Misafirlik: Tavuklu Krep

tavuklu-krep-tarifi

Krep için:
1 su barda?? un
1 su barda?? süt
1 adet yumurta
1/2 çay ka???? ?eker
1 çay ka???? tuz (azalt?p artt?r?labilir)
1 tatl ka???? s?v? ya?

Püf Noktas?
Krep hamuru yaparken unu eleyerek kullanmay? ihmal etmeyin.

Pi?irme Önerisi
Tavuklar?n kurumamas? için ate?i k?smay?n ve her taraf? beyazlay?nca sotelemeyi b?rak?p di?er malzemeleri ekleyin.

Nas?l Yap?l?r?
Krep malzemelerini bir kaba al?p homojen bir görünüm elde edene dek ç?rp?n.

Tavaya ya?? al?p her yan?na bula?mas?n? sa?lay?n ve fazlas?n? kenara al?n.

Tava iyice k?zd?ktan sonra krep harc?ndan 1 kepçeden 1 parmak daha az alarak tavaya dökün. Tavan?n sap?ndan tutup oynatarak harc?n tavan?n taban?nda yay?lmas?n? sa?lay?n.

Her iki yüzünü de orta ate?te iki?er dakika pi?irdikten sonra kenara al?n. Bütün krep hamuru için ayn? i?lemi uygulay?n.

Krepler pi?erken bir yandan da so?an? piyazl?k do?ray?n. Biberleri uzun uzun do?ray?n. Önce so?anlar? 1 yemek ka???? s?v?ya?da 2 dakika kadar soteleyin, ard?ndan biberleri de ekleyip 3 dakika daha soteleyip kenara al?n.

Tavuklar? çok ince olmayacak ?ekilde (1 parmak kal?nl???nda) uzun uzun do?ray?n.

Biberleri pi?irdi?iniz tavay? iyice ?s?t?n, içerisine 1 yemek ka???? s?v?ya?? koyup unu da iyice k?zd?r?n. Çok k?zg?n tavaya tavuklar? at?n, alt?n? hiç k?smadan h?zl? h?zl? soteleyin.

Tavuklar?n d?? yüzeyi pi?mi? gözüktü?ü an, biber so?an kar???m?n? ekleyin ve h?zl? h?zl? sotelemeye devam edin.

Bir dakika kadar sonra kremay? ve muskat? ekleyin.

Krema t?k?rdamaya ba?lay?nca tuzu da ekleyip, ate?ten al?n.

Her krebin içerisine e?it miktarda bölü?türerek tavuklu harçtan koyun. Kreplerin alt?ndan ve üstünden katlay?p ondan sonra dürün.

E?er krepleriniz so?uduysa, bir miktar tereya? gezdirilmi? tavada alt üst ederek hem krepleri ?s?tabilir hem de az?c?k k?zartm?? olursunuz.

Servis Önerisi
E?er dilerseniz, krepleri bir f?r?n kab?na dizip üzerine be?amel sos ve rende peynir gezdirerek, 180 derecede 15 dakika pi?irebilirsiniz.

Beyaz Dantelli: Beşamel Soslu Tavuk

besamel-soslu-tavuk-tarifi-1

Malzemeler
600 gram ku?ba?? tavuk gö?sü
2 yemek ka???? zeytinya??
1/2 çay ka???? taze çekilmi? renkli tane karabiber
1/2 çay ka???? tuz

Be?amel sos için:
2 yemek ka???? un
2 yemek ka???? tereya??
2 su barda?? so?uk süt
100 gram rendelenmi? ka?ar peyniri
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Püf Noktas?
Be?amel sos haz?rlarken unun köpürüp, kavrulmas?na ve kokusunun ç?kmas?na dikkat edin. So?uk süt kullan?n.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre tarife ha?lanm?? garnitür (bezelye, patates, havuç) ekleyebilir, porsiyonluk kaplarda ha?lanm?? tavuk eti ile de f?r?nda pi?irerek haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ku?ba?? tavuk gö?sünü, taze çekilmi? tane karabiber ve tuz ile harmanlayarak lezzetlendirin.

Zeytinya??n? bir tavada k?zd?r?n. Tavuk etlerini aralarda kar??t?rarak, yüksek ate?te soteleyin. Sotelenen tavuklar? ?s?ya dayan?kl? f?r?n kab?na aktar?n.

Be?amel sosu haz?rlamak için; tereya??n? sos tenceresinde eritin. Unu, bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?rarak kavurun.

Kavrulan una so?uk sütü azar azar ilave ederek topaklanmamas? için sürekli kar??t?r?n. Tuz ve karabiber ekleyin.

Tavuklar?n üzerini be?amel sos ile kaplay?n. Üzerlerine rendelenmi? ka?ar peyniri ekleyin ve önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda 25 dakika pi?irin.

Dilimledikten sonra, bekletmeden s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Tortilla Güzeli: Tavuklu Quesadilla

quesadilla-tarifi

Malzemeler
4 adet tortilla ekme?i
250 gram fileto tavuk gö?sü
2 yemek ka???? zeytinya??
1 adet orta boy kuru so?an
100 gram mantar
1 adet dolmal?k k?rm?z? biber
1 adet dolmal?k sar? biber
100 gram rendelenmi? cheddar peyniri
1/4 demet maydanoz
1/2 çay ka???? cajun baharat?
1/2 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? karabiber

Servisi için:
2 yemek ka???? ek?i krema sosu2 yemek ka???? chili thai sosu

Püf Noktas?
Tüm malzemelerin jülyen (uzun-ince ?eritler halinde) do?ranmas? görsellik ve e?it sürede pi?meleri için önem ta??maktad?r.

Pi?irme Önerisi
Cajun baharat? yerine k?rm?z? toz biber kullanmay? tercih edebilir, arzuya göre etli olarak da haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Meksika lezzetinin tavuklu iç harc?n? haz?rlamak için; orta boy kuru so?an? piyazl?k do?ray?n. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini ç?kard???n?z dolmal?k renkli biberleri uzun ince ?eritler halinde kesin.

Üzerlerini nemli bir bez ile temizledi?iniz mantarlar? ince ince do?ray?n. Fileto tavuk gö?üs etini, sebzelerle uyumlu olacak ?ekilde dilimleyin.

Zeytinya??n? mümkünse wok tavada k?zd?r?n. Piyazl?k do?rad???n?z so?anlar?, k?zg?n ya?da hafif bir renk alana kadar arzu ederseniz bir adet kesme ?eker ilavesiyle soteleyin.

Aralarda kar??t?r?p, s?ras?yla; do?ranm?? fileto tavuk gö?sü, renkli biberler ve mantarlar? ekledikten sonra tüm malzemeyi yüksek ate?te sotelemeyi sürdürün.

Lezzet vermesi için cajun baharat?, tuz ve karabiberi kat?n. Tavuklu harc?n?z haz?r. Haz?rlad???n?z harc? göz karar? iki e?it parçaya bölün. Maydanozlar? incecik k?y?n.

Tortilla ekmeklerinden bir tanesini teflon bir tavaya al?n. Üzerine tavuklu harc?n yar?s?n? e?it olarak payla?t?r?n. K?y?lm?? maydanozun ve rendelenmi? chedddar peynirinin yar?s?n? üzerine serpi?tirdikten sonra di?er bir tortilla ekme?ini üzerine kapat?n.

Ekmeklerin aras?nda kalan cheddar peyniri, lezzet vermenin yan? s?ra tüm malzemeyi birbirine ba?lay?p, ekmeklerin da??lmas?n? engelleyecek. ??in s?rr? burada yat?yor.

Tortillay? geni? bir servis taba?? yard?m?yla ters çevirerek, arkal? önlü renk alana kadar, orta ?s?da pi?irin. Di?er tortilla ekmekleri ve iç harç için de ayn? i?lemi tekrarlay?n.

Keskin bir b?çak yard?m?yla dilimledi?iniz Quesadilla’y? scak s?cak bekletmeden servis yap?n, sevdiklerinizle payla??n.

Lezzete Gel: Tavuk Fajita

tavuk-fajita-tarifi

Malzemeler
2 adet fileto tavuk gö?sü (200’er graml?k)
1 adet orta boy kuru so?an
2 adet orta boy kapya biber
2 adet orta boy ye?il dolmal?k biber
2 yemek ka???? soya sosu
2 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? tuz
1 çay ka???? kekik
4 adet tortilla ekme?i

Marine için:
3 yemek ka???? limon suyu
1 çay ka???? karabiber
3 di? sar?msak
1 çay ka???? pudra ?ekeri

Püf Noktas?
Tüm malzemeleri jülyen do?ray?n?z.

Pi?irme Önerisi
Arzu etti?iniz baharatlar? marine kar???m?na ekleyebilirsiniz.Renk çe?itlili?i aç?s?ndan sar? dolmal?k biber de kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Tavuklar? 3-4 cm. uzunlu?unda jülyen ?eklinde kesin. Marine kar???m? için; sar?msaklar? incecik do?ray?n.

Limon suyu, pudra ?ekeri, karabiber ve incecik do?ranm?? sar?msaklarla jülyen ?eklinde kesilmi? tavuk etlerini bir kapta harmanlay?n. 30 dakika bekletin.

Orta boy kuru so?an? ince ince piyazl?k do?ray?n. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini ç?kard???n?z kapya ve ye?il dolmal?k biberleri jülyen ?eklinde do?ray?n.

Zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n. Jülyen do?rad???n?z sebzeleri tavaya al?n ve yüksek ate?te 5 dakika kadar pi?irin.

Marine kar???m?nda bekleyen tavuk etlerini kat?n ve tavuklar renk alana kadar yakla??k 7 dakika pi?irin.

Soya sosu, tuz ve kekik ekledi?iniz sebzeli-tavuklu harc? 3 dakika daha pi?irdikten sonra ocaktan al?n.

Haz?rlad???n?z tavuklu iç harc?, tortilla ekmekleri aras?na payla?t?rd?ktan sonra rulo ?eklinde sar?n. Bekletmeden servis edin, sevdiklerinizle payla??n.

O Bir Uzakdoğulu: Soya Soslu Tavuk

soya-soslu-tavuk-tarifi-1

Malzemeler
1 yemek ka???? tereya??
4 adet fileto tavuk gö?sü
1 adet k?rm?z? dolmal?k biber
1 adet sar? dolmal?k biber
2 adet kabak
4 yemek ka???? soya sosu
1 yemek ka???? m?s?r ni?astas?
1 su barda?? s?cak su
1/2 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber

Püf Noktas?

Bu tarz Uzakdo?u yemeklerinde tavuk ve sebzeleri lezzetini hapsetmesi ve sulanmamas? için mümkünse döküm tavada ve yüksek ate?te soteleyin.Soya sosu kulland???n?z için tuz kullanmay?n.

Nas?l Yap?l?r?
Renkli dolmal?k biberleri ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini ç?kart?n ve uzun ince ?eritler halinde do?ray?n.

Kabaklar?, bol suda y?kay?n ve kabuklar?n? soymay?n. Uç k?s?mlar?n? kesti?iniz kabaklar?, çekirdekli orta k?s?mlar?n? kullanmadan dört taraf?ndan uzunlamas?na kesin.

Elde etti?iniz kabak dilimlerini bir parmak kal?nl???nda verev ?eklinde do?ray?n. Fileto tavuk gö?üslerini kabak ve biberlerle uyumlu olacak ?ekilde uzun ince ?eritler halinde kesin.

Tereya??n? geni? tabanl? bir tavada eritin. Öncelikle; tavuklar? ekleyin, tavay? aralarda sallayarak ya da kar??t?rarak yüksek ate?te soteleyin.

Ard?ndan; kabak dilimlerini ve karabiberi ekleyerek soteleme i?lemini sürdürün. Son olarak; renkli biber dilimlerini ekleyin ve tüm malzemeyi kar??t?rarak soteleyin.

Soya sosunu, s?cak su ile kar??t?rd???n?z m?s?r ni?astas?n? tavaya aktar?n.

Tavuklar?, sosunu çekene kadar yakla??k 5 dakika daha pi?irdikten sonra bekletmeden s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

İyi Tarif: Mantarlı Tavuk Sote

tavuklu-mantar-sote-tarifi-1

Malzemeler
600 gram ku?ba?? tavuk gö?sü
500 gram kültür mantar?
3 yemek ka???? zeytinya??
1 adet domates
2 adet ye?il biber
2 adet k?rm?z? biber
1 çay ka???? taze çekilmi? renkli tane karabiber
1 tatl? ka???? kekik
1 çay ka???? tuz

Püf Noktas?
Mantarlar? beyazlamas? için limonlu suda bekletebilir, kurulad?ktan sonra kullanabilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Tavuklu mantar soteye arzuya göre so?an ve sar?msak da ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kabu?unu soydu?unuz domatesi küçük küpler halinde do?ray?n. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini ç?kard???n?z ye?il ve k?rm?z? biberleri yar?m ay ?eklinde do?ray?n.

Mantarlar? büyüklü?üne ve iste?inize göre ince dilimler halinde ya da iri parçalar halinde do?ray?n.

Zeytinya??n? tavada k?zd?r?n. Ku?ba?? do?ranm?? fileto tavuk gö?üslerini, suyunu salmamas? için yüksek ate?te soteleyin.

Ard?ndan; do?ranm?? ye?il ve k?rm?z? biberleri, mantar? ekleyip, soteleme i?lemini 10 dakika kadar sürdürün. Son olarak; do?ranm?? domates, tuz, çekilmi? tane karabiber ve kekik ekleyin.

Domatesler suyunu çekene kadar pi?irme i?lemini sürdürün. Arzuya göre; ince k?y?lm?? maydanoz ilavesiyle s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Dondurmalı Sıcak Çikolata Tarifi

Dondurmal? S?cak Çikolata Tarifi

Malzemeleri
1 bardak Süt
1/4 bardak Krema
2 yemek ka???? Kakao
1/2 bardak ?eker
1/2 bardak Bitter Çikolata
2 bardak Buz
1 Top Çikolatal? Dondurma

Dondurmal? S?cak Çikolata Yap?l???
Süt, krema, vanilya, kakao, ?eker ve çikolatay? bir sos tavas?nda her?ey eriyene kadar ç?rparak ?s?t?n.
Il?nan s?cak çikolatay?, çikolatal? dondurmay? ve buzu blender’dan geçirin. Üzerini krem?anti ile süsleyin. Afiyet olsun!

Islak Hamburger Tarifi

islak-hamburger_738

Malzemeleri
3 adet Domates
1 Yumurta
2 yemek ka???? Galeta Unu
1/2 So?an
4 di? Sar?msak
250 gram Köftelik K?yma
Hamburger Ekme?i
Kimyon
Sar?msak Tozu
Tuz
Karabiber
?eker
Zeytinya??

Yap?l???

Is?tt???n?z zeytinya??nda sar?msaklar? soteleyin.
Domatesleri, ?ekeri, tuz ve karabiberi ekleyin.
Kaynad?ktan sonra alt?n? k?s?n ve 20 dakika pi?irin.
K?yma, galeta unu, yumurta, rendelenmi? so?an, sar?msak tozu, kimyon, tuz ve karabiberi bir kasede birle?tirip, elinizle yo?urun.
Elinizle ?ekil vererek hamburger ekmeklerinizin büyüklü?ünde 3 e?it hamburger köftesi yap?n. 15 dakika buzdolab?nda dinlendirin.
Köftelerinizi ?zgara tavadan pi?irin.
Hamburger ekmeklerinizi, haz?rlad???n?z domates sos ile önlü arkal? soslay?n. Aras?na köfte koyup servis edin.