O Bir Assolist: Talaş Böreği

talas-boregi

Bütün börekler güzeldir, sevilir sevilmesine… Kimi zaman ç?t?r bir tat katar kahvalt?ya, kimi zaman lezzetli bir ak?am yeme?i olur, biraz süslenip iç harc?na özenip davet sofralar?n? süsler. Tala? böre?i ise içine att??? ku?ba?? et, sebze ve baharat kar???m?yla bu durumlar?n tamam?n? kapsar. Ba?l? ba??na bir lezzettir o.

Bol köpüklü ayran unutulmas?n, müsaadenizle biz mutfa?a geçiyoruz.

Malzemeler
500 gram sote ku?ba??
1 adet orta boy kuru so?an
1 su barda?? ha?lanm?? bezelye
2 adet orta boy ha?lanm?? havuç
1 yemek ka???? tereya??
1 yemek ka???? zeytinya??
1/2 tatl? ka???? domates salças?
1 tatl? ka???? da? keki?i
1/2 çay ka???? tuz
1/2 su barda?? s?cak su
10 adet milföy hamuru

Üzeri için:
1 adet yumurta sar?s?
1 yemek ka???? ayçiçek ya??
1 yemek ka???? çörek otu
2 yemek ka???? ay?klanm?? ay çekirde?i ya da susam

Püf Noktas?
Ha?lanm?? bezelye ve havuç f?r?nda da pi?meye devam edece?i için çok fazla yumu?amamalar?na dikkat edin. Havucu bütün olarak ha?lay?p sonras?nda do?ray?n.

Pi?irme Önerisi
Ha?lanm?? bezelye ve havuç yerine suyunu süzdükten sonra durulad???n?z konserve garnitür kar???m? da kullanabilirsiniz.Et ve bezelye a??rl?kl? iç harc? arzu etti?iniz baharatlarla tatland?rabilir, börekleri kare ya da bohça formunda da haz?rlayabilirsiniz.Ya?l? milföy hamurlar? yerine üst üste dizilmi? yufkalar? kullanarak da tala? böre?i haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kabu?unu soydu?unuz kuru so?an? küçük parçalar halinde yemeklik do?ray?n. Sote ku?ba?? etleri mümkün oldu?unca küçültün.

Ay?klanm?? bezelye tanelerini kaynar suda ha?lay?n. Renk ve besin de?erlerini kaybetmemesi için so?uk-buzlu suya at?p ?oklay?n. Suyunu süzüp bekletin.

Kabu?unu soyduktan sonra k?sa bir süre ha?lad???n?z havucu minik küpler halinde kesin.

Tereya?? ve zeytinya??n? küçük bir tencerede eritin. Sote ku?ba?? etleri yüksek ate?te hafif bir renk alana kadar kavurun. Kuru so?anlar? ekleyip pi?irme i?lemini sürdürün.

Domates salças?n? kat?p kar??t?r?n. Ha?lanm?? bezelye, havuç ve s?cak suyu ekledikten sonra kapa?? kapal? tencerede etler yumu?ayana kadar pi?irin. Suyunu çeken etli iç harc? tuz ve da? keki?iyle lezzetlendirin. Il?nmas? için dinlendirin.

Oda ?s?s?nda çözdürdü?ünüz milföy hamurlar?n?n orta k?s?mlar?na haz?rlad???n?z etli iç harçtan koyun. Üçgen ya da kare ?eklinde kapat?n.

Ya?l? ka??t serili f?r?n tepsisine aral?kl? olarak yerle?tirdi?iniz böreklerin üzerine ayçiçek ya??yla ç?rp?lm?? yumurta sar?s? sürüp çörek otu ve ay çekirde?i içi serpi?tirin.

Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 20-25 dakika kadar pi?irdikten sonra s?cak olarak servis edin.

El Açması: Patatesli Otlu Gözleme

peynirli-otlu-gozleme

Malzemeler

Hamur için:
5 su barda?? un
1 tatl? ka???? tuz
1,5 su barda?? su

?ç harç için:
2 adet patates (ha?lanm??)
1/3 demet maydanoz
3 dal taze so?an
1/4 demet dereotu
2-3 dal taze kekik
1 tatl? ka???? tuz (azalt?p artt?r?labilir)
1 tatl? ka???? beyaz biber

Nas?l Yap?l?r?
Önce iç harc? haz?rlay?n. Ye?illikleri ince ince k?y?n ve ha?lanm?? patatesi ezin ve otlar ve baharalarla kar??t?r?n.

E?er mutfak robotunuz varsa hamurun ba?lang?c?n? orada yapabilirsiniz. Yoksa içinde rahat yo?uraca??n?z bir kab?n içerisinde ba?lay?n.

Unu eleyerek kaba al?n, tuz ve suyun sadece 1 bardakl?k k?sm?n? ekleyerek robotu çal??t?r?n ya da yo?urun.

10 dakika boyunca yo?urduktan sonra hamurun kulak memesi k?vam?nda, çok çok az yap??kan olmas? gerekli. E?er hamur çok sert veya kuru ise ay?rd???n?z yar?m bardak sudan yava? yava? ekleyerek olmas? gereken k?vama getirin.

Hamur istenilen k?vama gelince 10-15 adet bezeye bölün. Bezelerin büyüklü?ü sizin yapaca??n?z gözlemelerin büyüklü?üne göre de?i?ir. E?er çok büyük tavan?z veya sac?n?z varsa daha büyük gözlemeler yapabilirsiniz.

Her bezeyi oklava veya merdane yard?m?yla mümkün oldu?unca ince aç?n.

Açt???n?z yuvarla yufkan?n yar?s?na iç harc?n?zdan koyun ve di?er yar?s?n? üzerine katlay?n.

Üst üste gelen kenarlar?n ucuna bir çatalla bast?rarak hem birle?tirin hem de ?ekil verin.

Bütün bezelere ayn? i?lemi yapt?ktan sonra tavan?z? veya sac?n?z? iyice ?s?t?n.

Gözlemeleri tavan?n boyutuna göre tek tek veya iki?er iki?er koyun ve ?s?y? orta ate?e getirin.

Her iki yüzü de k?zarana, göz göz kahverengilikler olu?ana kadar pi?irin.

Servis Önerisi
S?cakken tereya? sürerek servis edin.

Sebze Sevenlere: Çin Böreği (Spring Rolls)

cin-boregi-tarifi

Asl?nda sebzelerin a??rl?kl? oldu?u bir tür börek, soya soyu ve istiridye sosu kullanmadan haz?rlarsan?z bizden biri. Tavuklu ya da k?ymal? olarak da haz?rlamak mümkün. Güllaç yapraklar?na benzeyen özel pirinç yufkalar?yla haz?rlanan ve spring rolls olarak bilinen Çin börekleri haz?r yufkayla haz?rlan?p hafif olmas? için f?r?nda da pi?irilebilir.

Püf noktalar? ve pi?irme önerilerine göz at?p, Chili Thai sosumuzla birlikte Uzakdo?u’ya yol al?yoruz.

Malzemeler
20 adet pirinç yufkas?
1 adet orta boy kabak
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy k?rm?z? dolmal?k biber
1 adet orta boy ye?il dolmal?k biber
4 dal ye?il so?an
4 adet mantar
1/2 su barda?? soya filizi
5 gram taze zencefil
4 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? toz ?eker
1/4 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber
1 yemek ka???? soya sos
1 tatl? ka???? oyster (istiridye sos)

Börekleri k?zartmak için:
1,5 su barda?? ayçiçek ya??

Püf Noktas?
Spring roll wrapper ya egg wrapper ad?yla sat?n alabilece?iniz pirinç yufkalar?n? ?l?k suda yumu?att?ktan sonra kullan?n.Arzuya göre sebzeli iç harca 3-4 dakika ha?lad???n?z pirinç makarnas?n? katabilirsiniz.Sote sebzelerin hafif diri kalmas?na dikkat edin.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre sebze kar???m?na jülyen ?eklinde do?ranm?? ya da rendelenmi? beyaz lahana, kuru so?an, taze zencefil, sar?msak ekleyebilir, sebzeleri soteleme esnas?nda orijinal reçetelerde oldu?u üzere susam ya?? da kullanabilirsiniz.Sebze a??rl?kl? olan börek içini tavuklu ve k?ymal? olarak da haz?rlayabilirsiniz.Pirinç yufkas? yerine üçgen ?eklinde kesilmi? haz?r yufkalar? kullanabilir, börekleri ç?rp?lm?? yumurta ve galeta ununa bat?rd?ktan sonra da k?zartabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Mantar d???nda kalan tüm sebzeleri bol suda y?kad?ktan sonra üzerlerini kurulay?n. Mantarlar?n üzerini nemli bir bezle silin.

Kabu?unu soymad???n?z kaba??n kenar k?s?mlar?n? keskin bir b?çak yard?m?yla uzunlamas?na kesin. Orta k?s?mda kalan çekirdekli ve yumu?ak k?sm? kullanmay?n.

Kabu?unu soydu?unuz havucu, ortadan ikiye kesip çekirdekli k?s?mlar?n? ç?kard???n?z dolmal?k renkli biberleri, kabu?unu soydu?unuz taze zencefil, taze so?an ve mantarlar? uzun ince parçalar halinde jülyen ?eklinde do?ray?n.

Sebzeleri sotelemek üzere zeytinya??n? geni? bir wok tavada k?zd?r?n. Sebzelerin sertlik derecesine göre s?ras?yla; taze zencefil, havuç, kabak, renkli dolmal?k biberler, mantar ve ye?il so?an? yüksek ate?te k?sa sürede soteleyin.

Soya sos, istiridye sos, çok az tuz, toz ?eker, taze çekilmi? tane karabiber ve soya filizini katt?ktan sonra tüm sebzeleri 2 dakika daha soteleyin.

Haz?r olarak sat?n ald???n?z pirinç yufkalar?n? yumu?amalar? için ?l?k suda k?sa süre beklettikten sonra mutfak tezgah?na al?n.

?ç k?s?mlar?n? haz?rlad???n?z sebzeli harçla doldurdu?unuz börekleri, sigara böre?i sarar gibi rulo ?eklinde sar?n.

Ayçiçek ya??n? derin bir tencerede k?zd?rd?ktan sonra haz?rlad???n?z börekleri aralarda ters yüz ederek renk alana kadar k?zart?n.

Fazla ya??n? b?rakmas? için k?sa süre ka??t havlu üzerinde bekletti?iniz börekleri ?l?k olarak soya sosuyla birlikte sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Börekleri, soya ve Chili Thai sosu e?li?inde servis edebilirsiniz.

Şerbetiyle Enfes: Laz Böreği

laz-boregi-tarifi

Karadeniz yöresine ait olan laz böre?i, incecik aç?lm?? baklava yufkalar? aras?nda kalan koyu k?vaml? muhallebiyle f?r?nlan?yor. Pudra ?ekeri ilavesiyle kuru ya da ?erbetli olarak servis edilen tatl?, milföy hamuru ve krema ilavesiyle de haz?rlanabiliyor.

Tarifte yer alan püf noktalar?na göz att?ktan sonra tatl? yap?m?na ba?layabiliriz.

Malzemeler
20 adet haz?r baklava yufkas?
200 gram tereya??

Muhallebisi için:
5 su barda?? süt
2 adet yumurta sar?s?
2 yemek ka???? un
3 yemek ka???? m?s?r ni?astas?
3 yemek ka???? toz ?eker
1/4 çay ka???? karabiber

?erbeti için:
1,5 su barda?? toz ?eker
1,5 su barda?? su
1 tatl? ka???? limon suyu

Püf Noktas?
Pi?irme esnas?nda baklava yufkalar?n?n üzerinde küçük yan?klar olu?mamas? için k?s?k ate?te eritti?iniz tereya?? üzerinde biriken süt köpüklerini temizleyin.

Pi?irme Önerisi
Haz?r baklava yufkas? yerine m?s?r ni?astas? yard?m?yla incecik açt???n?z yufkalarla da tatl?y? haz?rlayabilir, muhallebi kat?n?n üzerine f?nd?k ya da ceviz içi serpi?tirebilirsiniz.Uzun ince ?eritler halinde kesti?iniz yufka parçalar?n?, muhallebi dolgusuyla muska ?eklinde sar?p pi?irerek de laz böre?i haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Tatl?n?n ?erbeti için; su ve toz ?ekeri derin bir tencerede, k?s?k ate?te kaynamaya b?rak?n. ?urup k?vam?n? alan ?erbete limon suyunu ekledikten sonra so?umas? için ocaktan al?n.

Tatl?n?n muhallebisi için; süt, yumurta sar?lar?, un, m?s?r ni?astas?, toz ?eker ve bir tutam kadar karabiberi bir tencereye al?n. Pürüzsüz bir k?vam alana kadar kar??t?rd???n?z muhallebiyi, orta ate?te koyu bir k?vam alana kadar pi?irin.

Ocaktan ald?ktan sonra bir mikser ya da el blender? yard?m?yla kar??t?r?n.

Laz böre?ine as?l ç?t?rl???n? kazand?racak olan tereya??n? k?s?k ate?te yakmadan eritin.

Büyük boy f?r?n tepsisini eritilmi? tereya??yla ya?lad?ktan sonra bir adet baklava yufkas?n? f?r?n tepsisine serin.

Tatl?n?n taban k?sm?n? olu?turacak olan on adet baklava yufkas?n?n aralar?n? tereya??yla ya?lay?p, üst üste dizin.

Haz?rlad???n?z s?cak muhallebiyi yufka katlar?n?n üzerine bir ka??k yard?m?yla da??t?n.

Krema üzerine bir kat haz?r baklava yufkas? serin. Üzerini tereya??yla ya?lad?ktan sonra kalan yufkalar? her birinin aras?n? ya?layarak üst üste dizin.

Kalan tereya??n? en üstte kalan yufka kat?n?n üzerine sürdükten sonra keskin bir b?çak yard?m?yla böre?i kare dilimlere ay?r?n.

Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda üzeri renk alana kadar yakla??k 40 dakika pi?irdi?iniz tatl?n?n üzerine f?r?ndan ç?kar ç?kmaz so?uk ?erbeti gezdirin. Dilimlenen laz böre?ini ?l?k ya da so?uk olarak sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Arzuya göre toz Antep f?st???yla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Yemekyolculuğu’ndan Kıymalı Karnıyarık Börek

kiymali-karniyarik-borek

K?ymal? böre?i, mutfa??m?z?n ünlü yemeklerinden birine benzeterek haz?rlad???n?zda hem ç?t?r ç?t?r oluyor, hem de göze ho? görünüyorlar. Pratik bir ?ekilde haz?rlayabilece?iniz k?ymal? karn?yar?k böre?ini, çay saatlerinde farkl? bir ikraml?k olarak servis edebilirsiniz.

Malzemeler
4 adet haz?r yufka

?ç malzemesi
250 gram dana k?yma
2 adet orta boy kuru so?an
3 yemek ka???? zeytinya??
1 yemek ka???? domates salças?
1 çay ka???? karabiber
1 tatl? ka???? tuz

Sos malzemesi
50 gram eritilmi? tereya??
1 adet yumurta
100 ml. su

Püf Noktas?
Börek pi?tikten sonra f?r?nda so?umaya b?rakmay?n. S?cak f?r?nda kalan yufka böre?i hamursu bir k?vam alacakt?r. Bu nedenle börekler pi?er pi?mez mümkünse serin bir yerde oda ?s?s?na gelmelerini sa?lay?n.

Arzu ederseniz böreklerin üzerine çörekotu veya susam serperek f?r?na verebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Böre?in iç malzemesini haz?rlamak için bir tavada k?ymay? zeytinya??nda birkaç dakika kavurun.

K?yman?n rengi dönünce ince do?rad???n?z veya rendeledi?iniz kuru so?anlar? ekleyin. So?anlar dirili?ini kaybeden kadar kavurun.

Salça ve baharatlar? ekleyin. Salça kavrulunca oca?? kapat?n. Tuzunu at?p kar??t?r?n. Börek içini serin bir yerde so?umaya b?rak?n.

Sos için bir kasede yumurtay? ç?rp?n, eritilmi? ?l?k tereya??n? ve suyu ekleyin ve kar??t?r?n.

Tezgaha bir yufkay? düzgünce yay?n. Sostan birkaç yemek ka???? alarak yufkan?n üzerine dökün ve ka????n arkas?yla e?itçe yay?lmas?n? sa?lay?n. ?kinci yufkay? ya?lanm?? yufkan?n üzerini kaplayacak ?ekilde örtün.

?kinci yufkay? serdikten sonra yufkay? önce ikiye sonra dörde bölün. Her bir parçay? bir daha ortadan ikiye keserek sekiz parça elde edin.

So?uyan iç harçtan her bir parçan?n geni? taraf?na yakla??k bir yemek ka???? gelecek ?ekilde koyun. Geni? kenar?ndan tutarak kenarlar? ortaya do?ru biraz katlay?n, sonra geni? kenardan uca do?ru sar?n. Böre?i s?k? sarmamaya, biraz gev?ek b?rakmaya özen gösterin.

Ayn? i?lemi di?er iki yufka için de tekrar edin.

Börekleri ya?l? ka??t serdi?iniz f?r?n tepsisine yerle?tirin. Böreklerin her birinin ortas?n? b?çakla birkaç santimetre uzunlu?unda kesin ve kesti?inizi yeri elinizle hafifçe ay?r?n.

Kalan sosu f?rça yard?m?yla böreklerin üzerine sürün.

180 dereceye ayarlad???n?z f?r?nda böreklerin alt? ve üstü k?zarana kadar yar?m saat civar?nda pi?irin.

Pi?en börekleri f?r?ndan ç?kar?p oda ?s?s?nda so?umaya b?rak?n. Afiyet olsun.

Servis Önerisi
Üzerini domates, dereotu veya maydonoz ile süsleyerek, servis edebilirsiniz.

Garfield’in Öğünü: Lazanya

lazanya-tarifi-1

Ço?umuzun Garfield arac?l???yla ö?rendi?i ve belki de bu yüzden küçüklü?ünde deniz mahsulü zannetti?i lazanya, köken itibar?yla ?talyan olup; Türk mutfa??nda yeni bir boyut ve lezzet kazanm??t?r.

Malzemeler
1/2 paket lazanya (yaprak hamur)
500 gram orta ya?l? k?yma
3 yemek ka???? ayçiçek ya??
2 adet kuru so?an
2 di? sar?msak
2 adet domates
1 yemek ka???? domates salças?
2 adet sivri biber
1 adet orta boy havuç
1/2 su barda?? s?cak su
1 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Be?amel sos için:
2 yemek ka???? tereya??
4 yemek ka???? un
2 su barda?? so?uk süt
1/4 çay ka???? karabiber
1/4 çay ka???? rendelenmi? muskat cevizi

F?r?n kab?n? ya?lamak için:
1 yemek ka???? ayçiçek ya??

Püf Noktas?
Haz?r lazanya yapraklar?, ha?lanma i?lemi gerektirmemektedir.

Pi?irme Önerisi
Lazanyan?n k?ymal? iç harc?na arzuya göre; do?ranm?? kereviz sap?, maydanoz gibi aromatik bitkiler ve kuru baharatlar ilave edebilirsiniz.Be?amel sos yerine daha fazla rendelenmi? ka?ar ya da de?i?ik peynir çe?itleri kullanarak da lazanya haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Lazanyan?n k?ymal? harc?n? haz?rlamak için; kuru so?anlar? ve kabu?unu soydu?unuz domatesleri küçük küpler halinde do?ray?n.

Uzunlamas?na keserek çekirdeklerini ç?kartt???n?z sivri biberleri yar?m ay ?eklinde kesin. Kabu?unu soydu?unuz havucu rendeleyin. Sar?msaklar? incecik k?y?n.

Ayçiçek ya??n? bir tavada k?zd?r?n. Do?ranm?? so?anlar? 3- 4 dakika kadar kavurun. Orta ya?l? k?ymay? ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

Ard?ndan s?ras?yla; k?y?lm?? sar?msak, rendelenmi? havuç ve sivri biberleri ekleyin. Domates salças?n? kat?n ve kar??t?rd?ktan sonra 1- 2 dakika daha kavurun.

Do?ranm?? domatesleri, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak ½ su barda?? s?cak suyu kat?n. K?ymal? harc? 3- 4 dakika pi?irdikten sonra ocaktan al?n.

Be?amel sosu haz?rlamak için; tereya??n? sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu ç?k?p renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una so?uk sütü ekleyin ve bir ç?rp?c? yard?m?yla sürekli kar??t?rarak koyula?ana kadar pi?irin. Karabiber ve rendelenmi? muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan al?n.

F?r?n kab?n?n taban?n? ayçiçek ya?? ile ya?lay?n. Lazanya yapraklar?n? tek s?ra halinde dizin. Üzerlerine hazrlad???n?z be?amel sostan sürün.

S?ras?yla; k?ymal? harç ve bir parça rendelenmi? ka?ar peyniri ekleyin. Lazanyan?n en üst kat? için be?amel sos ve rendelenmi? ka?ar peyniri ay?rd?ktan sonra bu i?lemi s?ras?yla tüm lazanya yapraklar? için tekrarlay?n.

Kalan be?amel sos ve rendelenmi? ka?ar peyniri ile lazanyan?n üzerini kaplay?n. Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 20 dakika pi?irin.

F?r?ndan ç?kan lazanyay? dilimledikten sonra ?l?k olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

İçi Sürprizli: Muffin Makarna

muffin-makarna-tarifi

Makarna sevmeyen, evinde yeni yeni makarna sosu tarifleri denemeyen yoktur herhalde aran?zda? Tarifte yer alan spagetti makarnan?n kremal? sosla servis edildi?ini söylemek yanl?? olmaz. Küçük farklar d???nda elbette… Muffin makarna ya da muffin kal?b?nda makarna tarifine küçük bir sürpriz ekledik. Mini mini köfteler k?zartt?k önceden. Kremal?, peynirli sosuyla bulu?an makarnay? kendi içinde k?v?r?p k?v?r?p yerle?tirdik kal?plara, orta k?s?mlar?na köfteleri oturttuk. Verdik f?r?na, kokusunu çektik içimize. Çok de?il, 25-30 dakika sonra yine kavu?tuk onlara. Toz parmesan peyniri ve maydanoz yapraklar?yla yapt?k son dokunu?u.

?lk çatal-b?çak darbesini vurdu?umuzda orta k?s?mlar?na yerle?en köftelerle kar??la?t?k, mutlu olduk, huzur dolduk. Peki siz muffin makarna içinde ne görmek isterdiniz? Deniz ürünleri, sote sebze, ka?ar peyniri… Cevaplar? alal?m lütfen.

Malzemeler
1 paket spaghetti makarna
1 adet yumurta
3/4 su barda?? krema
1/2 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri
1/2 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? karabiber
1/5 çay ka???? rendelenmi? muskat cevizi (arzuya göre)

Köftesi için:
400 gram orta ya?l? k?yma
1 adet orta boy kuru so?an
4 dal maydanoz
1/4 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? karabiber

Servisi için:
2 yemek ka???? toz parmesan peyniri
6 yaprak maydanoz

Püf Noktas?
Pi?irme i?lemi f?r?nda da devam edece?inden makarnay? çok fazla ha?lamamaya özen gösterin.Köfteleri, yanmaz/yap??maz tabanl? bir tavada ya da az ya? ilavesiyle k?zartmay? tercih edin.Ha?lanm?? makarnay? sosu içine çekmesi için durulamay?n.

Nas?l Yap?l?r?
Muffin kal?plar?nda yer alan makarnalar?n iç k?s?mlar?na yerle?ecek sürpriz köfteler için; kuru so?an? rendenin ince k?sm?yla rendeleyin. Ay?klanm?? maydanoz yapraklar?n? ince ince k?y?n.

Orta ya?l? k?ymay? kar??t?rma kab?na al?n. Baharatlar, kuru so?an ve incecik k?y?lm?? maydanoz ilavesiyle yo?urmaya ba?lay?n. Özle?en köfte harc?n? alt? e?it parçaya bölüp top ?eklinde köfteler haz?rlay?n. Streç filmle sar?p k?sa bir süre dinlenmesi için buzdolab?na kald?r?n.

Spaghetti makarnay?, kaynar suda k?sa süre ha?lay?n. Krema, yumurta, rendelenmi? ka?ar peyniri, tuz, karabiber ve rendelenmi? muskat cevizini derin bir kapta kar??t?r?n. Fazla suyunu süzdü?ünüz makarnay? kar??t?rma kab?na al?p tüm malzemeyi harmanlay?n.

Buzdolab?nda dinlendirdi?iniz köfteleri yanmaz/yap??maz tabanl? tava ya da f?r?nda k?sa süre k?zart?n.

Spaghetti makarnay?, orta k?sm?n? mümkün oldukça bo? b?rakacak ?ekilde bir çatal yard?m?yla sar?p porsiyonluk muffin kal?plar?na yerle?tirin. Orta k?s?mlar?na k?zarm?? köfteleri yerle?tirin. Üzerlerini kapat?n.

Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda, 25-30 dakika pi?irin muffin makarnalar?. Pi?irme i?lemi sonras?nda kal?plar?ndan ç?kard???n?z makarnalar? toz parmesan peyniri ve maydanoz yapraklar? ile süsleyip sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Muffin makarnalar?n üzerine arzuya göre az miktarda nar ek?isi gezdirebilirsiniz.

Çocukluğumuzdan Bu Yana: Kıymalı Makarna

kiymali-makarna-tarifi-1

Çocuklu?umuzdan beri severek yedi?imiz yemeklerin ba??nda gelir k?ymal? makarna.

Spagetti makarnay? yemekte zorlan?yorum, sosu yüzüme gözüme bula?t?r?yorum diyenlerdenseniz tarifi arzu etti?iniz makarna ile de haz?rlayabilirsiniz.

Malzemeler
1 paket spagetti makarna
300 gram orta ya?l? k?yma
3 yemek ka???? zeytinya??
1 adet kuru so?an
1 di? sar?msak
1 yemek ka???? domates salças?
1 adet defne yapra??
1/2 çay barda?? s?cak su
1 çay ka???? pul biber
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Püf Noktas?
Makarnay? yap??mamas? için; zeytinya?? ve tuz ilavesiyle ha?lamal?s?n?z.Makarnay? sosunu içine çekmesi için; süzdükten sonra so?uk sudan geçirmeyin.

Pi?irme Önerisi
K?ymal? makarnay? arzuya göre; rendelenmi? ka?ar peyniri ile önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda 10 dakika pi?irerek de servis edebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Spagetti makarnay? kaynar suda yakla??k 8- 10 dakika kadar ha?lay?n. Ha?lama suyunu süzdükten sonra bir kenarda bekletin.

K?ymal? sosu için; kuru so?an ve sar?msa?? rendeleyin. Zeytinya??n? bir tencerede k?zd?r?n. Rendelenmi? so?an ve sar?msa?? 2 dakika kadar kavurun.

Orta ya?l? k?ymay? ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Ard?ndan; domates salças?, defne yapra??, pul biber, tuz ve karabiberi kat?n. S?cak su ilave edin ve sosu kaynat?n.

Aroma vermesi için kulland???n?z defne yapra??n? sos kar???m?ndan ç?kart?n. Ha?lanm?? makarna ve k?yma harc?n? tencerede harmanlay?n.

S?cak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Pratik Lezzet: Kolay Spagetti Carbonara

spagetti-carbonara-tarifi

Makarna sevmeyen var m????? Evde yapt???n?z, kolay ama ayn? tarz makarna soslar?ndan s?k?lan var m?? Domates?, Fesle?en?, Krema?….

Kim istemez ki bir ?talyan lokantas?nda yenebilecek kadar lezzetli bir tabak makarnay? evde yapabilmeyi.

Sosu derinliklerine kadar içine çekmi?, k?vaml? ve lezzetli sos yapmay? bilmiyor veya o kadar yetenekli olmad???n?z? dü?ünüyorsan?z, kolay spagetti carbonara tarifi tam sizin için yaz?lm?? bir reçete.

Malzemeler
1/2 paket spagetti
2 adet yumurt sar?s?
1/2 küçük paket krema (100ml)
4 yemek ka???? rendelenmi? parmesan peyniri
10 dilim dana bacon (alternatif olarak füme et)
1 avuç ince k?y?lm?? maydanoz
1 çay ka???? çekilmi? tane karabiber
1 tatl? ka???? tuz

Püf Noktas?
Yumurtalar? pastorize ederken a??r? ?s?ya maruz b?rak?rsan?z omlete dönebilir.

Nas?l Yap?l?r?
Makarnay? tuzlu suda di?e gelir k?vama gelene dek ha?lay?n.

2 yumurta sar?s?n? büyük bir çukur kapta benmari usulü ?s?tarak, h?zl?ca ç?rparak, homojen bir görünüm elde edene kadar(1-1.5 dakika kadar) pastorize edin. Bu i?lem sayesinde yumurta sar?lar? çi? kalmayacak.

Çukur kab? benmariden indirip di?er malzemeleri ekleyin ve malzemeleri iyice birbirine kar??t?r?n.

Ha?lanan makarnay? süzün, suyundan 1/2 kepçe kadar?n? yava? yava? yumurtal? kar???ma ekleyin. Suyu eklerken bir yandan da kar???m? kar??t?rmay? ihmal etmeyin.

Süzülen makarnan?z?, kasenin içindeki sosla birle?tirip, makarnalar? k?rmadan sosun makarnan?n her yerine ula?mas?n? sa?lay?n.

Servis Önerisi
Üzerine ekstra parmesan rendeleyebilir ve ekstradan k?zarm?? dana bacon ekleyebilirsiniz.
Dilerseniz fettucini veya linguineyle de yapabilirsiniz.

Hafta Sonu O Demek: Tavuklu Makarna

tavuklu-makarna-tarifi

Aran?zda bol domates soslu makarnay? sevmeyen var m?? Buna ihtimal vermedi?imiz için sosuna tavuk parçalar? da ekleyip domates soslu ve tavuklu makarna haz?rlad?k.

Hafta sonu gelmi?, güne? yüzünü gösterse de hava so?uk. Bu nedenle tüm söz hakk? makarnada.

Malzemeler
1 paket burgu makarna
10 su barda?? s?cak su
1 çay ka???? tuz

Tavuklu harc? için:
400 gram fileto tavuk gö?sü
3 adet orta boy domates
1 adet orta boy kuru so?an
1 di? sar?msak
4 yemek ka???? zeytinya??
1 tatl? ka???? domates salças?
1/4 çay ka???? toz k?rm?z? biber
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber

Pi?irme Önerisi
Sosuyla harmanlad???n?z tavuklu makarnay? arzuya göre ?s?ya dayan?kl? f?r?n kab?na ald?ktan sonra toz parmesan ya da rendelenmi? ka?ar peyniri ilavesiyle 10 dakika kadar f?r?nlad?ktan sonra da servis edebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Tavuklu makarnan?n lezzetini verecek olan tavuklu harc? haz?rlamak için; fileto tavuk gö?sünü iri parçalar halinde do?ray?n.

Kuru so?an? küçük parçalar halinde kesin. Sap k?s?mlar?n? al?p ortadan ikiye kesti?iniz sulu domatesler ve sar?msa?? rendenin ince k?sm?yla rendeleyin.

Zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n. Küçük parçalar halinde do?ranm?? kuru so?an ve rendelenmi? sar?msa?? kokusu ç?k?p, hafif bir k?vam alana kadar orta ate?te soteleyin.

?ri parçalar halinde do?rad???n?z tavuk gö?sü parçalar?n? kat?p, yüksek ate?te tavuklar renk alana kadar soteleme i?lemini sürdürün.

Rendelenmi? domates, domates salças?, toz k?rm?z? biber, tuz ve taze çekilmi? tane karabiber katt???n?z tavuklu sos harc?n? k?s?k ate?te kaynamaya b?rak?n.

Makarnay? ha?lamak için s?cak suyu derin bir tencerede kaynat?n. Tuz ekledikten sonra makarnalar? damak tad?n?za göre 8-10 dakika kadar ha?lay?n.

Makarnan?n ha?lama suyundan bir kepçe kadar al?p, k?s?k ate?te pi?mekte olan makarna sosunun k?vam?n? aç?n.

Ha?lanan makarnay? süzdükten sonra durulamadan sos tavas?n?n içine aktar?n. Sosuyla ve arzuya göre toz parmesan peyniriyle harmanlad???n?z tavuklu makarnay?, s?cak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Makarnay?, incecik k?y?lm?? taze so?an ya da ye?il chili biberiyle kar??t?rd?ktan sonra da ikram edebilirsiniz.