Dondurma Saatine: Karpuzlu Buz

karpuzlu-buz-tarifi

Malzemeler
4 büyük dilim karpuz
2 yemek ka???? esmer ?eker
1 adet rendelenmi? limon kabu?u
1 tatl? ka???? taze s?k?lm?? limon suyu
1/5 çay ka???? tarç?n (arzuya göre)

Püf Noktas?
Dondurman?n hafif taneli olmas?n? istiyorsan?z karpuzlu buz kar???m?n? mutfak robotunda k?sa süre çektirin.

Nas?l Yap?l?r?
Karpuz dilimlerinin kabuk k?s?mlar?n? al?n. Çekirdeklerini dikkatli bir ?ekilde ay?klay?n.

Küçük küplere böldü?ünüz çekirdekleri ay?klanm?? karpuzlar? blender ya da mutfak robotuna al?n.

Esmer ?eker, rendelenmi? limon kabu?u, taze s?k?lm?? limon suyu ve tarç?n ilave edin. Karpuzlar püre halini alana kadar mutfak robotunu çal??t?r?n.

Özel dondurma kal?plar? ya da ka??t bardaklara doldurdu?unuz kar???m?n ortas?na tahta ya da plastik dondurma çubuklar?n? saplay?n.

Derin dondurucuda en az 3-4 saat kadar so?utup kal?plar?ndan ç?kard?ktan sonra sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Porsiyonluk silikon muffin kal?plar? ya da temiz buz kal?plar?n? meybuz yap?m?nda rahatl?kla kullanabilirsiniz.

Meyveden Ötesi: Karpuzlu Cheesecake

karpuzlu-cheesecake-tarifi

Malzemeler
Cheesecake taban? için:
3 adet yulafl? bisküvi
75 gram tereya??

Kremas? için:
750 gram labne peyniri
250 ml. krema
125 gram pudra ?ekeri
1 tatl? ka???? limon suyu

Karpuz sos için:
3 büyük dilim karpuz
2 yemek ka???? pudra ?ekeri
1,5 yemek ka???? m?s?r ni?astas?

Püf Noktas?
Sa?l??a zararl? oldu?u için karpuzun çekirdeklerini ay?klay?n. Arzuya göre çekirdek görüntüsü vermesi ad?na yenilebilir farkl? süsleme malzemeleri kullan?n.

Pi?irme Önerisi
Cheesecake kremas?n?n daha k?sa sürede k?vam almas?n? istiyorsan?z; buzlu suda aç?lmas? için bekletti?iniz 3 adet yaprak jelatini, az bir miktar s?cak suda benmari usulü eritip kremayla kar??t?rd?ktan sonra di?er malzemelere ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Yulafl? bisküvileri küçük parçalar halinde k?r?n. Oda s?cakl???nda bekletti?iniz tereya?? ile mutfak robotunda hamur haline gelene kadar kar??t?r?n.

Kolayl?kla dilimlenebilmesi için taban?n? ya?l? ka??tla kaplad???n?z kelepçeli kek kal?b?na hamurunu yay?n. Üzerini bir spatula yard?m?yla düzeltin ve bast?r?n. K?vam almas? için k?sa bir süre buzdolab?nda bekletin.

Pudra ?ekeri, labne peyniri, krema ve limon suyunu mikser yard?m?yla, yüksek devirde pürüzsüz bir k?vam elde edene kadar ç?rp?n.

Kelepçeli kek kal?b?nda bulunan bisküvi kat? üzerine haz?rlad???n?z krema kar???m?n? e?it olarak yay?n. Üzerini bir spatula yard?m?yla düzelttikten sonra streç film ile kaplay?p, buzdolab?nda en az 1 saat kadar bekletin.

Karpuz sos için; çekirdeklerini ay?klad???n?z karpuz dilimlerini bir mutfak robotu yard?m?yla püre haline getirin.

Küçük bir sos tenceresine ald???n?z karpuz püresini m?s?r ni?astas? ve pudra ?ekeri yard?m?yla k?s?k ate?te hafif koyu bir k?vam alana kadar pi?irin. Ocaktan al?p sürekli kar??t?rarak so?utun.

Dolapta so?umakta olan cheesecake’i d??ar? al?n. Üzerini ikinci bir kat olarak karpuz sosla kaplay?n. Streç filmle kaplay?p so?umas? için yeniden buzdolab?na kald?r?n.

K?vam alan cheesecake’i keskin bir b?çak yard?m?yla dilimledikten sonra so?uk olarak sevdiklerinizle payla??n.

Bol Çikolatalı: Mısır Gevrekli Pasta

misir-gevrekli-pasta-tarifi

Malzemeler
500 gram m?s?r gevre?i
250 gram bitter çikolata
125 ml. s?v? krema
8 adet marshmallow
1/2 su barda?? ince çekilmi? f?nd?k içi

Servisi için:
1 su barda?? bademli çikolata draje

Nas?l Yap?l?r?
Pastaya k?vam ve tat verecek çikolata sosunu haz?rlamak için; s?v? kremay? küçük bir tencerede kaynamaya b?rak?n.

Kaynama noktas?na gelen s?v? kremay? ocaktan al?n. Küçük parçalara ay?rd???n?z bitter çikolata parçalar?n? içine kat?p h?zl?ca kar??t?r?n. Kreman?n ?s?s?yla çikolata parçalar? tamamen erimi? olmal?.

M?s?r gevre?ini geni? bir kar??t?rma kab?na al?n. ?nce çekilmi? f?nd?k içi ekledi?iniz eritilmi? çikolata kar???m?yla harmanlay?n.

Temiz ve derin bir servis kasesinin çukur k?sm?n? streç filmle kaplay?n. Haz?rlad???n?z m?s?r gevrekli kar???m?n yar?s?n? servis kasesine bo?alt?n. Orta k?sm?na marshmallowlar? gömün. Kalan m?s?r gevrekli kar???mla üzerlerini kapat?p pastaya son halini verin.

Üzerini streç filmle kaplay?p so?umas? için buzdolab?na kald?r?n. So?uyup k?vam alan pastay? büyük bir servis taba??na ters çevirip ç?kart?n.

Bademli çikolata drajeleriyle süsledi?iniz pastay?, dilimledikten sonra sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Haz?rlad???n?z pastay? porsiyonluk muffin kal?plar?nda so?utabilir, dilimlemeden de servis edebilirsiniz.M?s?r gevrekli pasta kar???m?na arzu etti?iniz kuru meyve ve kuru yemi? parçalar?n? ekleyebilirsiniz.

Bir Muz Tatlısı: Banana Split

banana-split-tarifi

Malzemeler
2 adet muz
2 top çikolatal? dondurma
2 top vanilyal? dondurma
2 top çilekli dondurma
2 yemek ka???? çikolata sosu
2 yemek ka???? çikolatal? pasta süsü
2 yemek ka???? file f?nd?k
2 adet kedi dili bisküvi

Servisi için:
1/2 su barda?? kar???k orman meyvesi

Nas?l Yap?l?r?
Kabu?unu soydu?unuz bütün muzlar? uzunlamas?na ortadan ikiye kesin.

Servis taba??na ald???n?z iki parçadan olu?an muzun orta k?sm?na birer top çikolatal?, çilekli ve vanilyal? dondurma yerle?tirin.

Kedi dili bisküvi ekledi?iniz servis tabaklar?n?n üzerine çikolata sosunu hafiften gezdirin.

Çikolatal? pasta süsü ve file f?nd??? tatl?n?n üzerine serpi?tirip arzuya göre taze orman meyveleri e?li?inde so?uk olarak sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Arzuya göre tatl?n?n servisinde ç?rp?lm?? kremaya ve farkl? dondurma çe?itlerine yer verebilirsiniz.Tatl?y? bekletmeden so?uk olarak servis edin.

Portakallı İrmik Helvası

portakalli-irmik-helvasi-tarifi

Malzemeler
2 su barda?? irmik
100 gram tereya??
1/2 çay barda?? ayçiçek ya??
2 su barda?? toz ?eker
2,5 su barda?? su
1,5 su barda?? taze s?k?lm?? portakal suyu
1/5 çay ka???? tuz
1 adet rendelenmi? portakal kabu?u

Servisi için:
1 adet orta boy portakal (arzuya göre)
200 gram ceviz içi (arzuya göre)

Püf Noktas?
?rmi?i, k?s?k ate?te ve yakmadan sürekli kar??t?rarak kavurmaya özen gösterin. Unutmay?n ki ?erbet kar???m?n? ekledi?iniz helvan?n rengi 1-2 ton aç?lacakt?r.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre; taze s?k?lm?? portakal suyu ve s?cak su miktar?n? e?it oranda (2 su barda??) kullanabilirsiniz.?rmik öncesinde dolmal?k f?st?k kavurarak helvaya farkl? bir tat katabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Tatl?n?n ?erbeti için; su, taze s?k?lm?? portakal suyu ve çok çok az miktarda tuzu küçük bir sos tenceresine al?p k?s?k ate?te kaynamaya b?rak?n.

Tereya??n?, ayçiçek ya?? ilavesiyle kal?n tabanl? bir tencerede eritin. ?rmi?i ekleyip tahta bir ka??k yard?m?yla kar??t?rarak k?s?k ate?te 20-25 dakika kadar pi?irin.

?rmikler renk ald???nda ölçülü toz ?ekeri ekleyip 2-3 dakika kadar kar??t?r?n. Ac? bir tat vermemesi ad?na beyaz k?s?mlar?n? almamaya dikkat etti?iniz rendelenmi? portakal kabuklar?n? ilave edin.

Portakal sulu ?erbet kar???m?n?, helva tenceresine azar azar ekleyip fokur fokur kaynamaya ba?layan helva kar???m?n? tahta bir ka??k yard?m?yla kar??t?r?n.

K?s?k ate?te, suyunu çekip k?vam alana kadar pi?irme i?lemini sürdürün. Toz ?eker taneleri tamamen eridi?inde helva tenceresi üzerine ka??t havlu ya da hafif nemli bir mutfak bezi kapat?p demlenmeye b?rak?n.

Servis kaselerine ald???n?z ya da dondurma ka???? yard?m?yla ?ekil verdi?iniz irmik helvas?n?, portakal dilimleri ve ceviz içiyle süsleyerek sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Arzuya göre portakal dilimleri e?li?inde süsledi?iniz helvay? tarç?n ilavesiyle servis edebilirsiniz.

Meyvenin Gurme Hali: Karpuz Pasta

karpuz-pasta-tarifi

Malzemeler
1 adet orta boy karpuz
1 su barda?? ahududu
1/2 su barda?? yaban mersini
1 su barda?? file badem

Kremas? için:
2 paket toz krem ?anti
3 çay barda?? so?uk süt

Püf Noktas?
Kreman?n daha k?sa sürede kat? hale gelmesi için küçük bir paket krema sertle?tirici kullanabilirsiniz.Karpuzu ve krema yap?m?nda kulland???n?z sütü buzdolab?nda so?uttuktan sonra kullan?n.Keskin bir b?çak yard?m?yla karpuz kabuklar?n?n kal?n k?s?mlar?n?, küçük bir b?çak yard?m?yla da kalan beyaz k?s?mlar?n? almaya dikkat edin.Kreman?n donmas? önemli! Son ?eklini verdi?iniz karpuz pastay?, buzdolab?nda ya da derin dondurucuda so?uttuktan sonra servis yapmay? unutmay?n.

Nas?l Yap?l?r?
Bol suda y?kad???n?z karpuzu, alt ve üst k?sm?ndan kesin. Küp halini alan karpuzu rahatça ?ekil verebilece?iniz bir zemine dik olarak oturtun.

Karpuz kabu?una takt?rd???n?z keskin bir b?ça??, a?a?? do?ru hareket ettirip karpuz kabuklar?n? bu ?ekilde soyun. B?ça?a ?ekil verip onu esnetecek olan sizsiniz, bunu unutmay?n.

Küçük bir b?çak yard?m?yla kalan beyaz k?s?mlar? al?p son rötu?lar? yap?n.

Kabuklar? tamamen soyulmu? karpuzdan olu?an pasta taban? daha do?rusu kütleniz haz?r. ?ki katl? pastalar haz?rlamak için onu bölebilir, kal?p yard?m?yla ?ekil verebilir ya da bütün olarak kullanabilirsiniz.

Pastan?n kremas? için; toz krem ?antiyi so?uk süt ilavesiyle mikserle ç?rp?n. Köpürüp yo?un bir k?vam alan ?antiyi derin dondurucuda bekletin.

Servis taba??na ald???n?z karpuzun fazla suyunu ka??t havlu yard?m?yla al?n.

Derin dondurucudan ç?kard???n?z kremayla karpuzun üzerini h?zl?ca kaplay?n. Yan k?s?mlar?n? düz bir spatula yard?m?yla düzeltin. Karpuzun gözükmemesine özen gösterin.

Pastan?n üzerini yaban mersini ve ahududu taneleriyle süsleyin. Yan k?s?mlar?n? badem k?r?klar? ya da file badem parçalar?yla kaplay?n.

Buzdolab?nda 6-8 saat kadar so?uttu?unuz karpuz pastay?, dilimledikten sonra sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Kabuklar?n? dikkatlice kesti?iniz karpuzu iki kat halinde kesip araya krema sürerek iki katl? bir pasta da haz?rlayabilirsiniz. Bu durumda buzdolab?nda bekletme süresini uzatmay?n yeter.Ahududu ve yaban mersini yerine arzu etti?iniz meyveleri süslemede kullanabilir, file badem yerine file f?nd?k ya da pasta süsü kullanmay? tercih edebilirsiniz.

Sütlü Tatlıların Esmeri: Kazandibi

kazandibi-tarifi

Malzemeler
6 su barda?? süt
3 tepeleme yemek ka???? pirinç unu
3 tepeleme yemek ka???? m?s?r ni?astas?
1 su barda?? toz ?eker
1 yemek ka???? tereya??
2 tatl? ka???? pudra ?ekeri
1 çay ka???? tarç?n

Servisi için:
1 tatl? ka???? tarç?n

Püf Noktas?
Servis tepsisine ald???n?z az miktarda kazandibi, pudra ?ekeri ve tarç?n kar???m?n? tepsiye yay?p ate? üzerinde çevire çevire ve k?s?k ate?te yakmal?s?n?z.

Pi?irme Önerisi
Kulland???n?z tereya?? kazandibi kar???m?na parlakl?k ve az da olsa bir k?vam katacak ancak arzuya göre kullanmayabilirsiniz.Pirinç unu ve m?s?r ni?astas? yerine ayn? oranda un kullanmay? tercih edebilir, toz ?eker miktar?n? azalt?p artt?rabilir ya da toz vanilya veya özütü ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Süt, pirinç unu, m?s?r ni?astas? ve toz ?ekeri derin bir tencereye al?n.

Kar???m? bir ç?rpma teli yard?m?yla pürüzsüz bir hal alana kadar kar??t?r?n.

Oca?a ald???n?z kazandibi kar???m?n?, k?s?k ate?te sürekli kar??t?rarak k?vam alana kadar pi?irin.

Son olarak tereya?? ekleyip tatl?n?n s?cakl???yla erimesini sa?lay?n. Ocaktan ald???n?z tatl?y? ?l?k hale gelmesi ve pürüzsüz oldu?unuzdan emin olman?z için blenderdan geçirin.

Yakma i?lemi için tepsiyi oca?a al?n. Bir kepçe muhallebi, pudra ?ekeri ve tarç?n? tepsinin üzerinde kar??t?rd?ktan sonra her taraf?na e?it miktarda yay?n.

Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire kar???m? yak?n. Yakma i?lemi bitti?inde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yard?m?yla düzeltin.

Buzdolab?na kald?r?p k?vam almas? için so?uttu?unuz tatl?y?, ince uzun dilimlere ay?r?n. Uç k?sm?n? ?slatt???n?z spatula yard?m?yla k?v?rarak rulo ?eklinde sar?n.

Servis taba??na ald???n?z tatl?lar?, arzuya göre toz tarç?n ilavesiyle sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Rulo yapabilece?iniz tatl?y?, yan?k taraf? üstte kalacak ?ekilde kare dilimler halinde de servis edebilirsiniz.Arzuya göre servis tabaklar?na birer top sade dondurma ekleyebilirsiniz.

Kaymakla Taçlanmış: Fıstıklı Revani

fistikli-revani-tarifi

Malzemeler
4 adet yumurta
1 su barda?? toz ?eker
3/4 su barda?? ayçiçek ya??
1/2 su barda?? yo?urt
1/2 su barda?? irmik
1 su barda?? ince çekilmi? antep f?st???
2 su barda?? un
1 paket kabartma tozu
1/2 tatl? ka???? taze s?k?lm?? limon suyu

?erbeti için:
2,5 su barda?? toz ?eker
2,5 su barda?? su
1 tatl? ka???? taze s?k?lm?? limon suyu

Servisi için:
1/2 su barda?? ince çekilmi? antep f?st???
250 gram kaymak

Püf Noktas?
?erbetin so?u?a yak?n ?l?k ve k?vaml?, tatl?n?n s?cak olmas?na dikkat edin.

Pi?irme Önerisi
Tatl?ya rendelenmi? limon ya da portakal kabu?u ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
So?umas? gerekti?i için öncelikle f?st?kl? revaninin ?erbetini haz?rlay?n. Toz ?eker ve suyu derin bir tencereye al?n.

Toz ?eker eriyene kadar tahta bir ka??kla kar??t?rd???n?z ?erbet kar???m?n?, k?s?k ate?te ?urup k?vam?na gelene kadar kaynat?n. Kaynamakta olan ?erbete taze s?k?lm?? limon suyunu ilave ettikten sonra ocaktan al?n. So?umas? için bir kenarda bekletin.

Tatl?y? haz?rlamak için; yumurtalar? kar??t?rma kab?na al?n. Toz ?eker ilave etti?iniz yumurtalar? ?eker kristalleri tamamen eriyene kadar mikser yard?m?yla kar??t?r?n.

S?ras?yla; ayçiçek ya?? ve yo?urt ilave etti?iniz tatl?y? kar??t?rma i?lemini sürdürün. Tatl?ya ad?n? veren ince çekilmi? f?st?k içi, irmik ve elenmi? unu kat?n. Taze s?k?lm?? limon suyuyla köpük köpük olan kabartma tozunu ekleyin.

Pürüzsüz bir k?vam alana kadar kar??t?rma i?lemini sürdürdü?ünüz tatl? harc?n? ya?lanm?? ?s?ya dayan?kl? bir f?r?n kab?na aktar?n.

Önceden ?s?t?lm?? 170 derece f?r?nda kabar?p, renk alana kadar yakla??k 40-45 dakika pi?irin. F?r?ndan ç?kt?ktan sonra keskin bir b?çak yard?m?yla dilimledi?iniz tatl?n?n üzerine so?uyan ?erbeti bir kepçe yard?m?yla gezdirin.

?erbetini çeken tatl?y?, ince çekilmi? f?st?k içi ve kaymak e?li?inde so?uk olarak sevdiklerinizle payla??n.

Tadı Gerçek: Yalancı Cezerye

yalanci-cezerye

Malzemeler
4 adet havuç
1 paket çifte kavrulmu? petibör bisküvi
3 yemek ka???? ?eker
1 tatl? ka???? tereya?
2 yemek ka???? krema
1 yemek ka???? pekmez
2 adet kakule
1 çay ka???? tarç?n
1 çay barda?? k?r?k ceviz
1 çay barda?? hindistan cevizi rendesi

Nas?l Yap?l?r?Nas?l Yap?l?r?
Havuçlar? soyup rendenin en ince yeriyle rendeleyin.

Tereya??n? bir tencerede eritip rendelenmi? havuçlar? ekleyin.

Hafif hafif soteleyin sonra ?ekerini ekleyin. Suyunu b?rakacak sonra toplayacak ve bu arada yumu?am?? olacaklar.

Petibör bisküvileri rondodan geçirin.

Yumu?ayan havuçlar?n üzerine baharatlar?, ceviz ve bisküviyi ekleyip iyice kar??t?r?n ve ocaktan al?n.

?yice so?uyan havuçlu kar???ma krema ve pekmezi de ekleyip kar??t?r?n.

Cevizden daha ufak parçalar kopar?p yuvarlay?n. Hindistan cevizine bulay?p servis taba??na al?n.

Saray Eşrafından: Sultan Lokumu

sultan-lokumu

Malzemeler
500 ml. süt
70 gram tereya??
3 gram damla sak?z?
70 gram un
100 gram ?eker
1 paket vanilya
1 çorba kasesi hindistan cevizi

Püf Noktas?
Muhallebi yaparken ç?rpma teli kullanman?z topaklanmay? önleyecektir.

Pi?irme Önerisi
K?s?k ate?te pi?irmeniz k?vam?n?z?n daha pürüzsüz olmas?n? sa?layacakt?r.

Nas?l Yap?l?r?
Unu tereya??nda hafifçe kavurun.

Sütü yava? yava? ç?rpma teli ile ç?rparak ekleyin.

Vanilya, damla sak?z? ve ?ekeri ilave ederek ç?rpmaya devam edin.

Muhallebi k?vam?na gelinceye kadar ç?rpmaya devam edin.

Kenarlardan kaynamaya ba?lay?nca 2-3 dakika daha kar??t?rmaya devam edin.

Muhallebiyi ocaktan al?p, ya?l? ka??t serilmi? f?r?n tepsisine ince bir tabaka halinde yay?n.

Oda s?cakl???na gelince buz dolab?nda 2-3 saat donmas? için bekleyin.

So?uyan muhallebiyi elinizle yuvarlayarak hindistan cevizine bulay?n. ??te bu kadar, afiyet olsun.

Servis Önerisi
Dilerseniz toz haline getirdi?iniz ceviz ile birlikte hindistan cevizini kaplamak için kullanabilirsiniz.