3 Boyutlu Bebek Temalı Pasta

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » 3 Boyutlu Bebek Temalı Pasta

bebek-temali-pasta1

Malzemeler

Kakaolu Brownie Pandispanya ?çin: (1 adet 18 cm’lik 1 adet 23 cm’lik kal?p için)
13 yumurta
525 gram toz ?eker
315 gram un
100 gram ni?asta
150 gram bitter çikolata
150 gram tereya??
50 gram kakao
Ganaj ?çin:

1 litre süt kremas?
700 gram bitter çikolata
300 gram sütlü çikolata
100 gram tereya?? Süsleme Ekipmanlar? ?çin:

Oval kal?plar
Daire kal?plar
Toz boya
?eker hamuru
1 adet bebek kafas? için strafor
3 Boyutlu Bebek Temal? Pasta Nas?l Yap?l?r?

3 Boyutlu Bebek Temal? Pasta Tarifi için;
F?r?n 180 dereceye ayarlan?r.
Yumurtalar?n sar?lar ve aklar? hiç kar??madan ayr?l?r.
Tencere tamamen kuru durumda olmal? ve içerisine hiçbir ?ey dü?memeli.
Sar?lar derin bir kaseye konur.
Yumurta aklar? mikser ile ç?rp?lmaya ba?lan?r. Hafif köpüklenince toz ?ekerin yar?s? ilave edilir. Kab? ters çevirdi?inde akmayacak kadar kat? k?vama gelip iyice kabarana dek ç?rp?l?r.
Yumurta sar?lar?na toz ?eker eklenerek mayonez k?vam?na gelene dek ç?rp?l?r.
Yumurta aklar?n?n oldu?u beyaz kar???ma sar?lar?n oldu?u kar???m spatula ile alttan üste do?ru, fazla söndürmeden ilave edilerek kar??t?r?l?r.
Un, ni?asta ve kakaodan olu?an kuru kar???m büyük tel süzgeç ile yumurtal? kar???m?n içine yava? yava? elenir ayn? zamanda yine alttan üste do?ru hareket ederek kar??t?r?l?r. Topak kalmamas?na ve h?zl? kar??t?r?p söndürmemeye dikkat edilir.
Kar???m?n tamam? büyük dikdörtgen kal?ba dökülür. Hamur spatula ile ortada kal?b?n kenarlar?na do?ru düzelttirilerek kal?b?n yan duvarlar?n?n da hamur ile kaplanmas? sa?lan?r.
Önceden ?s?t?lm?? f?r?nda 60 dakika pi?irilir. Pi?tikten sonra oda s?cakl???nda so?utulur. (Pi?erken f?r?n kapa?? aç?lmaz)
Gana? krema için;
Krema derin bir tencereye konur ve kaynama noktas?na gelene kadar ?s?t?l?r.
Oca??n alt? kapat?larak içerisine çikolata ilave edilir. Eriyene dek ara ara kar??t?r?l?r.
Çikolata eridikten sonra 100 gram tereya?? ilave edilerek spatula ile kar??t?r?l?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir