Patlıcan Macunu

Patl?can Macunu
Patl?can bir yaz sebzesidir.De?i?ik renk, ?ekil ve boyda olan patl?can çe?itleri vard?r. Siyah – topak, siyah uzun, mor uzun, beyaz çizgili uzun, orta boy mor dolmal?k, boyu yar?m metreye bulan mor-çizgili ve 5-6 santim boyunda beyaz topak.
Patl?can macunu i?te bu beyaz topak patl?canlardan olur. Ancak ince patl?canlar?n henüz taze olanlar?ndan da yap?labilir. Macun yap?lacak patl?canlar al?n?p soyulur. ?ki saat ek?ili suda bekletildikten sonra kirece yat?r?l?r. Alt? saat olunca al?n?p iki kez kaynat?l?r. Sonra 50 patl?cana bir okka ?eker konup iki saat bekletilir. K?s?k ate?te kaynat?l?rken içine vanilya konur. ?ndirilip so?utulur. ?çine ek?i s?k?l?p tekrar kaynat?l?nca k?vam?na gelir. O zaman kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

Kabak Macunu

Kabak Macunu

Macun kaba?? al?n?p dilimlenir. Kabu?u soyulur. Sonra yakla??k 5cm. boyunda parçalar halinde kesilir. Kesilen parçalar ek?ili suya al?n?r. ?ki saat bekletildikten sonra kirece yat?r?l?r. All? saat bekletildikten sonra iki kez kaynat?l?p suyu dökülür. Sonra elli parça kaba?a bir okka ?eker konup iki saat bekletilir. K?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. So?umaya b?rak?l?r. Sonra içine az limon ve vanilya konarak tekrar kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

Hurma Macunu

Hurma Macunu

K?br?s’ta pek yayg?n olan hurman?n çe?itleri vard?r. Bu çe?itlilik renk, ?ekil ve büyüklük bak?m?ndand?r. Macun hurmas? çok iri olan hurma türüdür. Hurma macunu i?te bu hurmadan yap?l?r.
Al?nan hurmalar soyulur. Bunlar yetkin ama tatl?la?mam?? haldedir. Bu hurmalar soyulup kirece yat?r?l?r. Ac?l?klar? olmad??? için üç saat yeterlidir. Kireçten ç?kar?l?nca ortadan delinip içine kavrulmu? badem veya karanfil konur ve limonlu suya at?l?r. ?ki saat bekletildikten sonra yüz hurmaya bir okka ?eker konup k?s?k ate?te kaynat?l?r. ?ndirilip so?utulduktan sonra ikinci kez limon ilavesi yap?larak kaynat?l?r. So?uyunca misafirlere ikram edilir.

Karpuz Macunu

Karpuz Macunu

Kabu?u kal?n olan karpuz dilimleri al?n?r. D?? yüzeyleri ile yumu?ak olan iç k?s?mlar? soyulur. Kesilen parkalar bir gece kirece yat?r?l?r. Sonra, iki kez kaynat?l?r. Elli parça karpuza bir okka ?eker konup iki saat bekletilir. K?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. Kaynarken içine vanilya ve renk konur. So?umaya b?rak?l?r. ?çine ek?i s?k?ld?ktan sonra bir kez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

Yeni Dünya Macunu

Yeni Dünya Macunu

Olgunla?maya yüz tutmu? iri yeni dünyalar al?n?r. Önce çekirdekleri ç?kar?l?r. Sonra kabuklar? soyulur. Bir okka yeni dünyaya bir okka ?eker konur. ?ki saat bekletildikten sonra kaynamaya b?rak?l?r . ?çine yar?m da limon s?k?l?r. Özlenince kavanozlara konup kald?r?l?r. Gerektikçe al?n?p misafirlere ikram edilir.