Karnabahar Kokusundan Kurtulmanın Yolu

Karnabahar faydalar? ve lezzetiyle k?? aylar?n?n vazgeçilmez yiyeceklerinden. Ah bir de pi?erken ç?kan o kokusu olmasa. Evinizdeki karnabahar kokusundan kurtulmak istiyorsan?z i?te çözümü…

Karnabahar pi?irirken eve yay?lan kokudan kurtulmak için pi?irme suyuna bir parça tuz ve iki ka??k sirke ilave edip, suyun üzerinde köpük olu?umunu bekledikten sonra, içine sebzeleri atmay? deneyin. Evi saran kötü kokudan eser kalmad???n? göreceksiniz.

Yağ Yakımını Hızlandıran Doğal Çay

Basen bölgesindeki ya?lar Türk kad?nlar?n?n ortak derdi. Bu bölgedeki ya?lar? eritmek oldukça güç. Ancak etkili bir diyet program? ve egzersizle hayal olmaktan ç?k?yor. Evinizde do?al malzemelerle haz?rlayabilece?iniz do?al ya? yak?c? özelli?e sahip bitki çaylar?yla çözümü kolayla?t?rabilirsiniz.

Egzersiz ve diyet program?n?n yan? s?ra do?al bitkisel kürlerden de destek alabilirsiniz. Bu çay tarifi, basen ve kalça ya?lar?n? eritmeyi hedefliyor. ??te Suna Dumankaya’dan basen ve, selülit ile sava?an do?al çay tarifi. Eri?ilmesi kolay olan malzemelerle yapaca??n?z çay?, günde en fazla 3 fincan tüketebilirsiniz.

Haz?rlan???:

E?it miktarda ku?burnu, rezene, sinameki, papatya, biberiye ve funda yapra??n? kar??t?r?p çay gibi demleyin. Bu çaydan her sabah bir bardak için. Bu etkili kar???m hem basen bölgenizin incelmesini sa?layacak hem de bu bölgedeki selülitlerinizi azaltacakt?r.

Detoks Programıyla Fazla Yağlarınızdan Kurtulun

Bu aralar kilo ald???n?z? dü?ünüyorsan?z bu detoks program? tam size göre. Dengesiz beslenme sonucu vücuda giren fazla kaloriler ve ya?lar depolanmadan vücuttan at?lmas? gerekir.

??te, Beslenme Dan??man? ve Estetik Hekimi Dr. Gönül Ate?saçan’?n fazla ya?lardan kurtulman?za yard?mc? olacak 3 günlük detoks listesi…

1. gün

Sabah uyan?nca 1 bardak limonlu su için. Tüm gün taze meyve ve meyve salatas? tüketin ve aralarda limonata için.

Meyve salatas? olarak; 1 adet ye?il elma, 2 kivi ve 2 dilim ananas tüketilebilir.

Aralarda ac?k?rsan?z 2 dilim çavdar ekme?i veya 2 adet diyet bisküvi tüketebilirsiniz. Tüm gün 8 bardak limonata için. Barsaklar için form çay sabah erken ve ak?am geç saatte için.

Limonata malzemeleri:

2 yemek ka???? limon suyu (yakla??k ½ limon), 1 yemek ka???? ?ekersiz marmelat , 1/10 çay ka???? k?rm?z? biber

Bu kar???m oda ?s?s?ndaki su ile 250 ml’e tamamlanacak. Bundan 8 adet içilecek.

2. gün 

Sabah: 1 ye?il çay, 2 dilim k?zarm?? kepek ekme?i, ye?illik, 2 ceviz, 1 havuç

Ö?le: 2 kat? yumurta, 1 porsiyon ha?lanm?? ?spanak, 1 domates

Ak?am: 1 biftek (200 gram,) zeytinya?l? ve limonlu ye?il salata

Aralarda salatal?k/ Ye?il elma/ 10 bardak su ve 3-4 fincan aç?k ye?il çay

3. gün 

Sabah: 1 ye?il elma + 2 dilim ananas meyve salatas? olarak yenilecek.

Aralarda ac?k?rsan?z çavdar ekme?i, alt?nba?ak bisküvi tüketilebilir. Tüm gün ö?ün aralar?nda 8 -10 bardak limonata içmelisiniz. Bitki çaylar?ndan rezene ve form çay için. Form çay özellikle sabah erken ve ak?am geç saatte için.

Ö?le: Barbunya (1 avuç at?lacak), 2 kabak, 1 havuç, yar?m demet semizotu ,sar?msak, bütün olarak 3 adet so?an. Ekstra tatland?rmak için kurutulmu? sebzeler eklenebilir. K?rm?z? biber, köri, domates eklenebilir. Tuz çok az ve deniz tuzu olarak kullan?n. Alabildi?i kadar su (yakla??k 1 litre) eklenerek çorba ?eklinde tüketin. Sebzeler dirice olmal?d?r.

Ak?am: Ö?leyin yenilen ayn? sebze yeme?i tüketin. Ac?k?rsan?z 1-2 dilim çavdar ekme?i, 1 paket diyet bisküvi yiyebilirsiniz. 10 bardak su ve 3-4 fincan aç?k ye?il çay.

Di?er günlerde içebilece?iniz detoks içecekleri:

Detoks için ye?il elma kürü:

– Ye?il elma 4 adet kabuklu – 1 Çay ka???? tane karabiber – 5-6 adet tane karanfil – Toz zerdeçal 1 çay ka???? – 1 kabuk tarç?n – 1,5 litre su

Hepsi birlikte kaynat?l?p, sabahlar? aç karn?na 1 bardak ?l?k tüketin. 1 hafta her gün yap?l?rsa barsaklar? temizler.

Ya? yak?c? özel kar???m:

– Greyfurt suyu 1 adet – Kök zencefil (bir ceviz büyüklü?ü kadar) – Yar?m dal maydanoz

Hepsini birlikte blenderdan geçirip içebilirsiniz.

Diyete Başlayacak Olanların Bilmesi Gerekenler

Al?nan fazla kilolardan kurtulmak isterken yap?lan sa?l?ks?z diyetler sa?l???n?z?n bozulmas?na sebep oldu?u gibi ?i?manl??? da beraberinde getiriyor.

Bu yüzden diyet yapmak isteyen ki?iler mutlaka diyetisyene ba?vurmal? ve baz? kurallara dikkat etmeli. ??te dikkat edilmesi gerekenler…

– 1 günde 3 kilo diyet listesi, 1 ayda 10 kilo diyet listesi, gibi normal akl?n almayaca?? diyet önerilerine itibar etmeyiniz. Bünyemizin bir ritmi vard?r ve ani de?i?iklikler ?ok etkisi yaratabilir.

– Normalde yapmad???n?z ve yapamayaca??n?z ?eyleri diyette yapmak için kendinizi zorlamay?n. Normalde yemiyorsan?z salatay? merkeze alan bir diyet sizin için uzun ömürlü olmayacakt?r. Ayn? ?ekilde yo?urt çok sevmiyorsan?z ve diyetinizde temel bir ürünse bir süre sonra yo?urt görmeye bile dayanamaz hale gelebilirsiniz.

– Her diyet ki?iye özeldir ve kendi bünyenizi en iyi siz bilirsiniz. Bu nedenle diyetisyeninizi bilgilendirmekten kaç?nmay?n. Uzman bir diyetisyen size uygun ve uygulamas? zor gelmeyecek yöntemleri sunacakt?r.

– Kendinizi fanatikçe s?n?rlamay?n. ?nternetten birçok yiyece?in muadili anlam?nda de?i?im oranlar? var. Bunlar? bilin ve diyetisyeninize de dan??arak uygulay?n.

– A??r? yasakç? olmay?n ama bir diyette çikolatalar?n ve abur cuburlar?n yeri olmad???n? da bilin.

– Esas?nda diyet diye bir ?ey olmad???n? olay?n özünde sa?l?kl? ve dengeli beslenme oldu?unu unutmay?n. Diyetteyin ruh halinin k?s?tlay?c? olumsuz havas?na girmeyin.

– En önemlisi de bol bol yürüyün, merdiven ç?k?n, parklarda ve yollarda yürüyün.

– Diyet ömür boyu uygulanacak bir beslenme tarz?d?r. Yaz geliyor kilo vereyim, k?? geliyor bo? vereyim dü?üncesine girmeyin.

– Ak?am 7’den sonra bir ?ey yemeyin. O saatten sonra yenen yiyeceklerin hazm? zor olaca??ndan ve hareket etme ve böylece yediklerimizi eritme ?ans? pek olmayacakt?r.

– Kahvalt?n?z? düzgün yap?n. Günün en önemli ö?ününü ihmal etmezsek zinde ve enerjik oluruz ve gün boyunca gözümüzü abur cuburlardan uzak tutabiliriz.

– Ekmek olabildi?ince az yiyin. Vücudumuzun o kadar çok karbonhidrata ihtiyac? olmad???n? unutmay?n. Ama ekmek görünce kaçan biri olman?n da gere?i yok, diyetisyeniniz aksini söylemiyorsa.

– Bol su için. Diyette oldu?unuz için de?il, vücudumuzun en önemli ihtiyac? oldu?undan ve son derece lezzetli oldu?undan su için.

– Az ve s?k beslenin.

– Mümkünse yediklerinizi 3 ana ö?ün, 3 de ara ö?üne bölün.

– Yiyecekleri iyice çi?neyin.

– Ni?astal? ve posal? g?dalar tüketin.

– Total ya?, karbonhidrat ve protein yüzdelerini ayarlay?n.

– ?eker ve tuz içeren g?dalar?n tüketimini azalt?n.

– Alkollü içki tüketmeyin.

– Fiziksel aktivite düzeyini art?r?n.

– Tatl?lardan ve pastalardan uzak durun. Yine fanatik olmadan ama sa?l?kl? beslenmeye karar verdi?inizi hat?rlayarak ölçülü bir yakla??m içinde olun.

– Kendinizi esir gibi hissedece?iniz bir diyet psikolojisine girmeyin. Sa?l?kl? besleniyorum modu ile kendinizi motive edin.

– Diyetisyeninizi size, ya?am biçiminize, al??kanl?klar?n?za ve kültürünüze uygun bir liste vermesi konusunda yönlendirin. Kibrit kutusu kadar peynir, yar?m saatte bir at??t?rmak gibi öneriler bize göre de?ildir genellikle.

– Ufak tefek at??t?rma al??kanl??? her türlü diyeti ve sa?l?kl? beslenme niyetini sabote edebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

– Glisemik endeksi yüksek yan? i?lenmi? besinlerde her türlü beslenme rejiminde uzak durulmal?d?r.