Etli Patates Yemeği

etli-patates-yemegi

Malzemeler
400 gram ku?ba?? dana eti
2 adet orta boy patates
1 adet büyük boy havuç
2 di? sar?msak (arzuya göre)
1 yemek ka???? biber salças?
2,5 su barda?? su
2,5 yemek ka???? zeytinya??
2 çay ka???? tuz
1 çay ka???? karabiber
1 çay ka???? toz k?rm?z? biber

Servisi için:
5 dal ye?il so?an?n ye?il k?sm?

Pi?irme Önerisi
Dilerseniz patates yeme?inizin içine 1 adet orta boy so?an ekleyerek, lezzetlendirebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Havucu ve patatesleri iyice y?kay?n, kabuklar?n? soyun. Havucu yuvarlak bir biçimde do?ray?n. Patatesleri ise küp küp do?ray?n.

Tencerenizi oca?a al?n ve içerisine ku?ba?? etleri ilave edip, mühürleyin. Üzerine s?ras? ile ya? ve havuç ekleyin, kavurmaya ba?lay?n.

Havuçlar hafif renk de?i?tirdi?inde içerisine patatesleri ve sar?msaklar? at?n. Kar??t?rmaya devam edin.

Kavurdu?unuz malzemelerin üzerine salça ilave edin. Son olarak suyunu, tuz ve baharatlar?n? ekleyin ve kapa??n? kapatarak, orta ate?te pi?meye b?rak?n.

Patates, havuç ve etlerinizin pi?me durumunu kontrol ederek oca??n?z?n alt?n? kapat?n. Yeme?inizi biraz dinlendirdikten sonra tabaklar?na al?p, üzerine ye?il so?an ekleyerek servis edin.

Denizden taze çıktı: Kalamar dolması

kalamar-dolmasi-tarifi

Malzemeler
4 adet orta boy kalamar
3 yemek ka???? zeytinya??
1 adet orta boy kuru so?an
2 di? sar?msak
1 adet orta boy k?rm?z? biber
4 adet kurutulmu? domates
4 adet kültür mantar?
1/2 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri
1 adet orta boy rendelenmi? limon kabu?u
1 tatl? ka???? kekik
1/2 çay ka???? tuz

K?zartmak için:
2 yemek ka???? zeytinya??
1 di? sar?msak
2 dal taze kekik

Püf Noktas?
Kalamarlar? dikkatli bir ?ekilde temizleyin. Arzuya göre; toz ?eker, tuz ve karbonat ile köpürene kadar yakla??k 30 dakika ovun. Giderek yumu?ayan kalamarlara maden suyu ekledikten sonra buzdolab?nda 2-3 saat bekletin. Sonras?nda durulamadan dolma haline getirin.Sertle?mesini önlemek için; yüksek ate?te ve k?sa sürede pi?irmeye özen gösterin.

Nas?l Yap?l?r?
Bütün olarak sat?n ald???n?z kalamar?n iç organlar?n? kuyruk k?sm?ndan çekerek ç?kart?n. Uç k?sm?ndan tuttu?unuz kalamar?n d?? k?sm?nda bulunan deriyi h?zl? bir ?ekilde çekerek al?n.

Ortas?nda yer alan ?effaf kemi?i tek parça halinde ald?ktan sonra kalamar?n iç ve d?? k?sm?n? bol suda y?kay?n. Derisini ald???n?z bütün haldeki kalamar?n üzerinde kalan zar tabakas?n? s?y?rmak için b?ça??n ters ve keskin k?sm?yla üzerinden bir kez geçin.

Kuru so?an? küçük küpler halinde do?ray?n, sar?msa?? rendeleyin. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini ç?kard???n?z k?rm?z? biberi kuru so?anlarla uyumlu olacak ?ekilde kesin.

Üzerini nemli bir bezle sildi?iniz kültür mantar? ve kurutulmu? domatesleri ince ince dilimleyin.

Zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n. Kuru so?anlar? tavaya al?p hafif bir renk alana kadar soteleyin. Sar?msak ilavesiyle aroma kat?n.

S?ras?yla; mantar, kurutulmu? domates ve k?rm?z? biber küplerini kat?p yüksek ate?te soteleyin. Renk alan sebze kar???m?n? derin bir kaseye aktar?p so?uduktan sonra kekik, tuz, rendelenmi? limon kabu?u ve ka?ar peyniri ilavesiyle kar??t?r?n.

Önceden temizledi?iniz kalamarlar?n iç k?s?mlar?n? haz?rlad???n?z iç harçla doldurun. Uç k?s?mlar?n? bir kürdan yard?m?yla tutturun.

Üzerlerine zeytinya?? sürüp önceden k?zd?r?lm?? döküm tavaya boylu boyunca yerle?tirin. Aroma vermesi için; sar?msak ve taze kekik ekledi?iniz tavada ters yüz edip k?sa sürede pi?irin. S?cak s?cak servis taba??na al?p dilimleyerek sevdiklerinizle payla??n.

Bir aile sofrası geleneği: Etli biber dolması

yedinci-gun-iftar-etli-biber-dolmasi

Malzemeler
10 adet orta boy renkli dolmal?k biber
250 gram orta ya?l? dana k?yma
1/2 çay barda?? pirinç
1 adet orta boy kuru so?an
1 adet büyük boy domates
1 tatl? ka???? nane
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Sosu için:
1 yemek ka???? tereya??
1 yemek ka???? zeytinya??
1 yemek ka???? domates salças?
2 su barda?? s?cak su
1/4 çay ka???? tuz

Püf Noktas?
Rendelenmi? domatesin kendi suyu yeterli olaca?? için dolma harc?na ekstra su eklemeyin.

Pi?irme Önerisi

Arzu etti?iniz renklerde ve diri olan dolmal?k biberleri kullanarak etli biber dolmalar? haz?rlayabilirsiniz.K?ymal? iç harca arzuya göre sumak, ince k?y?lm?? maydanoz, nar ek?isi ya da biber salças? ekleyebilirsiniz.
Zeytinya??n? k?zd?rd?ktan sonra domates salças?n? kavurup s?cak su ekleyerek de dolmalar?n sosunu haz?rlayabilirsiniz.Dolma biberlerin kapak k?s?mlar?nda küçük parçalar halinde kesilmi? domatesler kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Etli biber dolmalar?n?n iç harc?n? haz?rlamak için; kabu?unu soydu?unuz orta boy kuru so?an ve büyük boy domatesi rendenin ince taraf?yla rendeleyin.

Bol suda y?kay?p fazla suyunu süzdürdü?ünüz pirinçleri kar??t?rma kab?na al?n. Orta ya?l? dana k?yma, rendelenmi? domates, rendelenmi? kuru so?an, nane, tuz ve karabiberle kar??t?rarak harmanlad?ktan sonra k?sa süre bekletin.

Renkli dolmal?k biberlerin sap k?s?mlar?n?, dolmalar? pi?irme esnas?nda kapak olarak kullanmak üzere yuvarlak ?eklinde kesin.

Orta k?s?mlar?nda yer alan çekirdekli k?s?mlar?, keskin bir b?ça??n uç k?sm?yla dikkatli bir ?ekilde keserek ç?kart?n.

?ç k?s?mlar?n? da bol suda y?kay?p kurulad???n?z dolmal?k biberleri, arzuya göre hafif bir ?ekilde tuzlad?ktan sonra haz?rlad???n?z k?ymal? iç harçla doldurun. Üst k?s?mlar?nda 1’er cm. kadar pay b?rakmay? unutmay?n.

Haz?rlad???n?z biber dolmalar?n? bir tencereye dik ve biti?ik vaziyette dizin. Sap k?s?mlar?n? kapak olacak ?ekilde bast?rmadan dolmalar?n üzerine kapat?n.

Domates salças?n?; zeytinya??, tuz ve s?cak suyla kar??t?rarak ayr? bir kapta k?vam?n? açt?ktan sonra dolmalar?n üzerine çok az gelecek ?ekilde tencereye aktar?n.

Lezzet vermesi için küçük parçalar halinde kesti?iniz tereya??n?, küçük parçalar halinde dolmalar?n üzerine ve salçal? sosa kat?n.

Dolmalar?; kapa??n? kapatt???n?z tencerede, k?s?k ate?te yakla??k 30 dakika kadar pi?irdikten sonra s?cak s?cak salçal? suyuyla birlikte sevdiklerinizle payla??n.

Kinoa salatası

kinoa-salatasi-tarifi

Malzemeler
130 gram kinoa
70 gram k?rm?z? lahana
1 demet maydanoz
30 gram kurutulmu? domates
1/2 adet orta boy greyfurt
1/2 adet orta boy nar

Sosu için:
1 çay ka???? ki?ni? tohumu
3 yemek ka???? zeytinya??
1 tatl? ka???? ek?i üzüm pekmezi
1 tatl? ka???? nar ek?isi
1/2 çay ka???? hardal
1 çay ka???? bal
1/2 çay ka???? tuz
50 gram rokfor peyniri

Püf Noktas?
Kinoay? ha?layaca??n?z su, 1 ölçüye 1,5 ölçü a??rl???nda olmal?d?r. 130 gram kinoa için 195-200 ml. su kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kinoay? bol suda y?kay?n, fazla suyunu süzdürün.

Ölçülü su ve tuzu orta boy bir tencereye al?n. Tencereye ald???n?z kinoay?, bir ta??m kaynatt?ktan sonra alt?n? k?s?p tencerenin kapa??n? kapat?n ve suyunu çekene kadar pi?meye b?rak?n. 5-10 dakika kadar demlendirin.

Meyve ve sebzeleri y?kay?p haz?rlay?n. Greyfurt dilimlerini zarlar?ndan ay?rmaya özen gösterin.

Do?ranm?? maydanoz, k?rm?z? lahana ve domates kurusunu bir kasede kar??t?r?n. Demleyip dinlendirdi?iniz kinoay? bu kar???ma ekleyin.

Zeytinya??, nar ek?isi, hardal, bal, ek?i üzüm pekmezi ve tuzu kar??t?r?p havanda parçalad???n?z ki?ni? tohumlar?n? bu kar???ma ekleyin.

Zeytinya?l? sos kar???m?n? haz?rlad???n?z kinoal? kar???ma kat?p iyice kar??t?r?n.

Rokforu diledi?iniz boyutlarda parçalay?p salataya ilave edin.

Zarlar? ç?kart?lm?? greyfurt dilimleri ve nar tanelerini kat?p kar??t?rd?ktan sonra bekletmeden servis edin.

Servis Önerisi
Ye?illik olarak, maydanoza ilave olarak dereotu veya biraz kereviz yapra?? da kullanabilirsiniz.Rokfor yerine keçi peyniri ya da eski ka?ar gibi yo?un tatl? bir peynir kullanmay? tercih edebilirsiniz.

Üç Malzemeli Fıstık Ezmeli Kurabiye

fistik-ezmeli-kurabiye-tarifi

Sabahlar? tost ekmekleri üzerine sürdü?ünüz f?st?k ezmesi, üç beyaz?n en asisi toz ?eker ve oda s?cakl???nda bekletilmi? yumurta… Un yok, ya? yok. Ama bu üçlü birazdan bir kurabiye hamuruna dönü?ecek. Üç malzemeli f?st?k ezmeli kurabiye tarifine hayat verecek. Evet, evet yapacak bunu. Sonras?nda a??zda da??l?p ho? bir tat b?rakacak kurabiyeler, önceden ?s?t?lm?? f?r?nda 8-10 dakika pi?ecek sadece.

Üç malzeme tamam. Peki siz bu kurabiyeyi evinizde haz?rlad???n?zda içerisine ne katmak isterdiniz? Toz zencefil, tarç?n, f?st?k ezmesi yerine f?nd?k ezmesi belki. Yorumlar? bekliyoruz.

Malzemeler
200 gram f?st?k ezmesi (?eker ilavesiz)
200 gram toz ?eker
1 adet yumurta

Püf Noktas?
Haz?rlad???n?z kurabiyeleri, önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda kontrollü olarak 8-10 dakika aral???nda pi?irin.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre kurabiye hamuruna toz zencefil ya da tarç?n da ekleyebilirsiniz.F?st?k ezmesi yerine f?nd?k ezmesi kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
F?st?k ezmesi, toz ?eker ve oda s?cakl???nda bekletti?iniz yumurtay? derin bir kar??t?rma kab?na al?n.

Tüm malzemeyi mikser yard?m?yla 3-4 dakika kadar kar??t?r?n.

Elde etti?iniz kurabiye hamurunu e?it parçalara ay?r?p avuç içinizde yuvarlayarak ?ekil verin.

Ya?l? ka??t serili f?r?n tepsisi üzerine aral?kl? olarak yerle?tirin. Bir çatal yard?m?yla üzerlerine bast?r?p (+) ?eklini verin.

Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda, 8-10 dakika kadar pi?irip oda ?s?s?nda dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle payla??n.

İçilmez mi: Kırmızı Mercimek Çorbası

kirmizi-mercimek-corbasi-tarifi

Malzemeler
1 su barda?? k?rm?z? mercimek
2 adet orta boy havuç
1 adet orta boy kuru so?an
1 di? sar?msak
6 su barda?? s?cak su

Terbiyesi için:
3 yemek ka???? ayçiçek ya??
1 yemek ka???? un
1 tatl? ka???? domates salças?
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Püf Noktas?
Çorban?n yap?m?nda düdüklü tencere kullanmay? tercih ederseniz pi?irme süresini k?saltm?? olursunuz.

Pi?irme Önerisi
Küçük parçalar halinde do?rad???n?z kuru so?an ve havucu ya?da kavurduktan sonra s?cak su ve k?rm?z? mercimek ilavesiyle özle?ene kadar pi?irebilir sonras?nda terbiye kar???m?yla kaynatabilirsiniz. Çorbay? et ya da tavuk suyuyla haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ay?klad???n?z k?rm?z? mercime?i bol suda y?kad?ktan sonra suyunu süzdürün.

Kabu?unu soydu?unuz kuru so?an, havuç ve sar?msa?? küçük parçalar halinde kesin.

K?rm?z? mercimekle birlikte tencereye ald???n?z do?ranm?? sebzelerin üzerine s?cak suyu katt?ktan sonra k?s?k ate?te 35-40 dakika kadar pi?irin.

K?rm?z? mercimekler yumu?ayana kadar pi?irdi?iniz çorbay?, blenderdan geçirerek püre haline getirin. K?vam? koyu geldiyse az bir miktar s?cak su kat?n.

Çorban?n terbiyesi için; ayçiçek ya??n? küçük bir sos tenceresinde k?zd?r?n. Unu hafif bir renk alana kadar kavurduktan sonra domates salças?, tuz ve karabiber ekleyin.

S?cak durumda olan çorbadan bir miktar kat?p haz?rlad???n?z salçal? terbiye kar???m?n?n k?vam?n? açt?ktan sonra çorba tenceresine aktar?n.

K?rm?z? mercimek çorbas?n? k?s?k ate?te 3-5 dakika kadar kaynatt?ktan sonra s?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.

Yeşil Mercimek Yemeği

yesil-mercimek-yemegi-tarifi

En az nohut ve kuru fasulye kadar sevilen bir bakliyat ye?il mercimek. Önceden suda bekletilen ye?il mercime?i, ha?lay?p tarifinde yer alan di?er malzemelerle birlikte pi?irebilece?iniz gibi suyunu süzdükten sonra ha?lamadan da pi?irebilirsiniz.

Ye?il mercimek yeme?i tarifinin olmazsa olmaz? demeyelim de lezzet katan unsuru sar?msakt?r asl?nda. Servisi esnas?nda eklenebilece?i gibi 1-2 di? sar?msak önceden de at?labilir tencereye. Mercime?in can?na can, tad?na tat katar.

Protein deposudur o, çok sevilir.

Malzemeler
Mercime?i ha?lamak için:
1,5 su barda?? ye?il mercimek (önceden ?slat?lm??)
1 yemek ka???? taze s?k?lm?? limon suyu
4 su barda?? su

So?anl? harc? için:
1/2 çay barda?? zeytinya??
1 adet orta boy kuru so?an
1 adet orta boy dolmal?k k?rm?z? biber
1 yemek ka???? domates salças?
1/2 tatl? ka???? biber salças?
1/2 tatl? ka???? tuz
2,5 su barda?? su

Püf Noktas?
Öncesinde so?uk suda bekletti?iniz ye?il mercime?in kara suyunu süzün.Ha?lama suyuna ekledi?iniz taze s?k?lm?? limon suyu, ye?il mercimeklerin kabuk atmas?n? engelleyecek ve daha parlak gözükmelerini sa?layacakt?r.

Pi?irme Önerisi
Önceden bekletti?iniz suyunu süzdürdü?ünüz ye?il mercime?i, di?er malzemelerle birlikte ha?lamadan sadece su ilavesiyle düdüklü tencerede daha k?sa sürede pi?irebilirsiniz.Ye?il mercimek yeme?ine göre arzuya göre küp ?eklinde do?ranm?? mevsiminde domates, havuç, patates ve arzuya göre kimyon ekleyerek de haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Birkaç saat ya da bir gün önceden so?uk suda bekletti?iniz ye?il mercime?i, suyunu süzdükten sonra derin bir tencereye al?n.

Taze s?k?lm?? limon suyu ve üzerini geçecek kadar so?uk su ilavesiyle k?s?k ate?te 25-30 dakika kadar ha?lay?n.

Kuru so?an? küçük parçalar halinde yemeklik do?ray?n. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini ç?kard???n?z k?rm?z? dolmal?k biberi minik küpler halinde do?ray?n.

Zeytinya??n? ayr? bir tencerede k?zd?r?n. Yemeklik do?ranm?? kuru so?an ve k?rm?z? biber küplerini hafif bir renk al?p dirilikleri gidene kadar soteleyin.

Domates ve biber salçalar?n? katt?ktan sonra soteleme i?lemine k?sa bir süre devam edin.

Ha?lanm?? ye?il mercimekleri, kara suyunu süzdükten sonra so?anl? harc?n bulundu?u tencereye al?n. Tuz ve suyu ekledikten sonra k?s?k ate?te 15-20 dakika kadar pi?irmeye devam edin.

K?vam alan ve hafif sulu bir yap?da olan ye?il mercimek yeme?ini s?cak ya da ?l?k olarak servis edin.

Aşure Kadar Güzel: Yörük Sütlacı

yoruk-sutlaci-tarifi

Bakliyatl? sütlaç m? olur demeyin? A?urenin ne kadar eski, köklü, besleyici ve ço?u ki?i için lezzetli bir tatl? oldu?unu hat?rlay?n. Yörük sütlac? da en az a?ure kadar eski ve bakliyat içeren bir tatl? tarifi.

Rengini safrandan, k?vam?n? ni?asta ve bakliyatlardan, tad?n? kuru meyvelerden al?yor.

Malzemeler
5 su barda?? süt
1/2 su barda?? ha?lanm?? bu?day
1/2 su barda?? ha?lanm?? nohut
1/2 su barda?? ha?lanm?? kuru fasulye
1/2 su barda?? ha?lanm?? ye?il mercimek
6 adet kuru kay?s?
1/2 çay barda?? kuru üzüm
2 yemek ka???? bu?day ni?astas?
1 tatl? ka???? gül suyu
1/2 su barda?? ?l?k su
1/4 çay ka???? safran (bir tutam)
1/2 su barda?? toz ?eker

Üzeri için:
2 yemek ka???? file antep f?st???
2 yemek ka???? file badem

Püf Noktas?
Bakliyatlar? önceden içme suyunda bekletin, ayr? ayr? tencerelerde bol suda ha?lay?n ve ha?lama sular?n? tamamen süzün. Ni?astay? ayr? bir yerde suland?rmadan eklemeyin.

Nas?l Yap?l?r?
Önceden ?slatt???n?z ve ayr? ayr? kaplarda ha?lad???n?z bakliyatlar?n suyunu süzdürün.

?i?mesi için k?sa bir süre ?l?k suda bekletti?iniz kuru üzümlerin suyunu süzün. Kuru kay?s?lar? minik küpler halinde do?ray?n.

So?uk sütü tencereye al?n. Ha?lanm?? bakliyatlar? ekledi?iniz sütlaç kar???m?n? k?s?k ate?te kar??t?rarak kaynamaya b?rak?n.

Kuru üzüm, kuru kay?s? parçalar? ve toz ?ekeri kat?p kar??t?rma i?lemini sürdürün.

Küçük bir kaba ald???n?z bu?day ni?astas?n?; ?l?k su, gül suyu ve safranla kar??t?rarak k?vam?n? aç?n.

Ni?asta ekledi?iniz sütlaç kar???m?n? k?s?k ate?te kar??t?rarak pi?irmeye devam edin.

Hafif sulu bir k?vamda olan bol bakliyatl? yörük sütlac?n?, porsiyonluk kaselere ald?ktan sonra so?umas? için buzdolab?na kald?r?n.

K?vam alan sütlaçlar?, file badem ve Antep f?st?klar?yla süsledikten sonra sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Safran yerine aspir kullanabilir, sütlaca bu ?ekilde renk verebilirsiniz.Kullanaca??n?z toz ?eker miktar?n? arzu etti?iniz oranda azalt?p artt?rabilirsiniz.