Tatlı Serinlik: Jöleli Meyve Salatası

joleli-meyve-salatasi

Malzemeler
3 adet orta boy nektarin
2 adet orta boy kivi
4 adet orta boy kay?s?
1/2 su barda?? frambuaz
1/2 su barda?? yaban mersini
1/2 su barda?? ay?klanm?? vi?ne

Muz jölesi için:
1 paket muz aromal? toz jöle kar???m?
2,5 çay barda?? s?cak su

Püf Noktas?
Kararmamas? için meyveleri do?rad?ktan sonra salatay? h?zl? bir ?ekilde haz?rlay?n.Sert yap?da, zedesiz meyveler kullanmaya özen gösterin.

Pi?irme Önerisi
Jöle ve meyvelerin ?eker oran? yeterli olaca??ndan ?eker ilave etmeyin.Tarifi arzu etti?iniz mevsim meyveleriyle kolayl?kla haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini ç?kard???n?z kay?s?lar? iri parçalar halinde kesin. Kabuklar?n? soydu?unuz kivileri do?ray?n.

Arzuya göre kabuklar?n? soymad???n?z nektarinleri di?er meyvelerle uyumlu olacak ?ekilde kesin.

Tane formunda olan ay?klanm?? vi?ne, yaban mersini ve frambuaz? kat?p tüm meyveleri derin bir kasede kar??t?r?n. Silikon ya da cam kal?plara meyveleri e?it olarak payla?t?r?n.

Jel görüntüsünü alacak muz jölesini haz?rlamak için; muz aromal? toz jöle kar???m?n? çelik bir kar??t?rma kab?na bo?alt?n.

Öncelikle s?cak su kat?p toz kar???m? tamamen eriyene kadar bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?r?n.

Kar???m tamamen eridi?inde so?uk suyu kat?p kar??t?rma i?lemini sürdürün. Bir an önce tamamen so?uyup toparlanmaya ba?lamas? için kar??t?rma kab?n? buz dolu bir kase üzerine oturtun. Aralarda kar??t?rmay? sürdürün.

Porsiyonluk kal?plara ald???n?z kar???k meyveler üzerine haz?rlad???n?z jöle kar???m?n? döküp buzdolab?nda so?utun.

K?vam alan meyve salatalar?n? kal?plar?ndan ters çevirip ç?kartarak bekletmeden sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Jöleli meyve salatas?n? ç?rp?lm?? krema e?li?inde so?uk olarak servis edebilirsiniz.

Açlığı Bastırır: Ev Yapımı Granola Bar

granola-bar-tarifi-1

Malzemeler

2 su barda?? yulaf kepe?i
1 su barda?? kuru meyveli müsli
1/2 su barda?? keten tohumu
1/2 su barda?? susam
1 çay barda?? kavrulmu? badem
1 çay barda?? kuru üzüm
1 çay barda?? ceviz içi
1 çay barda?? f?nd?k
1 çay barda?? kurutulmu? yaban mersini
1/2 çay barda?? kabak çekirde?i içi
1/2 çay barda?? çi? kaju
1/2 çay barda?? rendelenmi? hindistan cevizi
10 adet kuru incir
10 adet kuru kay?s?
10 adet hurma
1 su barda?? üzüm pekmezi
1/2 çay barda?? bal
1 yemek ka???? esmer ?eker
1 çay ka???? tarç?n

Püf Noktas?
Is?ya dayan?kl? f?r?n kab?na ald???n?z bar kar???m?n?n üzerini, ?slat?lm?? bir spatula ya da elinizle s?k?ca bast?r?n.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre bal, pekmez, reçel, marmelat gibi s?v? malzemeler yerine tarife eritilmi? tereya?? ekleyebilirsiniz.Arzu etti?iniz tüm kuru ve taze meyveleri tarifte kullanabilirsiniz.Tohum ve kuru yemi?leri arzuya göre kavurduktan sonra da kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Çekirdeklerini ç?kard???n?z hurma, kuru kay?s?, incir ve kurutulmu? yaban mersinini özle?ip birbirine yap??mas? için; küçük parçalar halinde do?ramak yerine mutfak robotundan geçirin.

Çi? kaju, f?nd?k, ceviz ve badem içi ile kabak çekirde?i içinin yar?s?n? mutfak robotuna aktar?n ve küçük parçalar haline gelene kadar çal??t?r?n.

Üzüm pekmezi, bal, tarç?n ve esmer ?ekeri küçük bir kapta, k?s?k ate?te kaynat?n.

Mutfak robotundan geçirdi?iniz kar???m?; yulaf kepe?i, kuru meyveli müsli, keten tohumu, susam, kuru üzüm, kalan kabak çekirde?i içi ve rendelenmi? Hindistan cevizi ile harmanlay?n.

K?s?k ate?te kaynatt???n?z pekmezli kar???m? da harca ekleyip, tahta bir ka??k yard?m?yla kar??t?r?n.

Is?ya dayan?kl? f?r?n kab?na ya?l? ka??t serin. Haz?rlad???n?z granola bar kar???m?n? kaba aktar?n. Üzerini s?k?ca bast?rarak düzeltin.

Önceden ?s?t?lm?? 160 derece f?r?nda 20 dakika kadar pi?irin. F?r?ndan ç?kartt?ktan sonra arzu etti?iniz gibi dilimleyin.

Gün boyunca sizi kendinize getirecek, elinizden dü?ürmeyece?iniz at??t?rmal?k barlar?, bu ?ekilde 5 dakika kadar pi?irin.

So?uttuktan ve k?vam ald?ktan sonra ikram edin. Sevdiklerinizle birlikte taze taze payla?mak için a?z? kapal?, havas? al?nm?? bir kapta muhafaza edin.

Servis Önerisi
Granola bar?n kal?nl???n? ve sunum ?eklini (küp, dilim ya da stick) istedi?iniz gibi keserek ayarlayabilirsiniz.

Yağdan Hafif: Fırında Baharatlı Patates

baharatli-patates-tarifi-1

Var m? patates sevmeyen? Köftenin yan?nda patates k?zartmas? yemeyi dü?lemeyen, önceden k?zartt??? patatesleri yumurtayla harmanlay?p yumurtal? patates haline getirmeyen? Yok yaz?n da bozu?mayal?m ?imdi. K?zartmas? güzel olsa da bu meredin sa?l?ktan ödün vermeden de k?zarm?? patates yemek mümkün. Nas?l m?? Patatesleri f?r?nda k?zartarak elbette.

F?r?nda patates k?zartmas? tarifinde o çok sevdi?imiz baharatlar? ekleyip eser miktarda zeytinya?? ile harmanlad???m?z patates dilimlerini f?r?na al?yoruz. Onlar ç?t?r ç?t?r k?zard?kça size de bu at??t?rmal???n keyfini uzun uzad?ya ç?karmak kal?yor.

Bu tarifte bizim baharat tercihimiz toz k?rm?z? biber, kekik, biberiye, rendelenmi? sar?msak olsa da sizin baharat tercihlerinizi de ö?renelim. Zerdeçal yazanlar olmu?tu örne?in… Neden olmas?n? Haydi s?ralay?n en sevdi?iniz baharatlar?.

Malzemeler
5 adet orta boy patates2
yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? toz k?rm?z? biber
1 tatl? ka???? kekik
2 dal biberiye
2 di? rendelenmi? sar?msak
1 çay ka???? tuz

Servisi için:
4 dal taze ki?ni?

Püf Noktas?
Patatesleri f?r?n tepsisine tek kat olacak ?ekilde dizmeye özen gösterin. Aksi takdirde baz?lar? ç?t?r baz?lar? yumu?ak kalacakt?r.

Pi?irme Önerisi
Mevsiminde taze patates kullan?yorsan?z kabuklar?n? soymadan f?r?nlay?n.

Nas?l Yap?l?r?
Patatesleri elma dilimi halinde kesin ve geni? bir kar??t?rma kab?na aktar?n.

Patates dilimlerini zeytinya??, toz k?rm?z? biber, kekik, biberiye, rendelenmi? sar?msak ve tuz ile kar??t?rarak harmanlay?n.

Taban?n? ya?l? ka??t ile kaplad???n?z f?r?n tepsisine baharatl? patatesleri yay?n.

Önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda 25- 30 dakika k?zarana kadar f?r?ndan yükselen mis gibi kokuyu içinize çeke çeke bekleyin.

Taze ki?ni?leri incecik k?y?n. Servis taba??na ald???n?z baharatl? patateslerin üzerine serpi?tirdikten sonra ?l?k olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Cips niyetine çe?itli soslarla birlikte tüketebilece?iniz gibi tavuk ve köfte tariflerinin yan?nda da ikram edebilirsiniz.

Sahanı Rafa Kaldırın: Yumurtalı Domates Dolması

yumurtali-domates-dolmasi-tarifi

Sahanda yumurta yerine domatesin içinde yumurta pi?irmeye ne dersiniz? Domatese bir çatal att???n?zda alt?nda kalan peynir uzas?n gitsin, b?rak?n yumurtan?n içi d???na ta?s?n.

Yenilebilir bir pi?irme kab?n?z oldu, hay?rl? u?urlu olsun.

Malzemeler

4 adet büyük boy domates
4 adet yumurta
1 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri
1 su barda?? domates püresi
1/2 su barda?? s?cak su
2 yemek ka???? zeytinya??
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Pi?irme Önerisi
Domates püresi yerine rendelenmi? domates ve bir parça ac? sos kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Bol suda y?kad???n?z büyük boy domatesleri, sap k?s?mlar?ndan kapak ?eklinde kesin.

Orta k?s?mlar?n? bir ka??k yard?m?yla ç?kart?n. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.

Dolman?n sosu için; zeytinya??n? bir tavada k?zd?r?n. Domates püresini ekleyin ve 2- 3 dakika kadar orta ate?te pi?irin. S?cak suyu ekledikten sonra sosu 2 dakika kadar kaynat?n.

Orta k?sm?n? bo?altt???n?z domateslerin içine rendelenmi? ka?ar peynirini e?it olarak payla?t?r?n.

F?r?n tepsisine ald???n?z domateslerin içine birer adet yumurta k?r?n. Üzerine tuz ve karabiber serpi?tirin.

Domates sosunu ilave etti?iniz yumurtal? domates dolmalar?n? önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda 10 dakika kadar pi?irin.

K?zarm?? ekmek dilimlerini bir bir band?rarak bu lezzeti bekletmeden sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
?nce ince do?ranm?? frenk ya da taze so?an parçalar? ile servis edebilirsiniz.

Şirinlik Abidesi: Tavuk Köftesi

tavuk-koftesi-tarifi

Dana-kuzu kar???k k?yma yerine tavuk gö?üs etinden elde edece?iniz ya?s?z tavuk k?ymas? ile haz?rlayabilece?iniz baharatl? köfteler oldukça lezzetli.

Yan?na da bol ye?illikli bir salata. ?imdiden afiyet olsun.

Malzemeler
600 gram kemiksiz fileto tavuk gö?sü
1 adet büyük boy kuru so?an
4 yemek ka???? galeta unu (arzuya göre bayat ekmek içi)
1 adet yumurta
1/4 demet nane
1/4 demet maydanoz
1/2 tatl? ka???? kimyon
1 tatl? ka???? kekik
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Köfteleri haz?rlamak için:
2 yemek ka???? zeytinya??

Püf Noktas?
Kemiksiz tavuk gö?üs etinden yap?lan tavuk köfteleri, oldukça ya?s?z oldu?u için köftelere ?ekil vermeden önce ellerinizi zeytinya??na bulay?n, pi?irme esnas?nda ayr?ca zeytinya?? kullanmay?n. Aksi takdirde köftelere ?ekil vermek zorla?acak ve pi?irme a?amas?nda yap??acakt?r.

Pi?irme Önerisi
Ya?l? ka??t üzerinde f?r?nda da pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kemiksiz fileto tavuk gö?üs etini küçük parçalar halinde do?rad?ktan sonra bir mutfak robotunda k?yma haline getirin. Arzuya göre keskin b?çaklar ya da z?rh yard?m?yla sat?r k?ymas? haline getirin.

Haz?r durumda olan k?yma harc?n? derin bir kar??t?rma kab?na al?n. Yumurta, galeta unu, kimyon, kekik, tuz ve karabiberi köfte harc?na kat?n.

Kuru so?an? iri parçalar halinde kesin. Nane, maydanoz ve ki?ni?i iri parçalar halinde do?rad?ktan sonra tüm do?ranm?? malzemeleri mutfak robotunda çektikten sonra kar??t?rma kab?na al?n.

Tüm malzemeyi özle?ene kadar yo?urun. Köfte harc?ndan ceviz büyüklü?ünde parçalar kopart?n ve elinizle ?ekil verdikten sonra yass? ?eklini verin. Vaktiniz var ise bu a?amada haz?rlad???n?z köfteleri buzdolab?nda 20 dakika kadar bekletin.

Döküm ya da ya?s?z tavay? yüksek ate?te k?zd?r?n. Haz?rlad???n?z köfteleri arkal? önlü ters çevirip, renk alana kadar k?zart?n. Arzu etti?iniz garnitürler e?li?inde s?cak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Kaselerin Yeni Çocuğu: Brokoli Çorbası

brokoli-corbasi-tarifi-1

Brokoli, et ya da tavuk suyu ile birle?ti?inde kendine has olan tad? bask?land??? için sevmeyenler için de alternatif bir çorba çe?idi olabilir.

Haz?rlad???n?z çorbay? ?ifa niyetine bu ?ekilde içebilece?iniz gibi krema ile tatland?rarak da tüketebilirsiniz.

Peki size soral?m bakal?m, brokoli çorbas? sizce et sulu mu tavuk sulu mu daha lezzetli oluyor?

Malzemeler
400 gram brokoli
1 yemek ka???? tereya??
1 yemek ka???? un
5 su barda?? s?cak et suyu (arzuya göre tavuk suyu)
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Püf Noktas?
Ha?lanan brokolileri renk ve besin de?erlerini kaybetmemesi için buzlu, so?uk su dolu bir kaba al?n ve 5 dakika kadar bekletin.

Pi?irme Önerisi
Brokolinin ha?lama suyunu çorba yap?m?nda kullanabilir, et ya da tavuk su bulyon ile lezzetlendirebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Küçük parçalar halinde çiçeklerine ay?rd???n?z brokolileri kaynar suda 4- 5 dakika kadar ha?lay?n. Bir kevgir yard?m?yla ç?kart?n.

Derin bir tencerede tereya??n? eritin. Unu ekleyin ve kokusu ç?k?p, renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una s?cak et suyunu azar azar ekleyin ve topaklanmamas? için bir ç?rpma teliyle sürekli kar??t?r?n.

Ha?lanan brokolileri, tuz ve karabiberi ekleyin. Pi?irme i?lemini k?s?k ate?te 15 dakika kadar sürdürün.

Çorbay?, pürüzsüz bir k?vam almas? için el blender?ndan geçirin ve s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Dolmanın Vegan Hali: Kinoalı Girit Kabağı

kinoali-girit-kabagi-dolmasi-1

Glüten içermeyen, oldukça lifli yap?s? sayesinde tok tutan, tam protein kayna?? kinoa; veganlar için de oldukça sa?l?kl? bir besin de?eri.

Kuru yemi?, tah?llar ve di?er sebzeler ile birle?ti?inde oldukça lezzetli bir dolma harc? haz?rlanabilir.

Malzemeler
6 adet girit kaba??
1 su barda?? kinoa
2 su barda?? s?cak su
6 yemek ka???? zeytinya??
2 adet kuru so?an
1 adet havuç
1 adet dolmal?k sar? biber
1/2 çay barda?? kurutulmu? yaban mersini
1/2 çay barda?? yer f?st???
1/2 çay barda?? kabak çekirde?i içi
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Sosu için:
1 yemek ka???? zeytinya??
1 tatl? ka???? domates salças?
1,5 su barda?? s?cak su
1 çay ka???? nane
1/2 çay ka???? tuz

Püf Noktas?
Kinoa tohumlar?n? saran ve ac? bir tat veren kabuklar? pi?irme i?lemi öncesinde almak isterseniz bir süzgecin içerisinde çok fazla bast?rmadan ovalay?n ard?ndan da durulay?n.Pi?irme i?lemi öncesinde en az 20 dakika kadar suda bekletti?iniz kinoay?, bol suda y?kad?ktan sonra kullan?n.

Pi?irme Önerisi
Arzu etti?iniz kuru yemi? ve baharatlar? ilave edebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kuru so?anlar? küçük küpler halinde do?ray?n. Kabu?unu soydu?unuz havucu so?anlarla uyumlu olacak ?ekilde kesin.

Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini ç?kard???n?z dolmal?k sar? biberi küçük parçalar halinde do?ray?n.

Zeytinya??n? bir tavada k?zd?r?n. Do?ranm?? so?anlar? renk alana kadar soteleyin. Aralarda kar??t?rarak s?ras?yla; havuç ve sar? biber küplerini ekleyip, soteleme i?lemini sürdürün.

Kurutulmu? yaban mersini, yer f?st???, kabak çekirde?i içi, tuz ve karabiberi kat?n. Kurutulmu? yaban mersinleri ?eker ve aromas?n? b?rakana kadar kar???m? kar??t?rarak soteleyin.

Bol suda y?kad???n?z kinoay?, s?cak suda suyunu çekene kadar ha?lay?n. Sotelenen sebzeli ve kuru yemi?li harç ile ha?lanan kinoay? kar??t?r?n.

Tazecik, mis kokulu Girit kabaklar?n?n uç k?s?mlar?n? kapak olacak ?ekilde kesin, bir kenarda bekletin. Arzuya göre alacal? ?ekilde soyun.

Kabaklar?n iç k?s?mlar?n? bir ka??k yard?m?yla oyduktan sonra kinoal? iç harç ile tepeleme doldurun. Kapak k?s?mlar?n? kapat?n. Geni? tabanl? bir tencereye yan yana dizin.

Dolman?n sosu için; domates salças?n? s?cak su ile aç?n. Zeytinya??, nane ve tuzu ekledikten sonra kar??t?r?n.

Tencereye ald???n?z dolmalar?n üzerine sosu gezdirin. K?s?k ate?te, yakla??k 30 dakika kabaklar yumu?ayana kadar pi?irin. Arzuya göre; ince k?y?lm?? dereotu ile servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Zeytinyağına Aşık: Kabak Yemeği

kabak-yemegi-tarifi

Hafif yaz yemeklerinin ba? tac?d?r kabak yeme?i. Arzuya göre pirinç ilavesiyle pi?irilir. Kuru nane oldukça yak???r. Mevsiminde sulu ve kokulu domateslerle as?l lezzetini bulur, olmad? salçadan destek al?r. ?ncecik k?y?lm?? dereotu ve yo?urt e?li?inde servise haz?rlan?r.

Tabak tabak yemek isteyece?iniz kalorisi dü?ük bir zeytinya?l?.

Malzemeler
5 adet orta boy kabak
1 adet orta boy kuru so?an
3 di? sar?msak
4 yemek ka???? zeytinya??
1 adet büyük boy domates
1/2 tatl? ka???? biber salças?
2 yemek ka???? pirinç
2 su barda?? s?cak su
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber
1/2 tatl? ka???? nane

Servisi için:
1/2 demet dereotu

Püf Noktas?
Yeme?i suland?rmamas? için kabaklar?n çekirdekli k?s?mlar?n? yemek haz?rl???nda kullanmay?n. Ayr?ca rendeledi?iniz kabaklarla birlikte mücver haz?rl???nda kullanabilirsiniz.Arzuya göre kabaklar? yar?m ay ?eklinde do?ray?n. Tencereye tek s?ra halinde dizip pi?irin.

Pi?irme Önerisi
Salça yerine mevsiminde ve sulu rendelenmi? bol domates kullanmay? tercih edebilirsiniz.Pirinç yerine bulgur kullanabilir arzuya göre sade olarak da pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Bol suda y?kay?p uç k?s?mlar?n? kesti?iniz kabaklar?n kabuklar?n? kaz?y?n, arzuya göre tamamen soyun. Uzunlamas?na dört e?it parçaya böldü?ünüz kabaklar? iri küpler halinde do?ray?n.

Kabu?unu soydu?unuz kuru so?an? küçük küpler halinde yemeklik do?ray?n. Sar?msaklar? ince ince do?ray?n. Kabu?unu soydu?unuz domatesi küçük küpler halinde kesin.

Zeytinya??n? geni? tabanl? bir tencerede k?zd?r?n. So?an ve sar?msaklar? ekleyip hafif bir renk alana kadar soteleyin.

Domates küplerini ve biber salças?n? ilave edip kar??t?r?n. K?s?k ate?te 2-3 dakika kadar pi?irin.

Do?ranm?? kabaklar? tencereye al?p tuz ve karabiber ekleyin. S?cak suyu üzerlerine gezdirin.

Bol suda y?kay?p fazla suyunu süzdü?ünüz pirinçleri kat?n. Kabak yeme?ini, kapa??n? kapatt???n?z tencerede k?s?k ate?te 25-30 dakika kadar pi?irin.

Pirinçler aç?l?p fazla suyunu çekti?inde kuru nane ekleyip kapa??n? kapatt?ktan sonra ocaktan al?n.

Oda s?cakl???nda ?l?k bir hal alan kabak yeme?ini incecik k?y?lm?? dereotu ilavesiyle sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Zeytinya?l? kabak yeme?ini önceden haz?rlay?p so?uttuktan sonra da servis edebilirsiniz.

Köz Kokar: Babagannuş

babagannus-tarifi

Mutfa??m?zda en çok kullan?lan sebze olma rekorunu elinde tutan patl?canla yap?lan onlarca salata, meze, kebap ve tencere yeme?i var. Babagannu?, ana malzemesi patl?can olmakla birlikte, yöresel olarak de?i?en farkl? reçetelerine ula??labilen bir lezzet.

Közlenmi? domates, biber ve patl?canla yap?lan babagannu?un yan? s?ra, tahinle yap?lan tarifler de var. Asl?na bakarsan?z, tahinle yap?lan Lübnan mutfa??ndan gelen mütebbel diye bir mezeye tekabül ediyor.

Mis gibi köz kokusunun yay?ld??? babagannu? tarifini, misafir sofralar?n?zda salata veya meze olarak sunabilirsiniz.

Malzemeler
3 adet büyük boy patl?can
3 adet k?rm?z? biber
4 adet ye?il biber
2 adet domates
1 adet sar? biber (iste?e ba?l?)
2 di? sar?msak
4 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? tuz (azalt?p artt?r?labilir)
1 tatl? ka???? nar ek?isi

Nas?l Yap?l?r?
Patl?can, domates ve biberleri közleyin.

Közlenen sebzelerin kabuklar?n? soyun.

Bir b?çak yard?m?yla patl?canlar? geli?i güzel parçalay?n.

Di?er sebzeleri de küp küp do?ray?n.

Sar?msaklar? ezin. Zeytinya??, nar ek?isi, ve tuz ile kar??t?r?n.

Bütün malzemeleri bir kaba al?n, kar??t?r?n ve sunuma haz?r hale getirin.

Servis Önerisi
Dilerseniz, üzerine minik minik do?ranm?? beyaz so?an ve ince ince k?y?lm?? maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

İngiliz Ponçiği: Yaban Mersinli Scone

yaban-mersinli-scone-1

Malzemeler
2 su barda?? un
125 gram tereya??
1 adet yumurta sar?s?
5 yemek ka???? toz ?eker
1 su barda?? kurutulmu? yaban mersini
1 adet rendelenmi? limon kabu?u
1/2 su barda?? krema
1/2 çay ka???? tuz
1 paket kabartma tozu

Üzeri için:
1 adet yumurta sar?s?
1 yemek ka???? su
1 yemek ka???? toz ?eker

Püf Noktas?
Tereya??n? küçük küpler halinde kesip, derin dondurucuda so?uttuktan sonra kullan?n.S?v? ve kat? malzemeleri ayr? ayr? kar??t?rmal? ve yo?urmadan harmanlamal?s?n?z.Kesti?iniz hamur parçalar?n? sonras?nda elinizle düzeltmeyin. Pi?me süresi ve kabarma oran?n? do?rudan etkileyecektir.

Pi?irme Önerisi
Kurutulmu? meyve parçac?klar? ile daha ba?ar?l? sonuçlar alaca??n?z bu tarifte kay?s?, üzüm, incir gibi yemi?leri kullanabilir; f?nd?k, ceviz, badem gibi kuru yemi?leri kavurduktan sonra ekleyebilirsiniz.?ç k?s?mlar?n?n kurumamas? için çok fazla pi?irmemeye dikkat edin. Kenar k?s?mlar? hafif bir renk ald?ktan sonra f?r?ndan al?n ve so?uduktan sonra ikram edin.

Nas?l Yap?l?r?
Krema, yumurta sar?s? ve rendelenmi? limon kabu?unu küçük bir kapta ç?rp?n.

Un, toz ?eker, kabartma tozu, tuz ve kurutulmu? yaban mersinlerini derin bir kapta kar??t?r?n. Derin dondurucuda bekletti?iniz tereya??n? kat? malzemelere kat?n.

Tereya?? küplerini çok fazla küçültmeden bir çatal ya da aparat yard?m?yla kat? malzemelere kar??t?r?n ancak asla yo?urmay?n. Aksi takdirde elinizin ?s?s?, tereya??n? eritecek ve k?vam? bozacakt?r.

Ç?rp?lm?? s?v? malzemeleri harca kat?n ve çatal yard?m?yla yava?ça kar??t?r?n.

Toparlanan scone kar???m?n? ya?l? ka??t üzerine yakla??k iki parmak kal?nl???nda yay?n. Bir b?çak yard?m?yla 12 e?it parçaya bölün. F?r?n? 200 derecede ?s?t?n.

Taban?n? ya?l? ka??t ile kaplad???n?z f?r?n tepsisine hamurlar? aral?kl? olarak dizin. Üzerlerine; su ile ç?rpt???n?z yumurta sar?s?n? sürün. Toz ?eker serpi?tirin.

Önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda, pi?me süresini aralarda kontrol edip, 15- 20 dakika kadar pi?irin. Ard?ndan; ?zgara teli üzerinde, oda ?s?s?nda so?uttu?unuz sconelar? çay?n yan?nda sevdiklerinizle payla??n.