Çıtır Çıtır: Bülbül Yuvası

bulbul-yuvasi-515

?erbetli tatl?lar?n klasikle?mi? tatlar?ndan ve en bilinenlerinden biridir bülbül yuvas?. Orta k?sm? bo?luk, kenar k?s?mlar? büzgülü olan ç?t?r hamur tatl?s? ad?n? ?eklinden al?r. Ceviz içi ya da toz Antep f?st???yla süslenir. Tarifinin belli püf noktalar? vard?r.

Oklavay? o kadar rahat kullan?r?m ki bülbül yuvalar? dile gelir diyorsan?z sizi mutfa?a alal?m.

Malzemeler
2 adet yumurta
1/4 çay ka???? tuz
4 yemek ka???? süt
3 tatl? ka???? yo?urt
3 yemek ka???? ayçiçek ya??
1/2 su barda?? su
2 yemek ka???? elma sirkesi,
5 su barda?? un
1 yemek ka???? m?s?r ni?astas?
?erbeti için:
3,5 su barda?? toz ?eker
3,5 su barda?? su
Üzeri için:1/2 su barda?? ayçiçek ya??
3 yemek ka???? tereya??
1 su barda?? toz antep f?st??? (boz f?st?k)

Püf Noktas?
Yumurta ve sütü oda s?cakl???nda beklettikten sonra kullan?n.Kulak memesi yumu?akl???nda, uzun süre yo?rulmu? ve ele yap??mayan bir hamur haz?rlamal?s?n?z. Gerekirse 1/2 su barda?? kadar un ekleyebilirsiniz. Hamur bezelerini bir gece önceden haz?rlar (en az?ndan 4-5 saat dinlendirir) ve nemli bir bez alt?nda oda ?s?s?nda bekletirseniz kolayl?kla açabilirsiniz, tatl?n?z daha ç?t?r ve lezzetli olur.

Nas?l Yap?l?r?
Yumurtalar? kar??t?rma kab?na al?n. Tuz ekleyip elinizle hafifçe kar??t?r?n.

S?ras?yla; süt, yo?urt, ayçiçek ya??, su ve elma sirkesini ekledikten sonra tüm malzemeyi kar??t?r?n.

Unu azar azar ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar yo?urmaya ba?lay?n. Hamurun daha gevrek olmas? ve kolay aç?lmas? için bu a?amada m?s?r ni?astas? ekleyin. Hamuru düz bir zeminde bast?rarak yo?urmaya devam edin.

Büyük boy bir ceviz büyüklü?ünde 12 e?it parçaya ay?rd???n?z hamur bezelerini hafifçe unlad?ktan sonra bir tepsiye yerle?tirin. Üzerlerine temiz bir bez kapat?p oda s?cakl???nda en az 3-4 saat kadar bekletin.

Dinlenmi? hamur bezelerini açmaya ba?lamadan önce tatl?n?n ?erbeti için su ve toz ?ekeri bir tencereye al?n. Kar??t?rd???n?z ?erbet kar???m?n? k?s?k ate?te kaynamaya b?rak?n. K?vam ald?ktan sonra so?umas? için bir kenarda bekletin.

Dinlenen hamur bezelerinden bir tanesini al?n. Hafifçe unlanm?? mutfak tezgah? üzerinde oklava yard?m?yla incecik yufka ?eklinde aç?n.

Dört e?it parçaya böldü?ünüz yufkay? geni? k?sm?ndan ba?layarak oklavaya sar?n. ?ki kenar?ndan büzüp oklavan?n ortas?na do?ru toplad???n?z yufkay? oklava içinden çekin.

Bast?rmadan f?r?n tepsisine ald???n?z hamurlar? kendi etraf?nda döndürerek tatl?ya as?l ?eklini verin. Her bir hamur bezesine ayn? i?lemi uygulay?n.

Tereya?? ve ayçiçek ya??n? k?s?k ate?te erittikten sonra süzdürün. F?r?n tepsisine dizdi?iniz tatl?lar?n üzerine gezdirin. Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 20-25 dakika tatl?lar?n üzeri k?zarana kadar f?r?nlay?n.

?lk s?cakl??? ç?kan ve servis taba??na dizdi?iniz tatl?lar?n üzerine ?l?k ?erbeti gezdirin. Orta ve kenar k?s?mlar?n? toz Antep f?st???yla süsledikten sonra sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Tatl?y? toz Antep f?st??? yerine ceviz içiyle süsleyerek de servis edebilirsiniz.

Ramazanda da Hafif Beslenilebileceğinin Kanıtı 12 İftarlık Tarif

Ramazan?n ilk haftas?n?n heyecan? ile iftarda hemen herkes biraz fazla kaç?rd?, tahmin ediyoruz ki. Sadece mideler de?il gözlerin de aç olmas?yla en kallavisinden sofralar kuruldu, tabak üstüne tabaklar yendi, sonras?nda ise küçük pi?manl?klar ya?and?.

Ramazan?n ikinci haftas?na girerken bu kadar abartmak istemeyenler, ramazan? kilo alm?? ?ekilde bitirmek istemeyenler ve ister sa?l?k, ister zay?flamak için hali haz?rda diyet yapan oruçlular için iftarl?k hafif tarifleri derledik.

Maksat hem orucunuzu leziz bir ?ekilde aç?n, hem de kilo almadan ramazan? bitirebilin. Ellerinize sa?l?k&afiyet olsun.

Çorbas?z iftar olmaz diyenler için: Zay?flatan çorba

ramazan 1

?ftar?n? çorba ile açmak isteyenler ve hafif beslenmesini desteklemek isteyenler için bol vitaminli özelli?iyle sa?l??? da güçlendiren zay?flatan çorba var. Ad? üzerinde “zay?flatan çorba”. ?çinde kabak, beyaz lahana, nohut var ve hafif oldu?u kadar da doyurucu. Denenesi.

Hem de daha sa?l?kl?: Ispanakl? pancake

ramazan 2

?ftarda hafif bir kahvalt?l?k a??r yemeklerden önce mideyi haz?rlamas?yla ço?u ki?inin tercih etti?i bir yöntem. Ama kahvalt? k?sm?n? börekler, pide aras? kaymaklar, reçellerle yaparsan?z o da size kilo olarak dönecektir. O yüzden bu seferlik Nutellal? pancakelere veda ediyor ve daha sa?l?kl? bir pancake’i sofram?za davet ediyoruz: Ispanakl? pancake!

Ana yeme?e geçmeden: Enginarl? dip sos

ramazan 3

Haz?r enginar?n tam mevsimiyken ve Temmuz’da mevsimi geçip bizi üzmeden hemen ondan faydalanmal?. Ramazan pidesine tereya??, bal, kaymak sürmeden daha sa?l?kl? bir alternatif yaratmak için enginarl? dip sos yap?yoruz ve ekmeklerimizin üzerine koyarak iftarda keyifle tüketiyoruz.

Üstelik f?r?nda: Mücver burger

ramazan 4

Hafif besleniyoruz diye burger keyfimizden de vazgeçecek de?iliz. Ama öyle kat kat steak’lerle de?il ama; zira bu sefer kabak mücverini burgere çeviriyoruz. Sa?l?kl? beslenmenin yolu mücver burgerden geçiyor.

Taze taze: Yaz türlüsü

ramazan 5

Ana yemek olarak sofran?za mevsim sebzelerinin en leziz haline büründü?ü yaz türlüsünü davet edebilirsiniz. Kabak ve patl?can?n ba? rolde oldu?u bu tarifle üstelik kendinizi yormadan formunuzu korumaya devam edeceksiniz.

Biraz da protein alal?m: Tavuk köftesi ve sote sebzeler

ramazan 6

Sofras?nda mutlaka bir et yeme?i olsun isteyenlere k?rm?z? etten daha hafif bir alternatifle geldik. Hem ekonomik olmas? hem de mideleri mutlu etmesi aç?s?ndan ba??m?z?n tac? yapt???m?z tavuk k?ymas?ndan mis gibi köftelere ve yan?nda da sote sebzelere kim hay?r diyebilir ki?

Kebab?n sa?l?kl? hali: Izgara sebze

ramazan 7

Tahta ?i?lere bu sefer mevsim sebzelerini s?ra s?ra dizdi?imiz ve f?r?n ya da ?zgarada pi?irdi?imiz bir tarifimiz var. Evi ocakba??na çevirecek ?zgara sebzeyle farkl? bir iftar ya?ayaca??n?z kesin.

?ster salata, ister makarna yerine: Sebzeli ve ton bal?kl? makarna salatas?

ramazan 8

Ana yeme?in yan?nda mutlaka makarna ya da pilav olmal? diye dü?ünenlere salata yerine de geçen bu sa?l?kl? tarif çok iyi gelecek. Ton bal???, m?s?r ve zeytin de bize kat?l?yor ve bize onu ka??klamak kal?yor.

Semizotu sevmeyen bile bay?l?r: Semizotu salatas?

ramazan 9

Meze olarak da s?kl?kla tüketilen semizotu asl?nda her masaya çok yak???yor. ?ster sar?msakl?, ister sar?msaks?z yo?urtla masalara sa?l?k ve lezzet a??layan semizotu salatas? ile biz de kendimize yak??an? yap?yoruz.

Çiçek gibi: Enginar dolmas?

ramazan 10

?ftar sofralar?n? etli biber dolmalar?, zeytinya?l? sarmalar süsler, göz a?inad?r. Biz de diyetteyiz diye dolma keyfimizden vazgeçecek de?iliz. Bu yüzden ömre ömür katan enginarlardan zeytinya?l? dolma haz?rlamak için ko?uyoruz. Biraz u?ra?t?r?c? kabul ama her dakikas?na de?ecek emin olun.

Tatl?n?n da hafifi olur: Yo?urtlu çilekli kup

ramazan  11

?ftar? tatl? ile noktalama gibi bir al??kanl???n?z varsa hafif tatl?lar da mevcut, yiyemeyece?im diye üzülmeyin. Mesela midenizi rahatlatacak, çok ?eker içermeyerek hafifli?ini hissettirecek bu tatl?y? geç saatlerde bile yiyebilirsiniz, hiç s?k?nt? de?il.

Yaz ferahl???: Karpuz pizza

ramazan 12

Pizza yiyemiyorsak kendimizi kand?rmayaca??z diye bir kural yok. Karpuzdan da mis gibi pizza olur hem. Karpuz dilimleri pizza taban?m?z oluyor, üzerine peynir ve taze baharatlar son dokunu?u yap?yor.

İki günde göbeğinizi eritecek mucize karışım!

Damak tad?n?za en uygun olan kar???m? seçip uygulamaya ba?layabilirsiniz. Her biri ya? yak?c?, vücuttaki ödemi at?c? özelliklere sahip kar???mlar… Göbek…

Damak tad?n?za en uygun olan kar???m? seçip uygulamaya ba?layabilirsiniz. Her biri ya? yak?c?, vücuttaki ödemi at?c? özelliklere sahip kar???mlar…
Göbek eriten yo?urtlu kür: 4 dal maydanoz ve 4 dal dereotunu incecik do?ray?n. Bir adet limonun suyunu ve 250 gram yo?urdu ekleyip iyice kar??t?r?n. Bu harika kürü, haftada 2 kez uygulay?n. Gece uyumadan 3 saat önce ara ö?ün olarak tüketin.

Göbek eriten naneli kür: 4 dal taze fesle?en ve 4 dal taze naneyi incecik do?ray?n. Bir adet limonun suyunu ve 250 gram yo?urdu ekleyip iyice kar??t?r?n. Bu harika kürü, haftada 2 kez uygulay?n. Gece uyumadan 3 saat önce ara ö?ün olarak tüketin.

Göbek eriten so?anl? kür: 1 dal taze so?an ve 4 dal taze naneyi incecik do?ray?p bir avuç semizotuyla kar??t?r?n. 250 gram yo?urdu ekleyip iyice kar??t?r?n. Bu harika kürü, haftada 2 kez uygulay?n. Gece uyumadan 3 saat önce ara ö?ün olarak tüketin.

Göbek eriten zencefilli kür: En iyi ya? yak?c? ve vücudu güçlendirici olarak bilinen zencefilli kür için aktardan her birinden 100 gram olmak kayd?yla zencefil, zerdeçal ve toz tarç?n al?p cam bir kavanozda kar??t?r?n. Gece uyumadan 3 saat önce bir kase yo?urda zencefilli kar??mdan bir tatl? ka???? ekleyip iyice kar??t?r?n ve yiyin. Bu harika kürü, haftada 2 kez uygulay?n. Gece uyumadan 3 saat önce ara ö?ün olarak tüketin.

Kürlerden fayda görmek için; Sak?n, göbe?im çabuk erisin diye her gün kür denemeyin, söyledi?imiz ?ekilde haftada 2 gün kullan?n. Her gün kullan?rsan?z vücudunuz al???r ve kürlere tepki vermez. Yak?lan ya?lar? vücuttan idrar ve terle atmak için günde 3 litre su içiniz. Göbek eritme ve kar?n ya?lar?ndan kurtulmak için i?e yarayan bu kürlerden fayda görmek için mutlaka yürüyü? veya egzersiz yapmal?s?n?z.

YA?LARI YAKAN BAHARATLAR;

ZENCEF?L: Bu aromatik baharat, mide rahats?zl?klar?nda yat??t?r?c? özellik ta??yor ama ayn? zamanda kilo da verdiriyor. Antioksidan yönünden zengin olan bu baharat, ac? biberde bulunan kapsaikin adl? bile?ik ile yüklü. Çal??malar, kapsaikin maddesinin metabolizmay? h?zland?rd???n? ve sonuç olarak da kalori yakt???n? gösteriyor. Metabolism dergisinde yay?mlanan bir ara?t?rma sonucuna göre, zencefil g?da termik etkisini art?r?r ve tokluk duygusunu destekler.

B?BER?YE: British Journal of Nutrition dergisinde yay?mlanan bir makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açl?k kan ?ekeri seviyesini dü?ürerek kilo al?m?na s?n?r koyar. Açl?k kan ?ekeri, sekiz ila 12 saat yiyeceksiz kal?nd???nda (genellikle gece) ölçülen ?eker de?eridir. Bir ba?ka çal??maya göre, polifenol ve flanonoid bile?enlerini içeren biberiye Tip 2 diyabetle ilgili enzimlerin engellenmesine yard?m eder. Biberiye çay? zay?flamak isteyenlere oldukça fayda sa?lar.

ZERDEÇAL: Metabolizmay? uyar?c? bir hormon olan leptini kabul edebilirli?ini geli?tirir. Kilo vermeye yard?mc? olur.

PUL B?BER: Baharata ac? tad?n? veren kapsaikin maddesi, metabolizmay? h?zland?rmay? sa?lar. Negatif enerji dengesi artm?? ya? oksidasyonunu art?rarak vücudu daha fazla ya? yakmaya te?vik eder.image