Oluk oluk peynir akar: Peynirli sufle

peynirli-sufle-tarifi

Portakall?, çikolatal? hatta karpuz sufle. Unsuz sufle bile yapt?k. Tatl? saatlerini süsleyen dondurma ve pudra ?ekeriyle iyi bir tak?m olan sufleyi siz hep tatl? sand?n?z de?il mi?

Asl?nda onun peynirli, ?spanakl?, patatesli, karnabaharl? gibi pek çok çe?idi var. Bu sefer iç k?sm?ndan hafif ak??kan bir ?ekilde kendisini gösteren bu malzemeler oluyor. Sufle haz?rlamak bir sebzenin ba??na gelebilecek en güzel ?ey olmal?.

Malzemeler
4 adet büyük boy yumurta
2,5 yemek ka???? un
25 gram tereya??
1 su barda?? süt
1 adet küçük boy kuru so?an
1 adet defne yapra??
1 adet karanfil
1/2 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber
100 gram beyaz peynir
1/2 su barda?? rendelenmi? eski ka?ar peyniri

F?r?n kal?plar?n? ya?lamak için:
1 tatl? ka???? tereya??
1 yemek ka???? m?s?r unu

Püf Noktas?
Yumurtalar ba?ta olmak üzere sufle yap?m?nda kulland???n?z tüm malzemelerin oda s?cakl???nda olmas?na dikkat edin.Yumurta aklar?n? elektrikli bir ç?rp?c? yard?m?yla kat? bir k?vam alana kadar köpürtün. Bir spatulay? alttan üste do?ru hareketlerle sadece bir kaç kez hareket ettirip di?er malzemelerle kar??t?r?n.

Pi?irme Önerisi
Arzu etti?iniz peynir çe?itlerini kullanarak tarifi haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Is?ya dayan?kl? porsiyonluk sufle kaplar?n? tereya??yla ya?lay?n, m?s?r unu serpi?tirip fazlas?n? kaseleri ters çevirip silkeleyin.

Yumurtalar? k?r?p beyaz ve sar? k?s?mlar?n? ayr? kaplara ay?r?n. Aklar?n?n içine sar?s?ndan kaçmamas?na özellikle dikkat edin.

Haz?rlayaca??n?z be?amel sosa aroma vermesi için kabu?unu soydu?unuz bir kuru so?an üzerine çizik at?n. Defne yapra??n? bu bölüme, karanfili ise üzerine saplay?n.

So?ut sütü küçük bir tencerede haz?rlad???n?z kuru so?anla birlikte kaynamaya b?rak?n. Süt ?s?nd???nda so?an? ç?kart?p al?n.

Tereya??n? küçük bir sos tenceresinde eritin, unu ekleyip hafif bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una s?cak sütü azar azar ekleyip topaklanmamas? için bir ç?rpma teli yard?m?yla sürekli kar??t?r?n. K?vam almaya ba?lad???nda tuz ve taze çekilmi? tane karabiberle tatland?r?n.

K?vam alan kar???m? k?sa süreli?ine ocaktan al?n. Yumurta sar?lar?n? tek tek ekleyip sosun s?cakl???yla kesilmemesi için h?zl?ca kar??t?r?n.

Yeniden oca?a ald???n?z kar???ma rendelenmi? beyaz ve eski ka?ar peyniri kat?p eriyene kadar kar??t?rma i?lemini sürdürün. So?umaya b?rak?n.

Çok az tuz ilave etti?iniz yumurta aklar?n? mikser yard?m?yla, h?zl? devirde kat?la?ana kadar ç?rp?n.

Kat? bir köpük k?vam?na gelen yumurta aklar?n?, so?uttu?unuz peynirli kar???ma ekleyip bir spatula yard?m?yla alttan üste do?ru kar??t?r?n.

Haz?rlad???n?z kar???m? ya?lanm?? sufle kal?plar?na payla?t?r?p önceden ?s?t?lm?? 190 derece f?r?nda 10-12 dakika kadar pi?irin. S?cak olarak bekletmeden servis edin.

O bir klasik: Tepsi böreği

tepsi-boregi-tarifi-1000

Tepsi böre?i, haz?r yufkadan pratik bir ?ekilde arzu etti?iniz iç malzemeyle haz?rlayabilece?iniz bir börek tarifi. ??in s?rr? biraz sosunda, biraz maden suyunda diyelim.

Tereya?? tamamen opsiyonel. Arzu ederseniz kullanmayabilirsiniz de fakat peynir konusunda cimri olmamakta yarar var. Çay da haz?rsa afiyet olabilir bizce.

KAÇ K???L?K
9 dilim

HAZIRLAMA SÜRES?
30 dakika

P???RME SÜRES?
40 dakika

Malzemeler
5 adet yufka
200 gram lor peyniri
200 gram yar?m ya?l? beyaz peynir
1/2 demet maydanoz
Sosu için:
1/2 su barda?? zeytinya??
2 yemek ka???? yo?urt
1/2 su barda?? süt1 adet yumurta
Üzeri için:
200 ml. maden suyu
50 gram tereya??

Püf Noktas?
Yufkalar?n ince aç?lm?? olmas?na ve y?rt?k olmamas?na dikkat edin.Peynir kat?n?n üzerine sos dökmemeye özen gösterin.Haz?rlad???n?z sos artarsa böre?in üzerine gezdirebilir, sonras?nda soda ekleyebilirsiniz.F?r?nlanmadan önce dilimlenmi? börekler puf gibi kabar?r, servis öncesinde kolayl?k sa?lar.

Pi?irme Önerisi
Arta kalan farkl? peynir çe?itlerini ve arzu etti?iniz baharatlar? iç harç haz?rl???nda kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Böre?in sosu için; zeytinya??, yo?urt, süt ve yumurtay? bir kapta pürüzsüz bir k?vam alana kadar ç?rp?n.

Böre?in iç harc? için; maydanoz yapraklar?n? incecik k?y?n. Yar?m ya?l? beyaz peyniri rendeleyip lor peyniri ve k?y?lm?? maydanozlarla kar??t?r?n.

Dikdörtgen bir f?r?n tepsisini bir parça tereya??yla ya?lay?n. Bir adet yufkay? tepsiye aç?p kenar k?s?mlar?n? d??ar? do?ru sark?t?n.

Yufkan?n üzerine haz?rlad???n?z sos kar???m?ndan sürün. Üzerine ikinci kat yufkay? büzü?türerek aç?p ayn? i?lemi tekrarlay?n.

Kenarda kalan yufka parçalar?n? içe do?ru katlay?p üzerine sos gezdirin.

Haz?rlad???n?z peynirli iç harc? tepsiye e?it olarak da??t?n. Üçüncü kat yufkay? peynir kat?n?n üzerine serin, soslay?n.

Kalan iki adet yufkan?n aras?n? bolca soslay?p üst üste aç?n, kenarda kalan yufka parçalar?n? tepsinin taban k?sm?na do?ru ittirin. Kalan sosu en üstte kalan yufka üzerine sürün.

Maden suyunu böre?in üzerinde gezdirerek ekleyin. Böre?i dilimlere ay?r?p tereya?? parçalar?n? e?it olarak da??t?n.

Haz?rlad???n?z böre?i önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda üzeri k?zarana kadar yakla??k 35-40 dakika pi?irin. S?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.

Bağımlılık yaratır, her öğün aranan olur: Patatesli börek

patatesli-rulo-borek-tarifi

Börek dedi?in, f?r?na at?ld?ktan 15-20 dakika sonra evi yuva gibi kokutur. O koku, ya edilecek kalabal?k kahvalt?n?n haz?rl??? ya da gelecek dostlar?n habercisidir.

Böre?in, ç?t?r ç?t?r?, bol malzemelisi, mis gibi kokan? makbuldür. ?nce belli bardakta, tav?an kan? bir bardak çay ve bir dilim börekle sohbetler daha keyifli, ortam daha samimi oluverir.

Patatesli rulo börek tarifinin içindeki malzemeler dolay?s?yla, pi?erken yay?lan mis gibi kokudan evinizin her kö?esi nasibini alacak. Patates, nane ve peynirin birle?imiyle, a??z suland?ran bir lezzet ortaya ç?karacak.

Malzemeler
3 adet yufka
2 adet yumurta
3 yemek ka???? yo?urt
1 çay barda?? eritilmi? tereya??
5 adet orta boy ha?lanm?? patates
200 gram beyaz peynir
1 yemek ka???? kuru nane
1 tatl? ka???? tuz-karabiber

Püf Noktas?
Börek hafif donmadan do?rarsan?z, dilimler çok yass? olabilir.
Tuz oran?n?za peynirinizin tuz oran?na göre karar verin.

Pi?irme Önerisi
Yufkalar alt?n rengi bir görünüm almadan f?r?ndan ç?karmay?n, yoksa ç?t?r ç?t?r bir doku elde edemezsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Yufka hariç tüm malzemeleri iyice kar??t?r?n.

Bir yufkay? serin, üstüne patatesli harçtan sürün, üzerine 2. yufkay? yay?n yine patatesli harçtan sürün ve son kata da ayn? ?eyi yap?n.

Yufkalar? rulo yaparak s?k?ca sar?n. Streç filme sararak buzlu?a koyun.

F?r?n? 200 derecede ?s?t?n.

Börek hafifçe donunca, keskin bir b?çak yard?m?yla 1cm kal?nl???nda dilimleyin.

Dilimleri ya?l? ka??t üzerine dizin, önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda üzeri k?zarana, ç?t?r ç?t?r bir görünüm elde edene kadar pi?irin.

Servis Önerisi
Arzu edilirse f?r?na koymadan dilimlerin üzerine ka?ar rendesi serpilebilir.

Milföy börek tariflerinin en güzeli: Ispanaklı börek

ispanakli-borek-tarifi

Malzemeler
6 adet milföy hamuru

Ispanakl? harc? için:
500 gram ?spanak
1 adet küçük boy kuru so?an
3 yemek ka???? zeytinya??
200 gram lor peyniri
1/2 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber

Üzeri için:
1 adet yumurta sar?s?

Püf Noktas?
Ya?l? bir hamur olan milföy hamurunu kulland???n?z için iç harç haz?rl???nda mümkün oldu?unca az zeytinya?? kullanmaya özen gösterin.Üzerlerinin k?r?lmamas? için; dondurulmu? milföy hamurlar?n? yeteri kadar çözdürmeden katlamay?n.

Pi?irme Önerisi
Börekleri ayn? yöntemle farkl? iç harçlar?yla da haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Derin dondurucudan ç?kard???n?z milföy hamurlar?n? mutfak tezgah? üzerine tek tek aç?p çözülmeleri için bekletin.

Kök k?s?mlar?n? ald?ktan sonra bol suda y?kad???n?z ve fazla sular?n? ald???n?z ?spanaklar? ince ince do?ray?n.

Kuru so?an? küçük parçalar halinde kesip, yemeklik do?ray?n.

Zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?rd?ktan sonra kuru so?anlar? hafif bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulmu? so?anlara, do?ranm?? ?spanaklar? kat?p yüksek ate?te soteleyin. Tuz ve taze çekilmi? tane karabiberi kat?n.

Cam bir kaba ald???n?z sotelenmi? ?spana??, ?l?nd?ktan sonra lor peyniriyle harmanlay?n.

Kare ?eklinde olan milföy hamurlar?n?n orta k?s?mlar?na e?it olarak payla?t?rd???n?z ?spanakl? iç harc? yay?n.

Milföy hamurlar?n? kapat?p dikdörtgen ?eklinde börekler haz?rlay?n. Kenar k?s?mlar? üzerinden bir çatal ya da pizza kesici yard?m?yla geçerek sabitleyin.

Ortadan ikiye kesti?iniz minik böreklerin üzerlerine keskin bir b?çak yard?m?yla baklava dilimi ?eklinde pencereler aç?n. ?ç harc?n daha iyi k?zarmas? için bu hamur parçalar?n? kald?r?n.

Ya?l? ka??t serili f?r?n tepsisine aral?kl? olarak dizdi?iniz ?spanakl? böreklerin üzerine bir yumurta f?rças? yard?m?yla ç?rp?lm?? yumurta sar?s? sürün.

Haz?rlad???n?z börekleri, önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda yakla??k 20-25 dakika pi?irdikten sonra s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Puf puf: Kabarık, yumuşacık ve kat kat açılmış börek yapmanın püf noktaları neler?

puf-boregi-tarifi

El açmas? yufkalar? tek tek ya?lamak onlar? gevrek yapar ve pi?me esnas?nda tek tek aç?lmalar?n? sa?lar. Bunu biliyorduk zaten. ?imdi geldik daha önemli konulara.

Yufkalar? yumu?atmak için haz?rlad???n?z o s?v? harç var ya mesela, onun içine bir ?i?e maden suyu eklemeniz hatta kalan?n? f?r?na vermeden önce böre?in üzerine sürmeniz yumu?ac?k böreklerin alt?n anahtar?. Ayr?ca, ilk kat yufkalar sadece ya?lanm?? f?r?n tepsisine serilmeli, haz?rlad???n?z s?v? harç tepsinin alt k?sm?na ula?mamal?. Yoksa böre?iniz tepsiye yap???r, alt k?sm?n?n yanmas?na da engel olamazs?n?z.

Ya?lanm?? f?r?n tepsisine en az iki kat yufka serildikten sonra iç harç eklenmelidir. Bunun nedeni iç malzemenin tepsinin taban?na çok yak?n olmamas?d?r. Aksi takdirde yufkalar yumu?ar, taban k?sm? olmas? gerekti?i kadar pi?mez ve tat uçup gider. Bu kadar püfün üzerine puf böre?i seni böyle alal?m.

Ve elini çabuk tutup böre?ini önceden haz?r edenler için en lezzetli püf geliyor. Böre?i f?r?na vermeden önce üzerini streç filmle kaplay?p buzdolab?nda en az bir saat kadar dinlendirin. Sosunu çeksin, iç harc? oturu?sun. Fark? göreceksiniz.

Fırında Baharatlı Patates Tarifi

firinda-baharatli-patates

Var m? patates sevmeyen? Köftenin yan?nda patates k?zartmas? yemeyi dü?lemeyen, önceden k?zartt??? patatesleri yumurtayla harmanlay?p yumurtal? patates haline getirmeyen? Yok yaz?n da bozu?mayal?m ?imdi. K?zartmas? güzel olsa da bu meredin sa?l?ktan ödün vermeden de k?zarm?? patates yemek mümkün. Nas?l m?? Patatesleri f?r?nda k?zartarak elbette.

F?r?nda patates k?zartmas? tarifinde o çok sevdi?imiz baharatlar? ekleyip eser miktarda zeytinya?? ile harmanlad???m?z patates dilimlerini f?r?na al?yoruz. Onlar ç?t?r ç?t?r k?zard?kça size de bu at??t?rmal???n keyfini uzun uzad?ya ç?karmak kal?yor.

Bu tarifte bizim baharat tercihimiz toz k?rm?z? biber, kekik, biberiye, rendelenmi? sar?msak olsa da sizin baharat tercihlerinizi de ö?renelim. Zerdeçal yazanlar olmu?tu örne?in… Neden olmas?n? Haydi s?ralay?n en sevdi?iniz baharatlar?.

Malzemeler
5 adet orta boy patates
2 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? toz k?rm?z? biber
1 tatl? ka???? kekik
2 dal biberiye
2 di? rendelenmi? sar?msak
1 çay ka???? tuz

Servisi için:
4 dal taze ki?ni?

Püf Noktas?
Patatesleri f?r?n tepsisine tek kat olacak ?ekilde dizmeye özen gösterin. Aksi takdirde baz?lar? ç?t?r baz?lar? yumu?ak kalacakt?r.

Pi?irme Önerisi
Mevsiminde taze patates kullan?yorsan?z kabuklar?n? soymadan f?r?nlay?n.

Nas?l Yap?l?r?
Patatesleri elma dilimi halinde kesin ve geni? bir kar??t?rma kab?na aktar?n.

Patates dilimlerini zeytinya??, toz k?rm?z? biber, kekik, biberiye, rendelenmi? sar?msak ve tuz ile kar??t?rarak harmanlay?n.

Taban?n? ya?l? ka??t ile kaplad???n?z f?r?n tepsisine baharatl? patatesleri yay?n.

Önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda 25- 30 dakika k?zarana kadar f?r?ndan yükselen mis gibi kokuyu içinize çeke çeke bekleyin.

Taze ki?ni?leri incecik k?y?n. Servis taba??na ald???n?z baharatl? patateslerin üzerine serpi?tirdikten sonra ?l?k olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Cips niyetine çe?itli soslarla birlikte tüketebilece?iniz gibi tavuk ve köfte tariflerinin yan?nda da ikram edebilirsiniz.