yesil-mercimek-yemegi-tarifi

En az nohut ve kuru fasulye kadar sevilen bir bakliyat ye?il mercimek. Önceden suda bekletilen ye?il mercime?i, ha?lay?p tarifinde yer alan di?er malzemelerle birlikte pi?irebilece?iniz gibi suyunu süzdükten sonra ha?lamadan da pi?irebilirsiniz.

Ye?il mercimek yeme?i tarifinin olmazsa olmaz? demeyelim de lezzet katan unsuru sar?msakt?r asl?nda. Servisi esnas?nda eklenebilece?i gibi 1-2 di? sar?msak önceden de at?labilir tencereye. Mercime?in can?na can, tad?na tat katar.

Protein deposudur o, çok sevilir.

Malzemeler
Mercime?i ha?lamak için:
1,5 su barda?? ye?il mercimek (önceden ?slat?lm??)
1 yemek ka???? taze s?k?lm?? limon suyu
4 su barda?? su

So?anl? harc? için:
1/2 çay barda?? zeytinya??
1 adet orta boy kuru so?an
1 adet orta boy dolmal?k k?rm?z? biber
1 yemek ka???? domates salças?
1/2 tatl? ka???? biber salças?
1/2 tatl? ka???? tuz
2,5 su barda?? su

Püf Noktas?
Öncesinde so?uk suda bekletti?iniz ye?il mercime?in kara suyunu süzün.Ha?lama suyuna ekledi?iniz taze s?k?lm?? limon suyu, ye?il mercimeklerin kabuk atmas?n? engelleyecek ve daha parlak gözükmelerini sa?layacakt?r.

Pi?irme Önerisi
Önceden bekletti?iniz suyunu süzdürdü?ünüz ye?il mercime?i, di?er malzemelerle birlikte ha?lamadan sadece su ilavesiyle düdüklü tencerede daha k?sa sürede pi?irebilirsiniz.Ye?il mercimek yeme?ine göre arzuya göre küp ?eklinde do?ranm?? mevsiminde domates, havuç, patates ve arzuya göre kimyon ekleyerek de haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Birkaç saat ya da bir gün önceden so?uk suda bekletti?iniz ye?il mercime?i, suyunu süzdükten sonra derin bir tencereye al?n.

Taze s?k?lm?? limon suyu ve üzerini geçecek kadar so?uk su ilavesiyle k?s?k ate?te 25-30 dakika kadar ha?lay?n.

Kuru so?an? küçük parçalar halinde yemeklik do?ray?n. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini ç?kard???n?z k?rm?z? dolmal?k biberi minik küpler halinde do?ray?n.

Zeytinya??n? ayr? bir tencerede k?zd?r?n. Yemeklik do?ranm?? kuru so?an ve k?rm?z? biber küplerini hafif bir renk al?p dirilikleri gidene kadar soteleyin.

Domates ve biber salçalar?n? katt?ktan sonra soteleme i?lemine k?sa bir süre devam edin.

Ha?lanm?? ye?il mercimekleri, kara suyunu süzdükten sonra so?anl? harc?n bulundu?u tencereye al?n. Tuz ve suyu ekledikten sonra k?s?k ate?te 15-20 dakika kadar pi?irmeye devam edin.

K?vam alan ve hafif sulu bir yap?da olan ye?il mercimek yeme?ini s?cak ya da ?l?k olarak servis edin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir