Tavanı Hazır Edin: Etli Çiğ Köfte

cig-kofte-tarifi-1

Pi?irilmeden uzun süre yo?rularak haz?rlanan arzuya göre limonla tüketilen, s?ra gecelerinin vazgeçilmez yiyece?idir etli çi? köfte.

Rivayete göre; Nemrut’un emri ile hiçbir evin bacas?n?n tütmemesi üzerine ate?siz yemek pi?irilmeye ba?lanmas?yla yap?ld??? iddia edilir.

Bulgur, et ve ac? ba?ta olmak üzere pek çok baharat?n yer ald??? bu emekli ve lezzetli tarifi birlikte yapmaya haz?r m?s?n?z?

Malzemeler
250 gram ya?s?z k?yma
1,5 su barda?? ince bulgur
1 adet kuru so?an
4 di? sar?msak
4 adet taze so?an
2 yemek ka???? biber salças?
1 yemek ka???? domates salças?
1/2 demet maydanoz
1/2 su barda?? zeytinya??
1/2 çay barda?? su
1 adet rendelenmi? domates
1 adet k?rm?z? sivri biber
1 adet limon
1/2 çay barda?? ac? k?rm?z? pul biber (isot)
1 tatl? ka???? tuz
1 çay ka???? karabiber
1 çay ka???? kimyon

Püf Noktas?
Yo?urma esnas?nda çi? köftenin elinize yap??mamas? ve k?vam almas? için; buz kullanabilirsiniz. Buz suyunu yava? yava? sald???ndan bulgur ve k?yma daha k?sa sürede özle?ecektir.

Nas?l Yap?l?r?
Kuru so?an? ve sar?msaklar? incecik do?ray?n. B?çak s?rt? ile z?rh gibi k?yarak tekrar üzerinden geçin. Limon kabu?unun beyaz k?s?mlar?n? almadan sar? k?s?mlar?n? uzun ince parçalar halinde kesin.

Çekirdeklerini ç?kart?p, geli?igüzel do?rad???n?z k?rm?z? sivri biberi mutfak robotundan geçirin. Taze so?anlar? ve maydanozu çok ince k?y?n.

?ki defa çektirdi?iniz ya?s?z k?ymay?, yüzeyi t?rt?kl? bir çi? köfte tepsisine al?n. ?ncecik do?rad???n?z kuru so?an ve sar?msaklar?, biber salças?n?, domates salças?n?, limon kabu?u parçalar?n?, tuzu, karabiberi, kimyonu ve ac? k?rm?z? toz biberi ekleyin.

Köfte yo?urur gibi tüm malzemeyi iyice özle?ene kadar elinizle kar??t?rarak yo?urun. Üzerini streç film ile kaplayarak 1 saat kadar bekletin.

1 saatin sonunda limon kabu?u parçalar?n? içerisinden ç?kart?n. Y?kamad???n?z ince bulguru ekleyin ve avuç içinizle bast?rarak uzun süre yo?urmaya devam edin.

Yo?urma i?lemi esnas?nda kuruyan bulgura azar azar rendelenmi? domates ve k?rm?z? sivri biber püresi ekleyerek yo?urma i?lemini sürdürün.

?ncecik k?yd???n?z taze so?an ve maydanozlar? ilave edin. Son olarak; zeytinya?? ve arzuya göre ½ çay barda?? suyu ekleyerek iyice k?vam alana kadar yo?urma i?lemine devam edin.

Haz?rlad???n?z çi? köfte harc?ndan parçalar kopartarak avuç içinizde elinizle s?k?n. ?ekil verdikten sonra ye?illiklerle birlikte servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Göbek marul yapraklar? üzerinde maydanoz ve limon ilavesiyle birlikte servis edebilirsiniz.

İşin Sırrı Sosunda: İsveç Köftesi

isvec-koftesi-tarifi

Ak?llara ?kea köftesi olarak da kaz?nan soslu ?sveç köftesini ço?umuz seviyoruz. Lezzeti et suyuyla haz?rlanan koyu sos kar???m?yla daha da artan bu tek at?ml?k köfteleri tüketmek hem ??k hem kolay.

Birkaç ufak de?i?iklikle y?llard?r kulland???n?z köfte harc?yla haz?rlayabilece?iniz ?sveç köftelerini sosuyla birlikte evinizde haz?rlayabilir, u?runa uzun yolculuklar yapmaktan vazgeçebilirsiniz.

Malzemeler
600 gram az ya?l? dana k?yma
1 adet yumurta
1 adet orta boy kuru so?an
1 di? sar?msak
2 dilim bayat ekmek içi
1/2 su barda?? süt
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber
1/2 çay ka???? kimyon
1/2 çay ka???? yenibahar

Köfteleri k?zartmak için:
4 yemek ka???? zeytinya??

Sosu için:
1 yemek ka???? tereya??
1 yemek ka???? un
1 yemek ka???? m?s?r ni?astas?300 ml. s?cak et suyu
2 yemek ka???? krema
1/4 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber

Pi?irme Önerisi
K?vam?n? ayarlamak ve köftelerin daha k?t?r bir hal almalar?n? sa?lamak için arzuya göre köfte harc?na 1 yemek ka???? kadar un ekleyebilirsiniz.Arzuya göre köfte harc?na incecik k?y?lm?? maydanoz da ekleyebilirsiniz.Süzdükten sonra sos yap?m?nda kulland???n?z k?zartma ya??na arzuya göre 1/4 çay barda?? beyaz ?arap ya da sirke ekledikten sonra çektirin ve di?er malzemeleri sonras?nda kat?p sosu haz?rlay?n. Tad? daha aromal? olacakt?r.Et suyunu et su tabletle (bulyon) haz?rlayabilir ya da ev yap?m? et suyu kullanabilirsiniz.Köfteleri, bol ve k?zg?n ya?da fritözde de k?zartabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kabuk k?s?mlar?n? ay?klad???n?z bayat ekmek içlerini küçük parçalara ay?r?n ve köfte harc?nda kullanmak üzere sütle ?slat?n. Kuru so?an ve sar?msa?? rendenin ince taraf?yla rendeleyin.

Köfteleri haz?rlamak için; az ya?l? dana k?ymay? derin bir kar??t?rma kab?na al?n. Yumurta, rendelenmi? kuru so?an ve sar?msak, sütte bekletilmi? bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon ve yenibahar? kat?n.

Tüm malzemeler özle?ene kadar yo?urdu?unuz köfte harc?ndan cevizden küçük olacak ?ekilde köfteler haz?rlay?n. Haz?rlad???n?z köfteleri buzdolab?nda en az 40 dakika kadar dinlendirin.

Köfteleri k?zartmak için zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n. Dolaptan ç?kard???n?z ?sveç köftelerini k?zg?n ya?da tavay? sallayarak k?zart?n.

Köftelerin her taraf?n?n tamamen k?zarm?? olmas? ve içlerinin pi?mesi önemli, bu nedenle k?zartma i?lemini orta ate?te gerçekle?tirin.

K?zartt???n?z köfteleri ya?lar?n? süzdürerek geni? bir servis taba??na al?n. Lezzetinden faydalanmak için sos yap?m?nda da kullanaca??n?z k?zartma ya??n? ayr? bir tavaya süzdürün.

Sos tavas?na tereya??n? aktar?n ve köpük köpük olana kadar k?zd?r?n. Unu ekleyip kokusu ç?kana kadar yakla??k 2 dakika kadar kavurun.

S?cak et suyunu azar azar ilave ettikten sonra m?s?r ni?astas?n? kat?n ve sosu topaklanmamas? için bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?r?n.

Tuz, taze çekilmi? tane karabiber ve son olarak krema katt???n?z sosu k?s?k ate?te 2-3 dakika kadar pi?irdikten sonra k?zarm?? köfteleri ekleyin.

Sosuyla bulu?an ?sveç köftelerini servis tabaklar?na payla?t?rd?ktan sonra s?cak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Haz?rlad???n?z sosu servis taba??na ald???n?z köftelerin üzerine arzu etti?iniz kadar gezdirebilir, di?er et yemeklerinizde de kullanabilirsiniz.Servis taba??na ald???n?z ?sveç köftelerinin üzerine ince k?y?lm?? maydanoz ya da fesle?en serpi?tirdikten sonra da servis edebilirsiniz.

Daha Ne Olsun: Ekmek Çanağında Sote

ekmek-canaginda-sote

Dü?ünsenize mis gibi çavdar ekme?inin içini ç?kar?p içini sotelenmi? etle dolduru?unuzu… Hatta bu sote etlere patates ve domateslerin e?lik etti?ini… Dü?ünmesi bile iç geçirmenize yetti de?il mi?

Tereya??nda mis gibi sotelenmi? bonfile parçalar?n?n lezzetini ayr?ca hayal etmenizde fayda var. Sunumuyla misafirlerinizi büyülemek isterseniz ba?ka bir alternatife ihtiyac?n?z yok. Taba??n?za ald???n?zda, f?r?ndan ç?kt??? haliyle, bütünlü?ü fazlas?yla yakalayaca??n?z yan?nda ba?ka bi’ ?ey tüketme ihtiyac? hissetmeyece?inize eminiz.

Dilerseniz f?r?nda pi?irirken ka?ar peyniri ekleyerek lezzetin tabakta uzamas?na yard?mc? olabilirsiniz bizden söylemesi. Elinizin lezzeti ve keyfiniz bol olsun.

Malzemeler
1 adet yuvarlak ekmek
500 gram dana bonfile
2 adet patates
1 çay ka???? iri çekilmi? karabiber
1 tatl? ka???? tuz
1 yemek ka???? biber salças?
1 yemek ka???? domates salças?
2 adet domates
2 yemek ka???? tereya??

Püf Noktas?
Etleri tereya??nda sotelemek, tereya?? zeytinya??na göre daha dayan?kl? oldu?u için k?sa sürede yanmas?n? engelleyecektir.

Pi?irme Önerisi
Dilerseniz f?r?na att???n?z a?amada ka?ar veya eriyen peynirlerden biriyle zenginle?tirebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Dana bonfile ve patatesleri ayn? boyda olacak ?ekilde küp küp kesin.

Patatesleri az ya?da tavada k?zart?n.

Bonfile parçalar?n? ?s?nm?? ve tereya?? ile ya?lanm?? tavada soteleyin.

Patatesleri ilave edin.

Tuz ve karabiber ile aromaland?r?n.

Biber salças?, domates salças? ve domates rendesini birlikte kar??t?r?p, 1 yemek ka???? su ile suland?rd?kran sonra et ve patateslerin üzerine dökün.

Sulanan kar???m kaynayana kadar devam edin.

Ekme?in üst k?sm?n? testere b?çak yard?m? ile kesin ve ka??kla içini ç?kart?n.

Önceden 200 derecede ?s?t?lm?? f?r?nda 10 dakika pi?irin ve servis edin. ??te bu kadar kolay, afiyet olsun!

Servis Önerisi
Üzerine ye?illik ve iri çekilmi? karabiberle servis edebilirsiniz.

İçi Dolu Dolu: Etli Patlıcan Bohçası

etli-patlican-bohcasi-tarifi

Kürdan kebab? ya da bilinen ad?yla ?slim kebab? tarifinin farkl? bir versiyonu etli patl?can bohças? tarifi. ?nce ince dilimlenen patl?canlar tuzlu suda bekleye dursun siz sar?msakl?, so?anl?, kuzu etli, salçal? sosu haz?rlay?n. Yumu?ac?k olsun etler. Sosla küçük bir ayr?l?k ya?as?nlar sonras?nda (merak etmeyin f?r?n kavu?turacak onlar?). Izgara ya da ?zgara izli tavada, çok az zeytinya??nda k?zars?n patl?can dilimleri. Kaseye yerle?sin çapraz ?ekilde, iç k?s?mlar? dolsun ku?ba?? etlerle. S?k? s?k?ya kapan?p tepsiye yerle?sinler, sonras? keyifli bir f?r?n yolculu?u. K?sa bir ak?am yeme?i filmi izlediniz.

Yan?na bulgur pilav? ve çoban salatas? diyenlerdeniz, afiyet olsun.

Malzemeler
4 adet orta boy patl?can
1/2 çay barda?? zeytinya??
800 gram ku?ba?? kuzu eti
1 adet orta boy kuru so?an
1 di? sar?msak
1 adet orta boy domates
1/2 tatl? ka???? biber salças?
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? tane karabiber
1/2 tatl? ka???? kekik
1 adet defne yapra??
2 çay barda?? s?cak su

Pi?irme Önerisi
Etli patl?can bohçalar?n? bir servis kasesi içinde haz?rlay?p üzerine kürdanla tutturdu?unuz bir dilim domates ve biber e?li?inde de f?r?nlayabilirsiniz.Et yerine küçük toplar halinde haz?rlay?p önceden k?zartt???n?z köfteleri kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Uç k?s?mlar?n? ald???n?z patl?canlar?n kabuklar?n? alacal? ?ekilde soyun. Ac?s?n?n ç?kmas? ve kararmamas? için bol tuzlu suda beklemeye al?n.

Kuru so?an? küçük küpler halinde yemeklik do?ray?n. Sar?msa?? ince ince dilimleyin. Ortadan ikiye kesip uç k?s?mlar?n? ald???n?z domatesi rendenin ince k?sm?yla rendeleyin.

Zeytinya??n?n yar?s?n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n. Kuru so?an ve sar?msaklar? ekleyip hafif bir renk alana kadar soteleyin.

Etleri ekleyip yüksek ate?te so?anlarla birlikte kavurmaya ba?lay?n. Etler renk almaya ba?lad???nda rendelenmi? domates ve biber salças?n? kat?n, kar??t?r?n.

Defne yapra??, kekik, tane karabiber ve s?cak su ekleyip kapa?? kapal? tencerede etler yumu?ayana kadar pi?irin.

Pi?irme i?lemi sonras?nda etleri ayr? bir kenara al?p kalan sosu süzgeçten geçirin. Tuz ile tatland?r?n.

Tuzlu suda bekletti?iniz patl?canlar?n fazla suyunu s?k?p üzerlerini kurulay?n. Kalan zeytinya??yla hafifçe ya?lay?p ?zgara ya da geni? tabanl? bir tavada ters yüz ederek k?zart?n.

Bohçalar? haz?rlamak için; üç adet k?zarm?? patl?can dilimini orta boy bir çorba kasesi içine çapraz ?eklinde yerle?tirin. ?ç k?sm?n? etli kar???mla doldurup uç k?s?mlar?n? birle?tirerek s?k? s?k?ya kapat?n.

Haz?r olan bohçay? ters çevirip f?r?n tepsisine al?n. Ayn? i?lemi patl?can dilimleri ve et bitene kadar tekrarlay?n. Salçal? sos kar???m?n? ekleyip önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 30-35 dakika kadar pi?irin.

F?r?ndan ç?kard???n?z patl?can bohçalar?n? kalan salçal? sosu üzerine gezdirerek sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Salçal? sosunda pi?en etli patl?can bohças?n? maydanoz yapraklar? e?li?inde servis edebilirsiniz.

Aynı Anda Pek Çok Tat: Türlü

turlu

Ku?ba?? kuzu eti, patates, patl?can, kabak, ye?il biber, taze fasulye, domates ve baharatlar. Güveç lezzetini ya?atan türlü tarifinde bir araya geliyor, damaklar ?enleniyor.

Suyunda et ve pek çok sebzenin lezzetini ta??yan bu yeme?in yan?na pide yak???r.

Malzemeler
500 gram kuzu eti
1 adet büyük boy kuru so?an
4 di? sar?msak
4 adet orta boy ye?il biber
2 adet orta boy k?rm?z? biber
4 adet orta boy domates
3 adet orta boy patl?can
2 adet orta boy patates
2 adet orta boy kabak
200 gram taze fasulye
1/2 su barda?? s?cak su
1 tatl? ka???? domates salças?
4 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Püf Noktas?
Mevsim sebzelerinden haz?rlad???n?z etli türlüyü k?s?k ate?te, uzun süre pi?irin.Do?rad???n?z patl?canlar? ac? suyunu salmalar? için bir müddet tuzlu suda bekletin. Bol suda durulay?p kurulad?ktan sonra kullan?n.Kabaklar?n çekirdekli k?s?mlar?n? yeme?i suland?rmamas? için bu tarifte kullanmay?n.

Pi?irme Önerisi
Taze fasulye, kabak, renkli dolmal?k biber, bamya, bezelye gibi sebzeleri arzu etti?iniz oranda türlüye katabilirsiniz.Türlüyü k?rm?z? ya da beyaz et kullanmadan da haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kuzu etini varsa fazla ya?l? k?s?mlar?ndan ar?nd?r?n, ku?ba?? büyüklü?ünde parçalara ay?r?n.

Kabu?unu soydu?unuz kuru so?an? küçük küpler halinde yemeklik do?ray?n. Sar?msaklar? incecik k?y?n.

Ortadan ikiye kesti?iniz ye?il ve k?rm?z? biberleri çekirdeklerini al?p iri parçalar halinde kesin.

Kabu?unu alacal? bir ?ekilde soydu?unuz patl?can ve kabaklar?, biberlerle uyumlu olacak ?ekilde do?ray?n.

Kabu?unu soydu?unuz domates ve patatesleri iri parçalar halinde kesin. Uç k?s?mlar?n? kestikten sonra k?lç?klar?n? ald???n?z taze fasulyeleri ortadan ikiye bölün.

Zeytinya??n? derin bir tencere ya da güveç kab?nda k?zd?r?n. Kuzu etlerini hafif bir renk al?p suyunu çekene kadar yüksek ate?te kavurun.

S?ras?yla; kuru so?an, sar?msak, taze fasulye, patl?can, patates, kabak, biber ve domatesleri ekleyin.

Zeytinya??, s?cak su ve domates salças?n? küçük bir kapta kar??t?rd?ktan sonra domateslerin üzerine gezdirin.

Tuz ve karabiber ekledi?iniz etli türlüyü, kapa??n? kapatt???n?z tencerede k?s?k ate?te 45-50 dakika kadar pi?irin.

Servisi esnas?nda tüm sebzelerin kar??mas? için arzuya göre farkl? bir kaba aktard???n?z türlüyü s?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.

Uzakdoğu Size Gelsin: Etli Noodle

etli-noodle-tarifi-1

Çin, Japonya, Tayland gibi Uzakdo?u ülkelerinin vazgeçilmezi olan noodle/ eri?teye olan ilgi, ülkemizde de her geçen gün art?yor. Siz de damak zevkinize uygun diledi?iniz malzemeler ile Uzakdo?u lezzetlerini mutfa??n?za ta??y?n.

Malzemeler
1 paket yumurtal? noodle
4 yemek ka???? zeytinya??
6 yemek ka???? soya sosu
400 gram antrikot
200 gram mantar
1 adet dolmal?k k?rm?z? biber
1 adet dolmal?k sar? biber
1 adet dolmal?k ye?il biber
1 yemek ka???? susam
1/2 çay ka???? karabiber

Püf Noktas?
Soya sosu ekledi?iniz için tuz kullanmay?n.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre; soya filizi ve havuç ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Noodle’? kaynayan tuzlu suda yumu?ay?ncaya kadar ha?lay?p sudan geçirin ve süzün.

Antrikotlar? ?eritler halinde kesin. 1 yemek ka???? zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n.

Et dilimlerini yüksek ate?te, h?zl?ca kavurun.

Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini ç?kard???n?z renkli dolmal?k biberleri, ?eritler halinde do?ray?n.

Temizledi?iniz mantarlar? halka halka dilimleyin.

Kalan zeytinya??n? ayr? bir tavada k?zd?r?n. Do?ranm?? renkli biber ve mantarlar? yüksek ate?te soteleyin.

Soya sosu, karabiber ve sotelenmi? etleri ekleyin. Eri?teyi ilave edip, iyice kar??t?r?n.

Küçük bir sos tenceresinde susam? ya? eklemeden, renk alana kavurun.

Soya sosu ile sotelenen noodle kar???m?n? servis taba??na al?n. Üzerine kavrulmu? susam serpi?tirdikten sonra s?cak olarak servis edin. Bu Uzakdo?u tad?n? sevdiklerinizle payla??n.

Bir Şiş Yetmez: Ciğer Şiş

ciger-sis-tarifi

?ki parça ci?er, bir parça kuyruk ya??, iki parça ci?er, bir parça kuyruk ya??… Sabaha kadar ayn? i?lemi tekrarlayabiliriz, inan?n bize. Kömür ya da mangal ate?inde renk alana kadar k?zaran ci?er ?i?ler kimyon ve sumakl? kuru so?anla bulu?up afiyetle yenmez mi? Yan?nda bol köpüklü buz gibi bir bardak ayran içilmez mi?

Mis gibi yenir, ne de güzel yenir.

Malzemeler
1 kilogram kuzu ci?eri
300 gram kuyruk ya??
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? kimyon

Servisi için:
2 adet orta boy kuru so?an
1 tatl? ka???? sumak

Nas?l Yap?l?r?
Bol suda y?kay?p fazla suyunu süzdürdükten sonra ka??t havlu yard?m?yla kurulad???n?z kuzu ci?erini küçük parçalar halinde kesin. Tuz ile harmanlay?n.

Kuyruk ya??n? ci?erlerle uyumlu olacak ?ekilde kesin. Ci?er parçalar?n? çöp ?i?lere geçirmeye ba?lay?n. ?ki ya da üç parça ci?erin ard?ndan bir parça kuyruk ya?? tak?n. Ayn? i?lemi tüm ?i?lere uygulay?n.

Ci?er ?i?leri mangal ate?inde ters yüz edip her taraf? k?zarana kadar pi?irin.

Kimyon serpip yufka ekmekleri e?li?inde s?ca?? s?ca??na servis tabaklar?na ald???n?z ci?er ?i?leri, piyazl?k do?rad?ktan sonra sumakla harmanlad???n?z kuru so?anlar e?li?inde servis edin.

Servis Önerisi
Piyazl?k do?rad???n?z kuru so?anlar?, yüksek ate?te soteledikten sonra baharatlarla çe?nilendirip ci?er ?i? yan?nda servis edebilirsiniz.

Kalem Kalem: Domates Soslu Pirzola

domates-soslu-kuzu-pirzola-1

Arpac?k so?an, sar?msak ve zeytinya?? içeren domates sosunda pi?en pirzolalar, k?zarmad??? için daha yumu?ak oluyor. Ayr?ca haz?rlayaca??n?z soya sos kar???m?, domates sosunda pi?en etin lezzet ve kalitesini daha da artt?r?yor.

?yi pi?mi? bir et yemek biraz emek ister ama u?ra?maya de?er.

Malzemeler
8 kalem kuzu pirzola
1/2 çay barda?? zeytinya??
1/2 çay barda?? su
100 gram arpac?k so?an
3 adet orta boy domates
5 di? sar?msak
1 dal taze kekik
1 çay ka???? tuz

Sosu için:
1 yemek ka???? tereya??
1/2 yemek ka???? un
3 yemek ka???? soya sosu
1/2 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber
1/2 su barda?? su

Püf Noktas?
Pirzolalar?n dövülmemi? ve çift kemikli olmas? önerilir.

Pi?irme Önerisi
Domates sosunda pi?en pirzolalar?n sosunu süzece?iniz için sar?msa?? ba? olarak kullanabilir, defne yapra?? ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Pirzolalar? döküm ya da kal?n tabanl? bir tencereye tek s?ra halinde dizin.

Kabuklar?n? soydu?unuz domatesleri küçük küpler halinde do?ray?n. S?cak suda bekletip, kabuklar?n? kolayca soydu?unuz arpac?k so?anlar? ve sar?msaklar?, do?ranm?? domatesler ile birlikte tencereye aktar?n.

Zeytinya??, su, tuz ve taze keki?i de ekledikten sonra kalem pirzolalar?, kapa??n? kapatt???n?z tencerede k?s?k ate?te 25 dakika kadar pi?irin.

Sosu için; tereya??n? küçük bir sos tenceresinde eritin. Unu ekleyin ve hafif bir renk alana kadar kavurun.

Soya sosu, su ve taze çekilmi? tane karabiberi ekledikten sonra sosu 5 dakika kadar kaynat?n.

Kaynayan sosu bir süzgeç yard?m?yla ayr? bir sos tenceresine süzdürün.

Domates sosunda pi?en kalem pirzolalar?, iki?erli olarak servis taba??na al?n. Arpac?k so?anlar?n lezzet verdi?i ve pirzolalar?n içinde pi?ti?i domates sosunu, soya sosunu haz?rlad???n?z sos tenceresine bir süzgeç yard?m?yla süzün.

Elde etti?iniz kar???m sosu, k?vam almas? için k?s?k ate?te 5 dakika kadar kaynat?n. Tabakta yer alan pirzolalar?n üzerine haz?r durumda olan sosu bolca gezdirin ve bekletmeden s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Patates püresi ya da ha?lanm?? kar???k sebzeler ile servis edebilirsiniz.

En Güzel Kremalı: Beef Stroganoff

beef-stroganoff-tarifi

Krema ve mantar?n etin lezzetine lezzet katt??? bir tarif Beef Stroganoff. Ba?ar?l? bir sonuç almak için et seçimi, kesim ve kullan?lan pi?irme tekni?i oldukça önemli. ?lk olarak eti yüksek ?s?da soteleyip, suyunu içinde hapsetmeyi ba?ard?n?z m? yeme?iniz büyük oranda haz?r demektir.

Malzemeler
800 gram kontrafile et
3 yemek ka???? zeytinya??
1 yemek ka???? tereya??
1 adet orta boy kuru so?an
2 di? sar?msak
200 gram mantar
1 adet renkli dolmal?k biber
1 adet defne yapra??
1 yemek ka???? un
5 adet korni?on tur?u
1 yemek ka???? hardal
1,5 su barda?? s?cak et suyu
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber

Püf Noktas?
Kremay? ekledikten sonra pi?irme i?lemine k?s?k ate?te devam edin.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre k?rm?z? pul biber ekleyebilir, et suyunun yan? s?ra sos kar???m?nda beyaz ?arap da kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Bütün halde sat?n ald???n?z kontrafile eti ince uzun ?eritler halinde kesin. Stroganoff haz?rlamak için bu oldukça önemli.

Kuru so?an? ortadan ikiye böldükten sonra ince ince piyazl?k do?ray?n. Sar?msaklar? ezdikten sonra küçük küpler halinde kesin.

Ortadan ikiye kesti?iniz renkli dolmal?k biberin çekirdeklerini temizleyin ve uzun ince ?eritler halinde do?ray?n. Salatal?k tur?ular?n? biberlerle uyumlu olacak ?ekilde kesin. Mantarlar? ince ince dilimleyin.

Zeytinya??n? döküm bir tavada k?zd?r?n. Jülyen ?eklinde do?ranm?? etleri, yüksek ate?te renk alana kadar soteleyin.

Kavrulan etlere piyazl?k do?ranm?? kuru so?an ve sar?msaklar? ekleyin, hafif bir renk alana kadar soteleme i?lemini sürdürün. Defne yapra??n? bu a?amada etlere ekleyin.

Un ve do?ranm?? dolmal?k biberleri kat?n. K?vam alana kadar kar??t?rarak kavurun. Hardal?, s?cak durumda olan et suyu ile kar??t?rd?ktan sonra tavaya aktar?n.

Tuz ve taze çekilmi? tane karabiberi kat?n. Kapa??n? kapatt???n?z tavada, koyu bir sos halini alana kadar etlerle birlikte pi?irin.

Aromas?n? veren defne yapra??n? yemekten al?n. ?nce ince dilimlenmi? mantarlar?, sosun parlakl?k kazanmas? ve k?vam almas? için tereya??n? ilave edin 2-3 dakika kadar kavurun.

Son olarak etin suyu ile k?vam?n? aç?p, ?l??t?rd???n?z krema ve do?ranm?? salatal?k tur?ular?n? kat?n. K?s?k ate?te 10 dakika kadar pi?irme i?lemini sürdürün.

Pi?irme i?lemini tamamlad???n?z beef stroganoff’u bekletmeden ve s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Bir mi Bir Buçuk mu: Patlıcan Kebabı

patlican-kebabi-tarifi

?ster tencerede ister çöp ?i?lerde k?sa sürede sizi üzmeden pi?en lezzetli mi lezzetli bir patl?can kebab?. Tarifinde yer alan domates ve ye?il biber dilimlerini ?i?lere geçirmek hatta tencerede pi?irecekseniz domatesli sos haz?rlamak da mümkün. Ona balcan kebab? diyenler, köfte harc?na ki?ni?, toz karanfil ve bir ka??k kadar un katanlar da vard?r.

Soslu ya da sossuz ev yap?m? köfteleriyle haz?rlanan patl?can kebab? güzeldir, özeldir.

Malzemeler
4 adet orta boy patl?can
600 gram orta ya?l? k?yma
3 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? tuz
1 çay ka???? karabiber
1 çay ka???? pul biber

Servisi için:
2 adet orta boy domates
4 adet orta boy ye?il biber
4 adet lava?

Püf Noktas?
Seçti?iniz patl?canlar cinsine göre ac? olabilece?i için pi?irme i?lemi öncesinde tuzlu suda bekletmeyi ihmal etmeyin.Mangalda ya da döküm tavada yüksek ate?te pi?ece?i için patl?canlar?n kabuklar?n? soymay?n, bütün olarak b?rak?n.

Pi?irme Önerisi
?i?lere geçirdi?iniz patl?can kebaplar?n?; ?zgara ya da ?zgara izli tavada pi?irebilece?iniz gibi tencerede, haz?rlad???n?z domates sosu ve s?cak su e?li?inde pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Bol suda y?kad???n?z patl?canlar?n sap ve uç k?s?mlar?n? kesin. Her bir patl?can?, kabuklar?n? soymadan üç-dört e?it parçaya bölün.

Ac?s?n?n ç?kmas? için dilimledi?iniz patl?canlar? bol tuzlu suda bekletin.

Kebab?n köftesi için; orta ya?l? k?yma, zeytinya??, tuz, karabiber ve pul biberi derin bir kar??t?rma kab?na al?n.

Tüm malzemeyi özle?ene kadar elinizle yo?urup haz?rlad???n?z köfte harc?n? buzdolab?nda dinlendirin.

Buzdolab?nda dinlenen köfte harc?ndan ceviz büyüklü?ünde parçalar al?p elinizle yuvarlayarak ?ekil verin.

Durulad???n?z patl?can dilimlerinin üzerini kurulay?n. Kebaplar? tavada pi?irecekseniz tahta, ?zgarada pi?irecekseniz metal ?i?lere bir adet patl?can dilimi, bir adet köfte yerle?tirip çok fazla s?k??t?rmadan dizin.

Haz?rlad???n?z kebaplar? aralarda çevirip üzerine zeytinya?? sürerek ?zgarada pi?irin. Kabuklu domates dilimleri ve ye?il biberleri közleyin.

Köftesi k?zaran, ya??n? salan ve patl?canlar? közlenen kebaplar? lava?lar üzerine al?p közlenmi? domatesler e?li?inde bekletmeden servis edin.