Aşk Acısına İyi Gelir: Kakaolu Islak Kek

kakaolu-islak-kek-tarifi-1-2

Unun olabildi?i, yumurtan?n deste?e gelebildi?i, kakaonun sevebildi?i en güzel tariflerden biri kakaolu ?slak kek. ?lk gördü?ün andan itibaren çatal?n koca bir parças?na bat?rmak istersin. Misafir gelse ilk onu ç?karmak, evde tek ba??na kalsan sürekli yemek istersin.

Var m? göz göz olmu? kabarc?klar? aras?ndan sosunu içine çeken kakaolu ?slak kek gibisi? Sessiz kald?n?z de?il mi? Çocuklu?umuzdan beri severek tüketti?imiz kakaolu ?slak kek, yap?m?nda ayr?lan s?v? kek harc?n?n yaratt??? ak??kan k?vamdan dolay? farkl? ve leziz bir deneyim ya?at?rken a?k ac?s? ba?ta olmak üzere her türlü ac?ya iyi geliyor. Kakaolu ?slak tarifinde hemen hemen her evde ve el alt?nda bulunan malzemeler yer al?yor.

Kakaolu ?slak kek sevdi?inizi biliyoruz da tarifte yapt???n?z bir de?i?iklik varsa onu merak ediyoruz biz. Dondurma ile mi servis ettiniz onu, yoksa sadece rendelenmi? Hindistan cevizi mi serptiniz üzerine?

Yok ya daha son sözümüzü söylemeyelim. Demleyin çaylar?, misafirli?e gelece?iz elimizde keklerle.

Malzemeler
3 adet yumurta
1 su barda?? toz ?eker
1,5 su barda?? süt
1 çay barda?? ayçiçek ya??
4 yemek ka???? kakao
1 paket vanilya
2,5 su barda?? un
1 paket kabartma tozu

Kek kal?b?n? ya?lamak için:1 yemek ka???? tereya??

Püf Noktas?
Kekinizin daha iyi kabarmas? için; kabartma tozunu elenmi? un ile birlikte 1- 2 damla limon suyu ilavesi ile ekleyebilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Tad?n? seviyorsan?z kek harc?na portakal ?ekerlemesi ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Yumurtalar ve toz ?ekeri, derin bir kar??t?rma kab?nda bir mikser yard?m?yla toz ?eker tamamen eriyene kadar kar??t?r?n.

Süt, ayçiçek ya??, kakao ve vanilyay? ekledikten sonra kar??t?rma i?lemini sürdürün. Haz?rlad???n?z s?v? kek harc?ndan büyük bir su barda?? ölçüsünde ay?r?n.

Kalan kek harc?na, elenmi? un ve kabartma tozunu ekledikten sonra kar??t?rma i?lemini sürdürün.

Kek kal?b?n? tereya?? ile ya?lay?n. Haz?rlad???n?z kek kar???m?n? içine aktar?n. Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 30 dakika pi?irin.

Pi?en ve 5 dakika kadar içini çeken keki, f?r?ndan al?n. Bir b?çak ucu ya da kürdan yard?m?yla kekin üzerine delikler aç?n.

Haz?rlad???n?z s?v? kek kar???m?n? azar azar ekleyip, kendi ?s?s? ile içine çekmesi için bekleyin.

Sosunu tamamen çeken kakaolu ?slak keki, dilimledikten sonra servis edin. Bu ?slak kek lezzetini sevdiklerinizle de payla??n.

Servis Önerisi
Arzuya göre f?nd?k parçalar? ya da rendelenmi? Hindistan cevizi ile birlikte servis edebilirsiniz.

Söz konusu erikse gerisi teferruattır: Mürdüm erikli pizza

erikli-pizza-tarifi

Malzemeler
1,5 su barda?? un
1/2 su barda?? ?l?k su
1 tatl? ka???? kuru maya
1 yemek ka???? süt
1 yemek ka???? zeytinya??
1 tatl? ka???? toz ?eker
1 çay ka???? tuz

Üzeri için:
2 yemek ka???? reçel (tanesiz)
3 yemek ka???? su
1 kilogram mürdüm eri?i
1 yemek ka???? esmer ?eker

Servisi için:
3 yemek ka???? pudra ?ekeri

Püf Noktas?
Mayalanmas? için hamuru oda ?s?s?nda bekletmeniz ve ince bir ?ekilde açman?z önemli. Eliniz yatk?nsa pizza hamurunu merdane ya da oklava kullanmadan elde de açabilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Eriklerin daha fazla karamelize olmas?n? arzu ederseniz çubuk tarç?n ve esmer ?ekerle soteledikten sonra pizza taban? üzerine dizebilirsiniz.Pizza taban?n? su ile k?vam?n? bir parça açt???n?z arzu etti?iniz bir reçelle s?vayabilirsiniz. Direkt olarak erik reçeli kullanman?z tat dengesini tamamlayacakt?r.

Nas?l Yap?l?r?
Pizza hamurunu haz?rlamak için; ?l?k su ile kar??t?rd???n?z kuru mayay?, aktif hale gelmesi için 10 dakika kadar bekletin.

Elenmi? unu mutfak tezgah? üzerine al?n, orta k?sm?n? havuz ?eklinde aç?n. Zeytinya??, toz ?eker ve sütü ekleyin.

Il?k suda bekletti?iniz kuru mayay? unun orta k?sm?na dökün. Kenar k?s?mlarda kalan unu ortaya do?ru alarak s?v? malzemelerle kuru malzemeleri birbirine kar??t?r?n.

Kurumamas? için üzerine nemli bir bez örttü?ünüz pizza hamurunu oda ?s?s?nda 30 dakika kadar bekletin.

Toparlanan hamuru geni? bir tepsiye al?n. Sonras?nda kolayca açabilmek için üzerini streç film ile kaplad?ktan sonra buzdolab?nda 30 dakika kadar bekletin.

Buzdolab?nda bekleyen hamuru hafif bir ?ekilde unlad???n?z mutfak tezgah? üzerinde oklava ya da merdane yard?m?yla yakla??k 28 cm. çap?nda aç?n.

Su ile k?vam?n? açt???n?z tanesiz reçel ile pizza taban?n? ince bir kat halinde s?vay?n. Bol suda y?kad???n?z mürdüm eriklerini ortadan ikiye kestikten sonra çekirdeklerini ç?kart?n.

Pizzan?n kenar k?s?mlar?n? ortadan ikiye kesilmi? mürdüm erikleri ile dö?emeye ba?lay?n. Orta k?s?mlara yakla?t?kça mürdüm eriklerini incelterek kullan?n. Yuvarlak daireler ?eklinde tüm erikleri pizzan?n üzerine dizin.

Esmer ?ekeri karamelize olmalar? için mürdüm eriklerinin üzerine serpi?tirin. Açt???n?z pizza hamurunu ya?l? ka??t üzerine ald?ktan sonra f?r?n?n orta kat?nda bulunan ?zgara teli üzerine yerle?tirin.

Önceden ?s?t?lm?? 250 derece f?r?nda 10-12 dakika kadar pizzay? pi?irin. S?cak s?cak f?r?ndan ç?kan pizzay? dilimledikten sonra servis edin.

Balık yemeden duramayanlara: Çipura

cipura-tarifi

Izgaras? yap?lan arzuya göre tavada da k?zart?lan mevsimin gözde ve beyaz etli bal??? çipuray? suyunu kaybetmeden f?r?nda pi?irmeye karar verdik, iyi de ettik. Zeytinya?? ve taze s?k?lm?? limon suyu bal???n kurumas?n? önlerken baharatlar tad?na tat kat?yor.

Yan?na da koca bir tabak çoban salatas? olsa, bu ak?am?n menüsü tamamlanm?? olmaz m??

Malzemeler
4 adet orta boy çipura
4 adet defne yapra??
4 di? sar?msak
1 tatl? ka???? ince çekilmi? renkli tane karabiber
1 tatl? ka???? ince çekilmi? deniz tuzu
1/2 çay barda?? zeytinya??
1 adet taze s?k?lm?? limon suyu (arzuya göre)

Pi?irme Önerisi
Bal?klara ve sosuna lezzetini b?rakmas? için tarife yar?m ay ?eklinde do?ranm?? kuru so?an ekleyebilir, pi?irme s?ras?nda bal?klar?n iç k?s?mlar?na yerle?tirebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ay?klay?p bol suda y?kad???n?z çipuralar?n fazla suyunu ka??t havlu yard?m?yla al?n. Üzerlerine birer çizik at?p bal?klar?n kar?n k?s?mlar?n? tuzlay?n.

Zeytinya??, taze s?k?lm?? limon suyu ve ince çekilmi? renkli tane karabiberi geni? bir kapta harmanlay?n.

Bal?klar? tek tek bu kar???ma al?p ya?l? ka??t serili f?r?n tepsisine yerle?tirin.

Aroma vermesi için; bal?klar?n kar?n k?s?mlar?na kabu?unu soydu?unuz bir di? sar?msak ve bir adet defne yapra?? yerle?tirin. Kalan zeytinya?l? kar???m? üzerlerine gezdirin.

Önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda yakla??k 40 dakika kadar pi?irip tepsiye süzülen pi?irme suyuyla birlikte s?cak olarak servis edin.

Servis Önerisi
F?r?ndan ald???n?z bal?klar?; arzu etti?iniz ye?illikler, limon ve domates dilimleri e?li?inde servis edebilirsiniz.

Tavuk mu Katsak: Bamya

bamya-tarifi

Evet biraz nazl? bir yemek, iyi sonuç vermesi için püf noktalar?na harfiyen uyulmal?. O bamyalar?n tek tek temizlenmesi hafif çileli bir süreç, b?ça??n ucu bir kaçt? m? görüntü fena. Hepsi kabul. Ama bir o kadar da güzel bir yemek bamya. Tarifinde yer alan taze s?k?lm?? limon suyunun pay? büyük bunda.

Seveni oldu?u kadar sevmeyeni de bol olan bamya tarifine tavuk katt?k, bol sulu ve etli domatesi de unutmad?k. Mis gibi oldu, mis.

Malzemeler
300 gram fileto tavuk gö?sü
1 kilogram bamya
2 adet orta boy kuru so?an
4 yemek ka???? zeytinya??
3 adet orta boy domates (içi sulu)
2 yemek ka???? taze s?k?lm?? limon suyu
1/2 tatl? ka???? toz ?eker
1 çay barda?? s?cak su
1 çay ka???? tuz

Püf Noktas?
Bamyalar? kararmamas? için pi?irme i?leminin hemen öncesinde ay?klay?n. Gerekirse ay?klanm?? bamyalar? limon sulu so?uk suda bekletin. Sap k?s?mlar? derin kesmeyin, dikkatlice ay?klay?n. Sümüklenmemesi için mümkün oldu?unca az kar??t?rarak pi?irin.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre ince ince dilimlenmi? sar?msak ya da havuç küpleri katabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kabu?unu soydu?unuz kuru so?an ve domatesleri küçük küpler halinde do?ray?n.

Bamyalar? bol suda y?kay?p fazla suyunu süzdürün. Keskin bir b?ça?? sap k?s?mlar? etraf?nda hareket ettirip çok fazla derine inmeden kesin. Fileto tavuk gö?sünü küçük küpler halinde kesin.

Zeytinya??n? derin bir tencerede k?zd?r?n. Kuru so?anlar? tencereye al?p çevirin. Ku?ba?? tavuk gö?sünü kat?p yüksek ate?te hafif bir renk alana kadar soteleyin.

Domates küplerini kat?p tüm malzemeyi 3-4 dakika kadar pi?irin.

Ay?klanm?? bamya ve taze s?k?lm?? limon suyunu tencereye al?n. Sadece bir kez kar??t?r?n. B?rak?n tavuklu ve so?anl? k?s?m altta kals?n, dert de?il.

Kapa?? kapal? tencerede, orta ate?te 4-5 dakika kadar pi?irme i?lemini sürdürün.

S?cak su, toz ?eker ve tuzu ilave ettikten sonra k?s?k ate?te pi?meye b?rak?n. Bamyalar?n dirili?i gitti?inde oca??n alt?n? kapat?n. Tavuklu oldu?u için ?l?k olarak sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Limon dilimleri ya da limon suyu e?li?inde servis edebilirsiniz.

Sağlıklı Garnitür: Biberiyeli, Sarımsaklı Fırın Patates

otlu-firin-patates-tarifi

Patates k?zartmas?na alternatif olacak sa?l?kl? ve lezzetli bir patates pi?irme yöntemi. Taze otlar, baharatlar, sar?msak ve zeytinya??yla harmanlanan patates dilimleri, ya?l? ka??t üzerinde f?r?nda pi?iyor, tad?na doyum olmuyor.

Patatesleri halka ?eklinde dilimleyebilir ayn? pi?irme yöntemiyle kendi ev yap?m? patates cipsi haz?rlayabilirsiniz.

Malzemeler
4 adet orta boy patates
4 di? sar?msak
2 dal taze biberiye
4 yemek ka???? zeytinya??
2 yemek ka???? kabak çekirde?i içi
1 tatl? ka???? ki?ni? tohumu
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? tatl? toz k?rm?z? biber

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre patatesleri bütün olarak k?sa bir süre ha?layabilir sonras?nda dilimleyerek f?r?nda pi?irebilirsiniz. Önceden ha?lanan patatesler f?r?nda pi?irme süresini yar? yar?ya azaltacakt?r.

Nas?l Yap?l?r?
Patateslerin üzerini bir f?rça yard?m?yla f?rçalad?ktan sonra kabuklar?n? soymadan elma dilimi ?eklinde kesin.

Taze biberiyeleri küçük parçalar halinde ay?klay?n. Lezzet vermesi için kullanaca??m?z sar?msaklar?n kabuklar?n? soymay?n.

Derin bir kaba ald???n?z elma dilim patatesleri; zeytinya??, kabak çekirde?i içi, bütün sar?msaklar, biberiye, ki?ni? tohumu, tuz ve tatl? toz k?rm?z? biberle harmanlay?n.

Taze otlar ve baharatlarla harmanlad???n?z patates dilimlerini ya?l? ka??t serili f?r?n tepsisine üst üste gelmeyecek ?ekilde dizin.

Önceden ?s?t?lm?? 190 derece f?r?nda patatesler renk al?p, k?zarana kadar yakla??k 35-40 dakika f?r?nlay?n.

F?r?ndan ç?kan s?cak patatesleri, ?zgara çe?itlerinin yan?nda sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
F?r?ndan ç?kan patateslerin üzerine arzuya göre zeytinya?l?, balsamik sirkeli ve sebze çe?nili kar???m gezdirebilirsiniz.

Tabaklarda Son Moda: Patlıcan Kuleleri

patlican-kuleleri-tarifi

YEMEK
TAR?F
ATI?TIRMALIKLAR
MEZELER9 Haziran 2016
Favorilerime Ekle
Patl?can mevsimi kap?da. Yaz patl?canlar?yla, k?zartmadan imam bay?ld?ya kadar onlarca leziz yemek bizleri bekliyor.

Mutfakta neredeyse her ?eyle uyum sa?layan kullan??l? sebze patl?canla yap?labilecek o kadar çok farkl? ve lezzetli tarif üretebilirsiniz ki buna siz bile ?a??r?rs?n?z.

Patl?can kuleleri, yaz domatesi, sar?msak, fesle?en ve mozzarella’n?n mükemmel uyumundan ortaya ç?kan, hem s?k hem i?tah açan bir tarif.

Malzemeler
2 adet patl?can
4 adet domates
3 di? sar?msak
2 yemek ka???? domates püresi
12 dilim mozzarella peyniri
2 yemek ka???? rendelenmi? mozzarella peyniri
1 adet defne yapra??
15-20 yaprak taze fesle?en
1 çay ka???? beyaz biber
1 çay ka???? tuz (azalt?p artt?r?labilir)
1/2 çay barda?? k?zartmal?k ya?

Pi?irme Önerisi
Patl?canlar? fazla k?zartmay?n ki parçalanmas?nlar.

Nas?l Yap?l?r?Nas?l Yap?l?r?
Patl?canlar? iyice y?kay?p kabu?unu soymadan, ne çok ince ne de kal?n olacak ?ekilde, yuvarlak yuvarlak dilimleyin.

K?zartma ya??n? k?zd?r?n ve patl?can dilimlerini çok yumu?atmadan k?zart?n. K?zaran patl?canlar?n ya??n?, havlu a??t üzerinde çektirin.

Domatesleri mümkün oldu?unca ufak do?ray?n, birkaç yaprak fesle?eni ay?r?p gerisini ince ince k?y?n. Sar?msaklar? ezin.

Zeytinya??n? bir tavada k?zd?r?p üzerine do?rad???n?z domatesleri ekleyin.

Domatesler yumu?amaya ba?lay?nca ezdi?iniz sar?msaklar? ve defne yapra??n? da koyup t?k?rdamaya al?n.

E?er patates eziciniz varsa domatesleri de onunla ezerek daha h?zl? bir ?ekilde sos haline gelmelerini sa?layabilirsiniz.

Domatesler iyice yumu?ay?p sos haline gelince domates püresi, biber ve tuzu da ekleyip 2-3 dakika daha pi?irin.

Ocaktan almadan hemen önce k?yd???n?z fesle?enleri de ekleyip, defne yapra??n? ç?kar?p, ocaktan al?n.

Bir f?r?n kab?na ya?l? ka??t serip üzerine 1 dilim k?zarm?? patl?can, onun üzerine 1 dilim mozzarella, onun üzerine domates sosu ve sonra tekrar patl?can dilimi olmak suretiyle 3 kat yap?n. Son patl?can diliminin üzerine tekrar domates sos ve rende mozzarella ekleyin. 4 adet bu ?ekilde kule haz?rlay?n.

Bütün kuleler bitince, peynir eriyene üzerleri k?zarana kadar yakla??k 15 dakika kadar f?r?nda pi?irin.

Servis Önerisi
Servis ederken taze fesle?en yapraklar?yla süsleyebilirsiniz.