Calzone (İtalyan pidesi)

Calzone-696x346

Bir tür kapal? ?talyan pidesi-pizzas? olan calzone, mozzarella, ricotta, dil, ka?ar, parmesan gibi peynir çe?itleri ile haz?rlanan, iste?e göre salam, zeytin, fesle?en, biber gibi malzemelerin de kat?ld??? bir lezzettir. Yar?m ay ?eklindedir ve özellikle Güney ?talya‘da (Napoli, Calabria) oldukça sevilir.

Calzone-Tarifi-360x318
Malzemeler

Hamur için

2 su barda?? un,
3/4 bardak ?l?kça su,
1 çay ka???? tuz,
1 tatl? ka???? kuru maya,
Sos için

1 kutu (400 gram) do?ranm?? domates konservesi,
1 çorba ka???? tatl? k?rm?z?biber salças?,
3 çorba ka???? zeytinya??,
1 tatl? ka???? kekik,
Tuz ve karabiber,
Her pizza için 100 gram dil peyniri.
Yap?l???
Hamur malzemelerinin tümünü büyükçe bir cam kâsede ka??kla iyice kar??t?r?n. Hamuru ister unlanm?? bir yüzeyde ellerinizle yo?urun, isterseniz yo?urmadan kabarmaya b?rak?n. Üzerine streç film örtün. S?cak bir yerde yar?m ila bir saatte kabar?r. ?lk hacminin iki misli hacme ula??nca kabarm?? demektir.

Domates konservesini blender içine bo?alt?n, kekik, karabiber, tuz ve zeytinya??n? da ekleyip iyice ö?ütün. Bir tencereye aktar?n ve yüksek ate?te 5 dakika kaynat?p suyunu hafifçe uçurun. So?umaya b?rak?n. Domates sos bu tarif için fazla, gerisini cam kavanoza koyup buzdolab?nda saklay?n.

F?r?n? 300 dereceye ayarlay?n. F?r?n tepsisi büyülü?ünde bir ya?l? pi?irme kâ??d? kesin. Kabarm?? olan hamuru elinizle bast?rarak havas?n? bo?alt?n. Sonra bir parça kopar?p elinizle yuvarlayarak unlu bir zemine koyun. Merdaneyle hamuru döndüre döndüre biraz inceltin. Ya?l? ka??d? tezgaha serin, inceltti?iniz hamuru ka??d?n üstüne koyun ve hamurun üzerine un serperek, merdaneyle inceltmeye devam edin. ?ncelik 3 milimetre olacak ve hamur daire ?eklinde olacak.

Hamurun bir yar?s?na, ama kenarlardan iki?er santim uzakta kalacak ?ekilde, önce 4 ka??k domates sosu sürün. Sosun üzerine peynirleri serpin. ?lave ricotta tad? zenginle?tirir. Zeytin ve sucuk da ekleyebilirsiniz. Malzemelerin ortas?na bir çukur aç?p çukurun içine bir yumurta k?r?n. Yumurtan?n beyaz? d??ar? akmas?n.

Hamurun malzemesiz k?sm?n?, tam ortadan, malzemeli k?sm?n üstüne kapat?n. Parmaklar?n?z? unlay?p kenarlara bast?rarak yap??t?r?n. Ellerinizi unlay?n ve hamurun kenarlar?n? yukar? do?ru k?v?r?p tekrar bast?r?n.

Hamurun üzerine f?rçayla yumurta sar?s? veya yo?urt sürebilirsiniz. F?r?n 300 dereceye gelince f?r?ndaki s?cak tepsiyi al?n ve ya?l? ka??tla birlikte pizzay? tepsiye koyun. F?r?n?n taban k?sm?nda 7 dakika pi?irip ç?kar?n. S?cak servis edin. Afiyet olsun.

Panzerotti (İtalyan pişisi)

Panzerotti-696x522

Pi?i, yöresel Türk mutfa??nda farkl? isimlerde farkl? malzemelerle haz?rlanabilen bir lezzet. ?talyan mutfa??nda ise panzerotti ismini almakta. A??rl?kl? olarak ?talyan peynirleri ile yap?lan panzerottinin içinde salam, domates, fesle?en gibi malzemeler de s?kl?kla kullan?l?r.

Panzerotti-360x353
Malzemeler

250 gr. un
200 gr. tulum peyniri
100 gr. mozzarella veya tuzsuz dil peyniri
100 gr. salam
50 gr. ince rendelenmi? eski ka?ar
2 yumurta
Yar?m demet maydanoz
K?zartmak için s?v? ya?
Tuz, k?rm?z? biber
Yap?l???
Unu, bir tutam tuz ve su ile elastik, orta yumu?akl?kta ele yap??mayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ilave ederek yo?ural?m. Üzerine nemli bir bez örterek oda s?cakl???nda bir saat dinlendirelim.

Harc? haz?rlamak için, bir kapta önce yumurtalar ile tulum peynirini iyice kar??t?r?p sonra içine ka?ar rendesi, bir tutam tuz, do?ranm?? maydanoz ve toz k?rm?z? biber koyup kremsi bir hal alana kadar kar??t?ral?m. Bir taraftan da salam? ve dil peynirini (Bulursan?z mozzarella) orta büyüklükte do?rayal?m.

Beklemeye b?rakt???m?z hamuru 12 e?it parçaya bölelim ve her bir parçay? daire ?eklinde 1-1,5 mm kal?nl???nda merdane ile hafif unlayarak açal?m. Bu dairenin bir yar?s?na krema halindeki kar???m? s?vay?p üzerine de do?rad???m?z salam ve peyniri koyarak yar?m daire ?eklinde kapatal?m. Kapatt???m?z k?sm? bir ?ekillendirici veya çay taba?? kenar? ile düzelterek keselim. Sadece çatalla uç k?sm?na bast?rarak ?ekil de verebilirsiniz. Sadece önemli olan hamurlar? açt?ktan, hele de içlerini koyduktan sonra üstüste koymaman?z. Yoksa yap???r.

Haz?rlad???m?z yar?m daire ?eklindeki hamurlar? k?zg?n ya?da alt?n rengi alana kadar k?zart?yoruz. Peynir çe?itlerinde krem peynir türleri hariç istedi?iniz gibi de?i?iklik yapabilirsiniz.

Arapların ‘fast food’u: Falafel

Falafel-360x3271

Ortado?u’nun vazgeçilmez lezzetlerinden falafel, özellikle Arap ülkelerinde ’fast food’ yeme?i olarak büyük ilgi görüyor. Baklan?n, çe?itli ot ve baharatlarla birlikte ezilmesinin ard?ndan farkl? ?ekillerde, köfte boyutlar?nda ya?da k?zart?larak haz?rlanan falafel, özellikle M?s?r, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin’de insanlar?n hemen hemen her gün yedikleri yemekler aras?nda yer al?yor.

Ortado?u’da farkl? isimlerle an?lan falafel, bir vejetaryen yiyece?i olarak da kabul ediliyor.

Beyrut’un ünlü a?ç?lar?ndan Ebu Nebil, lezzetli bir falafel yap?m?nda nohut ve baklan?n yan?nda 15 çe?it baharat kullan?ld???na dikkati çekiyor.
Ebu Nebil, falafel sandviçinin, domates, maydanoz, tur?u ve tahin sosu kat?larak yenildi?ini söyledi.

Hemen hemen her yerde falafel lokantalar?n?n bulundu?u Lübnan’da, Sayda kentinin en ünlü falafelcisi Ebu Rami de bu yeme?in toplumunun her kesiminin damak zevkine hitap etti?ini vurgulad?.

Arap dünyas?n?n gözdesi olarak kabul edilen falafelin fiyat?n?n da uygun oldu?unu dile getiren Rami, yar?m ekmek aras? fiyat? 2 dolar olan bu yeme?in her keseye hitap etti?ini belirtti.

Rami, “Falafel, yaln?zca bir Arap yiyece?i de?ildir. Mü?terilerim aras?nda çok say?da yabanc? Bat?l? diplomat da bulunuyor” diye konu?tu.

Anayurdunun neresi oldu?u konusunda net bilgi bulunmayan falafel yeme?inin, tarihte Filistin’de bilinen bir yemek türü oldu?u, M?s?r’da da K?ptilerin oruçlu olduklar? günlerde hayvansal g?da tüketiminin yasak olmas?ndan dolay? yedikleri bir yiyecek olarak bilindi?i belirtiliyor.

Pilavuna

pilavuna-696x538

Pilavuna hellim ile yap?lan po?aça benzeri çok güzel bir çörek. ?smi yan?ltmas?n pilav ile hiç alakas? yok, zaten içinde pirinç de yok. K?br?sl? Türklerin pilavuna dedi?i bu tuzlu çörek asl?nda Rum Kesimi için de çok önemli bir lezzet. Rumlar, t?pat?p ayn?s?n? Paskalya yortusunda yap?yorlar ve flaounes olarak adland?r?yorlar. Pilavuna asl?nda talar peyniri ile yap?l?yor. Talar, incecik tel gibi sazdan örülen ve peynir yapmakta kullan?lan sepetlerin ad?. Talar, hellim ve nor, yani lor peyniri yap?m?nda kullan?l?yor. Talar peyniri ise baharda koyun sütünden yap?l?yor ve sepete bast?r?l?yor. Bu yüzden yüksek fes biçiminde bir peynir oluyor. Talar peynirini bulmak zor, bu yüzden suda b?rak?larak fazla tuzu al?nm?? hellim kullanmakta yarar var.

Hamuru için: 4 bardak un, 1 çay barda?? zeytinya??, ½ bardak yo?urt, ½ bardak ?l?k süt, 1 tatl? ka???? ?eker, 1 yumurta, 1 paket kuru maya, 1 tatl? ka???? tuz, istenirse mahlep, tarç?n

?çi için: 1 adet hellim peyniri, 1 adet yumurta, 1 yumurtan?n ak?, 2 çorba ka???? irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 çorba ka???? kuru üzüm, 1 çorba ka???? kuru nane, 1 çorba ka???? gannavuri (çetene, kenevir tohumu), 1 tatl? ka???? mahlep, 1 çay ka???? mezdeki (sak?z)

Üstü için: 1 yumurtan?n sar?s?, susam, çörek otu

Hamuru için unu eleyin. Il?k süt içinde mayay? eritin, ?ekeri ekleyin ve kabarmas?n? bekleyin. Mayal? süt kabar?nca un ve di?er malzemeler ile kar??t?r?n ve yo?urun. Üstünü örterek 1 saat dinlendirin. Bu arada harc?n? haz?rlay?n. Hellimi rendeleyin. Sak?z? biraz tuz ile havanda dövün. Bir bütün yumurta ve bir yumurtan?n ak?n? hellime kat?n. ?rmik, kabartma tozu, kuru nane, dövülmü? sak?z, mahlep, kenevir tohumu ve kuru üzümü ekleyip iyice kar??t?r?n.

Hamuru tekrar yo?urun ve yumurtadan biraz iri bezelere bölün. Her bezeyi ufak birar tabak büyüklü?ünde aç?n. Ortas?na harçtan 1-2 çorba ka???? kadar koyun. Kenarlar? ortaya do?ru üçgen biçiminde katlay?n, üstüne yumurta sar?s? sürün, susam ve çörek otu serpin. Önceden 180 dereceye k?zd?r?lm?? f?r?nda yakla??k 25 dakika alt? ve üstü iyice k?zarana kadar pi?irin.

Yoğurtlu Kızarmış Tavuk Tarifi

yogurtlu-kizarmis-tavuk-tarifi-696x464

Yo?urtlu k?zarm?? tavuk tarifi tam da istedi?iniz gibi ç?t?r ç?t?r bir tavuk yeme?idir.

Tavu?u y?kay?p iyice kurulay?n. Tavu?u alacak büyüklükte bir kab?n içine yerle?tirin.

Yo?urdun 150 gr ?n? bir kenara ay?r?n. Kalan malzemenin tümünü bir kapta kar??t?r?n. Kar???m? tavu?un üstüne dökün ve en az 8 saat buzdolab?nda marine edin. Zaman zaman Marinat? ka??kla tavu?un üzerinde gezdirin.

Ertesi gün f?r?n? 190 C’ye ?s?t?n. Tavu?u bir güveç kab?na koyup (A?ç?n?n önerisine bak?n) üstüne marinattan dökün. Güveci kapat?p tavu?u 1,5-2 saat f?r?nda k?zart?n. (Tavu?a bir ?i? veya çatal bat?r?ld???nda berrak bir su akmal?) K?zartma süreci boyunca tavu?un üzerine ara s?ra marinattan sürün.

Tavu?u güveç kab?ndan ç?kart?p s?cak tutun. Kab?n içindeki sular? bir tencereye dökün. Geri kalan yo?urda da ekleyip h?zl?ca ç?rp?n.

E?er pilav ile sunuyorsan?z, tavu?u pilav?n üstüne koyup, üzerine yo?urt sosunu gezdirin. Naneyle süsleyip sunun.

A?ÇININ ÖNER?S?: Güveciniz varsa bu tarif için ideal Tavu?u güvece koyup üzerine marinat? döktükten sonra üstünü kapat?p so?uk f?r?na koyun. F?r?n? 220 C’ye ayarlay?n. Tavu?u güveçte bir buçuk saat k?zart?n.

D?KKAT: Yo?urt sosunu sak?n kaynatmay?n aksi takdirde kesilir.

Balık Köftesi

Balik-Koftesi-696x464

Bal?k çe?itleri ile haz?rlayabilece?iniz birçok lezzet var. Farkl? bir bal?k yeme?i dü?ünenler için bal?k köftesi ideal bir seçenek olabilir. ?lgi çeken bir lezzet oldu?u için çok say?da bal?k köftesi tarifi de mevcut. ??te onlardan biri.

Malzemeler

Yar?m kg. bal?k filetosu (Mevsimine göre palamut, hamsi, mezgit, uskumru, kefal vs. olabilir)
1 so?an
2 di? sar?msak
Yar?m demet maydanoz
Bir miktar baharat (?ste?e göre karabiber, tarç?n, yenibahar, köri vs.)
1 su barda?? galeta unu
1 çorba ka???? m?s?r unu
K?zartmak için yeteri miktarda çiçekya?? ya da zeytinya??
Yap?l???
Bal??? çi? olarak k?lç?klar?ndan ay?klay?p ince k?y?n. Rendelenmi? so?an ve sar?msa??, maydanozu, baharatlar? ekleyip yo?urun, köfte ?ekli verin. M?s?r unu, galeta unuyla macun k?vam?nda bir kar???m elde edin (Köftenin da??lmamas? için kar???ma 2 yumurta ak? da ekleyebilirsiniz, fakat lezzet biraz daha a??rla?abilir). Köfteleri bu kar???ma bulay?p s?v?ya?da k?zart?n. Ya??n? süzdürüp servis taba??na dizin. Ha?lanm?? sebzelerin yan?nda ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Krep nasıl yapılır?

krep

Un, süt, ya?, yumurta…Bu dörtlü, keyifli bir kahvalt? için sizin en büyük yard?mc?lar?n?z olabilir. Ne oldu?unu az çok tahmin ettiniz elbette bahsedece?imiz bu lezzetin: Krep…

Kimi zaman sabah kahvalt?lar?n?n kurtar?c?s?, kimi zaman da ö?le sonras? dost toplant?lar?n?n lezzetli bir ikram?. Çokça da kalabal?k bir kahvalt? masas?n?n hep birlikte payla??lan leziz mutlulu?u. Krep yapmak ise bir o kadar kolay.

Malzemeler

125 gr un
250 gr süt
75 gr s?v?ya?
4 adet yumurta
2 gr tuz
75 gr ?eker
Yap?l???
Krep her ne kadar, süt yumurta gibi her zaman buzdolab?n?zda bulunabilecek malzemelerle yap?lan bir yiyecek olsa da, haz?rlamas? dikkat ve zamanlama gerektirmekte. ?lk bak??ta kolay gibi görünse de, biraz el marifeti, biraz çabukluk ve pratiklik, biraz da klasik tabirle “el ayar?, göz karar?” istiyor sizden bu tarif. Malum, süt ve yumurta çok çabuk k?vam?n? kaybedip bozulabilen ürünler. Ate?te fazla ya da az tutmak, krep hamurundaki oranlar?, az veya çok ç?rp?lmalar?, lezzetini ve dolay?s? ile haz?rlad???n?z krebin be?enilmesini do?rudan etkileyecektir. Peki bu lezzetin fiyaskoya dönü?memesi ve tabakta b?rak?lan krep dilimlerini görüp “Ben zaten krep sevmiyorum” sözlerini i?itmemek için hangi basit ipuçlar?n? uygulaman?z gerekiyor? ?imdi k?saca bunlardan bahsedelim.

krep-02-360x241

Öncelikle krep için haz?rlayaca??n?z harç, yani hamurunuzun k?vam? önemli. Derince bir kab?n içine un, yumurta, süt, çok az çiçek ya?? ve su kat?p ç?rparak haz?rlayaca??n?z bu hamur için ilk kural ?u: Hamurun pütür pütür hale gelmemesi, topakla?mamas?. Bunun için h?zl?ca ve uzunca bir süre ç?rpmak çok önemli. (Tabi bu süre gere?inden fazla da uzamamal?, süt ve yumurtan?n özel durumundan bahsetmi?tik) Bu noktada malzemelerin hangi s?rayla birbirine kar??t?r?laca?? da önemli. Kimi zaman ilk ç?rpmada un, süt, su kullan?l?p, yumurtalar daha sonra eklenip ç?rpmaya devam edilmekte. Fakat ilk ç?rpma s?ras?nda di?er malzemeler ile birlikte yumurta da ayn? anda eklenirse (Hatta önce yumurta ve unu kar??t?r?p, ard?ndan sütü azar azar katarak ç?rp?l?rsa ) topaklanma sorunu ortadan kalkacakt?r. “Harc?n içine kabartma tozu katmal? m?y?m?” derseniz, bu elbette tercihinize kalm??. Daha dolgun dilimler istiyorsan?z kabartma tozu ekleyebilirsiniz. ?unu söyleyebiliriz ki, klasik bir krep lezzeti için kabartma tozuna gerek yok. Ayr?ca krebin tatl? ya da tuzlu olmas? da damak tad?n?za ba?l?. Hamura ekleyece?iniz bir miktar tuz ya da ?ekerle, tam arad???n?z lezzette krepler yapabileceksiniz.

Yumurtay? nas?l ekleyece?iniz de önemli bir püf noktas?. Daha yumu?ak bir krep haz?rlamak isterseniz, yumurta ak? ve sar?s?n? ay?r?p, önce sar?s?n? hamur harc?na eklemelisiniz. Yumurta ak?n? ise ayr? bir kapta ç?rp?p, as?l harca azar azar katmal?s?n?z.

Krep hamurunu haz?rlad?n?z. Hamur burada laf?n geli?i, bu daha çok koyu, yo?un bir s?v? hamuru, daha do?rusu harc?. E?er daha lezzetli krepler pi?irmek isterseniz, bu s?v? krep hamurunu 1-2 saat buzdolap?nda dinlendirmenizi öneririz. Dinlenmi? hamur ile, un, süt ve yumurta lezzetleri birbiriyle daha çok özle?ip bütünle?ecek. Tabi krepleri hemen pi?irmek zorunda de?ilseniz. Bildi?iniz gibi krep, sabahlar? kalkar kalkmaz “Bu sabah can?m krep çekti, hemen haz?rlayay?m” cümlesi ile ifade edilebilecek ani kararlar?n yeme?idir genellikle!

crepes-696x464
Lezzetli bir krep için bir di?er püf noktas? da kullan?lacak ya??n çe?idi ve miktar?. Tavada k?zd?raca??n?z ya? miktar?n? mümkün oldu?unca az kullanman?z? öneririz. Ne kadar az ya? kullan?rsan?z o kadar lezzetli krepler elde edeceksiniz. Hem ya??n kokusu haz?rlad???n?z krebin kendine özgü koku ve lezzetini örtmemi? olacak hem de daha hafif krepler haz?rlam?? olacaks?n?z. Ya? çe?idi de tercihinize ve damak tad?n?za kalm??. Çok az miktarda tereya?? ya da margarin, çiçek ya??ndan daha lezzetli krepler pi?irmenizi sa?layacak. Fakat çiçek ya??na göre biraz daha a??r bir lezzeti olabilir elbette.

S?ra geldi krepleri k?zartmaya.Tavada k?zd?rd???n?z ya??n üstüne s?v? krep hamurundan kepçeyle bir miktar al?p tavaya dökebilirsiniz. Bundan sonras? ise biraz el mahareti. Öncelikle tavay? oynatarak harc? tüm tavaya e?it ?ekilde yaymal?s?n?z. Maharetinize güveniyorsan?z tavay? sallay?p, k?zarmakta olan dilimleri ters yüz edebilir, her iki taraf?n?nda düzgün pi?mesini sa?layabilirsiniz. Bunun yerine spatula ile de ayn? i?lemi yapabilirsiniz. Krepleri fazla yakmadan ba?ka bir taba?a almal?s?n?z. Haz?rlad???n?z kreplerin aras?na (Tatl? ya da tuzlu tercinize göre) reçel, marmelat, bal koyabilece?iniz gibi, ince peynir dilimleri veya rendesi ekleyip katlayarak dürüm ?eklinde de servis edebilirsiniz. Bu ?ekilde sade dilimlere lezzetler kat?p, görsel olarak da renklendirebilirsiniz. Art?k kreplerinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra haz?rlayabilece?iniz meyveli krepler, sebzeli krepler hatta bal?kl? krepler ile menünüzü çe?itlendirmeniz de mümkün.

Cafe de Paris sos tarifi

cafedeparis-696x522

Café de Paris sosu ilk olarak 1940’l? y?llarda Cenevre’deki Café de Paris isimli bir restoranda tan?nd? ve giderek daha da popüler hale geldi.

Restoran?n sahibi Arthur-François Dumont, büyükbabas? Mr. Boubier’e ait olan bu sosun nas?l yap?ld???n? hiç bir zaman aç?klamad?. Fakat bu tad?n tüm dünyaya yay?labilmesi için dünya çap?ndaki baz? restoranlara bu tarifi vererek, Café de Paris isminin ve lezzetinin yay?lmas?na da engel olmad?.

Café de Paris sos tad?na en yak?n tarifi a?a??da bulabilirsiniz.

Cafe-de-Paris-Sos

Malzemeler

125 gr. tereya??
1 adet rendelenmi? so?an
4 di? rendelenmi? sar?msak
1 paket krema
1 tatl? ka???? hardal
1/2 tatl? ka???? ketçap
2 yemek ka???? ince do?ranm?? maydonoz
1 tatl? ka???? kekik
1 çay ka???? pulbiber
1 çay ka???? köri
1 çay ka???? karabiber
tuz
Haz?rlan???:
Tereya??nda so?an? ve sar?msaklar? soteleyin ve sonra hardal?, ketçab? ve maydanozu ilave edin. Baharatlar?n hepsini ve tuzu ilave edip, kremay? kat?n. ?ki dakika kaynat?p alt?n? kapat?n. S?cakken pi?mi? etin üzerine dökün.

Ramazan Şerbeti

ramazan-serbeti-696x464

Ramazan ?erbeti geleneksel tatlar?m?zdan biri olarak özellikle Ramazan döneminde hem sahur hem de iftarda s?kl?kla tüketilen meyveli içeceklerimizden. ??te Ramazan’a özel bir ?erbet tarifi:

Malzemeler

250 gram çekirde?i ç?kar?lm?? kay?s?
250 gram çekirde?i ç?kar?lm?? vi?ne
250 gram beyaz üzüm
250 gram k?rm?z? üzüm
2 su barda?? toz ?eker
1 adet kabuk tarç?n
Haz?rlan???
?erbeti haz?rlamak için kullan?lacak olan meyvelerin çekirdeklerini ç?kar?n. Tarifte bulunan tüm meyveleri bir tencereye koyarak, k?s?k ate?te ha?lay?n. ?eker ve tarç?n ilave edildikten sonra bir süre daha kar??t?rarak kaynat?n. Tencereyi ocaktan alarak mikserden geçirin. Buzdolab?nda bekleterek, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Kumquat Nedir?Cevaplıyoruz...

kumquat-696x463

?lk olarak Çin’de yeti?tirilmeye ba?lanan fakat ?imdi Avustralya ve Amerika’da da yeti?tirilen kumquat, bir tür narenciyedir. “Çin portakal?” olarak da adland?r?lan bu küçük meyve, tur?u ya da konservelerde kullan?labilece?i gibi tek ba??na da tüketilebilir. Dondurma ya da meyve salatas?yla servis yap?labilir. Kumquat, tavuk etinin doldurulmas?yla yap?lan yemeklere de lezzet katar. Tad? çok keskindir. Kokteyllerde de kullan?l?r.