?r ve birlikte kaynamaya b?rak?l?r. ?yice kaynad?ktan sonra bal?klar?n üzerine dökülür ve bal?klar?n üzeri örtülür. Bekleme süresi ne kadar uzun olursa lezzeti de o kadar artar.